DIAACTUALITZACIONS ACTUALIZACIONES
26/11/23 Noves Indexacions:
- Alcalà de la Jovada, 604 reg. de Baptismes de 1864-1888
- Alcalà de la Jovada, 215 reg. de Confirmacions de 1879
- Almàssera, 859 reg. de Baptismes de 1706-1744
- Beniarjó, 712 reg. de Matrimonis de 1880-1922
- Font de la Figuera, 2.500 reg. de Defuncions de 1582-1771
Nuevas Indexaciones:
- Alcalà de la Jovada, 604 reg. de Bautismos de 1864-1888
- Alcalà de la Jovada, 215 reg. de Confirmaciones de 1879
- Almàssera, 859 reg. de Bautismos de 1706-1744
- Beniarjó, 712 reg. de Matrimonios de 1880-1922
- Font de la Figuera, 2.500 reg. de Defunciones de 1582-1771
19/11/23 Noves Indexacions:
- Albaida, 1.857 reg. de Baptismes de 1691-1722
- Alboraya, 794 reg. de Baptismes de 1774-1782
- Almudaina, 741 reg. de Defuncions de 1728-1794
- Benicalaf, 1.273 reg. de Baptismes de 1669-1791
- Pobla Vallbona: Santiago Apóstol, 1.330 reg. Defuncions de 1690-1762
- Requena: San Nicolás, 261 reg. de Defuncions de 1920-1922
- Teulada, 1.244 reg. de Baptismes de 1879-1888
- Vall de Gallinera - Alpatró, 408 reg. de Matrimonis de 1769-1809
Nuevas Indexaciones:
- Albaida, 1.857 reg. de Bautismos de 1691-1722
- Alboraya, 794 reg. de Bautismos de 1774-1782
- Almudaina, 741 reg. de Defunciones de 1728-1794
- Benicalaf, 1.273 reg. de Bautismos de 1669-1791
- Pobla Vallbona: Santiago Apóstol, 1.330 reg. Defunciones de 1690-1762
- Requena: San Nicolás, 261 reg. de Defunciones de 1920-1922
- Teulada, 1.244 reg. de Bautismos de 1879-1888
- Vall de Gallinera - Alpatró, 408 reg. de Matrimonios de 1769-1809
12/11/23 Noves Indexacions:
- Piles, 351 reg. de Confirmacions de 1798-1803
- Rafelbunyol, 296 reg. de Matrimonis de 1823-1835
- Serra, 906 reg. de Confirmacions de 1866
- Turís, 454 reg. de Defuncions de 1565-1608
- Valencia: San Agustín, 558 reg. de Matrimonis de 1919-1920
- Vinalesa, 330 reg. de Confirmacions de 1866
Nuevas Indexaciones:
- Piles, 351 reg. de Confirmaciones de 1798-1803
- Rafelbunyol, 296 reg. de Matrimonios de 1823-1835
- Serra, 906 reg. de Confirmaciones de 1866
- Turís, 454 reg. de Defunciones de 1565-1608
- Valencia: San Agustín, 558 reg. de Matrimonios de 1919-1920
- Vinalesa, 330 reg. de Confirmaciones de 1866
05/11/23 Noves Indexacions:
- Beniarjó, 290 reg. de Matrimonis de 1860-1879
- Gandia - Benipeixcar, 346 reg. de Defuncions de 1674-1747
- Valencia - Catedral: San Pedro, 642 reg. de Defuncions de 1797-1806
- Vinalesa, 212 reg. de Matrimonis de 1863-1875
Nuevas Indexaciones:
- Beniarjó, 290 reg. de Matrimonios de 1860-1879
- Gandia - Benipeixcar, 346 reg. de Defunciones de 1674-1747
- Valencia - Catedral: San Pedro, 642 reg. de Defunciones de 1797-1806
- Vinalesa, 212 reg. de Matrimonios de 1863-1875
29/10/23 Noves Indexacions:
- Almàssera, 1.049 reg. de Baptismes de 1745-1778
- Beniarjó, 220 reg. de Matrimonos de 1846-1859
- Olocau, 617 reg. de Defuncions de 1899-1922
- Piles, 818 reg. de Baptismes de 1779-1796
- Requena: San Nicolás, 1.202 reg. de Defuncions de 1910-1920
- Turís, 516 reg. de Matrimonis de 1564-1608
- Vinalesa, 336 reg. de Matrimonis de 1892-1908
Nuevas Indexaciones:
- Almàssera, 1.049 reg. de Bautismos de 1745-1778
- Beniarjó, 220 reg. de Matrimonios de 1846-1859
- Olocau, 617 reg. de Defunciones de 1899-1922
- Piles, 818 reg. de Bautismos de 1779-1796
- Requena: San Nicolás, 1.202 reg. de Defunciones de 1910-1920
- Turís, 516 reg. de Matrimonios de 1564-1608
- Vinalesa, 336 reg. de Matrimonios de 1892-1908
22/10/23 Noves Indexacions:
- Aldaia, 890 reg. de Baptismes de 1781-1797
- Alfafara, 436 reg. de Matrimonis de 1782-1817
- Almudaina, 34 reg. de Matrimonis de 1823 y 1832-1834
- Gandia - Benipeixcar, 171 reg. de Defuncions de 1621-1673
- Piles, 680 reg. de Confirmacions de 1791
- Piles, 703 reg. de Defuncions de 1779-1796
- Rafelbunyol, 542 reg. de Matrimonis de 1752-1791
- Tavernes de la Valldigna, 400 reg. de Matrimonis de 1833-1922
Nuevas Indexaciones:
- Aldaia, 890 reg. de Bautismos de 1781-1797
- Alfafara, 436 reg. de Matrimonios de 1782-1817
- Almudaina, 34 reg. de Matrimonios de 1823 y 1832-1834
- Gandia - Benipeixcar, 171 reg. de Defunciones de 1621-1673
- Piles, 680 reg. de Confirmaciones de 1791
- Piles, 703 reg. de Defunciones de 1779-1796
- Rafelbunyol, 542 reg. de Matrimonios de 1752-1791
- Tavernes de la Valldigna, 400 reg. de Matrimonios de 1833-1922
15/10/23 Noves Indexacions:
- Alfafara, 57 reg. de Confirmacions de 1906
- Benavites, 990 reg. de Matrimonis de 1628-1810
- Chelva, 1.441 reg. de Baptismes de 1866-1872
- Navarrés, 651 reg. de Baptismes de 1856-1862
- Olocau, 670 reg. de Baptismes de 1899-1912
- Turís, 462 reg. de Matrimonis de 1633-1691
- Vinalesa, 378 reg. de Defuncions de 1863-1875
- Xàtiva: Santa Tecla, 4.789 reg. de Defuncions de 1775-1812
Nuevas Indexaciones:
- Alfafara, 57 reg. de Confirmaciones de 1906
- Benavites, 990 reg. de Matrimonios de 1628-1810
- Chelva, 1.441 reg. de Bautismos de 1866-1872
- Navarrés, 651 reg. de Bautismos de 1856-1862
- Olocau, 670 reg. de Bautismos de 1899-1912
- Turís, 462 reg. de Matrimonios de 1633-1691
- Vinalesa, 378 reg. de Defunciones de 1863-1875
- Xàtiva: Santa Tecla, 4.789 reg. de Defunciones de 1775-1812
08/10/23 Noves Indexacions:
- Albaida, 2.441 reg. de Baptismes de 1722-1751
- Almudaina, 284 reg. de Matrimonis de 1801-1831
- Meliana, 1.317 reg. de Baptismes de 1678-1733
- Pobla de Vallbona: Santiago Apóstol, 778 reg. de Matrimonis de 1690-1762
- Turís, 490 reg. de Matrimonis de 1692-1726
- Turís, 606 reg. de Matrimonis de 1913-1921
- Valencia - Cabañal, 882 reg. de Defuncions de 1919-1922
Nuevas Indexaciones:
- Albaida, 2.441 reg. de Bautismos de 1722-1751
- Almudaina, 284 reg. de Matrimonios de 1801-1831
- Meliana, 1.317 reg. de Bautismos de 1678-1733
- Pobla de Vallbona: Santiago Apóstol, 778 reg. de Matrimonios de 1690-1762
- Turís, 490 reg. de Matrimonios de 1692-1726
- Turís, 606 reg. de Matrimonios de 1913-1921
- Valencia - Cabañal, 882 reg. de Defunciones de 1919-1922
01/10/23 Noves Indexacions:
- Almudaina, 260 reg. de Confirmacions de 1742 y 1761
- Requena: San Nicolás, 574 reg. de Defuncions de 1905-1910
- Tavernes de la Valldigna, 710 reg. de Matrimonis de 1919-1922
- Turís, 2.432 reg. de Matrimonis de 1876-1912
- Valencia: San Esteban, 673 reg. de Confirmacions de 1714-1717
- Venta del Moro, 810 reg. de Baptismes de 1871-1878
Nuevas Indexaciones:
- Almudaina, 260 reg. de Confirmaciones de 1742 y 1761
- Requena: San Nicolás, 574 reg. de Defunciones de 1905-1910
- Tavernes de la Valldigna, 710 reg. de Matrimonios de 1919-1922
- Turís, 2.432 reg. de Matrimonios de 1876-1912
- Valencia: San Esteban, 673 reg. de Confirmaciones de 1714-1717
- Venta del Moro, 810 reg. de Bautismos de 1871-1878
24/09/23 Noves Indexacions:
- Almàssera, 519 reg. de Baptismes de 1779-1792
- Almudaina, 239 reg. de Confirmacions de 1732
- Guadassuar, 988 reg. de Baptismes de 1860-1876
- Piles, 976 reg. de Baptismes de 1762-1778
- Piles, 785 reg. de Defuncions de 1762-1778
- Requena: San Nicolás, 600 reg. de Defuncions de 1901-1905
Nuevas Indexaciones:
- Almàssera, 519 reg. de Bautismos de 1779-1792
- Almudaina, 239 reg. de Confirmaciones de 1732
- Guadassuar, 988 reg. de Bautismos de 1860-1876
- Piles, 976 reg. de Bautismos de 1762-1778
- Piles, 785 reg. de Defunciones de 1762-1778
- Requena: San Nicolás, 600 reg. de Defunciones de 1901-1905
17/09/23 Noves Indexacions:
- Almudaina, 1.017 reg. de Baptismes de 1728-1794
- Náquera, 188 reg. de Matrimonis de 1710-1758
- Pobla de Vallbona: Santiago Apóstol, 1.583 reg. de Defuncions de 1619-1687
- Valencia - Cabañal, 774 reg. de Matrimonis de 1919-1922
- Valencia: San Esteban, 399 reg. de Confirmacions de 1914 y 1918
Nuevas Indexaciones:
- Almudaina, 1.017 reg. de Bautismos de 1728-1794
- Náquera, 188 reg. de Matrimonios de 1710-1758
- Pobla de Vallbona: Santiago Apóstol, 1.583 reg. de Defunciones de 1619-1687
- Valencia - Cabañal, 774 reg. de Matrimonios de 1919-1922
- Valencia: San Esteban, 399 reg. de Confirmaciones de 1914 y 1918
13/09/23 S'ha conclòs la fotodigitalització, fins al 1936, dels llibres de les parròquies de la comarca del Camp de Morvedre. Se ha concluido la fotodigitalización, hasta 1936, de los libros de las parroquias de la comarca del Camp de Morvedre.
10/09/23 Noves Indexacions:
- Almudaina, 562 reg. de Matrimonis de 1728-1800
- Náquera, 257 reg. de Confirmacions de 1715-1755
- Requena: San Nicolás, 368 reg. de Baptismes de 1899-1900 y 1908-1910
- Requena: San Nicolás, 874 reg. de Matrimonis de 1910-1922
- Valencia - Cabañal, 769 reg. de Defuncions de 1857-1862
- Vinalesa, 506 reg. de Baptismes de 1863-1875
Nuevas Indexaciones:
- Almudaina, 562 reg. de Matrimonios de 1728-1800
- Náquera, 257 reg. de Confirmaciones de 1715-1755
- Requena: San Nicolás, 368 reg. de Bautismos de 1899-1900 y 1908-1910
- Requena: San Nicolás, 874 reg. de Matrimonios de 1910-1922
- Valencia - Cabañal, 769 reg. de Defunciones de 1857-1862
- Vinalesa, 506 reg. de Bautismos de 1863-1875
03/09/23 Noves Indexacions:
- Almàssera, 450 reg. de Baptismes de 1793-1804
- Almudaina, 422 reg. de Matrimonis de 1619-1724
- Gandia - Benipeixcar, 403 reg. de Baptismes de 1611-1674
- Ontinyent: Asunción, 1.458 reg. de Defuncions de 1756-1767
- Tavernes de la Valldigna, 446 reg. de Matrimonis de 1797-1803
- Turís, 834 reg. de Baptismes de 1906-1912
- Valencia: San Esteban, 401 reg. de Confirmacions de 1707-1711
- Xàtiva: Santos Juanes, 233 reg. de Defuncions de 1881-1891
Nuevas Indexaciones:
- Almàssera, 450 reg. de Bautismos de 1793-1804
- Almudaina, 422 reg. de Matrimonios de 1619-1724
- Gandia - Benipeixcar, 403 reg. de Bautismos de 1611-1674
- Ontinyent: Asunción, 1.458 reg. de Defunciones de 1756-1767
- Tavernes de la Valldigna, 446 reg. de Matrimonios de 1797-1803
- Turís, 834 reg. de Bautismos de 1906-1912
- Valencia: San Esteban, 401 reg. de Confirmaciones de 1707-1711
- Xàtiva: Santos Juanes, 233 reg. de Defunciones de 1881-1891
27/08/23 Noves Indexacions:
- Alfafara, 222 reg. de Baptismes de 1851-1861
- Alfafara, 120 reg. de Matrimonis de 1851-1861
- Alfafara, 558 reg. de Defuncions de 1831-1886
- Marines, 23 reg. de Baptismes de 1884-1912
- Marines, 80 reg. de Matrimonis de 1919-1922
- Marines, 63 reg. de Defuncions de 1919-1922
- Náquera, 387 reg. de Baptismes de 1710.1758
- Ondara, 1052 reg. de Matrimonis de 1884-1905
- Piles, 1.730 reg. de Baptismes de 1688-1738
- Planes, 626 reg. de Matrimonis de 1738-1777
- Valencia - Cabañal, 518 reg. de Matrimonis de 1857-1862
- Valencia - Cañamelar, 106 reg. de Matrimonis de 1841
- Valencia - Cañamelar, 137 reg. de Defuncions de 1841
- Vall de Gallinera - Benissivà, 514 reg. de Matrimonis de 1751-1800
Nuevas Indexaciones:
- Alfafara, 222 reg. de Bautismos de 1851-1861
- Alfafara, 120 reg. de Matrimonios de 1851-1861
- Alfafara, 558 reg. de Defunciones de 1831-1886
- Marines, 23 reg. de Bautismos de 1884-1912
- Marines, 80 reg. de Matrimonios de 1919-1922
- Marines, 63 reg. de Defunciones de 1919-1922
- Náquera, 387 reg. de Bautismos de 1710.1758
- Ondara, 1052 reg. de Matrimonios de 1884-1905
- Piles, 1.730 reg. de Bautismos de 1688-1738
- Planes, 626 reg. de Matrimonios de 1738-1777
- Valencia - Cabañal, 518 reg. de Matrimonios de 1857-1862
- Valencia - Cañamelar, 106 reg. de Matrimonios de 1841
- Valencia - Cañamelar, 137 reg. de Defunciones de 1841
- Vall de Gallinera - Benissivà, 514 reg. de Matrimonios de 1751-1800
20/08/23 Noves Indexacions:
- Alfafara, 1.269 reg. de Confirmacions de 1849-1894
- Gandia: Asunción, 1.637 reg. de Confirmacions de 1653-1673
- Ontinyent: Asunción, 1.564 reg. Defuncions de 1768-1780
- Requena: San Nicolás, 542 reg. de Matrimonis de 1901-1909
- Serra, 856 reg. de Defuncions de 1827-1852
- Teulada, 908 reg. de Baptismes de 1896-1903
- Utiel: Asunción, 125 reg. de Baptismes de 1710-1912
- Verger, El, 302 reg. de Matrimonis de 1886-1892
Nuevas Indexaciones:
- Alfafara, 1.269 reg. de Confirmaciones de 1849-1894
- Gandia: Asunción, 1.637 reg. de Confirmaciones de 1653-1673
- Ontinyent: Asunción, 1.564 reg. Defunciones de 1768-1780
- Requena: San Nicolás, 542 reg. de Matrimonios de 1901-1909
- Serra, 856 reg. de Defunciones de 1827-1852
- Teulada, 908 reg. de Bautismos de 1896-1903
- Utiel: Asunción, 125 reg. de Bautismos de 1710-1912
- Verger, El, 302 reg. de Matrimonios de 1886-1892
13/08/23 Noves Indexacions:
- Alcublas, 1.029 reg. de Defuncions de 1591-1639
- Alfafara, 602 reg. de Baptismes de 1831-1834 y 1862-1886
- Alfafara, 298 reg. de Matrimonis de 1831-1834 y 1862-1886
- Ontinyent, 2.981 reg. de Baptismes de 1768-1780
- Piles, 326 reg. de Confirmacions de 1744
- Tavernes de la Valldigna, 1.632 reg. de Baptismes de 1869-1874
- Valencia - Cañamelar, 894 reg. de Baptismes de 1841-1844
- Verger, El, 863 reg. de Baptismes de 1869-1876
Nuevas Indexaciones:
- Alcublas, 1.029 reg. de Defunciones de 1591-1639
- Alfafara, 602 reg. de Bautismos de 1831-1834 y 1862-1886
- Alfafara, 298 reg. de Matrimonios de 1831-1834 y 1862-1886
- Ontinyent, 2.981 reg. de Bautismos de 1768-1780
- Piles, 326 reg. de Confirmaciones de 1744
- Tavernes de la Valldigna, 1.632 reg. de Bautismos de 1869-1874
- Valencia - Cañamelar, 894 reg. de Bautismos de 1841-1844
- Verger, El, 863 reg. de Bautismos de 1869-1876
06/08/23 Noves Indexacions:
- Gandia: Asunción de Nuestra Señora, 1.403 reg. de Confirmacions de 1687
- Tavernes de Valldigna, 518 reg. de Matrimonis de 1735-1749
- Valencia: San Esteban, 392 reg. de Confirmacions de 1745-1748
- Xàtiva: Asunción de Nuestra Señora, 2.704 reg. de Matrimonis de 1640-1654
Nuevas Indexaciones:
- Gandia: Asunción de Nuestra Señora, 1.403 reg. de Confirmaciones de 1687
- Tavernes de Valldigna, 518 reg. de Matrimonios de 1735-1749
- Valencia: San Esteban, 392 reg. de Confirmaciones de 1745-1748
- Xàtiva: Asunción de Nuestra Señora, 2.704 reg. de Matrimonios de 1640-1654
30/07/23 Noves Indexacions:
- Alfafara, 698 reg. de Baptismes de 1818-1852
- Alfafara, 300 reg. de Matrimonis de 1818-1851
- Alfafara, 474 reg. de Defuncions de 1818-1852
- Almàssera, 740 reg. de Baptismes de 1805-1822
- Pobla Vallbona: Santiago Apóstol, 760 reg. de Matrimonis de 1619-1689
- Valencia-Grao: Santa María del Mar, 1.362 reg. de Defuncions de 1841-1855
- Valencia-Grao: Santa María del Mar, 694 reg. de Defuncions de 1919-1922
- Verger, El, 376 reg. de Matrimonis de 1877-1885
- Xàtiva: Santos Juanes, 138 reg. de Matrimonis de 1881-1891
Nuevas Indexaciones:
- Alfafara, 698 reg. de Bautismos de 1818-1852
- Alfafara, 300 reg. de Matrimonios de 1818-1851
- Alfafara, 474 reg. de Defunciones de 1818-1852
- Almàssera, 740 reg. de Bautismos de 1805-1822
- Pobla Vallbona: Santiago Apóstol, 760 reg. de Matrimonios de 1619-1689
- Valencia-Grao: Santa María del Mar, 1.362 reg. de Defunciones de 1841-1855
- Valencia-Grao: Santa María del Mar, 694 reg. de Defunciones de 1919-1922
- Verger, El, 376 reg. de Matrimonios de 1877-1885
- Xàtiva: Santos Juanes, 138 reg. de Matrimonios de 1881-1891
23/07/23 Noves Indexacions:
- Cocentaina: El Salvador, 320 reg. de Matrimonis de 1791-1798
- Requena: San Nicolás, 407 reg. de Baptismes de 1910-1912
- Tavernes de la Valldigna, 664 reg. de Matrimonis de 1717-1734
- Xàtiva: Santos Juanes, 281 reg. de Baptismes de 1881-1891
Nuevas Indexaciones:
- Cocentaina: El Salvador, 320 reg. de Matrimonios de 1791-1798
- Requena: San Nicolás, 407 reg. de Bautismos de 1910-1912
- Tavernes de la Valldigna, 664 reg. de Matrimonios de 1717-1734
- Xàtiva: Santos Juanes, 281 reg. de Bautismos de 1881-1891
16/07/23 Noves Indexacions:
- Almudaina, 114 reg. de Baptismes de 1795-1800
- Llíria, 731 reg. de Defuncions de 1919-1922
- Serra, 490 reg. de Defuncions de 1853-1866
- Turís, 372 reg. de Confirmacions de 1777
- Valencia: San Esteban, 571 reg. de Confirmacions de 1746
- Verger, El, 336 reg. de Matrimonis de 1869-1876
- Vinalesa, 212 reg. de Matrimonis de 1876-1889
Nuevas Indexaciones:
- Almudaina, 114 reg. de Bautismos de 1795-1800
- Llíria, 731 reg. de Defunciones de 1919-1922
- Serra, 490 reg. de Defunciones de 1853-1866
- Turís, 372 reg. de Confirmaciones de 1777
- Valencia: San Esteban, 571 reg. de Confirmaciones de 1746
- Verger, El, 336 reg. de Matrimonios de 1869-1876
- Vinalesa, 212 reg. de Matrimonios de 1876-1889
09/07/23 Noves Indexacions:
- Albaida, 3.361 reg. de Baptismes de 1752-1783
- Alfafara, 715 reg. de Baptismes de 1782-1817
- Alfafara, 554 reg. de Defuncions de 1782-1817
- Pobla de Vallbona; Santiago Apóstol, 808 reg. de Baptismes de 1554-1598 i 1604-1619
- Turís, 598 reg. de Confirmacions de 1771
- Valencia: San Esteban, 246 reg. de Confirmacions de 1922
- Villalonga, 346 reg. de Matrimonis de 1834-1860
- Villalonga, 1.094 reg. de Matrimonis de 1836-1842 i 1860-1882
Nuevas Indexaciones:
- Albaida, 3.361 reg. de Bautismos de 1752-1783
- Alfafara, 715 reg. de Bautismos de 1782-1817
- Alfafara, 554 reg. de Defunciones de 1782-1817
- Pobla de Vallbona; Santiago Apóstol, 808 reg. de Bautismos de 1554-1598 y 1604-1619
- Turís, 598 reg. de Confirmaciones de 1771
- Valencia: San Esteban, 246 reg. de Confirmaciones de 1922
- Villalonga, 346 reg. de Matrimonios de 1834-1860
- Villalonga, 1.094 reg. de Matrimonios de 1836-1842 y 1860-1882
06/07/23 - S'ha acabat la fotodigitalització, fins al 1936, dels llibres de les parròquies de la comarca del Camp del Túria. - Se ha terminado la fotodigitalización, hasta 1936, de los libros de las parroquias de la comarca del Campo del Turia.
02/07/23 Noves Indexacions:
- Almàssera, 496 reg. de Baptismes de 1822-1831
- Almudaina, 552 reg. de Baptismes de 1801-1831
- Piles, 1.167 reg. de Confirmacions de 1620-1733
- Piles, 1.100 reg. de Baptismes de 1621-1687
- Pobla de Vallbona: Santiago Apóstol, 106 reg. de Confirmacions de 1580-1582
- Pobla de Vallbona: Santiago Apóstol, 200 reg. de Matrimonis de 1602-1619
- Requena: San Nicolás, 399 reg. de Baptismes de 1905-1908
- Turís, 620 reg. de Confirmacions de 1759
- Turís, 1.788 reg. de Defuncions de 1748-1781
- Utiel, 342 reg. de Baptismes de 1865-1912
Nuevas Indexaciones:
- Almàssera, 496 reg. de Bautismos de 1822-1831
- Almudaina, 552 reg. de Bautismos de 1801-1831
- Piles, 1.167 reg. de Confirmaciones de 1620-1733
- Piles, 1.100 reg. de Bautismos de 1621-1687
- Pobla de Vallbona: Santiago Apóstol, 106 reg. de Confirmaciones de 1580-1582
- Pobla de Vallbona: Santiago Apóstol, 200 reg. de Matrimonios de 1602-1619
- Requena: San Nicolás, 399 reg. de Bautismos de 1905-1908
- Turís, 620 reg. de Confirmaciones de 1759
- Turís, 1.788 reg. de Defunciones de 1748-1781
- Utiel, 342 reg. de Bautismos de 1865-1912
25/06/23 Noves Indexacions:
- Alfafara, 1.045 reg. de Defuncions de 1695-1781
- Requena: San Nicolás, 400 reg. de Baptismes de 1903-1905
- Serra, 447 reg. de Defuncions de 1867-1877
- Valencia: San Esteban, 460 reg. de Confirmacions de 1746
- Vinalesa, 462 reg. de Defuncions de 1876-1889
Nuevas Indexaciones:
- Alfafara, 1.045 reg. de Defunciones de 1695-1781
- Requena: San Nicolás, 400 reg. de Bautismos de 1903-1905
- Serra, 447 reg. de Defunciones de 1867-1877
- Valencia: San Esteban, 460 reg. de Confirmaciones de 1746
- Vinalesa, 462 reg. de Defunciones de 1876-1889
18/06/23 Noves Indexacions:
- Alfafara, 1.504 reg. de Baptismes de 1695-1781
- Alfafara, 520 reg. de Confirmacions de 1695-1742
- Alfafara, 700 reg. de Matrimonis de 1695-1781
- Requena: San Nicolás, 396 reg. de Baptismes de 1901-1903
- Sant Joanet, 568 reg. de Baptismes de 1805-1859
- Valencia: San Esteban, 146 reg. de Confirmacions de 1740-1746
- Villalonga, 1.864 reg. de Matrimonis de 1843-1859 i 1883-1917
Nuevas Indexaciones:
- Alfafara, 1.504 reg. de Bautismos de 1695-1781
- Alfafara, 520 reg. de Confirmaciones de 1695-1742
- Alfafara, 700 reg. de Matrimonios de 1695-1781
- Requena: San Nicolás, 396 reg. de Bautismos de 1901-1903
- Sant Joanet, 568 reg. de Bautismos de 1805-1859
- Valencia: San Esteban, 146 reg. de Confirmaciones de 1740-1746
- Villalonga, 1.864 reg. de Matrimonios de 1843-1859 y 1883-1917
11/06/23 Noves Indexacions:
- Alcublas, 696 reg. de Matrimonis de 1591-1639
- Almàssera, 554 reg. de Baptismes de 1832-1842
- Llíria, 562 reg. de Matrimonis de 1919-1922
- Meliana, 367 reg. de Baptismes de 1557-1591
- Oliva: San Roque, 7.144 reg. de Confirmacions de 1868-1907
- Requena - San Antonio, 368 reg. de Confirmacions de 1889-1922
- Serra, 529 reg. de Defuncions de 1878-1889
- Turís, 998 reg. de Matrimonis de 1748-1781
- Valencia: San Esteban, 502 reg. de Confirmacions de 1739
Nuevas Indexaciones:
- Alcublas, 696 reg. de Matrimonios de 1591-1639
- Almàssera, 554 reg. de Bautismos de 1832-1842
- Llíria, 562 reg. de Matrimonios de 1919-1922
- Meliana, 367 reg. de Bautismos de 1557-1591
- Oliva: San Roque, 7.144 reg. de Confirmaciones de 1868-1907
- Requena - San Antonio, 368 reg. de Confirmaciones de 1889-1922
- Serra, 529 reg. de Defunciones de 1878-1889
- Turís, 998 reg. de Matrimonios de 1748-1781
- Valencia: San Esteban, 502 reg. de Confirmaciones de 1739
04/06/23 Noves Indexacions:
- Almudaina, 80 reg. de Baptismes de 1822-1823 y 1832-1834
- Gandia - Benipeixcar, 700 reg. de Baptismes de 1675-1747
- Parcent, 2.220 reg. de Matrimonis de 1785-1922
- Requena - San Antonio, 215 reg. de Defuncions de 1915-1922
- Villalonga, 1.091 reg. de Defuncions de 1631-1737
- Vinalesa, 594 reg. de Baptismes de 1876-1889
Nuevas Indexaciones:
- Almudaina, 80 reg. de Bautismos de 1822-1823 y 1832-1834
- Gandia - Benipeixcar, 700 reg. de Bautismos de 1675-1747
- Parcent, 2.220 reg. de Matrimonios de 1785-1922
- Requena - San Antonio, 215 reg. de Defunciones de 1915-1922
- Villalonga, 1.091 reg. de Defunciones de 1631-1737
- Vinalesa, 594 reg. de Bautismos de 1876-1889
28/05/23 Noves Indexacions:
- Alfafara, 806 reg. de Baptismes de 1625-1694
- Alfafara, 552 reg. de Matrimonis de 1623-1694
- Alfafara, 625 reg. de Defuncions de 1623-1694
- Almudaina, 352 reg. de Baptismes de 1835-1851
- Benicolet, 236 reg. de Baptismes de 1901-1912
- Fontanars dels Alforins, 47 reg. de Baptismes de 1780-1783
- Fontanars dels Alforins, 872 reg. de Matrimonis de 1874-1914
- Oliva: San Roque, 1.933 reg. de Defuncions de 1888-1900
- Requena - San Antonio, 858 reg. de Defuncions de 1889-1914
- Serra, 190 reg. de Defuncions de 1890-1894
- Xàtiva: Asunción de Nuestra Señora, 1.370 reg. de Matrimonis de 1632-1639
Nuevas Indexaciones:
- Alfafara, 806 reg. de Bautismos de 1625-1694
- Alfafara, 552 reg. de Matrimonios de 1623-1694
- Alfafara, 625 reg. de Defunciones de 1623-1694
- Almudaina, 352 reg. de Bautismos de 1835-1851
- Benicolet, 236 reg. de Bautismos de 1901-1912
- Fontanars dels Alforins, 47 reg. de Bautismos de 1780-1783
- Fontanars dels Alforins, 872 reg. de Matrimonios de 1874-1914
- Oliva: San Roque, 1.933 reg. de Defunciones de 1888-1900
- Requena - San Antonio, 858 reg. de Defunciones de 1889-1914
- Serra, 190 reg. de Defunciones de 1890-1894
- Xàtiva: Asunción de Nuestra Señora, 1.370 reg. de Matrimonios de 1632-1639
21/05/23 Noves Indexacions:
- Alfafara, 491 reg. de Confirmacions de 1632-1689
- Almàssera, 611 reg. de Baptismes de 1843-1856
- Pobla de Vallbona: Santiago Apóstol, 1.221 reg. Baptismes de 1619-1690
- Rafelbunyol, 927 reg. de Confirmacions de 1910-1921
- Valencia; San Esteban, 941 reg. de Baptismes de 1611-1614
Nuevas Indexaciones:
- Alfafara, 491 reg. de Confirmaciones de 1632-1689
- Almàssera, 611 reg. de Bautismos de 1843-1856
- Pobla de Vallbona: Santiago Apóstol, 1.221 reg. Bautismos de 1619-1690
- Rafelbunyol, 927 reg. de Confirmaciones de 1910-1921
- Valencia; San Esteban, 941 reg. de Bautismos de 1611-1614
14/05/23 Noves Indexacions:
- Atzeneta d'Albaida, 1.240 reg. de Baptismes de 1812-1835
- Casinos, 448 reg. de Baptismes de 1816-1831
- Fontanars dels Alforins, 814 reg. de Defuncions de 1869-1901
- Planes, 761 reg. de Defuncions de 1808-1828
- Requena - San Antonio, 742 reg. de Matrimonis de 1889-1922
- Serra, 1.083 reg. de Defuncions de 1895-1919
- Turís, 907 reg. de Defuncions de 1782-1796
- Villalonga, 872 reg. de Matrimonis de 1804-1835
Nuevas Indexaciones:
- Atzeneta d'Albaida, 1.240 reg. de Bautismos de 1812-1835
- Casinos, 448 reg. de Bautismos de 1816-1831
- Fontanars dels Alforins, 814 reg. de Defunciones de 1869-1901
- Planes, 761 reg. de Defunciones de 1808-1828
- Requena - San Antonio, 742 reg. de Matrimonios de 1889-1922
- Serra, 1.083 reg. de Defunciones de 1895-1919
- Turís, 907 reg. de Defunciones de 1782-1796
- Villalonga, 872 reg. de Matrimonios de 1804-1835
07/05/23 Noves Indexacions:
- Alcublas, 947 reg. de Baptismes de 1591-1639
- Almudaina, 276 reg. de Baptismes de 1851-1863
- Valencia: San Esteban, 250 reg. de Confirmacions de 1738-1739
- Verger, El, 544 reg. de Defuncions de 1869-1876
Nuevas Indexaciones:
- Alcublas, 947 reg. de Bautismos de 1591-1639
- Almudaina, 276 reg. de Bautismos de 1851-1863
- Valencia: San Esteban, 250 reg. de Confirmaciones de 1738-1739
- Verger, El, 544 reg. de Defunciones de 1869-1876
30/04/23 Noves Indexacions:
- Alcoy: San Mauro, 443 reg. de Baptismes de 1859
- Requena - San Antonio, 186 reg. de Baptismes de 1909-1912
- Valencia - Campanar, 1.268 reg. de Baptismes de 1856-1874
- Valencia: S. Juan de la Ribera, 973 reg. de Defuncions de 1916-1921
Nuevas Indexaciones:
- Alcoy: San Mauro, 443 reg. de Bautismos de 1859
- Requena - San Antonio, 186 reg. de Bautismos de 1909-1912
- Valencia - Campanar, 1.268 reg. de Bautismos de 1856-1874
- Valencia: S. Juan de la Ribera, 973 reg. de Defunciones de 1916-1921
23/04/23 Noves Indexacions:
- Agres, 1.727 reg. de Defuncions de 1623-1734
- Aldaia, 1.233 reg. de Baptismes de 1757-1780
- Almàssera, 202 reg. de Baptismes de 1857-1861
- Almudaina, 733 reg. de Baptismes de 1863-1895
- Gandia - Benipeixcar, 680 reg. de Baptismes de 1748-1797
- Oliva: San Roque, 2.307 reg. de Defuncions de 1876-1887
- Turís, 730 reg. de Confirmacions de 1793
- Turís, 576 reg. de Matrimonis de 1782-1796
- Villalonga, 614 reg. de Matrimonis de 1772-1803
Nuevas Indexaciones:
- Agres, 1.727 reg. de Defunciones de 1623-1734
- Aldaia, 1.233 reg. de Bautismos de 1757-1780
- Almàssera, 202 reg. de Bautismos de 1857-1861
- Almudaina, 733 reg. de Bautismos de 1863-1895
- Gandia - Benipeixcar, 680 reg. de Bautismos de 1748-1797
- Oliva: San Roque, 2.307 reg. de Defunciones de 1876-1887
- Turís, 730 reg. de Confirmaciones de 1793
- Turís, 576 reg. de Matrimonios de 1782-1796
- Villalonga, 614 reg. de Matrimonios de 1772-1803
16/04/23 Noves Indexacions:
- Alaquàs, 868 reg. de Baptismes de 1869-1879
- Almàssera, 647 reg. de Baptismes de 1862-1874
- Valencia - Grao: Santa María del Mar, 2.298 reg. de Baptismes de 1802-1912
- Valencia - Grao: Santa María del Mar, 1.024 reg. de Matrimonis de 1841-1922
Nuevas Indexaciones:
- Alaquàs, 868 reg. de Bautismos de 1869-1879
- Almàssera, 647 reg. de Bautismos de 1862-1874
- Valencia - Grao: Santa María del Mar, 2.298 reg. de Bautismos de 1802-1912
- Valencia - Grao: Santa María del Mar, 1.024 reg. de Matrimonios de 1841-1922
09/04/23 Noves Indexacions:
- Albaida, 2.344 reg. de Baptismes de 1784-1802
- Riba-roja de Túria, 277 reg. de Baptismes de 1911-1912
- Turís, 1.267 reg. de Baptismes de 1782-1796
- Xàtiva: Asunción de Nuestra Señora, 1.852 reg. de Matrimonis de 1622-1631
Nuevas Indexaciones:
- Albaida, 2.344 reg. de Bautismos de 1784-1802
- Riba-roja de Túria, 277 reg. de Bautismos de 1911-1912
- Turís, 1.267 reg. de Bautismos de 1782-1796
- Xàtiva: Asunción de Nuestra Señora, 1.852 reg. de Matrimonios de 1622-1631
02/04/23 Noves Indexacions:
- Agres, 1.882 reg. de Defuncions de 1734-1796
- Fontanars dels Alforins, 316 reg. de Defuncions de 1851-1869
- Requena - San Antonio, 1.139 reg. de Baptismes de 1888-1909
- Serra, 109 reg. de Defuncions de 1920-1922
- Valencia: San Bartolomé, 80 reg. de Baptismes de 1856-1911
- Valencia: San Esteban, 69 reg. de Confirmacions de 1733
- Vall de Gallinera - Alpatró, 420 reg. de Matrimonis de 1724-1768
Nuevas Indexaciones:
- Agres, 1.882 reg. de Defunciones de 1734-1796
- Fontanars dels Alforins, 316 reg. de Defunciones de 1851-1869
- Requena - San Antonio, 1.139 reg. de Bautismos de 1888-1909
- Serra, 109 reg. de Defunciones de 1920-1922
- Valencia: San Bartolomé, 80 reg. de Bautismos de 1856-1911
- Valencia: San Esteban, 69 reg. de Confirmaciones de 1733
- Vall de Gallinera - Alpatró, 420 reg. de Matrimonios de 1724-1768
26/03/23 Noves Indexacions:
- Gandia - Benipeixcar, 868 reg. de Baptismes de 1798-1849
- Pobla de Vallbona: Santiago Apóstol, 1.673 reg. de Baptismes de 1690-1762
- Valencia: San Esteban, 526 reg. de Confirmacions de 1733
- Villalonga, 536 reg. de Matrimonis de 1738-1771
Nuevas Indexaciones:
- Gandia - Benipeixcar, 868 reg. de Bautismos de 1798-1849
- Pobla de Vallbona: Santiago Apóstol, 1.673 reg. de Bautismos de 1690-1762
- Valencia: San Esteban, 526 reg. de Confirmaciones de 1733
- Villalonga, 536 reg. de Matrimonios de 1738-1771
19/03/23 Noves Indexacions:
- Agres, 841 reg. de Defuncions de 1797-1816
- Albalat dels Sorells, 133 reg. dec Confirmacions de 1898
- Almàssera, 692 reg. de Baptismes de 1875-1887
- Chelva, 897 reg. de Baptismes de 1862-1865
- Requena - San Juan, 501 reg. de Defuncions de 1898-1922
- Tavernes de la Valldigna, 1.568 reg. de Baptismes de 1880-1885
- Valencia: San Esteban, 376 reg. de Confirmacions de 1733
Nuevas Indexaciones:
- Agres, 841 reg. de Defunciones de 1797-1816
- Albalat dels Sorells, 133 reg. dec Confirmaciones de 1898
- Almàssera, 692 reg. de Bautismos de 1875-1887
- Chelva, 897 reg. de Bautismos de 1862-1865
- Requena - San Juan, 501 reg. de Defunciones de 1898-1922
- Tavernes de la Valldigna, 1.568 reg. de Bautismos de 1880-1885
- Valencia: San Esteban, 376 reg. de Confirmaciones de 1733
12/03/23 Noves Indexacions:
- Almudaina, 303 reg. de Baptismes de 1896-1912
- Oliva: San Roque, 1.984 reg. de Defuncions de 1865-1875
- Ondara, 599 reg. de Defuncions de 1668-1700
- Sant Joanet, 121 reg. de Baptismes de 1859-1869
- Xeraco, 974 reg. de Matrimonis de 1885-1922
Nuevas Indexaciones:
- Almudaina, 303 reg. de Bautismos de 1896-1912
- Oliva: San Roque, 1.984 reg. de Defunciones de 1865-1875
- Ondara, 599 reg. de Defunciones de 1668-1700
- Sant Joanet, 121 reg. de Bautismos de 1859-1869
- Xeraco, 974 reg. de Matrimonios de 1885-1922
05/03/23 Noves Indexacions:
- Agres, 984 reg. de Defuncions de 1817-1838
- Requena - San Juan, 480 reg.de Matrimonis de 1897-1922
- Turís, 1.311 reg. de Defuncions de 1797-1812
- Valencia: San Esteban, 388 reg. de Confirmacions de 1732
Nuevas Indexaciones:
- Agres, 984 reg. de Defunciones de 1817-1838
- Requena - San Juan, 480 reg.de Matrimonios de 1897-1922
- Turís, 1.311 reg. de Defunciones de 1797-1812
- Valencia: San Esteban, 388 reg. de Confirmaciones de 1732
26/02/23 Noves Indexacions:
- Requena - San Juan, 226 reg. de Baptismes de 1907-1912
- Serra, 36 reg. de Matrimonis de 1922
- Turís, 759 reg. de Confirmacions de 1798-1805
- Turís, 664 reg. de Matrimonis de 1797-1812
Nuevas Indexaciones:
- Requena - San Juan, 226 reg. de Bautismos de 1907-1912
- Serra, 36 reg. de Matrimonios de 1922
- Turís, 759 reg. de Confirmaciones de 1798-1805
- Turís, 664 reg. de Matrimonios de 1797-1812
19/02/23 Noves Indexacions:
- Alaquàs, 788 reg. de Defuncions de 1773-1789
- Albalat dels Sorells, 379 reg. Confirmacions de 1866
- Almàssera, 657 reg. de Baptismes de 1888-1899
- Oliva: San Roque, 941 reg. de Defuncions de 1859-1864
Nuevas Indexaciones:
- Alaquàs, 788 reg. de Defunciones de 1773-1789
- Albalat dels Sorells, 379 reg. Confirmaciones de 1866
- Almàssera, 657 reg. de Bautismos de 1888-1899
- Oliva: San Roque, 941 reg. de Defunciones de 1859-1864
12/02/23 Noves Indexacions:
- Alaquàs, 634 reg. de Defuncions de 1789-1801
- Albaida, 674 reg. de Baptismes de 1803-1807
- Alcublas, 2.798 reg. de Baptismes de 1640-1723
- Planes 516 reg. de Matrimonis de 1697-1737
- Valencia: San Esteban, 837 reg. de Baptismes de 1615-1618
Nuevas Indexaciones:
- Alaquàs, 634 reg. de Defunciones de 1789-1801
- Albaida, 674 reg. de Bautismos de 1803-1807
- Alcublas, 2.798 reg. de Bautismos de 1640-1723
- Planes 516 reg. de Matrimonios de 1697-1737
- Valencia: San Esteban, 837 reg. de Bautismos de 1615-1618
05/02/23 Noves Indexacions:
- Agres, 1.036 reg. de Defuncions de 1839-1859
- Alaquàs, 1.070 reg. de Baptismes de 1773-1789
- Alaquàs, 338 reg. de Defuncions de 1802-1808
- Guadassuar, 448 reg. de Defuncions de 1877-1885
- Oliva: San Roque, 435 reg. de Defuncions de 1856-1858
- Palma de Gandía, 416 reg. de Defuncions de 1620-1698
- Parcent, 1.138 reg. de Matrimonis de 1674-1784
- Rafelbunyol, 1.322 reg. de Baptismes de 1842-1866
- Requena - San Juan, 401 reg. de Baptismes de 1897-1907
- Turís, 1.519 reg. de Baptismes de 1797-1812
Nuevas Indexaciones:
- Agres, 1.036 reg. de Defunciones de 1839-1859
- Alaquàs, 1.070 reg. de Bautismos de 1773-1789
- Alaquàs, 338 reg. de Defunciones de 1802-1808
- Guadassuar, 448 reg. de Defunciones de 1877-1885
- Oliva: San Roque, 435 reg. de Defunciones de 1856-1858
- Palma de Gandía, 416 reg. de Defunciones de 1620-1698
- Parcent, 1.138 reg. de Matrimonios de 1674-1784
- Rafelbunyol, 1.322 reg. de Bautismos de 1842-1866
- Requena - San Juan, 401 reg. de Bautismos de 1897-1907
- Turís, 1.519 reg. de Bautismos de 1797-1812
29/01/23 Noves Indexacions:
- Alaquàs, 298 reg. de Matrimonis de 1773-1789
- Albaida - L'Aljorf, 170 reg. de Baptismes de 1893-1902
- Casinos, 642 reg. de Baptismes de 1788-1815
- Casinos, 322 reg. de Confirmacions de 1789-1815
- Casinos, 286 reg. de Matrimonis de 1789-1815
- Casinos, 378 reg. de Defuncions de 1789-1815
- Gandia - Benipeixcar, 470 reg. de Baptismes de 1849-1875
- Gandia: Asunción de Nuestra Señora, 5.015 reg. de Defuncions de 1798-1830
- Oliva: San Roque, 361 reg. de Defuncions de 1854-1855
- Pobla de Vallbona: Santiago Apóstol, 628 reg. de Baptismes de 1763-1778
- Vall de Gallinera - Benissivà, 124 reg. de Defuncions de 1629-1667
- Xeraco, 360 reg. de Matrimonis de 1867-1884
Nuevas Indexaciones:
- Alaquàs, 298 reg. de Matrimonios de 1773-1789
- Albaida - L'Aljorf, 170 reg. de Bautismos de 1893-1902
- Casinos, 642 reg. de Bautismos de 1788-1815
- Casinos, 322 reg. de Confirmaciones de 1789-1815
- Casinos, 286 reg. de Matrimonios de 1789-1815
- Casinos, 378 reg. de Defunciones de 1789-1815
- Gandia - Benipeixcar, 470 reg. de Bautismos de 1849-1875
- Gandia: Asunción de Nuestra Señora, 5.015 reg. de Defunciones de 1798-1830
- Oliva: San Roque, 361 reg. de Defunciones de 1854-1855
- Pobla de Vallbona: Santiago Apóstol, 628 reg. de Bautismos de 1763-1778
- Vall de Gallinera - Benissivà, 124 reg. de Defunciones de 1629-1667
- Xeraco, 360 reg. de Matrimonios de 1867-1884
22/01/23 Noves Indexacions:
- Alaquàs, 862 reg. de Baptismes de 1789-1801
- Alaquàs, 538 reg. de Matrimonis de 1789-1808
- Albaida, 1.147 reg. de Baptismes de 1808-1816
- Oliva: San Roque, 1.596 reg. de Defuncions de 1844-1853
- Rafelbunyol, 1.641 reg. de Baptismes de 1783-1822
- Requena: Santa María, 858 reg. de Matrimonis de 1882-1890
- Requena: Santa María, 271 reg. de Defuncions de 1894-1895
Nuevas Indexaciones:
- Alaquàs, 862 reg. de Bautismos de 1789-1801
- Alaquàs, 538 reg. de Matrimonios de 1789-1808
- Albaida, 1.147 reg. de Bautismos de 1808-1816
- Oliva: San Roque, 1.596 reg. de Defunciones de 1844-1853
- Rafelbunyol, 1.641 reg. de Bautismos de 1783-1822
- Requena: Santa María, 858 reg. de Matrimonios de 1882-1890
- Requena: Santa María, 271 reg. de Defunciones de 1894-1895
15/01/23 Noves Indexacions:
- Agres, 923 reg. de Defuncions de 1860-1881
- Albaida - L'Aljorf, 515 reg. de Baptismes de 1865-1892
- Gandia - Benipeixcar, 573 reg. de Baptismes de 1876-1895
- Oliva: San Roque, 2.199 reg. de Defuncions de 1831-1843
- Ondara, 558 reg. de Defuncions de 1624-1667
- Requena: Santa María, 891 reg. de Baptismes de 1893-1897
- Serra, 654 reg. de Matrimonis de 1895-1921
- Turís, 670 reg. de Matrimonis de 1812-1823
Nuevas Indexaciones:
- Agres, 923 reg. de Defunciones de 1860-1881
- Albaida - L'Aljorf, 515 reg. de Bautismos de 1865-1892
- Gandia - Benipeixcar, 573 reg. de Bautismos de 1876-1895
- Oliva: San Roque, 2.199 reg. de Defunciones de 1831-1843
- Ondara, 558 reg. de Defunciones de 1624-1667
- Requena: Santa María, 891 reg. de Bautismos de 1893-1897
- Serra, 654 reg. de Matrimonios de 1895-1921
- Turís, 670 reg. de Matrimonios de 1812-1823
08/01/23 Noves Indexacions:
- Alaquàs, 462 reg. de Baptismes de 1802-1808
- Benigembla, 1.520 reg. de Matrimonis de 1783-1922
- Requena: Santa María, 1.204 reg. de Baptismes de 1889-1893
- Turís, 1.354 reg. de Baptismes de 1812-1823
- Valencia: San Esteban, 84 reg. de Confirmacions de 1749-1750
- Vall de Gallinera - Benissivà, 250 reg. de Baptismes de 1627-1667
- Vall de Gallinera - Benissivà, 104 reg. de Matrimonis de 1629-166
- Xàtiva: San Pedro Apóstol, 3.099 reg. de Baptismes de 1775-1799
Nuevas Indexaciones:
- Alaquàs, 462 reg. de Bautismos de 1802-1808
- Benigembla, 1.520 reg. de Matrimonios de 1783-1922
- Requena: Santa María, 1.204 reg. de Bautismos de 1889-1893
- Turís, 1.354 reg. de Bautismos de 1812-1823
- Valencia: San Esteban, 84 reg. de Confirmaciones de 1749-1750
- Vall de Gallinera - Benissivà, 250 reg. de Bautismos de 1627-1667
- Vall de Gallinera - Benissivà, 104 reg. de Matrimonios de 1629-1667
- Xàtiva: San Pedro Apóstol, 3.099 reg. de Bautismos de 1775-1799
01/01/23 Noves Indexacions:
- Agres, 743 reg. de Defuncions de 1882-1901
- Buñol, 148 reg. de Baptismes de 1912
- Pobla de Vallbona: Santiago Apóstol, 581 reg. Baptismes de 1779-1788
- Riba-roja de Túria, 2.274 reg. de Defuncions de 1871-1891
- Valencia: San Esteban, 226 reg. de Confirmacions de 1751-1752
Nuevas Indexaciones:
- Agres, 743 reg. de Defunciones de 1882-1901
- Buñol, 148 reg. de Bautismos de 1912
- Pobla de Vallbona: Santiago Apóstol, 581 reg. Bautismos de 1779-1788
- Riba-roja de Túria, 2.274 reg. de Defunciones de 1871-1891
- Valencia: San Esteban, 226 reg. de Confirmaciones de 1751-1752
25/12/22 Noves Indexacions:
- Alaquàs, 301 reg. de Baptismes de 1860-1863
- Alaquàs, 102 reg. de Matrimonis de 1860-1863
- Alaquàs, 222 reg. de Defuncions de 1860-1863
- Albaida - L'Aljorf, 236 reg. de Baptismes de 1852-1864
- Jalance, 557 reg. de Defuncions de 1909-1918
- Navarrés, 380 reg. de Baptismes de 1851-1855
- Requena: Santa María, 2.198 reg. de Baptismes de 1879-1888
- Riba-roja de Túria, 4.485 reg. de Defuncions de 1801-1870
- Xeraco, 138 reg. de Matrimonios de 1857-1866
Nuevas Indexaciones:
- Alaquàs, 301 reg. de Bautismos de 1860-1863
- Alaquàs, 102 reg. de Matrimonios de 1860-1863
- Alaquàs, 222 reg. de Defunciones de 1860-1863
- Albaida - L'Aljorf, 236 reg. de Bautismos de 1852-1864
- Jalance, 557 reg. de Defunciones de 1909-1918
- Navarrés, 380 reg. de Bautismos de 1851-1855
- Requena: Santa María, 2.198 reg. de Bautismos de 1879-1888
- Riba-roja de Túria, 4.485 reg. de Defunciones de 1801-1870
- Xeraco, 138 reg. de Matrimonios de 1857-1866
18/12/22 Noves Indexacions:
- Alaquàs, 387 reg. de Baptismes de 1864-1868
- Albaida - L'Aljorf, 950 reg. de Baptismes de 1792-1851
- Alfafara, 149 reg. de Defuncions de 1910-1921
- Atzeneta d'Albaida, 570 reg. de Baptismes de 1836-1846
- Font de la Figuera, 1.493 reg- de Baptismes de 1882-1891
- Oliva: San Roque, 460 reg. de Defuncions de 1796-1800
- Rafelbunyol, 2.031 reg. de Baptismes de 1620-1752
Nuevas Indexaciones:
- Alaquàs, 387 reg. de Bautismos de 1864-1868
- Albaida - L'Aljorf, 950 reg. de Bautismos de 1792-1851
- Alfafara, 149 reg. de Defunciones de 1910-1921
- Atzeneta d'Albaida, 570 reg. de Bautismos de 1836-1846
- Font de la Figuera, 1.493 reg- de Bautismos de 1882-1891
- Oliva: San Roque, 460 reg. de Defunciones de 1796-1800
- Rafelbunyol, 2.031 reg. de Bautismos de 1620-1752
11/12/22 Noves Indexacions:
- Albaida, 877 reg. de Baptismes de 1817-1823
- Alfafara, 201 reg. de Baptismes de 1902-1911
- Alfafara, 112 reg. de Matrimonis de 1910-1921
- Gandia - Benipeixcar, 490 reg. de Baptismes de 1896-1911
- Meliana, 1.017 reg. de Baptismes de 1620-1677
- Pobla de Vallbona: Santiago Apóstol, 419 reg. de Baptismes de 1789-1796
- Serra, 410 reg. de Matrimonis de 1878-1894
- Turís, 292 reg. de Matrimonis de 1824-1829
Nuevas Indexaciones:
- Albaida, 877 reg. de Bautismos de 1817-1823
- Alfafara, 201 reg. de Bautismos de 1902-1911
- Alfafara, 112 reg. de Matrimonios de 1910-1921
- Gandia - Benipeixcar, 490 reg. de Bautismos de 1896-1911
- Meliana, 1.017 reg. de Bautismos de 1620-1677
- Pobla de Vallbona: Santiago Apóstol, 419 reg. de Bautismos de 1789-1796
- Serra, 410 reg. de Matrimonios de 1878-1894
- Turís, 292 reg. de Matrimonios de 1824-1829
04/12/22 Noves Indexacions:
- Fortaleny, 458 reg. de Defuncions de 1811-1855
- Oliva: San Roque, 1.267 reg. de Defuncions de 1822-1830
- Turís, 822 reg. de Baptismes de 1824-1829
- Utiel, 18 reg. de Baptismes de 1898-1911
- Xeraco, 310 reg. de Matrimonis de 1833-1856
Nuevas Indexaciones:
- Fortaleny, 458 reg. de Defunciones de 1811-1855
- Oliva: San Roque, 1.267 reg. de Defunciones de 1822-1830
- Turís, 822 reg. de Bautismos de 1824-1829
- Utiel, 18 reg. de Bautismos de 1898-1911
- Xeraco, 310 reg. de Matrimonios de 1833-1856
30/11/22 S'ha acabat la fotodigitalització, fins al 1936, dels llibres de les parròquies de Benimàmet i Font de Sant Lluís, ambdues pedanies de València ciutat. Se ha terminado la fotodigitalización, hasta 1936, de los libros de las parroquias de Benimàmet y Fuente de San Luis, ambas pedanías de Valencia ciudad.
27/11/22 Noves Indexacions:
- Agres, 28 reg. de Matrimonis de 1921
- Agres, 21 reg. de Defuncions de 1921
- Font de la Figuera, 748 reg. de Matrimonis de 1882-1891
- Pobla de Vallbona - Las Ventas, 580 reg. Baptismes de 1898-1903
- Riba-roja de Túria, 1.660 reg. de Baptismes de 1880-1891
- Valencia: San Esteban, 146 reg. de Confirmacions de 1753
Nuevas Indexaciones:
- Agres, 28 reg. de Matrimonios de 1921
- Agres, 21 reg. de Defunciones de 1921
- Font de la Figuera, 748 reg. de Matrimonios de 1882-1891
- Pobla de Vallbona - Las Ventas, 580 reg. Bautismos de 1898-1903
- Riba-roja de Túria, 1.660 reg. de Bautismos de 1880-1891
- Valencia: San Esteban, 146 reg. de Confirmaciones de 1753
20/11/22 Noves Indexacions:
- Font de la Figuera, 790 reg. de Matrimonis de 1868-1881
- Oliva: San Roque, 492 reg. de Baptismes de 1606-1623
- Oliva: San Roque, 523 reg. de Defuncions de 1606-1627
- Rafelbunyol, 1.132 reg. de Baptismes de 1752-1782
- Serra, 280 reg. de Matrimonis de 1867-1877
- Turís, 1.729 reg. de Confirmacions de 1828
Nuevas Indexaciones:
- Font de la Figuera, 790 reg. de Matrimonios de 1868-1881
- Oliva: San Roque, 492 reg. de Bautismos de 1606-1623
- Oliva: San Roque, 523 reg. de Defunciones de 1606-1627
- Rafelbunyol, 1.132 reg. de Bautismos de 1752-1782
- Serra, 280 reg. de Matrimonios de 1867-1877
- Turís, 1.729 reg. de Confirmaciones de 1828
13/11/22 Noves Indexacions:
- Agres, 89 reg- de Confirmacions de 1906
- Agres, 54 reg. de Matrimonis de 1917-1920
- Agres, 503 reg. de Defuncions de 1902-1920
- Albaida, 794 reg. de Baptismes de 1824-1829
- Albalat dels Sorells, 170 reg. de Confirmacions de 1899
- Alboraya, 959 reg. de Baptismes de 1763-1773
- Gandia: Asunción, 923 reg. de Defuncions de 1792-1797
- Gandia: San José, 2.272 reg. de Confirmacions de 1758
- Guadassuar, 324 reg. de Matrimonis de 1877-1886
- Requena: Santa María, 1.658 reg. de Baptismes de 1870-1879
- Turís, 652 reg. de Matrimonis de 1830-1839
- Vall de Gallinera - Alpatró, 464 reg. de Defuncions de 1626-1724
Nuevas Indexaciones:
- Agres, 89 reg- de Confirmaciones de 1906
- Agres, 54 reg. de Matrimonios de 1917-1920
- Agres, 503 reg. de Defunciones de 1902-1920
- Albaida, 794 reg. de Bautismos de 1824-1829
- Albalat dels Sorells, 170 reg. de Confirmaciones de 1899
- Alboraya, 959 reg. de Bautismos de 1763-1773
- Gandia: Asunción, 923 reg. de Defunciones de 1792-1797
- Gandia: San José, 2.272 reg. de Confirmaciones de 1758
- Guadassuar, 324 reg. de Matrimonios de 1877-1886
- Requena: Santa María, 1.658 reg. de Bautismos de 1870-1879
- Turís, 652 reg. de Matrimonios de 1830-1839
- Vall de Gallinera - Alpatró, 464 reg. de Defunciones de 1626-1724
06/11/22 Noves Indexacions:
- Agres, 492 reg. de Baptismes de 1902-1911
- Agres, 460 reg. de Confirmacions de 1905
- Font de la Figuera, 948 reg. de Matrimonis de 1851-1867
- Gandia: Asunción, 813 reg. de Defuncions de 1786-1791
- Riba-roja de Túria, 654 reg. de Matrimonis de 1905-1916
- Serra, 106 reg. de Matrimonis de 1862-1866
- Turís, 1.311 reg. de Baptismes de 1830-1839
Nuevas Indexaciones:
- Agres, 492 reg. de Bautismos de 1902-1911
- Agres, 460 reg. de Confirmaciones de 1905
- Font de la Figuera, 948 reg. de Matrimonios de 1851-1867
- Gandia: Asunción, 813 reg. de Defunciones de 1786-1791
- Riba-roja de Túria, 654 reg. de Matrimonios de 1905-1916
- Serra, 106 reg. de Matrimonios de 1862-1866
- Turís, 1.311 reg. de Bautismos de 1830-1839
30/10/22 Noves Indexacions:
- Chelva, 663 reg. de Baptismes de 1859-1861
- Gandia: Asunción, 816 reg. de Defuncions de 1780-1785
- Oliva: San Roque, 974 reg. de Baptismes de 1624-1652
- Oliva: San Roque, 548 reg. de Defuncions de 1630-1652
- Pobla de Vallbona: Stma. Trinidad y S. José, 818 reg. Baptismes de 1884-1897
- Requena: Santa María, 1.861 reg. de Baptismes de 1860-1870
- Serra, 208 reg. de Matrimonis de 1853-1861
- Valencia: San Esteban, 748 reg. de Baptismes de 1619-1622
- Vall de Gallinera - Alpatró, 466 reg. de Matrimonis de 1628-1723
- Vinalesa, 1.200 reg. de Confirmacions de 1899-1921
Nuevas Indexaciones:
- Chelva, 663 reg. de Bautismos de 1859-1861
- Gandia: Asunción, 816 reg. de Defunciones de 1780-1785
- Oliva: San Roque, 974 reg. de Bautismos de 1624-1652
- Oliva: San Roque, 548 reg. de Defunciones de 1630-1652
- Pobla de Vallbona: Stma. Trinidad y S. José, 818 reg. Bautismos de 1884-1897
- Requena: Santa María, 1.861 reg. de Bautismos de 1860-1870
- Serra, 208 reg. de Matrimonios de 1853-1861
- Valencia: San Esteban, 748 reg. de Bautismos de 1619-1622
- Vall de Gallinera - Alpatró, 466 reg. de Matrimonios de 1628-1723
- Vinalesa, 1.200 reg. de Confirmaciones de 1899-1921
23/10/22 Noves Indexacions:
- Aldaia, 705 reg. de Baptismes de 1742-1757
- Chelva, 918 reg. de Matrimonis de 1851-1861
- Font de la Figuera, 988 reg. de Matrimonis de 1829-1850
- Guadassuar, 756 reg. de Baptismes de 1877-1885
- Oliva: San Roque, 245 reg. de Confirmacions de 1644
- Riba-roja de Túria, 2.704 reg. de Matrimonis de 1801-1870
- Serra, 374 reg. de Matrimonis de 1827-1852
Nuevas Indexaciones:
- Aldaia, 705 reg. de Bautismos de 1742-1757
- Chelva, 918 reg. de Matrimonios de 1851-1861
- Font de la Figuera, 988 reg. de Matrimonios de 1829-1850
- Guadassuar, 756 reg. de Bautismos de 1877-1885
- Oliva: San Roque, 245 reg. de Confirmaciones de 1644
- Riba-roja de Túria, 2.704 reg. de Matrimonios de 1801-1870
- Serra, 374 reg. de Matrimonios de 1827-1852
16/10/22 Noves Indexacions:
- Alboraya, 1.398 reg. de Baptismes de 1743-1762
- Gandia - Grao, 28 reg. de Matrimonis de 1921
- Gandia: Asunción, 3.716 reg. de Baptismes de 1572-1611
- Jalance, 171 reg. de Defuncions de 1716-1742
- Oliva: San Roque, 1.382 reg. de Baptismes de 1653-1680
- Turís, 394 reg. de Matrimonis de 1840-1846
- Turís, 1.011 reg. de Baptismes de 1840-1846
Nuevas Indexaciones:
- Alboraya, 1.398 reg. de Bautismos de 1743-1762
- Gandia - Grao, 28 reg. de Matrimonios de 1921
- Gandia: Asunción, 3.716 reg. de Bautismos de 1572-1611
- Jalance, 171 reg. de Defunciones de 1716-1742
- Oliva: San Roque, 1.382 reg. de Bautismos de 1653-1680
- Turís, 394 reg. de Matrimonios de 1840-1846
- Turís, 1.011 reg. de Bautismos de 1840-1846
09/10/22 Noves Indexacions:
- Alcublas, 2.336 reg. de Defuncions de 1640-1723
- Buñol, 754 reg. de Baptismes de 1907-1911
- Font de la Figuera, 966 reg. de Matrimonis de 1806-1828
- Gandia - Grao, 328 reg. de Matrimonis de 1903-1920
- Oliva: San Roque, 942 reg. de Defuncions de 1653-1680
Nuevas Indexaciones:
- Alcublas, 2.336 reg. de Defunciones de 1640-1723
- Buñol, 754 reg. de Bautismos de 1907-1911
- Font de la Figuera, 966 reg. de Matrimonios de 1806-1828
- Gandia - Grao, 328 reg. de Matrimonios de 1903-1920
- Oliva: San Roque, 942 reg. de Defunciones de 1653-1680
02/10/22 Noves Indexacions:
- Benilloba, 242 reg. de Matrimonis de 1911-1921
- Benilloba, 474 reg. de Defuncions de 1904-1921
- Font de la Figuera, 962 reg. de Matrimonis de 1776-1805
- Oliva: San Roque, 972 reg. de Confirmacions de 1654-1673
- Riba-roja de Túria, 1.888 reg. de Matrimonis de 1871-1904
- Serra, 180 reg. de Matrimonis de 1817-1826
- Tavernes de la Valldigna, 721 reg. de Baptismes de 1888-1891
Nuevas Indexaciones:
- Benilloba, 242 reg. de Matrimonios de 1911-1921
- Benilloba, 474 reg. de Defunciones de 1904-1921
- Font de la Figuera, 962 reg. de Matrimonios de 1776-1805
- Oliva: San Roque, 972 reg. de Confirmaciones de 1654-1673
- Riba-roja de Túria, 1.888 reg. de Matrimonios de 1871-1904
- Serra, 180 reg. de Matrimonios de 1817-1826
- Tavernes de la Valldigna, 721 reg. de Bautismos de 1888-1891
01/10/22 - S'ha acabat la fotodigitalització, fins al 1936, dels llibres de les parròquies de Sant Joan i Sant Vicent, Sant Andreu i Grau: Santa Maria del Mar, totes dues de València ciutat. - Se ha terminado la fotodigitalización, hasta 1936, de los libros de las parroquias de San Juan y San Vicente, San Andrés y Grao: Santa María del Mar, ambas tres de Valencia ciudad.
25/09/22 Noves Indexacions:
- Atzeneta d'Albaida, 297 reg. de Baptismes de 1847-1852
- Benimarfull, 213 reg. de Defuncions de 1910-1921
- Buñol, 717 reg. de Baptismes de 1903-1906
- Fageca, 89 reg. de Baptismes de 1906-1911
- Gandia - Benipeixcar, 296 reg. de Matrimonis de 1896-1921
- Gandia: San José, 1.387 reg. de Defuncions de 1862-1884
- Planes, 49 reg. de Baptismes de 1910-1911
- Planes, 188 reg. de Matrimonis de 1910-1921
- Pobla de Vallbona: Stma. Trinidad, 162 reg. de Baptismes de 1881-1883
- Requena: Santa María, 1.414 reg. de Baptismes de 1852-1859
- Turís, 530 reg. de Matrimonis de 1847-1855
Nuevas Indexaciones:
- Atzeneta d'Albaida, 297 reg. de Bautismos de 1847-1852
- Benimarfull, 213 reg. de Defunciones de 1910-1921
- Buñol, 717 reg. de Bautismos de 1903-1906
- Fageca, 89 reg. de Bautismos de 1906-1911
- Gandia - Benipeixcar, 296 reg. de Matrimonios de 1896-1921
- Gandia: San José, 1.387 reg. de Defunciones de 1862-1884
- Planes, 49 reg. de Bautismos de 1910-1911
- Planes, 188 reg. de Matrimonios de 1910-1921
- Pobla de Vallbona: Stma. Trinidad, 162 reg. de Bautismos de 1881-1883
- Requena: Santa María, 1.414 reg. de Bautismos de 1852-1859
- Turís, 530 reg. de Matrimonios de 1847-1855
18/09/22 Noves Indexacions:
- Font de la Figuera, 916 reg. de Matrimonis de 1739-1775
- Riba-roja de Túria, 326 reg. de Defuncions de 1918-1921
- Serra, 410 reg. de Matrimonis de 1785-1816
- Turís, 1.402 reg. de Baptismes de 1847-1855
- Xaló, 82 reg. de Defuncions de 1699-1706
Nuevas Indexaciones:
- Font de la Figuera, 916 reg. de Matrimonios de 1739-1775
- Riba-roja de Túria, 326 reg. de Defunciones de 1918-1921
- Serra, 410 reg. de Matrimonios de 1785-1816
- Turís, 1.402 reg. de Bautismos de 1847-1855
- Xaló, 82 reg. de Defunciones de 1699-1706
11/09/22 Noves Indexacions:
- Albaida, 896 reg. de Baptismes de 1830-1836
- Font de la Figuera, 964 reg. de Matrimonis de 1678-1738
- Pobla de Vallbona: Stma. Trinidad y S. José, 557 reg. Baptismes de 1871-1880
- Vinalesa, 58 reg. de Defuncions de 1890-1891
- Xaló, 610 reg. de Defuncions de 1674-1708
Nuevas Indexaciones:
- Albaida, 896 reg. de Bautismos de 1830-1836
- Font de la Figuera, 964 reg. de Matrimonios de 1678-1738
- Pobla de Vallbona: Stma. Trinidad y S. José, 557 reg. Bautismos de 1871-1880
- Vinalesa, 58 reg. de Defunciones de 1890-1891
- Xaló, 610 reg. de Defunciones de 1674-1708
04/09/22 Noves Indexacions:
- Font de la Figuera, 812 reg. de Matrimonis de 1617-1677
- Gandia - Benipeixcar, 168 reg. de Matrimonios de 1876-1895
- Muro de Alcoy, 1.241 reg. de Baptismes de 1860-1870
- Oliva: San Roque, 1.421 reg. de Baptismes de 1681-1700
- Oliva: San Roque, 950 reg. de Defuncions de 1681-1700
- Tavernes de la Valldigna, 1.617 reg. de Baptismes de 1897-1901
- Utiel, 178 reg. de Baptismes de 1865-1911
- Vinalesa, 68 reg. de Baptismes de 1890-1891
- Vinalesa, 30 reg. de Matrimonis de 1890-1891
Nuevas Indexaciones:
- Font de la Figuera, 812 reg. de Matrimonios de 1617-1677
- Gandia - Benipeixcar, 168 reg. de Matrimonios de 1876-1895
- Muro de Alcoy, 1.241 reg. de Bautismos de 1860-1870
- Oliva: San Roque, 1.421 reg. de Bautismos de 1681-1700
- Oliva: San Roque, 950 reg. de Defunciones de 1681-1700
- Tavernes de la Valldigna, 1.617 reg. de Bautismos de 1897-1901
- Utiel, 178 reg. de Bautismos de 1865-1911
- Vinalesa, 68 reg. de Bautismos de 1890-1891
- Vinalesa, 30 reg. de Matrimonios de 1890-1891
28/08/22 Noves Indexacions:
- Buñol, 267 reg. de Defuncions de 1919-1921
- Font de la Figuera, 536 reg. Matrimonis de 1564-1616
- Planes, 470 reg. de Confirmacions de 1917
- Requena: Santa María, 435 reg. Baptismes de 1849-1851
- Serra, 224 reg. de Matrimonis de 1759-1784
- Turís, 1.879 reg. de Confirmacions de 1850
- Valencia: San Esteban, 138 reg. Confirmacions de 1754
Nuevas Indexaciones:
- Buñol, 267 reg. de Defunciones de 1919-1921
- Font de la Figuera, 536 reg. Matrimonios de 1564-1616
- Planes, 470 reg. de Confirmaciones de 1917
- Requena: Santa María, 435 reg. Bautismos de 1849-1851
- Serra, 224 reg. de Matrimonios de 1759-1784
- Turís, 1.879 reg. de Confirmaciones de 1850
- Valencia: San Esteban, 138 reg. Confirmaciones de 1754
21/08/22 Noves Indexacions:
- Albaida, 864 reg. de Baptismes de 1837-1843
- Atzeneta d'Albaida, 604 reg. de Baptismes de 1853-1862
- Buñol, 817 reg. de Defuncions de 1909-1918
- Fontanars dels Alforins, 444 reg. de Matrimonis de 1849-1873
- Gandia - Benipeixcar, 210 reg. de Matrimonis de 1849-1875
- Requena: Santa María, 1.982 reg. de Baptismes de 1836-1849
- Turís, 1.890 reg. de Defuncions de 1846-1863
- Vinalesa, 355 reg. de Baptismes de 1892-1899
Nuevas Indexaciones:
- Albaida, 864 reg. de Bautismos de 1837-1843
- Atzeneta d'Albaida, 604 reg. de Bautismos de 1853-1862
- Buñol, 817 reg. de Defunciones de 1909-1918
- Fontanars dels Alforins, 444 reg. de Matrimonios de 1849-1873
- Gandia - Benipeixcar, 210 reg. de Matrimonios de 1849-1875
- Requena: Santa María, 1.982 reg. de Bautismos de 1836-1849
- Turís, 1.890 reg. de Defunciones de 1846-1863
- Vinalesa, 355 reg. de Bautismos de 1892-1899
14/08/22 Noves Indexacions:
- Buñol, 632 reg. de Defuncions de 1903-1908
- Gandia - Benipeixcar, 336 reg. de Matrimonis de 1798-1849
- Riba-roja de Túria, 2.269 reg. de Defuncions de 1892-1917
- Serra, 332 reg. de Matrimonis de 1710-1758
- Valencia: San Esteban, 270 reg. de Confirmacions de 1755
- Vall de Gallinera - Alpatró, 1.029 reg. de Baptismes de 1626-1724
- Xaló, 127 reg. de Defuncions de 1663-1672
Nuevas Indexaciones:
- Buñol, 632 reg. de Defunciones de 1903-1908
- Gandia - Benipeixcar, 336 reg. de Matrimonios de 1798-1849
- Riba-roja de Túria, 2.269 reg. de Defunciones de 1892-1917
- Serra, 332 reg. de Matrimonios de 1710-1758
- Valencia: San Esteban, 270 reg. de Confirmaciones de 1755
- Vall de Gallinera - Alpatró, 1.029 reg. de Bautismos de 1626-1724
- Xaló, 127 reg. de Defunciones de 1663-1672
07/08/22 Noves Indexacions:
- Alboraya, 773 reg. de Defuncions de 1851-1858
- Muro de Alcoy, 800 reg. de Defuncions de 1891-1900
- Muro de Alcoy - Setla de Nunyes, 174 reg. Matrimonis de 1901-1921
- Muro de Alcoy - Setla de Nunyes, 197 reg. Defuncions de 1901-1921
- Turís, 280 reg. de Matrimonis de 1859-1863
- Valencia: San Esteban, 195 reg. de Confirmacions de 1756
Nuevas Indexaciones:
- Alboraya, 773 reg. de Defunciones de 1851-1858
- Muro de Alcoy, 800 reg. de Defunciones de 1891-1900
- Muro de Alcoy - Setla de Nunyes, 174 reg. Matrimonios de 1901-1921
- Muro de Alcoy - Setla de Nunyes, 197 reg. Defunciones de 1901-1921
- Turís, 280 reg. de Matrimonios de 1859-1863
- Valencia: San Esteban, 195 reg. de Confirmaciones de 1756
02/08/22 - S'ha conclòs la fotodigitalització dels llibres parroquials, fins i tot 1936, de totes les localitats de les comarques: Els Serrans, Requena-Utiel i Racó d'Ademús. El detall dels mateixos es pot veure a la web "arxparrvalencia.org" - Se ha concluido la fotodigitalización de los libros parroquiales, hasta 1936, de todas las localidades de las comarcas: Los Serranos, Requena-Utiel y Rincón de Ademuz. El detalle de los mismos puede verse en la web "arxparrvalencia.org"
31/07/22 Noves Indexacions:
- Gandia - Benipeixcar, 292 reg. de Matrimonis de 1748-1797
- Oliva: San Roque, 525 reg. de Confirmacions de 1687
- Pobla de Vallbona: Santiago Apóstol, 377 reg. Baptismes de 1796-1802
- Serra, 256 reg. de Matrimonis de 1623-1709
- Turís, 730 reg. de Baptismes de 1859-1863
- Valencia: San Esteban, 355 reg. de Confirmacions de 1757-1758
- Venta del Moro, 329 reg. de Baptismes de 1862-1865
- Villalonga, 1112 reg. de Matrimonis de 1640-1737
Nuevas Indexaciones:
- Gandia - Benipeixcar, 292 reg. de Matrimonios de 1748-1797
- Oliva: San Roque, 525 reg. de Confirmaciones de 1687
- Pobla de Vallbona: Santiago Apóstol, 377 reg. Bautismos de 1796-1802
- Serra, 256 reg. de Matrimonios de 1623-1709
- Turís, 730 reg. de Bautismos de 1859-1863
- Valencia: San Esteban, 355 reg. de Confirmaciones de 1757-1758
- Venta del Moro, 329 reg. de Bautismos de 1862-1865
- Villalonga, 1112 reg. de Matrimonios de 1640-1737
24/07/22 Noves Indexacions:
- Fontanars dels Alforins, 546 reg. de Confirmacions de 1849
- Gandia - Benipeixcar, 312 reg. de Matrimonis de 1674-1747
- Muro de Alcoy, 1.313 reg. de Confirmacions de 1917
- Muro de Alcoy - Setla de Nunyes, 167 reg. de Baptismes de 1901-1911
- Oliva: San Roque, 2.894 reg. de Baptismes de 1701-1733
- Oliva: San Roque, 1.628 reg. de Confirmacions de 1733
- Oliva: San Roque, 2.452 reg. de Defuncions de 1701-1733
- Valencia: San Esteban, 961 reg. de Baptismes de 1623-1627
- Verger, El, 646 reg. de Defuncions de 1877-1885
Nuevas Indexaciones:
- Fontanars dels Alforins, 546 reg. de Confirmaciones de 1849
- Gandia - Benipeixcar, 312 reg. de Matrimonios de 1674-1747
- Muro de Alcoy, 1.313 reg. de Confirmaciones de 1917
- Muro de Alcoy - Setla de Nunyes, 167 reg. de Bautismos de 1901-1911
- Oliva: San Roque, 2.894 reg. de Bautismos de 1701-1733
- Oliva: San Roque, 1.628 reg. de Confirmaciones de 1733
- Oliva: San Roque, 2.452 reg. de Defunciones de 1701-1733
- Valencia: San Esteban, 961 reg. de Bautismos de 1623-1627
- Verger, El, 646 reg. de Defunciones de 1877-1885
17/07/22 Noves Indexacions:
- Fontanars dels Alforins, 604 reg. de Baptismes de 1784-1810
- Gandia - Benipeixcar, 150 reg. de Matrimonis de 1611-1673
- Turís, 363 reg. de Baptismes de 1864-1865
- Turís, 98 reg. de Matrimonis de 1864-1865
- Turís, 422 reg. de Defuncions de 1864-1865
- Valencia: San Esteban, 392 reg. de Confirmacions de 1759-1760
- Xaló, 453 reg. de Defuncions de 1628-1664
Nuevas Indexaciones:
- Fontanars dels Alforins, 604 reg. de Bautismos de 1784-1810
- Gandia - Benipeixcar, 150 reg. de Matrimonios de 1611-1673
- Turís, 363 reg. de Bautismos de 1864-1865
- Turís, 98 reg. de Matrimonios de 1864-1865
- Turís, 422 reg. de Defunciones de 1864-1865
- Valencia: San Esteban, 392 reg. de Confirmaciones de 1759-1760
- Xaló, 453 reg. de Defunciones de 1628-1664
10/07/22 Noves Indexacions:
- Fontanars dels Alforins, 1.124 reg. de Baptismes de 1810-1851
- Murla, 326 reg. de Matrimonis de 1892-1921
- Requena: Santa María, 706 reg. de Baptismes de 1814-1835
- Turís, 414 reg. de Matrimonis de 1866-1871
- Turís, 703 reg. de Defuncions de 1866-1871
- Valencia: San Esteban, 117 reg. de Confirmacions de 1761
Nuevas Indexaciones:
- Fontanars dels Alforins, 1.124 reg. de Bautismos de 1810-1851
- Murla, 326 reg. de Matrimonios de 1892-1921
- Requena: Santa María, 706 reg. de Bautismos de 1814-1835
- Turís, 414 reg. de Matrimonios de 1866-1871
- Turís, 703 reg. de Defunciones de 1866-1871
- Valencia: San Esteban, 117 reg. de Confirmaciones de 1761
03/07/22 Noves Indexacions:
- Aldaia, 667 reg. de Bautismos de 1722-1741
- Muro de Alcoy, 842 reg. de Matrimonis de 1901-1921
- Muro de Alcoy, 668 reg- de Defuncions de 1912-1921
- Pedreguer, 692 reg. de Matrimonis de 1655-1697
- Pobla de Vallbona: Santiago Apóstol, 465 reg. Baptismes de 1802-1808
- Turís, 956 reg. de Baptismes de 1866-1871
- Utiel - Las Cuevas, 128 reg. de Matrimonis de 1882-1895
- Valencia: San Esteban, 208 reg. de Confirmacions de 1762
Nuevas Indexaciones:
- Aldaia, 667 reg. de Bautismos de 1722-1741
- Muro de Alcoy, 842 reg. de Matrimonios de 1901-1921
- Muro de Alcoy, 668 reg- de Defunciones de 1912-1921
- Pedreguer, 692 reg. de Matrimonios de 1655-1697
- Pobla de Vallbona: Santiago Apóstol, 465 reg. Bautismos de 1802-1808
- Turís, 956 reg. de Bautismos de 1866-1871
- Utiel - Las Cuevas, 128 reg. de Matrimonios de 1882-1895
- Valencia: San Esteban, 208 reg. de Confirmaciones de 1762
26/06/22 Noves Indexacions:
- Alcublas, 1.362 reg. de Matrimonis de 1640-1723
- Palmera, 180 reg. de Defuncions de 1688-1738
- Pedralba, 13 reg. de Defuncions de 1867
- Piles, 908 reg. de Defuncions de 1688-1738
- Requena: El Salvador, 770 reg. de Defuncions de 1899-1905
Nuevas Indexaciones:
- Alcublas, 1.362 reg. de Matrimonios de 1640-1723
- Palmera, 180 reg. de Defunciones de 1688-1738
- Pedralba, 13 reg. de Defunciones de 1867
- Piles, 908 reg. de Defunciones de 1688-1738
- Requena: El Salvador, 770 reg. de Defunciones de 1899-1905
19/06/22 Noves Indexacions:
- Albaida, 994 reg. de Baptismes de 1844-1853
- Murla, 206 reg. de Matrimonis de 1874-1892
- Oliva: La Asunción, 404 reg. de Defuncions de 1624-1638
- Pobla de Vallbona: Santiago Apóstol, 294 reg. Baptismes de 1809-1812
- Rafelbunyol, 633 reg. de Baptismes de 1823-1835
- Riba-roja de Túria, 322 reg. de Matrimonis de 1917-1921
- Turís, 428 reg. de Defuncions de 1872-1875
- Utiel - Las Cuevas, 231 reg. de Defunciones de 1882-1895
Nuevas Indexaciones:
- Albaida, 994 reg. de Bautismos de 1844-1853
- Murla, 206 reg. de Matrimonios de 1874-1892
- Oliva: La Asunción, 404 reg. de Defunciones de 1624-1638
- Pobla de Vallbona: Santiago Apóstol, 294 reg. Bautismos de 1809-1812
- Rafelbunyol, 633 reg. de Bautismos de 1823-1835
- Riba-roja de Túria, 322 reg. de Matrimonios de 1917-1921
- Turís, 428 reg. de Defunciones de 1872-1875
- Utiel - Las Cuevas, 231 reg. de Defunciones de 1882-1895
12/06/22 Noves Indexacions:
- Palmera, 111 reg. de Defuncions de 1621-1687
- Piles, 516 reg. de Defuncions de 1621-1687
- Serra, 679 reg. de Baptismes de 1901-1911
- Turís, 610 reg. de Baptismes de 1872-1875
- Turís, 288 reg. de Matrimonis de 1872-1875
- Xaló, 50 reg. de Defuncions de 1621-1627
Nuevas Indexaciones:
- Palmera, 111 reg. de Defunciones de 1621-1687
- Piles, 516 reg. de Defunciones de 1621-1687
- Serra, 679 reg. de Bautismos de 1901-1911
- Turís, 610 reg. de Bautismos de 1872-1875
- Turís, 288 reg. de Matrimonios de 1872-1875
- Xaló, 50 reg. de Defunciones de 1621-1627
05/06/22 Noves Indexacions:
- Gandia: La Asunción, 559 reg. de Defuncions de 1776-1779
- Murla, 588 reg. de Matrimonis de 1827-1873
- Muro de Alcoy, 535 reg. de Baptismes de 1906-1911
- Pobla de Vallbona, Santiago Apóstol, 456 reg. de Baptismes de 1812-1818
- Requena: El Salvador, 162 reg. de Baptismes de 1899
- Requena: El Salvador, 405 reg. de Defuncions de 1892-1895
- Turís, 1.596 reg. de Baptismes de 1876-1885
- Utiel - Las Cuevas, 310 reg. de Baptismes de 1882-1895
Nuevas Indexaciones:
- Gandia: La Asunción, 559 reg. de Defunciones de 1776-1779
- Murla, 588 reg. de Matrimonios de 1827-1873
- Muro de Alcoy, 535 reg. de Bautismos de 1906-1911
- Pobla de Vallbona, Santiago Apóstol, 456 reg. de Bautismos de 1812-1818
- Requena: El Salvador, 162 reg. de Bautismos de 1899
- Requena: El Salvador, 405 reg. de Defunciones de 1892-1895
- Turís, 1.596 reg. de Bautismos de 1876-1885
- Utiel - Las Cuevas, 310 reg. de Bautismos de 1882-1895
29/05/22 Noves Indexacions:
- Albalat dels Sorells, 370 reg. de Confirmacions de 1921
- Alcoi: San Mauro, 2.424 reg. de Matrimonis de 1892-1906
- Atzeneta d'Albaida, 517 reg. de Baptismes de 1863-1869
- Jalance, 135 reg. de Defuncions de 1706-1716
- Muro de Alcoy, 764 reg. de Defuncions de 1901-1911
- Requena: El Salvador, 1.382 reg. de Defuncions de 1882-1890
- Riba-roja de Túria, 1.358 reg. de Baptismes de 1869-1879
- Utiel - Los Corrales, 435 reg. de Defuncions de 1882-1898
- Valencia: San Esteban, 186 reg. de Confirmacions de 1912
Nuevas Indexaciones:
- Albalat dels Sorells, 370 reg. de Confirmaciones de 1921
- Alcoi: San Mauro, 2.424 reg. de Matrimonios de 1892-1906
- Atzeneta d'Albaida, 517 reg. de Bautismos de 1863-1869
- Jalance, 135 reg. de Defunciones de 1706-1716
- Muro de Alcoy, 764 reg. de Defunciones de 1901-1911
- Requena: El Salvador, 1.382 reg. de Defunciones de 1882-1890
- Riba-roja de Túria, 1.358 reg. de Bautismos de 1869-1879
- Utiel - Los Corrales, 435 reg. de Defunciones de 1882-1898
- Valencia: San Esteban, 186 reg. de Confirmaciones de 1912
22/05/22 Noves Indexacions:
- Gandia: La Asunción, 480 reg. de Matrimonis de 1792-1797
- Jalance, 1.397 reg. de Confirmacions de 1897
- Murla, 478 reg. de Matrimonis de 1770-1826
- Oliva: San Roque, 2.249 reg. de Baptismes de 1734-1752
- Oliva: San Roque, 1.743 reg. de Defuncions de 1734-1752
- Valencia: San Esteban, 268 reg. de Confirmacions de 1910
Nuevas Indexaciones:
- Gandia: La Asunción, 480 reg. de Matrimonios de 1792-1797
- Jalance, 1.397 reg. de Confirmaciones de 1897
- Murla, 478 reg. de Matrimonios de 1770-1826
- Oliva: San Roque, 2.249 reg. de Bautismos de 1734-1752
- Oliva: San Roque, 1.743 reg. de Defunciones de 1734-1752
- Valencia: San Esteban, 268 reg. de Confirmaciones de 1910
15/05/22 Noves Indexacions:
- Bellús, 2.576 reg. de Baptismes de 1622-1911
- Bellús, 162 reg. de Confirmacions de 1878-1919
- Bellús, 1.222 reg. de Matrimonis de 1625-1911
- Bellús, 2.266 reg. de Defuncions de 1623-1911
- Daimús, 552 reg. de Matrimonis de 1880-1921
- Gandia: Asunción, 450 reg. de Matrimonis de 1786-1791
- Guadassuar, 986 reg. de Baptismes de 1902-1911
- Valencia: San Esteban, 433 reg. de Confirmacions de 1904-1907
Nuevas Indexaciones:
- Bellús, 2.576 reg. de Bautismos de 1622-1911
- Bellús, 162 reg. de Confirmaciones de 1878-1919
- Bellús, 1.222 reg. de Matrimonios de 1625-1911
- Bellús, 2.266 reg. de Defunciones de 1623-1911
- Daimús, 552 reg. de Matrimonios de 1880-1921
- Gandia: Asunción, 450 reg. de Matrimonios de 1786-1791
- Guadassuar, 986 reg. de Bautismos de 1902-1911
- Valencia: San Esteban, 433 reg. de Confirmaciones de 1904-1907
08/05/22 Noves Indexacions:
- Enguera, 202 reg. de Defuncions de 1539-1555
- Fontanars dels Alforins, 462 reg. de Baptismes de 1852-1862
- Fortaleny, 524 reg. de Defuncions de 1761-1811
- Muro de Alcoy, 672 reg. de Baptismes de 1901-1906
- Muro de Alcoy, 1.493 reg. de Defuncions de 1876-1890
- Planes - Catamarruch, 312 reg. de Matrimonis de 1623-1726
- Pobla de Vallbona: Santiago Apóstol, 1.100 reg. de Baptismes de 1818-1830
- Requena: El Salvador, 1.094 reg. de Baptismes de 1900-1905
- Requena: El Salvador, 444 reg. de Matrimonis de 1900-1905
- Utiel - Los Corrales, 220 reg. de Matrimonis de 1882-1898
Nuevas Indexaciones:
- Enguera, 202 reg. de Defunciones de 1539-1555
- Fontanars dels Alforins, 462 reg. de Bautismos de 1852-1862
- Fortaleny, 524 reg. de Defunciones de 1761-1811
- Muro de Alcoy, 672 reg. de Bautismos de 1901-1906
- Muro de Alcoy, 1.493 reg. de Defunciones de 1876-1890
- Planes - Catamarruch, 312 reg. de Matrimonios de 1623-1726
- Pobla de Vallbona: Santiago Apóstol, 1.100 reg. de Bautismos de 1818-1830
- Requena: El Salvador, 1.094 reg. de Bautismos de 1900-1905
- Requena: El Salvador, 444 reg. de Matrimonios de 1900-1905
- Utiel - Los Corrales, 220 reg. de Matrimonios de 1882-1898
01/05/22 Noves Indexacions:
- Albalat dels Sorells, 2.430 reg. de Defuncions de 1856-1921
- Alcublas, 721 reg. de Defuncions de 1723-1747
- Alfafara, 236 reg. de Matrimonis de 1885-1909
- Daimús, 136 reg. de Matrimonis de 1870-1879
- Enguera, 234 reg. de Matrimonis de 1540-1553
- Muro de Alcoy, 1.086 reg. de Matrimonis de 1878-1900
- Planes - Catamarruch, 54 reg. de Matrimonis de 1606-1623
- Sant Joanet, 319 reg. de Baptismes de 1870-1891
- Turís, 1.700 reg. de Baptismes de 1886-1895
- Utiel - Los Corrales, 584 reg. de Baptismes de 1882-1898
- Vall d'Alcalà - Alcalà de la Jovada, 190 reg. Matrimonis de 1624-1690
Nuevas Indexaciones:
- Albalat dels Sorells, 2.430 reg. de Defunciones de 1856-1921
- Alcublas, 721 reg. de Defunciones de 1723-1747
- Alfafara, 236 reg. de Matrimonios de 1885-1909
- Daimús, 136 reg. de Matrimonios de 1870-1879
- Enguera, 234 reg. de Matrimonios de 1540-1553
- Muro de Alcoy, 1.086 reg. de Matrimonios de 1878-1900
- Planes - Catamarruch, 54 reg. de Matrimonios de 1606-1623
- Sant Joanet, 319 reg. de Bautismos de 1870-1891
- Turís, 1.700 reg. de Bautismos de 1886-1895
- Utiel - Los Corrales, 584 reg. de Bautismos de 1882-1898
- Vall d'Alcalà - Alcalà de la Jovada, 190 reg. Matrimonios de 1624-1690
24/04/22 Noves Indexacions:
- Albaida, 861 reg. de Baptismes de 1851-1859
- Albalat dels Sorells, 2.991 reg. de Baptismes de 1856-1911
- Albalat dels Sorells, 1.302 reg. de Matrimonis de 1856-1867 y 1877-1921
- Benimarfull, 386 reg. de Matrimonis de 1657-1730
- Daimús, 70 reg. de Matrimonis de 1862-1869
- Enguera, 664 reg. de Baptismes de 1539-1555
- Gaianes, 322 reg. de Matrimonis de 1631-1697
- Rafelbunyol, 287 reg. de Baptismes de 1836-1841
- Requena; El Salvador, 598 reg. de Baptismes de 1892-1895
- Xàtiva: San Pedro Apóstol, 1.349 reg. de Baptismes de 1800-1810
Nuevas Indexaciones:
- Albaida, 861 reg. de Bautismos de 1851-1859
- Albalat dels Sorells, 2.991 reg. de Bautismos de 1856-1911
- Albalat dels Sorells, 1.302 reg. de Matrimonios de 1856-1867 y 1877-1921
- Benimarfull, 386 reg. de Matrimonios de 1657-1730
- Daimús, 70 reg. de Matrimonios de 1862-1869
- Enguera, 664 reg. de Bautismos de 1539-1555
- Gaianes, 322 reg. de Matrimonios de 1631-1697
- Rafelbunyol, 287 reg. de Bautismos de 1836-1841
- Requena; El Salvador, 598 reg. de Bautismos de 1892-1895
- Xàtiva: San Pedro Apóstol, 1.349 reg. de Bautismos de 1800-1810
17/04/22 Noves Indexacions:
- Alcublas, 977 reg. de Baptismes de 1723-1747
- Beniatjar, 230 reg. de Matrimonis de 1686-1726
- Daimús, 140 reg. de Matrimonis de 1852-1861
- Gaianes, 370 reg. de Matrimonis de 1698-1745
- Jalance, 398 reg. de Matrimonis de 1911-1921
- Oliva: San Roque, 1.114 reg. de Baptismes de 1753-1761
- Oliva: San Roque, 795 reg. de Defuncions de 1753-1761
- Requena: El Salvador, 1.703 reg. de Baptismes de 1882-1890
- Utiel - Los Corrales, 193 reg. de Baptismes de 1875-1911
- Valencia: San Esteban, 879 reg. de Baptismes de 1628-1632
Nuevas Indexaciones:
- Alcublas, 977 reg. de Bautismos de 1723-1747
- Beniatjar, 230 reg. de Matrimonios de 1686-1726
- Daimús, 140 reg. de Matrimonios de 1852-1861
- Gaianes, 370 reg. de Matrimonios de 1698-1745
- Jalance, 398 reg. de Matrimonios de 1911-1921
- Oliva: San Roque, 1.114 reg. de Bautismos de 1753-1761
- Oliva: San Roque, 795 reg. de Defunciones de 1753-1761
- Requena: El Salvador, 1.703 reg. de Bautismos de 1882-1890
- Utiel - Los Corrales, 193 reg. de Bautismos de 1875-1911
- Valencia: San Esteban, 879 reg. de Bautismos de 1628-1632
10/04/22 Noves Indexacions:
- Beniatjar, 290 reg. de Matrimonis de 1727-1760
- Daimús, 282 reg. de Matrimonis de 1825-1851
- Gandia: La Asunción, 400 reg. de Matrimonis de 1780-1785
- Oliva: San Roque, 875 reg. de Confirmacions de 1758
- Riba-roja de Túria, 1.557 reg. de Baptismes de 1892-1902
- Valencia: San Esteban, 435 reg. de Confirmacions de 1904
- Vallada, 1.316 reg. de Matrimonis de 1892-1921
Nuevas Indexaciones:
- Beniatjar, 290 reg. de Matrimonios de 1727-1760
- Daimús, 282 reg. de Matrimonios de 1825-1851
- Gandia: La Asunción, 400 reg. de Matrimonios de 1780-1785
- Oliva: San Roque, 875 reg. de Confirmaciones de 1758
- Riba-roja de Túria, 1.557 reg. de Bautismos de 1892-1902
- Valencia: San Esteban, 435 reg. de Confirmaciones de 1904
- Vallada, 1.316 reg. de Matrimonios de 1892-1921
03/04/22 Noves Indexacions:
- Alborache, 378 reg. de Confirmacions de 1850
- Alcublas, 428 reg. de Matrimonis de 1723-1747
- Alcublas, 1.004 reg. de Defuncions de 1748-1773
- Gandia: La Asunción, 292 reg. de Matrimonis de 1776-1779
- Gandia: La Asunción, 1.473 reg. de Defuncions de 1765-1775
- Macastre, 351 reg. de Confirmacions de 1850
- Oliva: San Roque, 2.302 reg. de Baptismes de 1762-1777
- Oliva: San Roque, 1.792 reg. de Defuncions de 1762-1777
- Turís, 1.672 reg. de Baptismes de 1895-1905
- Valencia: El Pilar y S. Lorenzo, 232 reg. Matrimonis de 1921
- Yátova, 322 reg. de Confirmacions de 1850
Nuevas Indexaciones:
- Alborache, 378 reg. de Confirmaciones de 1850
- Alcublas, 428 reg. de Matrimonios de 1723-1747
- Alcublas, 1.004 reg. de Defunciones de 1748-1773
- Gandia: La Asunción, 292 reg. de Matrimonios de 1776-1779
- Gandia: La Asunción, 1.473 reg. de Defunciones de 1765-1775
- Macastre, 351 reg. de Confirmaciones de 1850
- Oliva: San Roque, 2.302 reg. de Bautismos de 1762-1777
- Oliva: San Roque, 1.792 reg. de Defunciones de 1762-1777
- Turís, 1.672 reg. de Bautismos de 1895-1905
- Valencia: El Pilar y S. Lorenzo, 232 reg. Matrimonios de 1921
- Yátova, 322 reg. de Confirmaciones de 1850
27/03/22 Noves Indexacions:
- Albalat dels Sorells, 294 reg. de Confirmacions de 1910
- Daimús, 338 reg. de Matrimonis de 1783-1824
- Enguera, 1.443 reg. de Baptismes de 1888-1894
- Penàguila, 168 reg. de Confirmacions de 1610
- Pobla de Vallbona: Santiago Apóstol, 378 reg. de Baptismes de 1831-1837
- Pobla de Vallbona: Santísima Trinidad, 267 reg. de Baptismes de 1831-1837
- Rafelbunyol, 734 reg. de Baptismes de 1867-1878
- Requena: El Salvador, 107 reg. de Baptismes de 1869-1911
- Utiel - Las Casas, 69 reg. de Baptismes de 1887-1911
- Utiel - Las Casas, 14 reg, de Matrimonis de 1887-1889
- Utiel - Las Casas, 36 reg. de Defuncions de 1887-1889
Nuevas Indexaciones:
- Albalat dels Sorells, 294 reg. de Confirmaciones de 1910
- Daimús, 338 reg. de Matrimonios de 1783-1824
- Enguera, 1.443 reg. de Bautismos de 1888-1894
- Penàguila, 168 reg. de Confirmaciones de 1610
- Pobla de Vallbona: Santiago Apóstol, 378 reg. de Bautismos de 1831-1837
- Pobla de Vallbona: Santísima Trinidad, 267 reg. de Bautismos de 1831-1837
- Rafelbunyol, 734 reg. de Bautismos de 1867-1878
- Requena: El Salvador, 107 reg. de Bautismos de 1869-1911
- Utiel - Las Casas, 69 reg. de Bautismos de 1887-1911
- Utiel - Las Casas, 14 reg, de Matrimonios de 1887-1889
- Utiel - Las Casas, 36 reg. de Defunciones de 1887-1889
20/03/22 Noves Indexacions:
- Alcublas, 1.289 reg. de Baptismes de 1748-1773
- Aldaia, 755 reg. de Baptismes de 1693-1721
- Penàguila, 1.254 reg. de Baptismes de 1840-1861
- Penàguila, 1.862 reg. de Defuncions de 1556-1764
- Real de Gandia, 756 reg. de Matrimonis de 1887-1921
- Requena: El Salvador, 133 reg. Baptismes de 1869-1911
- Utiel - Casas de Utiel, 141 reg. de Baptismes de 1878-1911
Nuevas Indexaciones:
- Alcublas, 1.289 reg. de Bautismos de 1748-1773
- Aldaia, 755 reg. de Bautismos de 1693-1721
- Penàguila, 1.254 reg. de Bautismos de 1840-1861
- Penàguila, 1.862 reg. de Defunciones de 1556-1764
- Real de Gandia, 756 reg. de Matrimonios de 1887-1921
- Requena: El Salvador, 133 reg. Bautismos de 1869-1911
- Utiel - Casas de Utiel, 141 reg. de Bautismos de 1878-1911
13/03/22 Noves Indexacions:
- Atzeneta d'Albaida, 483 reg. de Baptismes de 1870-1877
- Chiva, 9.828 reg. de Matrimonis de 1625-1882
- Penàguila, 731 reg. de Confirmacions de 1852
- Penàguila, 562 reg. de Matrimonis de 1840-1861
- Penàguila, 848 reg. de Defuncions de 1840-1861
- Valencia: San Esteban, 278 reg. de Confirmacions de 1899-1902
Nuevas Indexaciones:
- Atzeneta d'Albaida, 483 reg. de Bautismos de 1870-1877
- Chiva, 9.828 reg. de Matrimonios de 1625-1882
- Penàguila, 731 reg. de Confirmaciones de 1852
- Penàguila, 562 reg. de Matrimonios de 1840-1861
- Penàguila, 848 reg. de Defunciones de 1840-1861
- Valencia: San Esteban, 278 reg. de Confirmaciones de 1899-1902
06/03/22 Noves Indexacions:
- Alcoy: San Mauro, 3.820 reg. de Matrimonis de 1847-1873
- Alcublas, 554 reg. de Matrimonis de 1748-1773
- Gandia: La Asunción, 1.276 reg. de Defuncions de 1755-1764
- Oliva: San Roque, 944 reg. de Baptismes de 1778-1785
- Requena: El Salvador, 39 reg. de Baptismes de 1881-1911
- Valencia: San Esteban, 118 reg. de Confirmacions de 1898
Nuevas Indexaciones:
- Alcoy: San Mauro, 3.820 reg. de Matrimonios de 1847-1873
- Alcublas, 554 reg. de Matrimonios de 1748-1773
- Gandia: La Asunción, 1.276 reg. de Defunciones de 1755-1764
- Oliva: San Roque, 944 reg. de Bautismos de 1778-1785
- Requena: El Salvador, 39 reg. de Bautismos de 1881-1911
- Valencia: San Esteban, 118 reg. de Confirmaciones de 1898
28/02/22 S'ha completat la fotodigitalització de les localitats de la comarca Requena/Utiel; igualment s'ha completat la de les següents: Albaida, Albaida-Aljorf, Gandia-Santa Maria, Riba-roja de Túria i els propers dies es finalitzarà la d'Albalat dels Sorells.
A l'apartat "Llistats Parroquials" d'aquesta web es troba el detall dels llibres fotodigitalitzats.
Se ha completado la fotodigitalización de las localidades de la comarca Requena/Utiel; igualmente se ha completado la de las siguientes: Albaida, Albaida-Aljorf, Gandia-Santa María, Riba-roja de Turia y en los próximos días se finalizará la de Albalat dels Sorells.
En el apartado "Listados Parroquiales" de esta web se encuentra el detalle de los libros fotodigitalizados.
27/02/22 Noves Indexacions:
- Albaida, 705 reg. de Baptismes de 1860-1865
- Alcublas, 767 reg. de Baptismes de 1774-1784
- Requena: El Salvador, 44 reg. Baptismes de 1877-1911
- Valencia: San Esteban, 554 reg. Confirmacions de 1893
- Valencia: San Juan de la Ribera, 624 reg. Matrimonis de 1918-1921
Nuevas Indexaciones:
- Albaida, 705 reg. de Bautismos de 1860-1865
- Alcublas, 767 reg. de Bautismos de 1774-1784
- Requena: El Salvador, 44 reg. Bautismos de 1877-1911
- Valencia: San Esteban, 554 reg. Confirmaciones de 1893
- Valencia: San Juan de la Ribera, 624 reg. Matrimonios de 1918-1921
20/02/22 Noves Indexacions:
- Chelva, 352 reg. de Matrimonis de 1862-1865
- Enguera, 293 reg. de Defuncions de 1556-1573
- Gandia: Asunción, 1.165 reg. de Defuncions de 1745-1754
- Oliva: San Roque, 881 reg. de Defuncions de 1778-1785
- Requena - Villar de Olmos, 59 reg. Baptismes de 1901-1911
- Sant Joanet, 283 reg. de Baptismes de 1892-1908
- Turís, 2.419 reg. de Baptismes de 1748-1781
- Valencia: El Pilar y San Lorenzo, 8 reg. Baptismes de 1892-1911
- Valencia: El Pilar y San Lorenzo, 247 reg. Defuncions de 1921
Nuevas Indexaciones:
- Chelva, 352 reg. de Matrimonios de 1862-1865
- Enguera, 293 reg. de Defunciones de 1556-1573
- Gandia: Asunción, 1.165 reg. de Defunciones de 1745-1754
- Oliva: San Roque, 881 reg. de Defunciones de 1778-1785
- Requena - Villar de Olmos, 59 reg. Bautismos de 1901-1911
- Sant Joanet, 283 reg. de Bautismos de 1892-1908
- Turís, 2.419 reg. de Bautismos de 1748-1781
- Valencia: El Pilar y San Lorenzo, 8 reg. Bautismos de 1892-1911
- Valencia: El Pilar y San Lorenzo, 247 reg. Defunciones de 1921
13/02/22 Noves Indexacions:
- Gandia; Asunción, 1.014 reg. de Defuncions de 1738-1744
- Muro de Alcoy, 470 reg. de Baptismes de 1871-1874
- Oliva: San Roque, 1.193 reg. de Baptismes de 1786-1794
- Pobla de Vallbona: Santiago Apóstol, 666 reg. Matrimonis de 1884-1916
- Real de Gandia, 542 reg. de Matrimonis de 1857-1886
- Requena - Villar de Olmos, 68 reg. de Defuncions de 1901-1921
- Riba-roja de Túria, 1.269 reg. de Baptismes de 1903-1910
- Sant Joanet, 162 reg. de Confirmacions de 1904
- Valencia: San Esteban, 782 reg. de Baptismes de 1633-1637
Nuevas Indexaciones:
- Gandia; Asunción, 1.014 reg. de Defunciones de 1738-1744
- Muro de Alcoy, 470 reg. de Bautismos de 1871-1874
- Oliva: San Roque, 1.193 reg. de Bautismos de 1786-1794
- Pobla de Vallbona: Santiago Apóstol, 666 reg. Matrimonios de 1884-1916
- Real de Gandia, 542 reg. de Matrimonios de 1857-1886
- Requena - Villar de Olmos, 68 reg. de Defunciones de 1901-1921
- Riba-roja de Túria, 1.269 reg. de Bautismos de 1903-1910
- Sant Joanet, 162 reg. de Confirmaciones de 1904
- Valencia: San Esteban, 782 reg. de Bautismos de 1633-1637
06/02/22 Noves Indexacions:
- Alfafar, 584 reg. de Defuncions de 1892-1900
- Atzeneta d'Albaida, 394 reg. de Baptismes de 1878-1884
- Enguera, 376 reg. de Matrimonis de 1556-1573
- Gandia: San José, 289 reg. de Defuncions de 1852-1856
- Oliva: San Roque, 882 reg. de Defuncions de 1786-1794
- Requena - Villar de Olmos, 148 reg. Matrimonis de 1901-1921
- Valencia: El Pilar y S. Lorenzo, 270 reg. Matrimonis de 1920
- Valencia: El Pilar y S. Lorenzo, 287 reg. Defuncions de 1920
- Vall de Gallinera - Alpatró, 782 reg. Baptismes de 1724-1765
- Xàtiva: Santa Tecla, 3.403 reg. de Baptismes de 1775-1797
Nuevas Indexaciones:
- Alfafar, 584 reg. de Defunciones de 1892-1900
- Atzeneta d'Albaida, 394 reg. de Bautismos de 1878-1884
- Enguera, 376 reg. de Matrimonios de 1556-1573
- Gandia: San José, 289 reg. de Defunciones de 1852-1856
- Oliva: San Roque, 882 reg. de Defunciones de 1786-1794
- Requena - Villar de Olmos, 148 reg. Matrimonios de 1901-1921
- Valencia: El Pilar y S. Lorenzo, 270 reg. Matrimonios de 1920
- Valencia: El Pilar y S. Lorenzo, 287 reg. Defunciones de 1920
- Vall de Gallinera - Alpatró, 782 reg. Bautismos de 1724-1765
- Xàtiva: Santa Tecla, 3.403 reg. de Bautismos de 1775-1797
30/01/22 Noves Indexacions:
- Albaida, 805 reg. de Baptismes de 1866-1871
- Chelva, 1.392 reg. de Matrimonis de 1866-1881
- Gandia: La Asunción, 961 reg. de Defuncions de 1729-1737
- Real de Gandia, 280 reg. de Matrimonis de 1840-1856
- Utiel, 68 reg. de Baptismes de 1856-1911
- Valencia: San Esteban, 407 reg. de Confirmacions de 1893
Nuevas Indexaciones:
- Albaida, 805 reg. de Bautismos de 1866-1871
- Chelva, 1.392 reg. de Matrimonios de 1866-1881
- Gandia: La Asunción, 961 reg. de Defunciones de 1729-1737
- Real de Gandia, 280 reg. de Matrimonios de 1840-1856
- Utiel, 68 reg. de Bautismos de 1856-1911
- Valencia: San Esteban, 407 reg. de Confirmaciones de 1893
23/01/22 Noves Indexacions:
- Enguera, 783 reg. de Baptismes de 1556-1572
- Gandia:Asunción, 1.785 reg. de Baptismes de 1556-1572
- Oliva: San Roque, 1.562 reg. de Baptismes de 1801-1811
- Oliva: San Roque, 710 reg. de Confirmacions de 1803
- Penàguila, 1.858 reg. de Baptismes de 1809-1839
- Penàguila, 560 reg. de Confirmacions de 1829
- Penàguila, 832 reg. de Matrimonis de 1809-1839
- Penàguila, 1.329 reg. de Defuncions de 1809-1839
- Penàguila, 16 reg. de Defuncions de 1614
- Real de Gandia, 198 reg. de Matrimonis de 1827-1839
- Valencia: El Pilar y San Lorenzo, 342 reg. Defuncions de 1919
Nuevas Indexaciones:
- Enguera, 783 reg. de Bautismos de 1556-1572
- Gandia:Asunción, 1.785 reg. de Bautismos de 1556-1572
- Oliva: San Roque, 1.562 reg. de Bautismos de 1801-1811
- Oliva: San Roque, 710 reg. de Confirmaciones de 1803
- Penàguila, 1.858 reg. de Bautismos de 1809-1839
- Penàguila, 560 reg. de Confirmaciones de 1829
- Penàguila, 832 reg. de Matrimonios de 1809-1839
- Penàguila, 1.329 reg. de Defunciones de 1809-1839
- Penàguila, 16 reg. de Defunciones de 1614
- Real de Gandia, 198 reg. de Matrimonios de 1827-1839
- Valencia: El Pilar y San Lorenzo, 342 reg. Defunciones de 1919
16/01/22 Noves Indexacions:
- Alcublas, 625 reg. de Defuncions de 1774-1784
- Gandia: San José, 770 reg. de Defuncions de 1841-1851 y 1857-1861
- Gavarda, 4.433 reg. de Matrícula Parroquial de 1894-1904
- Oliva: San Roque, 1.333 reg. de Defuncions de 1801-1811
- Pobla de Vallbona: Santiago Apóstol, 120 Matrimonis de 1879-1883
- Turís, 612 reg. de Defuncions de 1727-1747
- Valencia: El Pilar y San Lorenzo, 254 reg. de Matrimonis de 1919
- Valencia: San Esteban, 238 reg. de Confirmacions de 1882-1885
Nuevas Indexaciones:
- Alcublas, 625 reg. de Defunciones de 1774-1784
- Gandia: San José, 770 reg. de Defunciones de 1841-1851 y 1857-1861
- Gavarda, 4.433 reg. de Matrícula Parroquial de 1894-1904
- Oliva: San Roque, 1.333 reg. de Defunciones de 1801-1811
- Pobla de Vallbona: Santiago Apóstol, 120 Matrimonios de 1879-1883
- Turís, 612 reg. de Defunciones de 1727-1747
- Valencia: El Pilar y San Lorenzo, 254 reg. de Matrimonios de 1919
- Valencia: San Esteban, 238 reg. de Confirmaciones de 1882-1885
09/01/22 Noves Indexacions:
- Pobla de Vallbona: Santiago Apóstol, 147 reg. de Defuncions de 1879-1883
- Real de Gandia, 280 reg. de Matrimonis de 1809-1827
- Turís, 866 reg. de Baptismes de 1727-1747
- Turís, 363 reg. de Confirmacions de 1739
- Turís, 386 reg. de Matrimonis de 1727-1747
- Valencia: San Esteban, 312 reg. de Confirmacions de 1882-1884
Nuevas Indexaciones:
- Pobla de Vallbona: Santiago Apóstol, 147 reg. de Defunciones de 1879-1883
- Real de Gandia, 280 reg. de Matrimonios de 1809-1827
- Turís, 866 reg. de Bautismos de 1727-1747
- Turís, 363 reg. de Confirmaciones de 1739
- Turís, 386 reg. de Matrimonios de 1727-1747
- Valencia: San Esteban, 312 reg. de Confirmaciones de 1882-1884
01/01/22 Noves Indexacions:
- Alboraya, 250 reg. de Defuncions de 1859-1860
- Atzeneta d'Albaida, 297 reg. de Baptismes de 1885-1890
- Real de Gandia, 300 reg. de Matrimonis de 1779-1808
- Valencia: San Esteban, 312 reg. de Confirmacions de 1882
Nuevas Indexaciones:
- Alboraya, 250 reg. de Defunciones de 1859-1860
- Atzeneta d'Albaida, 297 reg. de Bautismos de 1885-1890
- Real de Gandia, 300 reg. de Matrimonios de 1779-1808
- Valencia: San Esteban, 312 reg. de Confirmaciones de 1882
26/12/21 Noves Indexacions:
- Cullera, 1.886 reg. de Defuncions de 1898-1903
- Pobla de Vallbona: Santiago Apóstol, 933 reg. Defuncions de 1884-1907
- Real de Gandia, 386 reg. de Matrimonis de 1739-1779
- Requena - Casas del Río, 44 reg. de Matrimonis de 1919-1921
- Requena - Casas del Río, 28 reg. de Defuncions de 1919-1921
- Valencia: El Pilar, 107 reg. de Baptismes de 1872-1911
Nuevas Indexaciones:
- Cullera, 1.886 reg. de Defunciones de 1898-1903
- Pobla de Vallbona: Santiago Apóstol, 933 reg. Defunciones de 1884-1907
- Real de Gandia, 386 reg. de Matrimonios de 1739-1779
- Requena - Casas del Río, 44 reg. de Matrimonios de 1919-1921
- Requena - Casas del Río, 28 reg. de Defunciones de 1919-1921
- Valencia: El Pilar, 107 reg. de Bautismos de 1872-1911
19/12/21 Noves Indexacions:
- Alcoy: San Mauro, 2.097 reg. de Baptismes de 1853-1858
- Alcublas, 262 reg. de Matrimonis de 1774-1784
- Alqueria de la Comtessa, 634 reg. de Matrimonis de 1879-1914
- Requena - Los Pedrones, 254 reg. de Defuncions de 1898-1921
- Valencia - Campanar, 93 reg. de Confirmacions de 1900
- Valencia: El Pilar, 30 reg. de Matrimonis de 1894-1919
Nuevas Indexaciones:
- Alcoy: San Mauro, 2.097 reg. de Bautismos de 1853-1858
- Alcublas, 262 reg. de Matrimonios de 1774-1784
- Alqueria de la Comtessa, 634 reg. de Matrimonios de 1879-1914
- Requena - Los Pedrones, 254 reg. de Defunciones de 1898-1921
- Valencia - Campanar, 93 reg. de Confirmaciones de 1900
- Valencia: El Pilar, 30 reg. de Matrimonios de 1894-1919
12/12/21 Noves Indexacions:
- Agres, 883 reg. de Baptismes de 1884-1901
- Gandia: La Asunción, 980 reg. de Defuncions de 1719-1728
- Gandia: La Asunción, 54 reg. de Matrimonis de 1556-1558
- Requena - Los Pedrones, 262 reg. de Matrimonis de 1898-1921
- Valencia: San Andrés, 334 reg. de Confirmacions de 1919-1921
- Valencia: San Esteban, 712 reg. de Baptismes de 1638-1642
Nuevas Indexaciones:
- Agres, 883 reg. de Bautismos de 1884-1901 - Gandia: La Asunción, 980 reg. de Defunciones de 1719-1728 - Gandia: La Asunción, 54 reg. de Matrimonios de 1556-1558 - Requena - Los Pedrones, 262 reg. de Matrimonios de 1898-1921 - Valencia: San Andrés, 334 reg. de Confirmaciones de 1919-1921 - Valencia: San Esteban, 712 reg. de Bautismos de 1638-1642
05/12/21 Noves Indexacions:
- Albaida, 673 reg. de Baptismes de 1881-1885
- Alcublas, 922 reg. de Defuncions de 1785-1801
- Alqueria de la Comtessa, 304 reg. Matrimonis de 1860-1878
- Font de la Figuera, 1179 reg. de Baptismes de 1873-1882
- Oliva: San Roque, 1.203 reg. de Defuncions de 1812-1821
- Rafelbunyol, 634 reg. de Baptismes de 1879-1889
- Valencia - Campanar, 332 reg. de Confirmacions de 1895-1899
- Valencia: San Andrés, 352 reg. de Confirmacions de 1917-1918
Nuevas Indexaciones:
- Albaida, 673 reg. de Bautismos de 1881-1885
- Alcublas, 922 reg. de Defunciones de 1785-1801
- Alqueria de la Comtessa, 304 reg. Matrimonios de 1860-1878
- Font de la Figuera, 1179 reg. de Bautismos de 1873-1882
- Oliva: San Roque, 1.203 reg. de Defunciones de 1812-1821
- Rafelbunyol, 634 reg. de Bautismos de 1879-1889
- Valencia - Campanar, 332 reg. de Confirmaciones de 1895-1899
- Valencia: San Andrés, 352 reg. de Confirmaciones de 1917-1918
28/11/21 Noves Indexacions:
- Cullera, 732 reg. de Defuncions de 1890-1891
- Gandia: La Asunción, 662 reg. de Matrimonis de 1765-1775
- Xàtiva: San Pedro Apóstol, 1.884 reg. de Baptismes de 1811-1825
Nuevas Indexaciones:
- Cullera, 732 reg. de Defunciones de 1890-1891
- Gandia: La Asunción, 662 reg. de Matrimonios de 1765-1775
- Xàtiva: San Pedro Apóstol, 1.884 reg. de Bautismos de 1811-1825
21/11/21 Noves Indexacions:
- Alboraya, 299 reg. de Defuncions de 1861-1863
- Bétera, 10.138 reg. de Defuncions de 1620-1918
- Cullera, 2.721 reg. de Defuncions de 1874-1881
- Fortaleny, 340 reg. de Defuncions de 1732-1760
- Oliva: San Roque, 1.514 reg. de Baptismes de 1812-1821
- Penàguila, 2.528 reg. de Baptismes de 1620-1717
- Penàguila, 1.368 reg. de Confirmacions de 1620-1697
- Penàguila, 1.132 reg. de Matrimonis de 1653-1738
- Planes, 946 reg. de Confirmacions de 1633-1687
- Valencia - Campanar, 510 reg. Confirmaciones de 1849-1887
Nuevas Indexaciones:
- Alboraya, 299 reg. de Defunciones de 1861-1863
- Bétera, 10.138 reg. de Defunciones de 1620-1918
- Cullera, 2.721 reg. de Defunciones de 1874-1881
- Fortaleny, 340 reg. de Defunciones de 1732-1760
- Oliva: San Roque, 1.514 reg. de Bautismos de 1812-1821
- Penàguila, 2.528 reg. de Bautismos de 1620-1717
- Penàguila, 1.368 reg. de Confirmaciones de 1620-1697
- Penàguila, 1.132 reg. de Matrimonios de 1653-1738
- Planes, 946 reg. de Confirmaciones de 1633-1687
- Valencia - Campanar, 510 reg. Confirmaciones de 1849-1887
14/11/21 Noves Indexacions:
- Alqueria de la Comtessa, 36 reg. de Matrimonis de 1851-1853
- Atzeneta d'Albaida, 613 reg. de Baptismes de 1891-1902
- Chelva, 1.056 reg. de Matrimonis de 1882-1891
- Planes, 422 reg. de Matrimonis de 1623-1696
- Valencia: San Andrés, 226 reg. de Confirmacions de 1914
Nuevas Indexaciones:
- Alqueria de la Comtessa, 36 reg. de Matrimonios de 1851-1853
- Atzeneta d'Albaida, 613 reg. de Bautismos de 1891-1902
- Chelva, 1.056 reg. de Matrimonios de 1882-1891
- Planes, 422 reg. de Matrimonios de 1623-1696
- Valencia: San Andrés, 226 reg. de Confirmaciones de 1914
07/11/21 Noves Indexacions:
- Gandia: La Asunción, 1.198 reg. de Matrimonis de 1745-1764
- Gandia: San José, 708 reg. de Defuncions de 1828-1840
- Requena - Los Pedrones, 330 reg. de Baptismes de 1898-1911
- Valencia: San Andrés, 346 reg. de Confirmacions de 1912
- Valencia: El Pilar y S. Lorenzo, 75 reg. Baptismes de 1872-1911
- Vall de Gallinera - Alpatró, 1.074 reg. de Baptismes de 1765-1808
Nuevas Indexaciones:
- Gandia: La Asunción, 1.198 reg. de Matrimonios de 1745-1764
- Gandia: San José, 708 reg. de Defunciones de 1828-1840
- Requena - Los Pedrones, 330 reg. de Bautismos de 1898-1911
- Valencia: San Andrés, 346 reg. de Confirmaciones de 1912
- Valencia: El Pilar y S. Lorenzo, 75 reg. Bautismos de 1872-1911
- Vall de Gallinera - Alpatró, 1.074 reg. de Bautismos de 1765-1808
31/10/21 Noves Indexacions:
- Albaida, 1.216 reg. de Baptismes de 1872-1880
- Alqueria de la Comtessa, 308 reg. Matrimonis de 1840-1859
- Requena - La Portera, 262 reg. de Defuncions de 1897-1921
- Valencia: San Esteban, 798 reg. de Baptismes de 1643-1647
- Vall de Laguar - Campell, 630 reg. Matrimonis de 1611-1752
Nuevas Indexaciones:
- Albaida, 1.216 reg. de Bautismos de 1872-1880
- Alqueria de la Comtessa, 308 reg. Matrimonios de 1840-1859
- Requena - La Portera, 262 reg. de Defunciones de 1897-1921
- Valencia: San Esteban, 798 reg. de Bautismos de 1643-1647
- Vall de Laguar - Campell, 630 reg. Matrimonios de 1611-1752
27/10/21 - S'han fotografiat 15 llibres de Xirivella: Nª Sª de la Salut i 13 llibres racionals de Carcaixent: L'Asunción; aquests últims seran col·locats a la web properament. - Se han fotografiado 15 libros de Xirivella: Nª Sª de la Salud y 13 libros racionales de Carcaixent: La Asunción; estos últimos serán colocados en la web próximamente.
24/10/21 Noves Indexacions:
- Cullera, 2.095 reg. de Defuncions de 1856-1862
- Font de la Figuera, 990 reg. de Matrimonis de 1907-1921
- Gandia: San José, 1.029 reg. Defuncions de 1806-1827
- Gandia: La Asunción, 464 reg. Matrimonis de 1738-1744
- Oliva: San Roque, 950 reg. de Confirmacions de 1828
- Penàguila, 811 reg. de Defuncions de 1791-1808
- Valencia: El Pilar y S. Lorenzo, 54 reg. Baptismes de 1871-1911
Nuevas Indexaciones:
- Cullera, 2.095 reg. de Defunciones de 1856-1862
- Font de la Figuera, 990 reg. de Matrimonios de 1907-1921
- Gandia: San José, 1.029 reg. Defunciones de 1806-1827
- Gandia: La Asunción, 464 reg. Matrimonios de 1738-1744
- Oliva: San Roque, 950 reg. de Confirmaciones de 1828
- Penàguila, 811 reg. de Defunciones de 1791-1808
- Valencia: El Pilar y S. Lorenzo, 54 reg. Bautismos de 1871-1911
17/10/21 Noves Indexacions:
- Alfafara, 355 reg. de Defuncions de 1886-1909
- Oliva: San Roque, 2.776 reg. de Baptismes de 1822-1837
- Requena - La Portera, 276 reg. de Matrimonis de 1897-1921
- Salem, 187 reg. de Defuncions de 1624-1684
- Salem, 171 reg. de Confirmacions de 1620-1671
- Valencia: El Pilar y San Lorenzo, 84 reg. de Baptismes de 1862-1911
Nuevas Indexaciones:
- Alfafara, 355 reg. de Defunciones de 1886-1909
- Oliva: San Roque, 2.776 reg. de Bautismos de 1822-1837
- Requena - La Portera, 276 reg. de Matrimonios de 1897-1921
- Salem, 187 reg. de Defunciones de 1624-1684
- Salem, 171 reg. de Confirmaciones de 1620-1671
- Valencia: El Pilar y San Lorenzo, 84 reg. de Bautismos de 1862-1911
10/10/21 Noves Indexacions:
- Alcublas, 1.198 reg. de Baptismes de 1785-1801
- Alcublas, 452 reg. de Matrimonis de 1785-1801
- Gandia: La Asunción, 512 reg. de Matrimonis de 1729-1737
- Gandia: San José, 543 reg. de Defuncions de 1793-1805
- Penàguila, 482 reg. de Matrimonis de 1791-1808
- Petrés, 456 reg. de Matrimonis de 1766-1802
- Salem, 154 reg. de Matrimonis de 1625-1683
- Valencia: El Pilar, 81 reg. de Baptismes de 1869-1911
- Valencia: Santo Tomás, 200 reg. Defuncions de 1919-1921
Nuevas Indexaciones:
- Alcublas, 1.198 reg. de Bautismos de 1785-1801
- Alcublas, 452 reg. de Matrimonios de 1785-1801
- Gandia: La Asunción, 512 reg. de Matrimonios de 1729-1737
- Gandia: San José, 543 reg. de Defunciones de 1793-1805
- Penàguila, 482 reg. de Matrimonios de 1791-1808
- Petrés, 456 reg. de Matrimonios de 1766-1802
- Salem, 154 reg. de Matrimonios de 1625-1683
- Valencia: El Pilar, 81 reg. de Bautismos de 1869-1911
- Valencia: Santo Tomás, 200 reg. Defunciones de 1919-1921
03/10/21 Noves Indexacions:
- Gandia: Asunción, 1.306 reg. de Confirmacions de 1633-1644
- Penàguila, 2.531 reg. de Confirmacions de 1797-1803
Nuevas Indexaciones:
- Gandia: Asunción, 1.306 reg. de Confirmaciones de 1633-1644
- Penàguila, 2.531 reg. de Confirmaciones de 1797-1803
28/09/21 - S'ha fotodigitalitzat 19 llibres racionals de València: Sant Esteve i 6 de documentació de Teresa de Cofrentes. - Se han fotodigitalizado 19 libros racionales de Valencia: San Esteban y 6 de documentación de Teresa de Cofrentes.
26/09/21 Noves Indexacions:
- Alqueria de la Comtessa, 146 reg. Matrimonis de 1830-1839
- Cullera, 1.122 reg. de Defuncions de 1853-1856
- Gandia: San José, 333 reg. de Defuncions de 1782-1792
- Muro de Alcoy, 360 reg. de Baptismes de 1875-1877
- Penàguila, 1.101 reg. de Baptismes de 1791-1808
- Valencia: Santo Tomás Apóstol, 288 reg. Matrimonis de 1919-1921
- Vallada, 1.170 reg. de Baptismes de 1892-1901
Nuevas Indexaciones:
- Alqueria de la Comtessa, 146 reg. Matrimonios de 1830-1839
- Cullera, 1.122 reg. de Defunciones de 1853-1856
- Gandia: San José, 333 reg. de Defunciones de 1782-1792
- Muro de Alcoy, 360 reg. de Bautismos de 1875-1877
- Penàguila, 1.101 reg. de Bautismos de 1791-1808
- Valencia: Santo Tomás Apóstol, 288 reg. Matrimonios de 1919-1921
- Vallada, 1.170 reg. de Bautismos de 1892-1901
19/09/21 Noves Indexacions:
- Alqueria de la Comtessa, 256 reg. de Matrimonis de 1807-1829
- Bellreguard, 591 reg. de Defuncions de 1748-1770
- Gandia: San José, 641 reg. de Defuncions de 1766-1781
- Penàguila, 583 reg. de Defuncions de 1775-1790
- Requena - La Portera, 349 reg. de Baptismes de 1897-1911
- Salem, 394 reg. de Defuncions de 1789-1815
- Valencia: El Pilar, 63 reg. de Baptismes de 1866-1911
- Valencia: San Andrés, 439 reg. de Confirmacions de 1910
Nuevas Indexaciones:
- Alqueria de la Comtessa, 256 reg. de Matrimonios de 1807-1829
- Bellreguard, 591 reg. de Defunciones de 1748-1770
- Gandia: San José, 641 reg. de Defunciones de 1766-1781
- Penàguila, 583 reg. de Defunciones de 1775-1790
- Requena - La Portera, 349 reg. de Bautismos de 1897-1911
- Salem, 394 reg. de Defunciones de 1789-1815
- Valencia: El Pilar, 63 reg. de Bautismos de 1866-1911
- Valencia: San Andrés, 439 reg. de Confirmaciones de 1910
12/09/21 Noves Indexacions:
- Agres, 742 reg. de Baptismes de 1868-1881
- Alboraya, 1.258 reg. de Defuncions de 1864-1875
- Cullera, 2.431 reg. de Defuncions de 1841-1849
- Guadassuar, 885 reg. de Defuncions de 1886-1903
- Penàguila, 346 reg. de Matrimonis de 1775-1790
- Valencia: San Andrés, 439 reg de Confirmacions de 1907
Nuevas Indexaciones:
- Agres, 742 reg. de Bautismos de 1868-1881
- Alboraya, 1.258 reg. de Defunciones de 1864-1875
- Cullera, 2.431 reg. de Defunciones de 1841-1849
- Guadassuar, 885 reg. de Defunciones de 1886-1903
- Penàguila, 346 reg. de Matrimonios de 1775-1790
- Valencia: San Andrés, 439 reg de Confirmaciones de 1907
05/09/21 Noves Indexacions:
- Bellreguard, 534 reg. de Matrimonis de 1886-1901
- Font de la Figuera, L', 1.464 reg. de Baptismes de 1864-1873
- Fontanars dels Alforins, 503 reg. de Baptismes de 1863-1872
- Penàguila, 820 reg. de Baptismes de 1775-1790
- València: El Pilar, 63 reg. de Baptismes de 1862-1911
- València: San Andrés, 152 reg. de Confirmacions de 1904-1907
- València: Santo Tomás, 8 reg. de Matrimonis de 1894-1915
Nuevas Indexaciones:
- Bellreguard, 534 reg. de Matrimonios de 1886-1901
- Font de la Figuera, L', 1.464 reg. de Bautismos de 1864-1873
- Fontanars dels Alforins, 503 reg. de Bautismos de 1863-1872
- Penàguila, 820 reg. de Bautismos de 1775-1790
- València: El Pilar, 63 reg. de Bautismos de 1862-1911
- València: San Andrés, 152 reg. de Confirmaciones de 1904-1907
- València: Santo Tomás, 8 reg. de Matrimonios de 1894-1915
29/08/21 Noves Indexacions:
- Penàguila, 22 reg. de Matrimonis de 1749-1774
- Penàguila, 9 reg. de Defuncions de 1769
- Rafelbunyol, 655 reg. de Baptismes de 1891-1901
- València: San Andrés, 378 reg. de Confirmacions de 1904
- Verger, El, 977 reg. de Baptismes de 1877-1885
Nuevas Indexaciones:
- Penàguila, 22 reg. de Matrimonios de 1749-1774
- Penàguila, 9 reg. de Defunciones de 1769
- Rafelbunyol, 655 reg. de Bautismos de 1891-1901
- València: San Andrés, 378 reg. de Confirmaciones de 1904
- Verger, El, 977 reg. de Bautismos de 1877-1885
22/08/21 Noves Indexacions:
- Agres, 470 reg. de Baptismes de 1860-1867
- Penàguila, 540 reg. de Matrimonis de 1739-1774
- Requena: Santa María, 1.897 reg. de Defuncions de 1861-1875
- València: El Pilar y San Lorenzo, 77 reg. de Baptismes de 1869-1911
- València: San Andrés, 808 reg. de Confirmacions de 1904
Nuevas Indexaciones:
- Agres, 470 reg. de Bautismos de 1860-1867
- Penàguila, 540 reg. de Matrimonios de 1739-1774
- Requena: Santa María, 1.897 reg. de Defunciones de 1861-1875
- València: El Pilar y San Lorenzo, 77 reg. de Bautismos de 1869-1911
- València: San Andrés, 808 reg. de Confirmaciones de 1904
15/08/21 Noves Indexacions:
- Aldaia, 538 reg. de Baptismes de 1669-1692
- Bétera, 5.910 reg. de Matrimonis de 1608-1918
- Fontanars dels Alforins, 995 reg. Baptismes de 1873-1892
- Penàguila, 923 reg. de Baptismes de 1591-1633
- Penàguila, 492 reg. de Matrimonis de 1591-1650
Nuevas Indexaciones:
- Aldaia, 538 reg. de Bautismos de 1669-1692
- Bétera, 5.910 reg. de Matrimonios de 1608-1918
- Fontanars dels Alforins, 995 reg. Bautismos de 1873-1892
- Penàguila, 923 reg. de Bautismos de 1591-1633
- Penàguila, 492 reg. de Matrimonios de 1591-1650
08/08/21 Noves Indexacions:
- Bellreguard, 442 reg. de Matrimonis de 1873-1885
- Chiva, 2.644 reg. de Matrimonis de 1882-1915
- Salem, 268 reg. de Matrimonis de 1789-1815
- València: Sant Andreu, 303 reg. de Confirmacions de 1898-1903
Amb aquesta actualització arribem a la xifra de 2 milions de registres de partides sacramentals, des del departament d'indexacions felicitem a totes les persones col·laboradores, presentes i passades, perquè entre tots hem fet possible aquesta realitat. ENHORABONA A TOTES!
Nuevas Indexaciones:
- Bellreguard, 442 reg. de Matrimonios de 1873-1885
- Chiva, 2.644 reg. de Matrimonios de 1882-1915
- Salem, 268 reg. de Matrimonios de 1789-1815
- València: San Andrés, 303 reg. de Confirmaciones de 1898-1903
Con esta actualización alcanzamos la cifra de 2 millones de registros de partidas sacramentales, por lo que desde el departamento de indexaciones felicitamos a todas las personas colaboradoras. presentes y pasados, porque entre todos hemos hecho posible esta realidad. ¡ENHORABUENA A TODAS!
01/08/21 Noves Indexacions:
- Jalance, 240 reg. de Baptismes de 1909-1911
- Salem, 328 reg. de Defuncions de 1755-1788
- València: San Andrés, 809 reg. de Confirmacions de 1891-1893
Nuevas Indexaciones:
- Jalance, 240 reg. de Bautismos de 1909-1911
- Salem, 328 reg. de Defunciones de 1755-1788
- València: San Andrés, 809 reg. de Confirmaciones de 1891-1893
25/07/21 Noves Indexacions:
- Bellreguard, 368 reg. de Matrimonis de 1864-1872
- Beniatjar, 274 reg. de Matrimonis de 1761-1791
- Cullera, 1.426 reg. de Defuncions de 1817-1831
- Penàguila, 642 reg. de Baptismes de 1570-1590
- Penàguila, 296 reg. de Confirmacions de 1576-1587
- Penàguila, 354 reg. de Matrimonis de 1570-1590
- Requena: Santa María, 2.359 reg. de Defuncions de 1875-1890
- Salem, 194 reg. de Matrimonis de 1755-1787
- València: San Esteban, 659 reg. de Baptismes de 1648-1651
Nuevas Indexaciones:
- Bellreguard, 368 reg. de Matrimonios de 1864-1872
- Beniatjar, 274 reg. de Matrimonios de 1761-1791
- Cullera, 1.426 reg. de Defunciones de 1817-1831
- Penàguila, 642 reg. de Bautismos de 1570-1590
- Penàguila, 296 reg. de Confirmaciones de 1576-1587
- Penàguila, 354 reg. de Matrimonios de 1570-1590
- Requena: Santa María, 2.359 reg. de Defunciones de 1875-1890
- Salem, 194 reg. de Matrimonios de 1755-1787
- València: San Esteban, 659 reg. de Bautismos de 1648-1651
20/07/21 - S'han fotodigitalitzat 10 llibres racionals de València: Sant Esteve, 2 llibres de Jarafuel i 4 de Teresa de Cofrentes. - Se han fotodigitalizado 10 libros racionales de València; San Esteban, 2 libros de Jarafuel y 4 de Teresa de Cofrentes.
18/07/21 Noves Indexacions:
- Agres, 515 reg. de Baptismes de 1852-1859
- Albaida, 858 reg. de Baptismes de 1886-1891
- Gandia: San José, 698 reg. de Defuncions de 1745-1765
- Salem, 369 reg. de Confirmacions de 1689-1742
- Salem, 391 reg. de Defuncions de 1684-1754
- València: San Andrés, 756 reg. de Confirmacions de 1891
Nuevas Indexaciones:
- Agres, 515 reg. de Bautismos de 1852-1859
- Albaida, 858 reg. de Bautismos de 1886-1891
- Gandia: San José, 698 reg. de Defunciones de 1745-1765
- Salem, 369 reg. de Confirmaciones de 1689-1742
- Salem, 391 reg. de Defunciones de 1684-1754
- València: San Andrés, 756 reg. de Confirmaciones de 1891
11/07/21 - Butlletins Oficials de l'Arquebisbat de València des del seu naixement en 1852 fins a 1920. - Boletines Oficiales del Arzobispado de València desde su nacimiento en 1852 hasta 1920.
11/07/21 - S'han fotodigitalitzat 30 llibres racionals de València: Sant Esteve, 6 llibres de Zarra i 2 de Teresa de Cofrentes. - Se han fotodigitalizado 30 libros racionales de València; San Esteban, 6 libros de Zarra y 2 de Teresa de Cofrentes.
11/07/21 Noves Indexacions:
- Fontanars dels Alforins, 609 reg. de Baptismes de 1892-1902
- Gandia: La Asunción, 550 reg. de Matrimonis de 1719-1728
- Penàguila, 690 reg. de Defuncions de 1862-1879
- Salem, 302 reg. de Matrimonis de 1685-1754
- Venta del Moro, 373 reg. de Baptismes de 1858-1861
Nuevas Indexaciones:
- Fontanars dels Alforins, 609 reg. de Bautismos de 1892-1902
- Gandia: La Asunción, 550 reg. de Matrimonios de 1719-1728
- Penàguila, 690 reg. de Defunciones de 1862-1879
- Salem, 302 reg. de Matrimonios de 1685-1754
- Venta del Moro, 373 reg. de Bautismos de 1858-1861
04/07/21 Noves Indexacions:
- Cullera, 9.922 reg. de Matrimonis de 1800-1900
- Jalance, 262 reg. de Defuncions de 1891-1895
- Oliva: San Roque, 416 reg. de Baptismes de 1854-1855
- Penàguila, 425 reg. de Confirmacions de 1863
- València - Campanar, 821 reg. de Confirmacions de 1848
- Xàtiva: San Pedro Apóstol, 2.348 reg. Baptismes de 1826-1841
Nuevas Indexaciones:
- Cullera, 9.922 reg. de Matrimonios de 1800-1900
- Jalance, 262 reg. de Defunciones de 1891-1895
- Oliva: San Roque, 416 reg. de Bautismos de 1854-1855
- Penàguila, 425 reg. de Confirmaciones de 1863
- València - Campanar, 821 reg. de Confirmaciones de 1848
- Xàtiva: San Pedro Apóstol, 2.348 reg. Bautismos de 1826-1841
01/07/21 - S'han fotodigitalitzat 20 llibres racionals de València: Sant Esteve. - Se han fotodigitalizado 20 libros racionales de València: San Esteban.
27/06/21 Noves Indexacions:
- Bellreguard, 338 reg. de Matrimonis de 1854-1863
- Gandia: San José, 366 reg. de Matrimonis de 1766-1781
- Jalance, 132 reg. de Defuncions de 1919-1921
- Penàguila, 1.139 reg. de Baptismes de 1862-1879
- Penàguila, 432 reg. de Matrimonis de 1862-1879
- Ráfol de Salem, 395 reg. de Bautismos de 1842-1855
- Ráfol de Salem, 96 reg. de Matrimonis de 1847-1855
- Ráfol de Salem, 334 reg. de Confirmacions de 1850
- València: San Andrés, 1.081 reg. de Confirmacions de 1889
Nuevas Indexaciones:
- Bellreguard, 338 reg. de Matrimonios de 1854-1863
- Gandia: San José, 366 reg. de Matrimonios de 1766-1781
- Jalance, 132 reg. de Defunciones de 1919-1921
- Penàguila, 1.139 reg. de Bautismos de 1862-1879
- Penàguila, 432 reg. de Matrimonios de 1862-1879
- Ráfol de Salem, 395 reg. de Bautismos de 1842-1855
- Ráfol de Salem, 96 reg. de Matrimonios de 1847-1855
- Ráfol de Salem, 334 reg. de Confirmaciones de 1850
- València: San Andrés, 1.081 reg. de Confirmaciones de 1889
24/06/21 - S'han fotodigitalitzat 18 llibres racionals de València: Sant Esteve i 32 Llibres de Teresa de Cofrentes. - Se han fotodigitalizado 18 libros racionales de València: San Esteban y 32 libros de Teresa de Cofrentes.
20/06/21 Noves Indexacions:
- Bétera, 244 reg. de Defuncions de 1919-1921
- Gandia: La Asunción, 952 reg. de Confirmacions de 1744
- Jalance, 844 reg. de Defuncions de 1895-1908
- Oliva: San Roque, 414 reg. de Baptismes de 1856-1857
Nuevas Indexaciones:
- Bétera, 244 reg. de Defunciones de 1919-1921
- Gandia: La Asunción, 952 reg. de Confirmaciones de 1744
- Jalance, 844 reg. de Defunciones de 1895-1908
- Oliva: San Roque, 414 reg. de Bautismos de 1856-1857
15/06/21 - S'han fotodigitalitzat 21 llibres racionals de València: Sant Esteve i 7 sacramentals i auxiliars de València: La Nostra Senyora del Pilar i Sant Llorenç. - Se han fotodigitalizado 21 libros racionales de València: San Esteban y 7 sacramentales y auxiliares de València: Nuestra Señora del Pilar y San Lorenzo.
13/06/21 Noves Indexacions:
- Bellreguard, 238 reg. de Matrimonis de 1846-1853
- Muro de Alcoy, 1.594 reg. de Baptismes de 1878-1892
- Oliva: San Roque, 733 reg. de Baptismes de 1858-1861
- Ráfol de Salem, 216 reg. de Defuncions de 1847-1855
- València: San Esteban, 449 reg. Baptismes de 1652-1654
- València: S. Miguel y S. Sebastián, 778 reg. Defuncions 1919-1921
- València: El Pilar y S. Lorenzo, 144 reg. Baptismes de 1854-1911
Nuevas Indexaciones:
- Bellreguard, 238 reg. de Matrimonios de 1846-1853
- Muro de Alcoy, 1.594 reg. de Bautismos de 1878-1892
- Oliva: San Roque, 733 reg. de Bautismos de 1858-1861
- Ráfol de Salem, 216 reg. de Defunciones de 1847-1855
- València: San Esteban, 449 reg. Bautismos de 1652-1654
- València: S. Miguel y S. Sebastián, 778 reg. Defunciones 1919-1921
- València: El Pilar y S. Lorenzo, 144 reg. Bautismos de 1854-1911
09/06/21 - S'han digitalitzat 19 llibres racionals de València: Sant Esteve i 10 sacramentals de Riba-roja de Túria. - Se han digitalizado 19 libros racionales de València: San Esteban y 10 sacramentales de Riba-roja de Túria.
06/06/21 Noves Indexacions:
- Alcublas, 1.396 reg. de Defuncions de 1802-1825
- Alfafara, 363 reg. de Baptismes de 1886-1902
- Alfara de la Baronia, 207 reg. de Confirmacions de 1619-1663
- Bellreguard, 160 reg. de Matrimonis de 1839-1845
- Cullera, 514 reg. de Matrimonis de 1863-1865
- Gandia: La Asunción, 1.073 reg. de Defuncions de 1709-1718
- Gandia: San José, 194 reg. de Matrimonis de 1782-1793
- Pobla de Vallbona: S. Jaime Apóstol, 295 reg. Baptismes 1879-1883
- Requena: Santa María, 1.438 reg. de Matrimonis de 1730-1773
- València: San Andrés, 302 reg. Confirmacions de 1886-1887
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta, Tecla, 2.648 reg. Baptismes de 1797-1813
Nuevas Indexaciones:
- Alcublas, 1.396 reg. de Defunciones de 1802-1825
- Alfafara, 363 reg. de Bautismos de 1886-1902
- Alfara de la Baronia, 207 reg. de Confirmaciones de 1619-1663
- Bellreguard, 160 reg. de Matrimonios de 1839-1845
- Cullera, 514 reg. de Matrimonios de 1863-1865
- Gandia: La Asunción, 1.073 reg. de Defunciones de 1709-1718
- Gandia: San José, 194 reg. de Matrimonios de 1782-1793
- Pobla de Vallbona: S. Jaime Apóstol, 295 reg. Bautismos 1879-1883
- Requena: Santa María, 1.438 reg. de Matrimonios de 1730-1773
- València: San Andrés, 302 reg. Confirmaciones de 1886-1887
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta, Tecla, 2.648 reg. Bautismos de 1797-1813
30/05/21 Noves Indexacions:
- Agres, 884 reg. de Baptismes de 1839-1851
- Albaida, 920 reg. de Baptismes de 1892-1898
- Bellreguard, 306 reg. de Matrimonis de 1828-1838
- Cullera, 1.308 reg. de Matrimonis de 1856-1862
- Fortaleny, 359 reg. de Defuncions de 1683-1732
- Gandia: San José, 276 reg. de Matrimonis de 1793-1806
- Guadassuar, 342 reg. de Matrimonis de 1887-1897
- Náquera, 345 reg. de Defuncions de 1815-1837
- Oliva: San Roque, 815 reg. de Baptismes de 1861-1864
- Petrés, 480 reg. de Confirmacions de 1772-1793
- València: San Juan de la Ribera, 826 reg. Matrimonis de 1910-1917
Nuevas Indexaciones:
- Agres, 884 reg. de Bautismos de 1839-1851
- Albaida, 920 reg. de Bautismos de 1892-1898
- Bellreguard, 306 reg. de Matrimonios de 1828-1838
- Cullera, 1.308 reg. de Matrimonios de 1856-1862
- Fortaleny, 359 reg. de Defunciones de 1683-1732
- Gandia: San José, 276 reg. de Matrimonios de 1793-1806
- Guadassuar, 342 reg. de Matrimonios de 1887-1897
- Náquera, 345 reg. de Defunciones de 1815-1837
- Oliva: San Roque, 815 reg. de Bautismos de 1861-1864
- Petrés, 480 reg. de Confirmaciones de 1772-1793
- València: San Juan de la Ribera, 826 reg. Matrimonios de 1910-1917
28/05/21 - S'han fotodigitalitzat, aquesta última Semana, 17 llibres Racionals de València: Sant Esteve, 3 llibres Índexs Generals de Riba-Roja de Túria i 2 Quinque Libri de València: Nostra Senyora del Pilar i Sant Llorenç. - Se han fotodigitalizado, esta última semana, 17 libros Racionales de València: San Esteban, 3 libros Índices Generales de Riba-Roja de Túria y 2 Quinque Libri de València: Nª Sª del Pilar y San Lorenzo.
24/05/21 - S'ha fotodigitalitzat 18 llibres racionals de València: Sant Esteve i 2 sacramentals de València: Nostra Senyora del Pilar i Sant Llorenç - Se ha fotodigitalizado 18 libros racionales de València: San Esteban y 2 sacramentales de València: Nª Sª del Pilar y San Lorenzo
23/05/21 Noves Indexacions:
- Alcublas, 1.744 reg. de Baptismes de 1803-1825
- Alfara de la Baronia, 361 reg. Baptismes de 1611-1666
- Bétera, 10.854 reg. de Baptismes de 1723-1903
- Bétera, 188 reg. de Matrimonis de 1919-1921
- Font de la Figuera, 1.534 reg. de Baptismes de 1853-1864
- Gandia: San José, 582 reg. Matrimonis de 1806-1827
- Penàguila, 1.043 reg. de Baptismes de 1749-1774
- Penàguila, 374 reg. de Confirmacions de 1761
- Requena: Santa María, 876 reg. Matrimonis de 1863-1873
Nuevas Indexaciones:
- Alcublas, 1.744 reg. de Bautismos de 1803-1825
- Alfara de la Baronia, 361 reg. Bautismos de 1611-1666
- Bétera, 10.854 reg. de Bautismos de 1723-1903
- Bétera, 188 reg. de Matrimonios de 1919-1921
- Font de la Figuera, 1.534 reg. de Bautismos de 1853-1864
- Gandia: San José, 582 reg. Matrimonios de 1806-1827
- Penàguila, 1.043 reg. de Bautismos de 1749-1774
- Penàguila, 374 reg. de Confirmaciones de 1761
- Requena: Santa María, 876 reg. Matrimonios de 1863-1873
17/05/21 Noves Indexacions:
- Alcublas, 898 reg. de Matrimonis de 1802-1825
- Bellreguard, 262 reg. de Matrimonis de 1815,1827
- Benifaió, 456 reg. de Baptismes de 1897-1900
- Cullera, 1.584 reg. de Matrimonis de 1831-1840
- Gandia: La Asunción, 700 reg. de Matrimonis 1709-1718
- Oliva: San Roque, 1195 reg. de Baptismes 1865-1870
- Petrés, 526 reg. de Defuncions de 1803-1828
- València - Campanar, 1.248 reg. de Baptismes de 1665-1712
Nuevas Indexaciones:
- Alcublas, 898 reg. de Matrimonios de 1802-1825
- Bellreguard, 262 reg. de Matrimonios de 1815,1827
- Benifaió, 456 reg. de Bautismos de 1897-1900
- Cullera, 1.584 reg. de Matrimonios de 1831-1840
- Gandia: La Asunción, 700 reg. de Matrimonios 1709-1718
- Oliva: San Roque, 1195 reg. de Bautismos 1865-1870
- Petrés, 526 reg. de Defunciones de 1803-1828
- València - Campanar, 1.248 reg. de Bautismos de 1665-1712
15/05/21 - S'han fotodigitalitzat 23 llibres de València: Sant Esteve (19 Racionals i 4 Visites d'Amortització) i 8 llibres de València: Nostra Senyora del Pilar i Sant Llorenç (3 quinques Libris i 5 Reconstruccions de Partides de Baptismes). - Se han fotodigitalizado 23 libros de València: San Esteban (19 Racionales y 4 Visitas de Amortización) y 8 libros de València: Nª Sª del Pilar y San Lorenzo (3 Quinques Libris y 5 Reconstrucciones de Partidas de Bautismos).
13/05/21 Noves Indexacions:
- Font de la Figuera, 1.066 reg. de Matrimonis de 1892-1906
- Gandia - Beniopa, 1.209 reg. de Defuncions de 1840-1859
- Gandia: San José, 348 reg. de Matrimonis de 1828-1840
- Guadassuar, 893 reg. de Baptismes de 1886-1896
- València: N.S. del Pilar y S. Lorenzo, 50 reg. Baptismes de 1860-1911
- València: San Andrés, 341 reg. de Confirmacions de 1885
- València; San Esteban, 424 reg. de Baptismes de 1656-1658
- Vall de Gallinera - Alpatró, 746 reg. Baptismes de 1808-1838
Nuevas Indexaciones:
- Font de la Figuera, 1.066 reg. de Matrimonios de 1892-1906
- Gandia - Beniopa, 1.209 reg. de Defunciones de 1840-1859
- Gandia: San José, 348 reg. de Matrimonios de 1828-1840
- Guadassuar, 893 reg. de Bautismos de 1886-1896
- València: N.S. del Pilar y S. Lorenzo, 50 reg. Bautismos de 1860-1911
- València: San Andrés, 341 reg. de Confirmaciones de 1885
- València; San Esteban, 424 reg. de Bautismos de 1656-1658
- Vall de Gallinera - Alpatró, 746 reg. Bautismos de 1808-1838
02/05/21 Noves Indexacions:
- Agres, 284 reg. de Baptismes de 1834-1838
- Alboraya, 1.552 reg. de Defuncions de 1876-1888
- Alfafar, 853 reg. de Defuncions de 1869-1880
- Bellreguard, 348 reg. de Matrimonis de 1797-1814
- Cullera, 128 reg. de Matrimonis de 1822-1823
- Chiva, 907 reg. de Baptismes de 1878-1884
- Gandia: San José, 360 reg. Matrimonis de 1841-1861
- Penàguila, 1.077 reg. de Baptismes de 1718-1749
- Penàguila, 575 reg. de Confirmacions de 1732
- Requena: Santa María, 422 reg. Matrimonis de 1892-1897
- Serra, 555 reg. de Baptismes de 1619-1709
- Terrateig, 83 reg. de Defuncions de 1627-1670
- València: S. Miguel y S, Sebastián, 686 reg. Matrimonis 1919-1921
Nuevas Indexaciones:
- Agres, 284 reg. de Bautismos de 1834-1838
- Alboraya, 1.552 reg. de Defunciones de 1876-1888
- Alfafar, 853 reg. de Defunciones de 1869-1880
- Bellreguard, 348 reg. de Matrimonios de 1797-1814
- Cullera, 128 reg. de Matrimonios de 1822-1823
- Chiva, 907 reg. de Bautismos de 1878-1884
- Gandia: San José, 360 reg. Matrimonios de 1841-1861
- Penàguila, 1.077 reg. de Bautismos de 1718-1749
- Penàguila, 575 reg. de Confirmaciones de 1732
- Requena: Santa María, 422 reg. Matrimonios de 1892-1897
- Serra, 555 reg. de Bautismos de 1619-1709
- Terrateig, 83 reg. de Defunciones de 1627-1670
- València: S. Miguel y S, Sebastián, 686 reg. Matrimonios 1919-1921
28/04/21 - S'han fotodigitalizat 33 llibres Racionals de València: San Esteban. Poc a poc s'aniran colocant en la web i en l'Arxiu Diocesà. - Se han fotodigitalizado 33 libros Racionales de València: San Esteban. Paulatinamente se irán colocando en la web y en el Archivo Diocesano.
25/04/21 Noves Indexacions:
- Agres, 585 reg. de Baptismes de 1826-1834
- Bellreguard, 424 reg. de Matrimonis de 1771-1796
- Cullera, 1.926 reg. de Matrimonis de 1809-1824
- Gandia: La Asunción, 1.304 reg.. Defuncions de 1697-1708
- Requena: Santa María, 246 reg. Baptismes de 1865-1868
- València - Campanar, 800 reg. de Baptismes de 1817-1831
- València: San Andrés, 598 reg. de Confirmacions de 1883
- València: San Esteban, 988 reg Confirmacions de 1767-1771
Nuevas Indexaciones:
- Agres, 585 reg. de Bautismos de 1826-1834
- Bellreguard, 424 reg. de Matrimonios de 1771-1796
- Cullera, 1.926 reg. de Matrimonios de 1809-1824
- Gandia: La Asunción, 1.304 reg.. Defunciones de 1697-1708
- Requena: Santa María, 246 reg. Bautismos de 1865-1868
- València - Campanar, 800 reg. de Bautismos de 1817-1831
- València: San Andrés, 598 reg. de Confirmaciones de 1883
- València: San Esteban, 988 reg Confirmaciones de 1767-1771
17/04/21 Noves Indexacions:
- Albaida, 756 reg. de Baptismes de 1898-1903
- Alfara de la Baronia, 122 reg. Matrimonis de 1612-1666
- Carlet, 1.4142 reg. de Matrimonis de 1605-1913
- Cullera, 1.174 reg. de Matrimonis de 1798-1809
- Náquera, 276 reg. de Defuncions de 1837-1851
- Oliva: San Roque, 907 reg. de Baptismes de 1870-1873
- Penàguila, 707 reg. de Baptismes de 1879-1891
- Petrés, 334 reg. de Matrimonis de 1803-1828
- Requena: Santa María, 1.633 reg. Confirmacions de 1759-1774
- València: San Esteban, 483 reg. de Baptismes de 1659-1661
Nuevas Indexaciones:
- Albaida, 756 reg. de Bautismos de 1898-1903
- Alfara de la Baronia, 122 reg. Matrimonios de 1612-1666
- Carlet, 1.4142 reg. de Matrimonios de 1605-1913
- Cullera, 1.174 reg. de Matrimonios de 1798-1809
- Náquera, 276 reg. de Defunciones de 1837-1851
- Oliva: San Roque, 907 reg. de Bautismos de 1870-1873
- Penàguila, 707 reg. de Bautismos de 1879-1891
- Petrés, 334 reg. de Matrimonios de 1803-1828
- Requena: Santa María, 1.633 reg. Confirmaciones de 1759-1774
- València: San Esteban, 483 reg. de Bautismos de 1659-1661
16/04/21 - S'han fotodigitalitzat 4 llibres Racionals i 16 llibres de Visites Pastorals de València: Sant Esteve. Tots ells seran consultables a l'Arxiu Diocesà a partir del pròxim 22 d'abril, i, a la web, aniran apareixent poc a poc a partir d'avui mateix. - Se han fotodigitalizado 4 libros Racionales y 16 libros de Visitas Pastorales de València: San Esteban. Todos ellos serán consultables en el Archivo Diocesano a partir del próximo 22 de Abril, y, en la web, irán apareciendo paulatinamente a partir de hoy mismo.
14/04/21 - S'han fotodigitalitzat 23 llibres més (matrícules parroquials) de València: Sant Esteve. Estaran consultables a l'Arxiu Diocesà a partir del pròxim dia 20 d'Abril. - Se han fotodigitalizado 23 libros más (matrículas parroquiales) de València: San Esteban. Estarán consultables en el Archivo Diocesano a partir del próximo día 20 de Abril.
11/04/21 Noves Indexacions:
- Bétera, 492 reg. de Matrimonis de 1848-1861
- Carlet, 6.567 reg. de Baptismes de 1604-1748
- Chiva, 2.195 reg. de Baptismes de 1858-1870
- Gandia: La Asunción, 546 reg. Matrimonis de 1697-1708
- Llutxent, 361 reg. de Defuncions de 1624-1655
- València: San Agustín, 98 reg. Baptismes de 1879-1911
Nuevas Indexaciones:
- Bétera, 492 reg. de Matrimonios de 1848-1861
- Carlet, 6.567 reg. de Bautismos de 1604-1748
- Chiva, 2.195 reg. de Bautismos de 1858-1870
- Gandia: La Asunción, 546 reg. Matrimonios de 1697-1708
- Llutxent, 361 reg. de Defunciones de 1624-1655
- València: San Agustín, 98 reg. Bautismos de 1879-1911
07/04/21 - S'ha fotodigitalitzat 14 llibres de València: San Esteban i 3 llibres de València: Nª Sª del Pilar i San Lorenzo Mártir. - Se ha fotodigitalizado 14 libros de València: San Esteban y 3 libros de València: Nª Sª del Pilar y San Lorenzo Mártir.
04/04/21 Noves Indexacions:
- Cullera, 1.942 reg. de Baptismes de 1800-1806
- Gandia: San José, 134 reg. de Matrimonis de 1852-1856
- Jalance, 1.143 reg. de Baptismes de 1895-1908
- Náquera, 166 reg. de Matrimonis de 1837-1861
- Oliva: La Asunción, 1.680 reg. de Matrimonis de 1892-1916
- Penàguila, 1.024 reg. de Baptismes de 1892-1911
- Penàguila, 665 reg. de Confirmacions de 1912
- Serra, 424 reg. de Baptismes de 1710-1745
- València - Campanar, 693 reg. de Baptismes de 1832-1842
Nuevas Indexaciones:
- Cullera, 1.942 reg. de Bautismos de 1800-1806
- Gandia: San José, 134 reg. de Matrimonios de 1852-1856
- Jalance, 1.143 reg. de Bautismos de 1895-1908
- Náquera, 166 reg. de Matrimonios de 1837-1861
- Oliva: La Asunción, 1.680 reg. de Matrimonios de 1892-1916
- Penàguila, 1.024 reg. de Bautismos de 1892-1911
- Penàguila, 665 reg. de Confirmaciones de 1912
- Serra, 424 reg. de Bautismos de 1710-1745
- València - Campanar, 693 reg. de Bautismos de 1832-1842
28/03/21 Noves Indexacions:
- Agres, 504 reg. de Baptismes de 1817-1825
- Alcublas, 1.198 reg. de Defuncions de 1826-1839
- Alfara de la Baronia, 121 reg. de Defuncions de 1619-1663
- Gandia: La Asunción, 810 reg. de Matrimonis de 1682-1696
- Oliva: San Roque, 1.960 reg. de Baptismes de 1874-1881
- Petrés, 704 reg. de Confirmacions de 1806-1826
- València: San Andrés, 197 reg. de Confirmacions de 1882
Nuevas Indexaciones:
- Agres, 504 reg. de Bautismos de 1817-1825
- Alcublas, 1.198 reg. de Defunciones de 1826-1839
- Alfara de la Baronia, 121 reg. de Defunciones de 1619-1663
- Gandia: La Asunción, 810 reg. de Matrimonios de 1682-1696
- Oliva: San Roque, 1.960 reg. de Bautismos de 1874-1881
- Petrés, 704 reg. de Confirmaciones de 1806-1826
- València: San Andrés, 197 reg. de Confirmaciones de 1882
21/03/21 Noves Indexacions:
- Gandia: La Asunción, 892 reg. de Matrimonis de 1662-1681
- Gandia: San José, 752 reg. de Matrimonis de 1862-1884
- Náquera, 437 reg. de Baptismes de 1837-1851
- Petrés, 469 reg. de Confirmacions de 1849
- Petrés, 382 reg. de Matrimonis de 1829-1852
- Requena: Santa María, 2.194 reg. de Baptismes de 1750-1776
- València - Campanar, 203 reg. de Confirmacions de 1827
Nuevas Indexaciones:
- Gandia: La Asunción, 892 reg. de Matrimonios de 1662-1681
- Gandia: San José, 752 reg. de Matrimonios de 1862-1884
- Náquera, 437 reg. de Bautismos de 1837-1851
- Petrés, 469 reg. de Confirmaciones de 1849
- Petrés, 382 reg. de Matrimonios de 1829-1852
- Requena: Santa María, 2.194 reg. de Bautismos de 1750-1776
- València - Campanar, 203 reg. de Confirmaciones de 1827
14/03/21 Noves Indexacions:
- Agres, 623 reg. de Baptismes de 1806-1816
- Alfara de la Baronia, 789 reg. Defuncions de 1667-1750
- Bétera, 4.036 reg. de Confirmacions de 1886-1921
- Serra, 846 reg. de Baptismes de 1745-1784
- València: San Andrés, 245 reg. de Confirmacions de 1881
- València: San Esteban, 292 reg. Confirmacions de 1776-1777
Nuevas Indexaciones:
- Agres, 623 reg. de Bautismos de 1806-1816
- Alfara de la Baronia, 789 reg. Defunciones de 1667-1750
- Bétera, 4.036 reg. de Confirmaciones de 1886-1921
- Serra, 846 reg. de Bautismos de 1745-1784
- València: San Andrés, 245 reg. de Confirmaciones de 1881
- València: San Esteban, 292 reg. Confirmaciones de 1776-1777
07/03/21 Noves Indexacions:
- Bétera, 821 reg. de Defuncions de 1848-1861
- Gandia: La Asunción, 690 reg. Matrimonis de 1647-1661
- Gandia: San José, 462 reg. de Matrimonis de 1744-1765
- Torrent: Asunción, 900 reg. de Defuncions de 1616-1762
- València: San Esteban, 666 reg. Baptismes de 1662-1664
- València: San Esteban, 2.467 reg. de Confirmacions de 1788-1792
Nuevas Indexaciones:
- Bétera, 821 reg. de Defunciones de 1848-1861
- Gandia: La Asunción, 690 reg. Matrimonios de 1647-1661
- Gandia: San José, 462 reg. de Matrimonios de 1744-1765
- Torrent: Asunción, 900 reg. de Defunciones de 1616-1762
- València: San Esteban, 666 reg. Bautismos de 1662-1664
- València: San Esteban, 2.467 reg. de Confirmaciones de 1788-1792
28/02/21 Noves Indexacions:
- Alboraya, 812 reg. de Defuncions de 1889-1896
- Buñol, 1.266 reg. de Matrimonis de 1903-1921
- Fortaleny, 152 reg. de Matrimonis de 1683-1732
- Gandia: La Asunción, 748 reg. Matrimonis de 1632-1646
- Gandia: San José, 1.058 reg. de Baptismes de 1766-1781
- Petrés, 677 reg. de Defuncions de 1829-1852
- València - Campanar, 436 reg. de Confirmacions de 1824
- València: San Andrés, 547 reg. de Confirmacions de 1880
- Vall de Gallinera - Benirrama, 162 reg. Confirmacions de 1633-1666
Nuevas Indexaciones:
- Alboraya, 812 reg. de Defunciones de 1889-1896
- Buñol, 1.266 reg. de Matrimonios de 1903-1921
- Fortaleny, 152 reg. de Matrimonios de 1683-1732
- Gandia: La Asunción, 748 reg. Matrimonios de 1632-1646
- Gandia: San José, 1.058 reg. de Bautismos de 1766-1781
- Petrés, 677 reg. de Defunciones de 1829-1852
- València - Campanar, 436 reg. de Confirmaciones de 1824
- València: San Andrés, 547 reg. de Confirmaciones de 1880
- Vall de Gallinera - Benirrama, 162 reg. Confirmaciones de 1633-1666
24/02/21 - S'ha fotodigitalitzat 2 llibres de Baptismes de Zarra. - Se ha fotodigitalizado 2 libros de Bautismos de Zarra.
21/02/21 Noves Indexacions:
- Alfafar, 992 reg. de Defuncions de 1855-1868
- Cullera, 1.175 reg. de Baptismes de 1806-1811
- Chiva, 1.095 reg. de Baptismes de 1845-1851
- Oliva: La Asunción, 778 reg. Matrimonis de 1877-1891
- Penàguila, 942 reg. de Matrimonis de 1879-1915
- València: San Martín, 58 reg. de Matrimonis de 1827-1921
- Vall de Gallinera, la - Alpatró, 603 reg. Baptismes de 1839-1861
Nuevas Indexaciones:
- Alfafar, 992 reg. de Defunciones de 1855-1868
- Cullera, 1.175 reg. de Bautismos de 1806-1811
- Chiva, 1.095 reg. de Bautismos de 1845-1851
- Oliva: La Asunción, 778 reg. Matrimonios de 1877-1891
- Penàguila, 942 reg. de Matrimonios de 1879-1915
- València: San Martín, 58 reg. de Matrimonios de 1827-1921
- Vall de Gallinera, la - Alpatró, 603 reg. Bautismos de 1839-1861
14/02/21 Noves Indexacions:
- Alboraya, 1.415 reg. de Baptismes de 1720-1743
- Alcublas, 566 reg. de Matrimonis de 1826-1839
- Bétera, 1.120 reg. de Baptismes de 1848-1861
- Bétera, 1.069 reg. de Confirmacions de 1851
- Gandia: San José, 687 reg. de Baptismes de 1782-1793
- Vall de Gallinera - Benirrama, 60 reg. Defuncions 1627-1664
Nuevas Indexaciones:
- Alboraya, 1.415 reg. de Bautismos de 1720-1743
- Alcublas, 566 reg. de Matrimonios de 1826-1839
- Bétera, 1.120 reg. de Bautismos de 1848-1861
- Bétera, 1.069 reg. de Confirmaciones de 1851
- Gandia: San José, 687 reg. de Bautismos de 1782-1793
- Vall de Gallinera - Benirrama, 60 reg. Defunciones 1627-1664
07/02/21 Noves Indexacions:
- Aldaia, 903 reg. de Baptismes de 1627-1668
- Chiva, 784 reg. de Baptismes de 1840-1844
- Gandia: La Asunción, 912 reg. Matrimonis de 1611-1631
- Gandia: San José, 783 reg. de Baptismes de 1793-1805
- Penàguila, 88 reg. de Matrimonis de 1916-1921
- Petrés, 452 reg. de Defuncions de 1877-1899
- Potries, 495 reg. de Defuncions de 1846-1862
- Vall de Gallinera - Benirrama, 122 reg. Matrimonis de 1611-1681
- Xàtiva: San Pedro Apóstol, 1.393 reg. de Baptismes de 1842-1851
Nuevas Indexaciones:
- Aldaia, 903 reg. de Bautismos de 1627-1668
- Chiva, 784 reg. de Bautismos de 1840-1844
- Gandia: La Asunción, 912 reg. Matrimonios de 1611-1631
- Gandia: San José, 783 reg. de Bautismos de 1793-1805
- Penàguila, 88 reg. de Matrimonios de 1916-1921
- Petrés, 452 reg. de Defunciones de 1877-1899
- Potries, 495 reg. de Defunciones de 1846-1862
- Vall de Gallinera - Benirrama, 122 reg. Matrimonios de 1611-1681
- Xàtiva: San Pedro Apóstol, 1.393 reg. de Bautismos de 1842-1851
31/01/21 Noves Indexacions:
- Alboraya, 792 reg. de Defuncions de 1896-1904
- Alcublas, 1.404 reg. de Baptismes de 1826-1839
- Chiva, 1.247 reg. de Baptismes de 1832-1839
- Oliva: La Asunción, 1.006 reg. de Matrimonis de 1852-1876
- Pedralba, 1.281 reg, de Defuncions de 1892-1909
- Planes, 460 reg. de Matrimonis de 1808-1828
- Potries, 499 reg. de Confirmacions de 1851
- Requena: El Salvador, 951 reg. Defuncions de 1869-1875
- València - Benifaraig, 44 reg. de Baptismes de 1854-1911
- València - Campanar, 917 reg. de Confirmacions de 1809
- València: San Andrés, 261 reg. de Confirmacions de 1879
- Vall de Gallinera - Benirrama, 388 reg. Baptismes de 1611-1681
Nuevas Indexaciones:
- Alboraya, 792 reg. de Defunciones de 1896-1904
- Alcublas, 1.404 reg. de Bautismos de 1826-1839
- Chiva, 1.247 reg. de Bautismos de 1832-1839
- Oliva: La Asunción, 1.006 reg. de Matrimonios de 1852-1876
- Pedralba, 1.281 reg, de Defunciones de 1892-1909
- Planes, 460 reg. de Matrimonios de 1808-1828
- Potries, 499 reg. de Confirmaciones de 1851
- Requena: El Salvador, 951 reg. Defunciones de 1869-1875
- València - Benifaraig, 44 reg. de Bautismos de 1854-1911
- València - Campanar, 917 reg. de Confirmaciones de 1809
- València: San Andrés, 261 reg. de Confirmaciones de 1879
- Vall de Gallinera - Benirrama, 388 reg. Bautismos de 1611-1681
24/01/21 Noves Indexacions:
- Bétera, 895 reg. de Baptismes de 1904-1911
- Cullera, 1.184 reg. de Baptismes de 1811-1815
- Gandia: San José, 1.510 reg. Baptismes de 1806-1828
- Penàguila, 1.317 reg. de Defuncions de 1879-1921
- Potries, 677 reg. de Baptismes de 1846-1862
- Potries, 306 reg, de Matrimonis de 1846-1862
- València - Benifaraig, 49 reg. Baptismes de 1876-1911
- València: San Juan de la Ribera, 330 reg. Baptismes de 1910-1911
Nuevas Indexaciones:
- Bétera, 895 reg. de Bautismos de 1904-1911
- Cullera, 1.184 reg. de Bautismos de 1811-1815
- Gandia: San José, 1.510 reg. Bautismos de 1806-1828
- Penàguila, 1.317 reg. de Defunciones de 1879-1921
- Potries, 677 reg. de Bautismos de 1846-1862
- Potries, 306 reg, de Matrimonios de 1846-1862
- València - Benifaraig, 49 reg. Bautismos de 1876-1911
- València: San Juan de la Ribera, 330 reg. Bautismos de 1910-1911
17/01/21 Noves Indexacions:
- Alfafar, 447 reg. de Defuncions de 1807-1813
- Chiva, 1.177 reg. de Baptismes de 1825-1831
- Pedralba, 766 reg. de Defuncions de 1879-1891
- Rafelbunyol, 584 reg. de Baptismes de 1902-1910
- Requena: El Salvador, 1.399 reg. Defuncions de 1766-1792
- València: San Andrés, 361 reg. de Confirmacions de 1878
- València: San Esteban, 540 reg. de Baptismes de 1665-1667
- Venta del Moro, 558 reg. de Baptismes de 1851-1858
- el Verger, 506 reg. de Defuncions de 1886-1892
Nuevas Indexaciones:
- Alfafar, 447 reg. de Defunciones de 1807-1813
- Chiva, 1.177 reg. de Bautismos de 1825-1831
- Pedralba, 766 reg. de Defunciones de 1879-1891
- Rafelbunyol, 584 reg. de Bautismos de 1902-1910
- Requena: El Salvador, 1.399 reg. Defunciones de 1766-1792
- València: San Andrés, 361 reg. de Confirmaciones de 1878
- València: San Esteban, 540 reg. de Bautismos de 1665-1667
- Venta del Moro, 558 reg. de Bautismos de 1851-1858
- el Verger, 506 reg. de Defunciones de 1886-1892
10/01/21 Noves Indexacions:
- Agres, 461 reg. de Baptismes de 1797-1805
- Chiva, 8.932 reg. de Baptismes de 1724-1815
- Petrés, 252 reg. de Matrimonis de 1877-1899
- Requena: El Salvador, 1.767 reg Defuncions de 1856-1868
- València - Benifaraig, 38 reg. de Matrimonis de 1919-1921
- València - Benifaraig, 44 reg. de Defuncions de 1919-1921
Nuevas Indexaciones:
- Agres, 461 reg. de Bautismos de 1797-1805
- Chiva, 8.932 reg. de Bautismos de 1724-1815
- Petrés, 252 reg. de Matrimonios de 1877-1899
- Requena: El Salvador, 1.767 reg Defunciones de 1856-1868
- València - Benifaraig, 38 reg. de Matrimonios de 1919-1921
- València - Benifaraig, 44 reg. de Defunciones de 1919-1921
03/01/21 Noves Indexacions:
- Alboraya, 1.661 reg. de Defuncions de 1904-1920
- Alcoy: San Mauro, 1.675 reg. de Baptismes de 1866-1869
- Cullera, 1.423 reg. de Baptismes de 1815-1820
- Chelva, 1.532 reg. de Matrimonis de 1892-1910
- Gandia: La Asunción, 1.630 reg Matrimonis de 1580-1611
- Gandia: San José, 937 reg. de Baptismes de 1828-1840
- València: San Agustín, 147 reg. de Baptismes de 1861-1911
- Verger, el 734 reg. de Baptismes de 1886-1892
Nuevas Indexaciones:
- Alboraya, 1.661 reg. de Defunciones de 1904-1920
- Alcoy: San Mauro, 1.675 reg. de Bautismos de 1866-1869
- Cullera, 1.423 reg. de Bautismos de 1815-1820
- Chelva, 1.532 reg. de Matrimonios de 1892-1910
- Gandia: La Asunción, 1.630 reg Matrimonios de 1580-1611
- Gandia: San José, 937 reg. de Bautismos de 1828-1840
- València: San Agustín, 147 reg. de Bautismos de 1861-1911
- Verger, el 734 reg. de Bautismos de 1886-1892
27/12/20 Noves Indexacions:
- Benifaió, 573 reg. de Baptismes de 1903-1906
- Fortaleny, 150 reg. de Matrimonis de 1733-1762
- Pedralba, 461 reg. de Defuncions de 1873-1878
- València: San Andrés, 1.713 reg. Confirmacions de 1877
- Venta del Moro, 4.061 reg. de Baptismes de 1763-1841
Nuevas Indexaciones:
- Benifaió, 573 reg. de Bautismos de 1903-1906
- Fortaleny, 150 reg. de Matrimonios de 1733-1762
- Pedralba, 461 reg. de Defunciones de 1873-1878
- València: San Andrés, 1.713 reg. Confirmaciones de 1877
- Venta del Moro, 4.061 reg. de Bautismos de 1763-1841
20/12/20 Noves Indexacions:
- Agres, 1.154 reg. de Baptismes de 1773-1796
- Almoines, 702 reg. de Baptismes de 1880-1895
- Jalance, 574 reg. de Matrimonis de 1895-1910
- Pedralba, 219 reg. de Defuncions de 1870-1872
- Potries, 236 reg. de Matrimonis de 1863-1876
Nuevas Indexaciones:
- Agres, 1.154 reg. de Bautismos de 1773-1796
- Almoines, 702 reg. de Bautismos de 1880-1895
- Jalance, 574 reg. de Matrimonios de 1895-1910
- Pedralba, 219 reg. de Defunciones de 1870-1872
- Potries, 236 reg. de Matrimonios de 1863-1876
13/12/20 Noves Indexacions:
- Agullent, 1.533 reg. de Baptismes de 1559-1622
- Burjassot, 1.560 reg. de Defuncions de 1876-1891
- Pedralba, 234 reg. de Defuncions de 1867-1869
- Potries, 448 reg. de Defuncions de 1863-1876
Nuevas Indexaciones:
- Agullent, 1.533 reg. de Bautismos de 1559-1622
- Burjassot, 1.560 reg. de Defunciones de 1876-1891
- Pedralba, 234 reg. de Defunciones de 1867-1869
- Potries, 448 reg. de Defunciones de 1863-1876
06/12/20 Noves Indexacions:
- Cullera, 1.405 reg. de Baptismes de 1820-1824
- Gandia: La Asunción, 1.187 reg. Defuncions de 1682-1696
- Gandia: San José, 1.218 reg. de Baptismes de 1841-1861
- Oliva: La Asunción, 430 reg. de Matrimonis de 1839-1852
- Pedralba, 931 reg. de Defuncions de 1859-1885
Nuevas Indexaciones:
- Cullera, 1.405 reg. de Bautismos de 1820-1824
- Gandia: La Asunción, 1.187 reg. Defunciones de 1682-1696
- Gandia: San José, 1.218 reg. de Bautismos de 1841-1861
- Oliva: La Asunción, 430 reg. de Matrimonios de 1839-1852
- Pedralba, 931 reg. de Defunciones de 1859-1885
29/11/20 Noves Indexacions:
- Ontinyent, 4.742 reg. de Matrimonis de 1560-1624
- Potries, 655 reg. de Baptismes de 1863-1876
- Potries, 279 reg. de Confirmacions de 1868
- Requena: El Salvador, 916 reg. de Defuncions de 1852-1856
Nuevas Indexaciones:
- Ontinyent, 4.742 reg. de Matrimonios de 1560-1624
- Potries, 655 reg. de Bautismos de 1863-1876
- Potries, 279 reg. de Confirmaciones de 1868
- Requena: El Salvador, 916 reg. de Defunciones de 1852-1856
22/11/20 Noves Indexacions:
- Buñol, 22 reg. de Matrimonios de 1709-1743
- Gandia: San José, 391 reg. de Baptismes de 1852-1856
- Pedralba, 1.611 reg. de Baptismes de 1605-1691
- Pedralba, 851 reg. de Defuncions de 1846-1858
- Pobla de Vallbona: Stma. Trinidad, 34 reg. Confirmacions 1852-1910
- València: San Esteban, 333 reg. de Baptismes de 1668-1669
- Vall de Gallinera - Alpatró, 833 reg. Baptismes de 1862-1891
Nuevas Indexaciones:
- Buñol, 22 reg. de Matrimonios de 1709-1743
- Gandia: San José, 391 reg. de Bautismos de 1852-1856
- Pedralba, 1.611 reg. de Bautismos de 1605-1691
- Pedralba, 851 reg. de Defunciones de 1846-1858
- Pobla de Vallbona: Stma. Trinidad, 34 reg. Confirmaciones 1852-1910
- València: San Esteban, 333 reg. de Bautismos de 1668-1669
- Vall de Gallinera - Alpatró, 833 reg. Bautismos de 1862-1891
15/11/20 Noves Indexacions:
- Buñol, 122 reg. de Matrimonis de 1627-1700
- Cullera, 990 reg. de Baptismes de 1832-1834
- Gandia: La Asunción, 1.678 reg. Defuncions de 1662-1681
- Gandia: San José, 1.955 reg. de Baptismes de 1862-1884
- Náquera, 607 reg. de Defuncions de 1852-1875
- Pedralba, 480 reg. de Defuncions de 1837-1845
- Pedralba, 643 reg. de Baptismes de 1575-1604
Nuevas Indexaciones:
- Buñol, 122 reg. de Matrimonios de 1627-1700
- Cullera, 990 reg. de Bautismos de 1832-1834
- Gandia: La Asunción, 1.678 reg. Defunciones de 1662-1681
- Gandia: San José, 1.955 reg. de Bautismos de 1862-1884
- Náquera, 607 reg. de Defunciones de 1852-1875
- Pedralba, 480 reg. de Defunciones de 1837-1845
- Pedralba, 643 reg. de Bautismos de 1575-1604
10/11/20 - S'ha fotodigitalitzat 27 llibres de Planes-Catamarruc, dels quals 25 són consultables a l'Arxiu Diocesà i 22 a la web. - Se ha fotodigitalizado 27 libros de Planes-Catamarruc, de los que 25 son consultables en el Archivo Diocesano y 22 en la web.
08/11/20 Noves Indexacions:
- Bolbaite, 70 reg. de Matrimonis de 1919-1920
- Buñol, 173 reg. de Baptismes de 1903
- Pedralba, 617 reg. de Defuncions de 1828-1836
- Potries, 338 reg. de Defuncions de 1877-1887
- Requena: El Salvador, 3.779 reg. Defuncions de 1821-1851
- València: Sta Catalina M. y S. Agustín O., 106 reg. Baptismes 1866-1910
Nuevas Indexaciones:
- Bolbaite, 70 reg. de Matrimonios de 1919-1920
- Buñol, 173 reg. de Bautismos de 1903
- Pedralba, 617 reg. de Defunciones de 1828-1836
- Potries, 338 reg. de Defunciones de 1877-1887
- Requena: El Salvador, 3.779 reg. Defunciones de 1821-1851
- València: Sta Catalina M. y S. Agustín O., 106 reg. Bautismos 1866-1910
01/11/20 Noves Indexacions:
- Agres, 1.461 reg. de Baptismes de 1734-1772
- Cullera, 1.669 reg. de Baptismes de 1853-1856
- Estivella, 618 reg. de Defuncions de 1901-1920
- Gandia: La Asunción, 1.556 reg. Defuncions de 1647-1661
- Pobla de Vallbona: Stma. Trinidad, 155 reg. Confirmacions 1913
- Potries, 188 reg. de Matrimonis de 1877-1887
- València - Campanar, 575 reg. de Confirmacions de 1792
- Xàtiva: San Pedro Apóstol, 713 reg. de Baptismes de 1851-1856
Nuevas Indexaciones:
- Agres, 1.461 reg. de Bautismos de 1734-1772
- Cullera, 1.669 reg. de Bautismos de 1853-1856
- Estivella, 618 reg. de Defunciones de 1901-1920
- Gandia: La Asunción, 1.556 reg. Defunciones de 1647-1661
- Pobla de Vallbona: Stma. Trinidad, 155 reg. Confirmaciones 1913
- Potries, 188 reg. de Matrimonios de 1877-1887
- València - Campanar, 575 reg. de Confirmaciones de 1792
- Xàtiva: San Pedro Apóstol, 713 reg. de Bautismos de 1851-1856
30/10/20 S'han fotodigitalitzat:
- 3 llibres de Jalance,
- 2 de la Vall de la Gallinera-Benirrama,
- 1 llibre i 134 quaderns del germà Pastor María de Cofrentes.
I s'han tornat a fotodigitalitzar:
- 2 llibres de Villar del Arzobispo i
- 2 de la Vall de la Gallinera-Patró
Se han fotodigitalizado:
- 3 libros de Jalance,
- 2 de la Vall de la Gallinera-Benirrama,
- 1 libro y 134 cuadernos del hermano Pastor María de Cofrentes.
Y se han vuelto a fotodigitalizar:
- 2 libros de Villar del Arzobispo y
- 2 de la Vall de la Gallinera-Patró
25/10/20 Noves Indexacions:
- Almoines, 805 reg. de Baptismes de 1896-1910
- Estivella, 336 reg. de Matrimonis de 1901-1920
- Oliva: La Asunción, 1.198 reg. de Matrimonis de 1807-1838
- Pedralba, 831 reg. de Defuncions de 1808-1827
- Pobla de Vallbona: Santísima Trinidad, 494 reg. Confirmacions 1907
- Potries, 492 reg. de Baptismes de 1877-1887
Nuevas Indexaciones:
- Almoines, 805 reg. de Bautismos de 1896-1910
- Estivella, 336 reg. de Matrimonios de 1901-1920
- Oliva: La Asunción, 1.198 reg. de Matrimonios de 1807-1838
- Pedralba, 831 reg. de Defunciones de 1808-1827
- Pobla de Vallbona: Santísima Trinidad, 494 reg. Confirmaciones 1907
- Potries, 492 reg. de Bautismos de 1877-1887
18/10/20 Noves Indexacions:
- Cullera, 1.372 reg. de Baptismes de 1857-1859
- Estivella, 379 reg. de Baptismes de 1901-1910
- Fortaleny, 256 reg. de Matrimonis de 1763-1811
- Gandia: San José, 642 reg. Matrimonis de 1903-1920
- la Pobla de Vallbona: Santísima Trinidad, 534 reg. Confirmacions 1907
- València: San Esteban, 625 reg. de Baptismes de 1671-1674
Nuevas Indexaciones:
- Cullera, 1.372 reg. de Bautismos de 1857-1859
- Estivella, 379 reg. de Bautismos de 1901-1910
- Fortaleny, 256 reg. de Matrimonios de 1763-1811
- Gandia: San José, 642 reg. Matrimonios de 1903-1920
- la Pobla de Vallbona: Santísima Trinidad, 534 reg. Confirmaciones 1907
- València: San Esteban, 625 reg. de Bautismos de 1671-1674
15/10/20 - S'ha fotodigitalitzat i posat a disposició al web 22 llibres i 2 pergamins de la parròquia de la Nativitat de Nostra Senyora de Sagunt. - Se ha fotodigitalizado y puesto a disposición en la web 22 libros y 2 pergaminos de la parroquia de la Natividad de Nuestra Señora de Sagunto.
11/10/20 Noves Indexacions:
- Gandia: La Asunción, 1.322 reg. Defuncions de 1632-1646
- Pedralba, 464 reg, de Defuncions de 1795-1807
- Potries, 314 reg. de Matrimonis de 1888-1903
Nuevas Indexaciones:
- Gandia: La Asunción, 1.322 reg. Defunciones de 1632-1646
- Pedralba, 464 reg, de Defunciones de 1795-1807
- Potries, 314 reg. de Matrimonios de 1888-1903
04/10/20 Noves Indexacions:
- Chelva, 1.540 reg. de Baptismes de 1885-1891
- Gandia: San José, 1.455 reg. de Defuncions de 1900-1920
- Pobla de Vallbona, la: San Jaime Apóstol, 252 reg. Confirmacions 1910
- Potries, 686 reg. de Baptismes de 1888-1903
Nuevas Indexaciones:
- Chelva, 1.540 reg. de Bautismos de 1885-1891
- Gandia: San José, 1.455 reg. de Defunciones de 1900-1920
- la Pobla de Vallbona: San Jaime Apóstol, 252 reg. Confirmaciones 1910
- Potries, 686 reg. de Bautismos de 1888-1903
27/09/20 Noves Indexacions:
- Gandia: La Asunción, 1.946 reg. de Matrimonis de 1881-1899
- Oliva: San Roque, 1.340 reg. de Matrimonis de 1887-1900
- Pedralba, 330 reg. de Defuncions de 1785-1794
Nuevas Indexaciones:
- Gandia: La Asunción, 1.946 reg. de Matrimonios de 1881-1899
- Oliva: San Roque, 1.340 reg. de Matrimonios de 1887-1900
- Pedralba, 330 reg. de Defuncions de 1785-1794
20/09/20 Noves Indexacions:
- Alzira: San Juan Bautista, 325 reg. de Confirmacions de 1909
- Chelva, 2.653 reg. de Baptismes de 1735-1752
- Gandia: San José, 1.354 reg. de Baptismes de 1898-1910
- Planes, 930 reg. de Baptismes de 1808-1828
- València - Campanar, 767 reg. de Baptismes de 1843-1856
Nuevas Indexaciones:
- Alzira: San Juan Bautista, 325 reg. de Confirmaciones de 1909
- Chelva, 2.653 reg. de Bautismos de 1735-1752
- Gandia: San José, 1.354 reg. de Bautismos de 1898-1910
- Planes, 930 reg. de Bautismos de 1808-1828
- València - Campanar, 767 reg. de Bautismos de 1843-1856
13/09/20 Noves Indexacions:
- Agres, 5.944 reg. de Matrimonis de 1565-1916
- Alzira: San Juan Bautista, 359 reg. Confirmacions de 1909
- Jalance, 388 reg. de Baptismes de 1891-1895
- Pedralba, 828 reg. de Matrimonis de 1892-1909
- Tavernes Blanques, 217 reg. de Baptismes de 1905-1910
- Xátiva: San Pedro Apóstol, 778 reg. de Baptismes de 1857-1861
- Xàtiva: N.S. Merced i Sta. Tecla, 2.056 reg. Baptismes de 1813-1825
Nuevas Indexaciones:
- Agres, 5.944 reg. de Matrimonios de 1565-1916
- Alzira: San Juan Bautista, 359 reg. Confirmaciones de 1909
- Jalance, 388 reg. de Bautismos de 1891-1895
- Pedralba, 828 reg. de Matrimonios de 1892-1909
- Tavernes Blanques, 217 reg. de Bautismos de 1905-1910
- Xátiva: San Pedro Apóstol, 778 reg. de Bautismos de 1857-1861
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla, 2.056 reg. Bautismos de 1813-1825
09/09/20 Noves Indexacions:
- Alzira: San Juan Bautista, 672 reg. de Confirmacions de 1909
- Requena: El Salvador, 3.316 reg. de Defuncions de 1792-1821
Nuevas Indexaciones:
- Alzira: San Juan Bautista, 672 reg. de Confirmaciones de 1909
- Requena: El Salvador, 3.316 reg. de Defunciones de 1792-1821
30/08/20 Noves Indexacions:
- Agres, 2.419 reg. de Baptismes de 1623-1734
- Alzira: San Juan Bautista, 587 reg. Confirmacions de 1909
Nuevas Indexaciones:
- Agres, 2.419 reg. de Bautismos de 1623-1734
- Alzira: San Juan Bautista, 587 reg. Confirmaciones de 1909
23/08/20 Noves Indexacions:
- Agres, 970 reg. de Baptismes de 1564-1622
- Agres, 111 reg. de Baptismes de 1882-1883
- Gandia - Beniopa, 544 reg. de Matrimonis de 1840-1859
- Oliva: San Roque, 1.588 reg. de Matrimonis de 1871-1886
- Pedralba, 264 reg. de Matrimonis de 1886-1891
- Verger, el, 446 reg. de Defuncions de 1862-1868
Nuevas Indexaciones:
- Agres, 970 reg. de Bautismos de 1564-1622
- Agres, 111 reg. de Bautismos de 1882-1883
- Gandia - Beniopa, 544 reg. de Matrimonios de 1840-1859
- Oliva: San Roque, 1.588 reg. de Matrimonios de 1871-1886
- Pedralba, 264 reg. de Matrimonios de 1886-1891
- Verger, el, 446 reg. de Defunciones de 1862-1868
16/08/20 Noves Indexacions:
- Benirredrà, 582 reg. de Defuncions de 1626-1738
- Pedralba, 488 reg. de Matrimonis de 1575-1619
- Pedralba, 204 reg. de Defuncions de 1585-1613
- Pedralba, 346 reg. de Matrimonis de 1873-1883
- València - Campanar, 707 reg. de Baptismes de 1875-1882
- València: San Esteban, 653 reg. de Baptismes de 1675-1678
- Vall de Gallinera - Benissivà, 716 reg. Baptismes de 1888-1910
- Xàtiva: San Pedro Apóstol, 906 reg. de Baptismes de 1862-1867
Nuevas Indexaciones:
- Benirredrà, 582 reg. de Defunciones de 1626-1738
- Pedralba, 488 reg. de Matrimonios de 1575-1619
- Pedralba, 204 reg. de Defunciones de 1585-1613
- Pedralba, 346 reg. de Matrimonios de 1873-1883
- València - Campanar, 707 reg. de Bautismos de 1875-1882
- València: San Esteban, 653 reg. de Bautismos de 1675-1678
- Vall de Gallinera - Benissivà, 716 reg. Bautismos de 1888-1910
- Xàtiva: San Pedro Apóstol, 906 reg. de Bautismos de 1862-1867
09/08/20 Noves Indexacions:
- Chelva, 1.539 reg. de Baptismes de 1899-1906
- Náquera, 434 reg. de Matrimonis de 1852-1875
- Pedralba, 216 reg. de Matrimonis de 1867-1872
Nuevas Indexaciones:
- Chelva, 1.539 reg. de Bautismos de 1899-1906
- Náquera, 434 reg. de Matrimonios de 1852-1875
- Pedralba, 216 reg. de Matrimonios de 1867-1872
02/08/20 Noves Indexacions:
- Agres, 597 reg. de Confirmacions de 1575-1620
- Benirredrà, 392 reg. de Defuncions de 1739-1766
- Oliva: San Roque, 1.774 reg. Matrimonis de 1851-1870
- Pedralba, 218 reg. de Matrimonis de 1866,1881, 1884 y 1885
- Requena: El Salvador, 1.530 reg. Matrimonis de 1875-1899
Nuevas Indexaciones:
- Agres, 597 reg. de Confirmaciones de 1575-1620
- Benirredrà, 392 reg. de Defunciones de 1739-1766
- Oliva: San Roque, 1.774 reg. Matrimonios de 1851-1870
- Pedralba, 218 reg. de Matrimonios de 1866,1881, 1884 y 1885
- Requena: El Salvador, 1.530 reg. Matrimonios de 1875-1899
26/07/20 Noves Indexacions:
- Ondara, 246 reg. de Baptismes de 1861-1863
- Pedralba, 362 reg. de Matrimonis de 1859-1865
Nuevas Indexaciones:
- Ondara, 246 reg. de Bautismos de 1861-1863
- Pedralba, 362 reg. de Matrimonios de 1859-1865
19/07/20 Noves Indexacions:
- Aldaia, 605 reg. de Baptismes de 1593-1626
- Benirredrà, 973 reg. de Defuncions de 1767-1827
- Chelva, 5.342 reg. de Baptismes de 1697-1734
- Pedralba, 432 reg. de Matrimonis de 1846-1858
- Verger, el, 1.151 reg. de Baptismes de 1893-1903
Nuevas Indexaciones:
- Aldaia, 605 reg. de Bautismos de 1593-1626
- Benirredrà, 973 reg. de Defunciones de 1767-1827
- Chelva, 5.342 reg. de Bautismos de 1697-1734
- Pedralba, 432 reg. de Matrimonios de 1846-1858
- Verger, el, 1.151 reg. de Bautismos de 1893-1903
12/07/20 Noves Indexacions:
- Pedralba, 226 registres de Matrimonis de 1837-1845
- Requena: El Salvador, 1.256 reg. Matrimonis 1856-1875
Nuevas Indexaciones:
- Pedralba, 226 registros de Matrimonios de 1837-1845
- Requena: El Salvador, 1.256 reg. Matrimonios 1856-1875
05/07/20 Noves Indexacions:
- Oliva: San Roque, 2.872 reg. de Matrimonis de 1812-1850
- Pedralba, 306 reg. de Matrimonis de 1828-1836
Nuevas Indexaciones:
- Oliva: San Roque, 2.872 reg. de Matrimonios de 1812-1850
- Pedralba, 306 reg. de Matrimonios de 1828-1836
28/06/20 Noves Indexacions:
- Benirredrà, 826 reg. de Defuncions de 1828-1881
- Oliva: San Roque, 296 reg. Matrimonis de 1795-1800
- Ontinyent: La Asunción, 2.307 reg. Baptismes de 1659-1675
- Pedralba, 868 reg. de Baptismes de 1715-1739
- Xàtiva: San Pedro Apóstol, 2.122 reg. Baptismes de 1868-1882
Nuevas Indexaciones:
- Benirredrà, 826 reg. de Defunciones de 1828-1881
- Oliva: San Roque, 296 reg. Matrimonios de 1795-1800
- Ontinyent: La Asunción, 2.307 reg. Bautismos de 1659-1675
- Pedralba, 868 reg. de Bautismos de 1715-1739
- Xàtiva: San Pedro Apóstol, 2.122 reg. Bautismos de 1868-1882
21/06/20 Noves Indexacions:
- Chelva, 5.924 reg. de Baptismes de 1643-1696
- Ondara, 1.271 reg. de Baptismes de 1863-1875
- Pedralba, 198 reg. de Matrimonis de 1822-1827
- Requena: El Salvador, 1.830 reg. Confirmacions de 1801-1813
- València: San Esteban, 140 reg. de Baptismes de 1679
Nuevas Indexaciones:
- Chelva, 5.924 reg. de Bautismos de 1643-1696
- Ondara, 1.271 reg. de Bautismos de 1863-1875
- Pedralba, 198 reg. de Matrimonios de 1822-1827
- Requena: El Salvador, 1.830 reg. Confirmaciones de 1801-1813
- València: San Esteban, 140 reg. de Bautismos de 1679
14/06/20 Noves Indexacions:
- Aras de los Olmos - Losilla, 241 reg. Baptismes de 1884-1910
- Benigànim, 848 reg. de Matrimonis de 1903-1920
- Chelva, 1.182 reg. de Matrimonis de 1724-1740
- Pedralba, 384 reg. de Matrimonis de 1808-1821
- València: San Esteban, 324 reg. de Baptismes de 1682-1683
Nuevas Indexaciones:
- Aras de los Olmos - Losilla, 241 reg. Bautismos de 1884-1910
- Benigànim, 848 reg. de Matrimonios de 1903-1920
- Chelva, 1.182 reg. de Matrimonios de 1724-1740
- Pedralba, 384 reg. de Matrimonios de 1808-1821
- València: San Esteban, 324 reg. de Bautismos de 1682-1683
07/06/20 Noves Indexacions:
- Gandia: La Asunción, 1.767 reg. Baptismes de 1610-1631
- Pedralba, 242 reg. de Matrimonis de 1795-1807
- Requena: El Salvador, 2.717 reg. Baptismes de 1797-1817
- València: San Esteban, 311 reg. Baptismes de 1680-1681
Nuevas Indexaciones:
- Gandia: La Asunción, 1.767 reg. Bautismos de 1610-1631
- Pedralba, 242 reg. de Matrimonios de 1795-1807
- Requena: El Salvador, 2.717 reg. Bautismos de 1797-1817
- València: San Esteban, 311 reg. Bautismos de 1680-1681
31/05/20 Noves Indexacions:
- Benirredrà, 224 reg. de Defuncions de 1880-1891
- Bonrepòs i Mirambell, 2.007 reg. Baptismes 1801-1910
- Pedralba, 240 reg. de Matrimonis de 1785-1794
- València - Campanar, 956 reg. Baptismes de 1894-1904
Nuevas Indexaciones:
- Benirredrà, 224 reg. de Defunciones de 1880-1891
- Bonrepòs i Mirambell, 2.007 reg. Bautismos 1801-1910
- Pedralba, 240 reg. de Matrimonios de 1785-1794
- València - Campanar, 956 reg. Bautismos de 1894-1904
24/05/20 Noves Indexacions:
- Alfara de la Baronia, 508 reg. Confirmacions de 1671-1740
- Benirredrà, 502 reg. de Defuncions de 1892-1920
- Pedralba, 310 reg. de Confirmacions de 1619-1646
- Pedralba, 302 reg. de Matrimonis de 1619-1652
- Pedralba, 292 reg. de Defuncions de 1619-1652
- Pedralba, 367 reg. de Confirmacions de 1793
- Villar del Arzobispo, 1.719 reg. Baptismes de 1884-1894
Nuevas Indexaciones:
- Alfara de la Baronia, 508 reg. Confirmaciones de 1671-1740
- Benirredrà, 502 reg. de Defunciones de 1892-1920
- Pedralba, 310 reg. de Confirmaciones de 1619-1646
- Pedralba, 302 reg. de Matrimonios de 1619-1652
- Pedralba, 292 reg. de Defunciones de 1619-1652
- Pedralba, 367 reg. de Confirmaciones de 1793
- Villar del Arzobispo, 1.719 reg. Bautismos de 1884-1894
17/05/20 Noves Indexacions:
- Benirredrà, 1.231 reg. de Confirmacions de 1791-1879
- Carcaixent, 2.108 reg. de Matrimonis de 1620-1653
- Fortaleny, 212 reg. de Matrimonis de 1811-1855
- Náquera, 932 reg. de Baptismes de 1852-1875
- Pedralba, 374 reg. de Baptismes de 1785-1794
- Vall de Gallinera - La Carroja, 87 reg. Defuncions 1902-1920
Nuevas Indexaciones:
- Benirredrà, 1.231 reg. de Confirmaciones de 1791-1879
- Carcaixent, 2.108 reg. de Matrimonios de 1620-1653
- Fortaleny, 212 reg. de Matrimonios de 1811-1855
- Náquera, 932 reg. de Bautismos de 1852-1875
- Pedralba, 374 reg. de Bautismos de 1785-1794
- Vall de Gallinera - La Carroja, 87 reg. Defunciones 1902-1920
10/05/20 Noves Indexacions:
- Benirredrà, 284 reg. de Confirmacions de 1744-1758
- Bonrepòs i Mirambell, 2.540 reg. Baptismes 1582-1800
- Pedralba, 321 reg. de Defuncions de 1652-1673
- Vall de Gallinera - La Carroja, 58 reg. Matrimonis 1902-1920
Nuevas Indexaciones:
- Benirredrà, 284 reg. de Confirmaciones de 1744-1758
- Bonrepòs i Mirambell, 2.540 reg. Bautismos 1582-1800
- Pedralba, 321 reg. de Defunciones de 1652-1673
- Vall de Gallinera - La Carroja, 58 reg. Matrimonios 1902-1920
03/05/20 Noves Indexacions:
- Benirredrà, 424 reg. de Matrimonis de 1631-1738
- Benirredrà, 437 reg. de Confirmacions de 1633-1733
- Chelva, 1.776 reg. de Matrimonis de 1697-1723
- Pedralba, 616 reg. de Baptismes de 1692-1714
- Pedralba, 373 reg. de Confirmacions de 1655-1672
- Pedralba, 510 reg. de Matrimonis de 1652-1691
- Vall de Gallinera - La Carroja, 60 reg. Baptismes de 1901-1910
- Xàtiva: San Pedro Apóstol, 688 reg. Baptismes de 1883-1887
Nuevas Indexaciones:
- Benirredrà, 424 reg. de Matrimonios de 1631-1738
- Benirredrà, 437 reg. de Confirmaciones de 1633-1733
- Chelva, 1.776 reg. de Matrimonios de 1697-1723
- Pedralba, 616 reg. de Bautismos de 1692-1714
- Pedralba, 373 reg. de Confirmaciones de 1655-1672
- Pedralba, 510 reg. de Matrimonios de 1652-1691
- Vall de Gallinera - La Carroja, 60 reg. Bautismos de 1901-1910
- Xàtiva: San Pedro Apóstol, 688 reg. Bautismos de 1883-1887
26/04/20 Noves Indexacions:
- Alboraya, 1.620 reg. de Baptismes de 1683-1720
- Benirredrà, 842 reg. de Matrimonis de 1739-1827
- Chelva, 1.658 reg. de Matrimonis de 1669-1696
- Gandia: La Asunción, 1.293 reg. de Baptismes de 1632-1646
- Pedralba, 281 reg. de Confirmacions de 1689
- Pedralba, 334 reg. de Matrimonis de 1692-1714
- Pedralba, 324 reg. de Defuncions de 1674-1691
Nuevas Indexaciones:
- Alboraya, 1.620 reg. de Bautismos de 1683-1720
- Benirredrà, 842 reg. de Matrimonios de 1739-1827
- Chelva, 1.658 reg. de Matrimonios de 1669-1696
- Gandia: La Asunción, 1.293 reg. de Bautismos de 1632-1646
- Pedralba, 281 reg. de Confirmaciones de 1689
- Pedralba, 334 reg. de Matrimonios de 1692-1714
- Pedralba, 324 reg. de Defunciones de 1674-1691
19/04/20 Noves Indexacions:
- Alfara de la Baronia, 382 reg. Matrimonis de 1667-1750
- Chelva, 1.624 reg. de Matrimonis de 1631-1669
- Pedralba, 1.052 reg. de Defuncions de 1692-1739
- Tuéjar, 733 reg. de Defuncions de 1906-1920
- Vall de Gallinera - Alpatró, 476 reg. Defuncions 1892-1920
- Xàtiva: San Pedro Apóstol, 931 reg. Baptismes de 1888-1894
Nuevas Indexaciones:
- Alfara de la Baronia, 382 reg. Matrimonios de 1667-1750
- Chelva, 1.624 reg. de Matrimonios de 1631-1669
- Pedralba, 1.052 reg. de Defunciones de 1692-1739
- Tuéjar, 733 reg. de Defunciones de 1906-1920
- Vall de Gallinera - Alpatró, 476 reg. Defunciones 1892-1920
- Xàtiva: San Pedro Apóstol, 931 reg. Bautismos de 1888-1894
12/04/20 Noves Indexacions:
- Ayora, 447 reg. de Baptismes de 1890-1891
- Benirredrà, 574 reg. de Matrimonis de 1828-1891
- Chelva, 6.628 reg. de Baptismes de 1551-1643
- Pedralba, 509 reg. de Confirmacions de 1716-1726
- Pedralba, 516 reg. de Matrimonis de 1715-1739
- Pedralba, 748 reg. de Defuncions de 1740-1763
- Requena: El Salvador, 1.965 reg. Baptismes de 1788-1797
Nuevas Indexaciones:
- Ayora, 447 reg. de Bautismos de 1890-1891
- Benirredrà, 574 reg. de Matrimonios de 1828-1891
- Chelva, 6.628 reg. de Bautismos de 1551-1643
- Pedralba, 509 reg. de Confirmaciones de 1716-1726
- Pedralba, 516 reg. de Matrimonios de 1715-1739
- Pedralba, 748 reg. de Defunciones de 1740-1763
- Requena: El Salvador, 1.965 reg. Bautismos de 1788-1797
04/04/20 Noves Indexacions:
- Benirredrà, 1.097 reg. de Baptismes de 1626-1738
- Benirredrà, 218 reg. de Matrimonis de 1892-1920
- Burjassot, 713 reg. de Defuncions de 1867-1875
- Cocentaina: El Salvador, 1.215 reg. Matrícula Parroquial de 1578
- Gavarda, 721 reg. de Defuncions de 1666-1714
- Pedralba, 660 reg. de Matrimonis de 1740-1763
- Vall de Gallinera - Alpatró, 330 reg. Matrimonis de 1892-1920
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla, 1.530 reg. Baptismes de 1825-1832
Nuevas Indexaciones:
- Benirredrà, 1.097 reg. de Bautismos de 1626-1738
- Benirredrà, 218 reg. de Matrimonios de 1892-1920
- Burjassot, 713 reg. de Defunciones de 1867-1875
- Cocentaina: El Salvador, 1.215 reg. Matrícula Parroquial de 1578
- Gavarda, 721 reg. de Defunciones de 1666-1714
- Pedralba, 660 reg. de Matrimonios de 1740-1763
- Vall de Gallinera - Alpatró, 330 reg. Matrimonios de 1892-1920
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla, 1.530 reg. Bautismos de 1825-1832
29/03/20 Noves Indexacions:
- Alcoi: San Mauro y San Francisco, 2.748 reg. Matrimonis 1874-1891
- Chelva, 1.350 reg. de Matrimonis de 1591-1630
- Titaguas, 773 reg. de Defuncions de 1854-1873
- València: San Esteban, 838 reg. Confirmacions de 1795-1798
- Vall de Gallinera - Alpatró, 213 reg. Baptismes de 1901-1910
- Xàtiva: San Pedro Apóstol, 627 reg. Baptismes de 1895-1899
Nuevas Indexaciones:
- Alcoi: San Mauro y San Francisco, 2.748 reg. Matrimonios 1874-1891
- Chelva, 1.350 reg. de Matrimonios de 1591-1630
- Titaguas, 773 reg. de Defunciones de 1854-1873
- València: San Esteban, 838 reg. Confirmaciones de 1795-1798
- Vall de Gallinera - Alpatró, 213 reg. Bautismos de 1901-1910
- Xàtiva: San Pedro Apóstol, 627 reg. Bautismos de 1895-1899
22/03/20 Noves Indexacions:
- Benirredrà, 628 reg. de Baptismes de 1739-1766
- Chelva, 1.394 reg. de Matrimonis de 1551-1590
- Cocentaina: El Salvador, 689 reg. Matrícula Parroquial de 1542
- Fortaleny, 608 reg. de Matrimonis de 1856-1920
- Pedralba, 828 reg. de Confirmacions de 1739-1759
Nuevas Indexaciones:
- Benirredrà, 628 reg. de Bautismos de 1739-1766
- Chelva, 1.394 reg. de Matrimonios de 1551-1590
- Cocentaina: El Salvador, 689 reg. Matrícula Parroquial de 1542
- Fortaleny, 608 reg. de Matrimonios de 1856-1920
- Pedralba, 828 reg. de Confirmaciones de 1739-1759
15/03/20 Noves Indexacions:
- Alfara de la Baronia, 955 reg. de Baptismes de 1667-1750
- Gandia: La Asunción, 1.516 reg. de Baptismes de 1647-1661
- Oliva: San Roque, 714 reg. de Matrimonis de 1801-1811
Nuevas Indexaciones:
- Alfara de la Baronia, 955 reg. de Bautismos de 1667-1750
- Gandia: La Asunción, 1.516 reg. de Bautismos de 1647-1661
- Oliva: San Roque, 714 reg. de Matrimonios de 1801-1811
08/03/20 Noves Indexacions:
- Oliva: San Roque, 1.110 reg. de Matrimonis 1778-1794
- Pedralba, 1.272 reg. de Baptismes de 1763-1782
- Requena: El Salvador, 1.869 reg. Confirmacions 1774-1786
- València: San Esteban, 170 reg. de Baptismes de 1684
- València: S. Miguel y S. Sebastián, 32 reg. Baptismes 1866-1910
Nuevas Indexaciones:
- Oliva: San Roque, 1.110 reg. de Matrimonios 1778-1794
- Pedralba, 1.272 reg. de Bautismos de 1763-1782
- Requena: El Salvador, 1.869 reg. Confirmaciones 1774-1786
- València: San Esteban, 170 reg. de Bautismos de 1684
- València: S. Miguel y S. Sebastián, 32 reg. Bautismos 1866-1910
01/03/20 Noves Indexacions:
- Aras de los Olmos, 1.321 reg. de Baptismes 1881-1908
- Benirredrà, 1.266 reg. de Baptismes de 1767-1827
- Cocentaina: La Asunción, 2.922 reg. Confirmacions 1570-1633
- Cocentaina: La Asunción, 394 reg. Matrícula Parroquial 1577
- Oliva: San Roque, 912 reg. de Matrimonis de 1762-1777
- Pedralba, 624 reg. de Matrimonis de 1763-1782
- València: San Esteban, 157 reg. de Baptismes de 1686
- València: S. Miguel i S. Sebastián, 13 reg. Baptismes 1886-1910
Nuevas Indexaciones:
- Aras de los Olmos, 1.321 reg. de Bautismos 1881-1908
- Benirredrà, 1.266 reg. de Bautismos de 1767-1827
- Cocentaina: La Asunción, 2.922 reg. Confirmaciones 1570-1633
- Cocentaina: La Asunción, 394 reg. Matrícula Parroquial 1577
- Oliva: San Roque, 912 reg. de Matrimonios de 1762-1777
- Pedralba, 624 reg. de Matrimonios de 1763-1782
- València: San Esteban, 157 reg. de Bautismos de 1686
- València: S. Miguel y S. Sebastián, 13 reg. Bautismos 1886-1910
23/02/20 Noves Indexacions:
- Ayora, 928 reg. de Baptismes de 1892-1895
- Gavarda, 590 reg. de Baptismes de 1666-1714
- Requena: El Salvador, 3.135 reg. Baptismes 1771-1788
- València: San Esteban, 127 reg. de Baptismes de 1685
Nuevas Indexaciones:
- Ayora, 928 reg. de Bautismos de 1892-1895
- Gavarda, 590 reg. de Bautismos de 1666-1714
- Requena: El Salvador, 3.135 reg. Bautismos 1771-1788
- València: San Esteban, 127 reg. de Bautismos de 1685
20/02/20 25 ANIVERSARI:
25 anys de servei als arxius paroquials. El dia 20 van fer una Celebració litúrgico-académico-festiva del SDAP presidida per don Antonio Cañizares.
25 ANIVERSARIO:
25 años de servicio a los archivos paroquiales. El día 20 hicimos una Celebración litúrgico-académico-festiva del SDAP presidida por don Antonio Cañizares.
16/02/20 S'han fotodigitalitzat:
- 27 llibres sacramentals de la Parròquia de Sant Martí de València, no tots consultables
- 24 llibres sacramentals de la Parròquia de l'Assumpció de Carcaixent, la major part consultables.
Se han fotodigitalizado:
- 27 libros sacramentales de la Parroquia de San Martín de València, no todos ellos consultables
- 24 libros sacramentales de la Parroquia de la Asunción de Carcaixent, la mayoría consultables
16/02/20 Noves Indexacions:
- Gavarda, 93 reg. de Confirmacions de 1666-1686
- Pedralba, 596 reg. de Confirmacions de 1772-1777
- Pedralba, 969 reg. de Defuncions de 1763-1782
- Petrés, 1.287 reg. de Baptismes de 1619-1733
- Pobla de Vallbona, La 772 reg Baptismes de 1884-1897
- València: San Esteban, 152 reg. de Baptismes de 1687
Nuevas Indexaciones:
- Gavarda, 93 reg. de Confirmaciones de 1666-1686
- Pedralba, 596 reg. de Confirmaciones de 1772-1777
- Pedralba, 969 reg. de Defunciones de 1763-1782
- Petrés, 1.287 reg. de Bautismos de 1619-1733
- Pobla de Vallbona, La 772 reg Bautismos de 1884-1897
- València: San Esteban, 152 reg. de Bautismos de 1687
14/02/20 - S'han fotodigitalitzat 20 caixes d' Expedients Matrimonials de Carcaixent.
- Se han fotodigitalizado 20 cajas de Expedientes Matrimoniales de Carcaixent.
09/02/20 Noves Indexacions:
- Beniarjó, 643 reg. de Baptismes de 1580-1615
- Beniarjó, 372 reg. de Matrimonis de 1583-1615
- Beniarjó, 128 reg. de Defuncions de 1591-1615
- Benirredrà, 998 reg. de Baptismes de 1828-1881
- Castellonet de la Conquesta, 277 Confirmacions 1791-1851
- Gandia: La Asunción, 2.100 reg. Baptismes de 1662-1681
- Oliva: San Roque, 454 reg. Matrimonis de 1753-1761
- València: San Esteban, 158 reg. Baptismes de 1690
- Vall de Gallinera - Alpatró, 255 reg. Baptismes de 1892-1901
- Villar del Arzobispo, 1.735 reg. de Baptismes de 1871-1883
Nuevas Indexaciones:
- Beniarjó, 643 reg. de Bautismos de 1580-1615
- Beniarjó, 372 reg. de Matrimonios de 1583-1615
- Beniarjó, 128 reg. de Defunciones de 1591-1615
- Benirredrà, 998 reg. de Bautismos de 1828-1881
- Castellonet de la Conquesta, 277 Confirmaciones 1791-1851
- Gandia: La Asunción, 2.100 reg. Bautismos de 1662-1681
- Oliva: San Roque, 454 reg. Matrimonios de 1753-1761
- València: San Esteban, 158 reg. Bautismos de 1690
- Vall de Gallinera - Alpatró, 255 reg. Bautismos de 1892-1901
- Villar del Arzobispo, 1.735 reg. de Bautismos de 1871-1883
02/02/20 Noves Indexacions:
- Alfauir, 293 reg. de Confirmacions de 1803-1851
- Almiserà, 326 reg. de Confirmacions de 1803-1851
- Castellonet de la Conquesta, 104 reg. Confirmacions 1851
- Llocnou de Sant Jeroni, 283 reg. Confirmacions de 1803-1851
- Alzira: San Juan Bautista, 937 reg. Confirmacions de 1899
- Rótova, 620 reg. de Confirmacions de 1803-1851
- València - Carpesa, 414 reg. Baptismes de 1856-1865
- València - Carpesa, 194 reg. Matrimonis de 1856-1865
- València: San Esteban, 183 reg. Baptismes de 1689
- València: San Miguel y San Sebastián, 129 Baptismes 1869-1910
Nuevas Indexaciones:
- Alfauir, 293 reg. de Confirmaciones de 1803-1851
- Almiserà, 326 reg. de Confirmaciones de 1803-1851
- Castellonet de la Conquesta, 104 reg. Confirmaciones 1851
- Llocnou de Sant Jeroni, 283 reg. Confirmaciones de 1803-1851
- Alzira: San Juan Bautista, 937 reg. Confirmaciones de 1899
- Rótova, 620 reg. de Confirmaciones de 1803-1851
- València - Carpesa, 414 reg. Bautismos de 1856-1865
- València - Carpesa, 194 reg. Matrimonios de 1856-1865
- València: San Esteban, 183 reg. Bautismos de 1689
- València: San Miguel y San Sebastián, 129 Bautismos 1869-1910
27/01/20 - S'han fotodigitalitzat 20 caixes del Fons Històric de l'Arxiu Diocesà de València (Pleits. Deutes), consultables a la web.
- Se han fotodigitalizado 20 cajas del Fondo Histórico del Archivo Diocesano de València (Pleitos. Deudas), consultables en la web.
26/01/20 Noves Indexacions:
- Oliva: La Asunción, 1.826 reg. Matrimonis de 1751-1806
- València: San Esteban, 695 reg. Confirmacions 1799-1801
- València: San Esteban, 190 reg. de Baptismes de 1688
- Venta del Moro, 783 reg. de Baptismes de 1841-1852
Nuevas Indexaciones:
- Oliva: La Asunción, 1.826 reg. Matrimonios de 1751-1806
- València: San Esteban, 695 reg. Confirmaciones 1799-1801
- València: San Esteban, 190 reg. de Bautismos de 1688
- Venta del Moro, 783 reg. de Bautismos de 1841-1852
20/01/20 Noves Indexacions:
- Pedralba, 1.020 reg. de Baptismes de 1740-1763
- Rótova, 696 reg. de Confirmacions de 1791-1798
- Rótova, 3.013 reg. de Baptismes de 1620-1767
- València: San Andrés, 410 reg. Baptismes 1907-1910
Nuevas Indexaciones:
- Pedralba, 1.020 reg. de Bautismos de 1740-1763
- Rótova, 696 reg. de Confirmaciones de 1791-1798
- Rótova, 3.013 reg. de Bautismos de 1620-1767
- València: San Andrés, 410 reg. Bautismos 1907-1910
12/01/20 Noves Indexacions:
- Rótova, 1.276 reg. de Confirmacions de 1620-1758
- València: San Esteban, 345 reg. Baptismes 1691-1692
Nuevas Indexaciones:
- Rótova, 1.276 reg. de Confirmaciones de 1620-1758
- València: San Esteban, 345 reg. Bautismos 1691-1692
10/01/20 - S'han fotodigitalitzat 32 caixes del Fons Històric de l'Arxiu Diocesà de València (21 Col·lació de Beneficis, 2 Visites Pastorals i 9 Pleits. Deutes), consultables a la web.
- Se han fotodigitalizado 32 cajas del Fondo Histórico del Archivo Diocesano de València (21 Colación de Beneficios, 2 Visitas Pastorales y 9 Pleitos. Deudas), consultables en la web.
06/01/20 Noves Indexacions:
- Alboraya, 1.031 reg. Baptismes de 1653-1682
- Gandia: La Asunción, 1.919 reg. Baptismes 1682-1696
- Requena: El Salvador, 810 reg. Matrimonis 1775-1783
- Sueca, 2.240 reg. de Matrimonis de 1830-1842
Nuevas Indexaciones:
- Alboraya, 1.031 reg. Bautismos de 1653-1682
- Gandia: La Asunción, 1.919 reg. Bautismos 1682-1696
- Requena: El Salvador, 810 reg. Matrimonios 1775-1783
- Sueca, 2.240 reg. de Matrimonios de 1830-1842
31/12/19 Noves Indexacions:
- Ontinyent: La Asunción, 2.704 reg. Baptismes 1641-1659
- Rótova, 1.616 reg. de Matrimonis de 1620-1767
- València - Campanar, 1.094 reg. Matrimonis 1793-1839
- València: San Esteban, 773 reg. Confirmacions 1878-1881
Nuevas Indexaciones:
- Ontinyent: La Asunción, 2.704 reg. Bautismos 1641-1659
- Rótova, 1.616 reg. de Matrimonios de 1620-1767
- València - Campanar, 1.094 reg. Matrimonios 1793-1839
- València: San Esteban, 773 reg. Confirmaciones 1878-1881
22/12/19 Nova Publicació:
- Tomo XVII. Monumenta Archivorum Valentina: Inventario de los archivos parroquiales de la Canal de Navarrés, la Hoya de Buñol y el Valle de Cofrentes-Ayora, 2019, 229 páginas. Autor Xavier Serra Estellés.
Nueva Publicación:
- Tomo XVII. Monumenta Archivorum Valentina: Inventario de los archivos parroquiales de la Canal de Navarrés, la Hoya de Buñol y el Valle de Cofrentes-Ayora, 2019, 229 páginas. Autor Xavier Serra Estellés.
22/12/19 Noves Indexacions:
- Ayora, 1.627 reg. de Baptismes de 1896-1903
- Requena: El Salvador, 2.569 reg. Confirmacions 1759-1769
- Tuéjar, 472 reg. de Matrimonis de 1906-1919
- València: San Esteban, 334 reg. Baptismes 1693 y 1695
- Vall de Gallinera - La Carroja, 113 reg. Defuncions 1872-1901
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta Tecla, 2.077 reg. Baptismes 1832-1842
Nuevas Indexaciones:
- Ayora, 1.627 reg. de Bautismos de 1896-1903
- Requena: El Salvador, 2.569 reg. Confirmaciones 1759-1769
- Tuéjar, 472 reg. de Matrimonios de 1906-1919
- València: San Esteban, 334 reg. Bautismos 1693 y 1695
- Vall de Gallinera - La Carroja, 113 reg. Defunciones 1872-1901
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta Tecla, 2.077 reg. Bautismos 1832-1842
18/12/19 - S'han fotodigitalitzat 10 caixes del Fons Històric de l'Arxiu Diocesà de València, consultables a la web. - Se han fotodigitalizado 10 cajas del Fondo Histórico del Archivo Diocesano de València, consultables en la web.
15/12/19 Noves Indexacions:
- Piles, 2.366 reg. de Matrimonis de 1836-1919
- València: San Esteban, 187 reg. Baptismes de 1694
Nuevas Indexaciones:
- Piles, 2.366 reg. de Matrimonios de 1836-1919
- València: San Esteban, 187 reg. Bautismos de 1694
08/12/19 Noves Indexacions:
- Moncada, 4.505 reg. de Confirmacions de 1801-1887
- Pedralba, 621 reg. de Baptismes de 1795-1807
- Requena: El Salvador, 2.773 reg. Baptismes 1754-1771
- València: San Esteban, 214 reg. de Baptismes de 1696
Nuevas Indexaciones:
- Moncada, 4.505 reg. de Confirmaciones de 1801-1887
- Pedralba, 621 reg. de Bautismos de 1795-1807
- Requena: El Salvador, 2.773 reg. Bautismos 1754-1771
- València: San Esteban, 214 reg. de Bautismos de 1696
07/12/19 - S'ha acabat de tornar a fotodigitaltizar els llibres parroquials de València - Campanar ja que l'anterior fotodigitalització deixava bastant que desitjar.
- S'ha actuat sobre un total de 101 llibres amb 11.533 fotografies. Dels quals són consultables, directament a la web, 36 llibres amb 2.978 fotografies.
- La resta de llibres podran ser consultables a l'Arxiu Diocesà com a molt tard el 16 de Desembre.
- Se ha terminado de volver a fotodigitalizar los libros parroquiales de València - Campanar ya que la anterior fotodigitalización dejaba bastante que desear.
- Se ha actuado sobre un total de 101 libros con 11.533 fotografías. De los cuales son consultables, directamente en la web, 36 libros con 2.978 fotografías.
- El resto de libros podrán ser consultables en el Archivo Diocesano a más tardar el 16 de Diciembre.
07/12/19 - S'han fotodigitalitzat 10 caixes del Fons Històric de l'Arxiu Diocesà de València, consultables a la web. - Se han fotodigitalizado 10 cajas del Fondo Histórico del Archivo Diocesano de València, consultables en la web.
04/12/19 - S' ha acabat de fotodigitalitzar els llibres parroquials d' ENGUERA amb el següent detall: 593 llibres amb un total de 106.402 fotografies, dels quals estan disponibles a la web 315 llibres i 76.327 fotografies. També de les seues aldeas NAVALÓN i BENALI (vore al Llistat de Fons Parroquials)
- Igualment s'han fotodigitalitzat 24 llibres Racionals de la parròquia de san Pedro (Catedral) amb un total de 5.701 fotografies.
- Se ha terminado de fotodigitalizar los libros parroquiales de ENGUERA con el siguiente detalle: 593 libros con un total de 106.402 fotografías, de los que están disponibles en la web 315 libros y 76.327 fotografías. También de sus aldeas NAVALÓN y BENALI (ver en Listado de Fondos Parroquiales)
- Igualmente se han fotodigitalizado 24 libros Racionales de la parroquia de san Pedro (Catedral) con un total de 5.701 fotografías.
01/12/19 Noves Indexacions:
- Benirredrà, 240 reg. de Baptismes de 1880-1891
- València: San Esteban, 408 reg. Baptismes 1697-1698
Nuevas Indexaciones:
- Benirredrà, 240 reg. de Bautismos de 1880-1891
- València: San Esteban, 408 reg. Bautismos 1697-1698
25/11/19 - S'han fotodigitalitzat 12 caixes del Fons Històric de l'Arxiu Diocesà de València, consultables a la web. - Se han fotodigitalizado 12 cajas del Fondo Histórico del Archivo Diocesano de València, consultables en la web.
24/11/19 Noves Indexacions:
- Ademuz - Mas del Olmo, 175 reg. Confirmacions de 1878-1891
- Ademuz - Mas del Olmo, 148 reg. Matrimonis de 1877-1902
- Aldaia, 203 reg. de Baptismes de 1559-1592
- Gandia: La Asunción, 1.508 reg. de Baptismes de 1697-1708
- Ondara, 248 reg. de Baptismes de 1876-1877
- Planes, 517 reg. de Confirmacions de 1829-1842
- Sueca, 4.512 reg. de Baptismes de 1800-1815
- Vall de Gallinera - La Carroja, 102 reg. de Matrimonis 1873-1901
Nuevas Indexaciones:
- Ademuz - Mas del Olmo, 175 reg. Confirmaciones de 1878-1891
- Ademuz - Mas del Olmo, 148 reg. Matrimonios de 1877-1902
- Aldaia, 203 reg. de Bautismos de 1559-1592
- Gandia: La Asunción, 1.508 reg. de Bautismos de 1697-1708
- Ondara, 248 reg. de Bautismos de 1876-1877
- Planes, 517 reg. de Confirmaciones de 1829-1842
- Sueca, 4.512 reg. de Bautismos de 1800-1815
- Vall de Gallinera - La Carroja, 102 reg. de Matrimonios 1873-1901
16/11/19 Noves Indexacions:
- Ademuz - Mas del Olmo, 214 reg. Defuncions de 1877-1902
- Benirredrà, 510 reg. Baptismes de 1892-1909
- Piles, 2.424 reg. Matrimonis de 1688-1836
- València: San Esteban, 169 reg. Baptismes de 1699
- València: San Esteban, 1.122 reg. Confirmacions de 1874
Nuevas Indexaciones:
- Ademuz - Mas del Olmo, 214 reg. Defunciones de 1877-1902
- Benirredrà, 510 reg. Bautismos de 1892-1909
- Piles, 2.424 reg. Matrimonios de 1688-1836
- València: San Esteban, 169 reg. Bautismos de 1699
- València: San Esteban, 1.122 reg. Confirmaciones de 1874
13/11/19 - S'han fotodigitalitzat 12 caixes del Fons Històric de l'Arxiu Diocesà de València, consultables a la web. - Se han fotodigitalizado 12 cajas del Fondo Histórico del Archivo Diocesano de València, consultables en la web.
10/11/19 Noves Indexacions:
- Ademuz - Mas del Olmo, 282 reg. Baptismes de 1877-1902
- Alfara de la Baronia, 544 reg. de Confirmacions 1752-1806
- Pedralba, 721 reg. de Baptismes de 1808-1821
- Sueca, 1.116 reg. de Baptismes de 1899-1900
- València - La Punta, 63 reg. de Defuncions de 1919
- València: San Esteban, 422 reg. Baptismes de 1700-1701
- Vall de Gallinera - La Carroja, 171 reg. Baptismes 1872-1901
Nuevas Indexaciones:
- Ademuz - Mas del Olmo, 282 reg. Bautismos de 1877-1902
- Alfara de la Baronia, 544 reg. de Confirmaciones 1752-1806
- Pedralba, 721 reg. de Bautismos de 1808-1821
- Sueca, 1.116 reg. de Bautismos de 1899-1900
- València - La Punta, 63 reg. de Defunciones de 1919
- València: San Esteban, 422 reg. Bautismos de 1700-1701
- Vall de Gallinera - La Carroja, 171 reg. Bautismos 1872-1901
07/11/19 - S'ha acabat de fotodigitalitzar els llibres parroquials d'Aiora amb el següent detall: 1.309 llibres amb un total de 219.081 fotografies, dels quals estan disponibles a la web 934 llibres i 171.096 fotografies.
- Igualment s'ha completat la fotodigitalització de 16 llibres de la parròquia de Santa Caterina i Sant Agustí de València amb un total de 5.034 fotografies.
- Se ha terminado de fotodigitalizar los libros parroquiales de Ayora con el siguiente detalle: 1.309 libros con un total de 219.081 fotografías, de los que están disponibles en la web 934 libros y 171.096 fotografías.
- Igualmente se ha completado la fotodigitalización de 16 libros de la parroquia de santa Catalina y san Agustín de València con un total de 5.034 fotografías.
03/11/19 Noves Indexacions:
- Requena: El Salvador, 1.466 reg. Defuncions de 1742-1765
- Tuéjar, 906 registres de Confirmacions de 1910-1919
- València: San Esteban, 197 reg. Baptismes de 1702
Nuevas Indexaciones:
- Requena: El Salvador, 1.466 reg. Defunciones de 1742-1765
- Tuéjar, 906 registros de Confirmaciones de 1910-1919
- València: San Esteban, 197 reg. Bautismos de 1702
03/11/19 - S'han fotodigitalitzat 7 caixes del Fons Històric de l'Arxiu Diocesà de València, consultables a la web. - Se han fotodigitalizado 7 cajas del Fondo Histórico del Archivo Diocesano de València, consultables en la web.
28/10/19 Noves Indexacions:
- Alboraya, 492 reg. de Baptismes de 1615-1639
- Gandia: La Asunción, 1.254 reg. Baptismes 1709-1718
Nuevas Indexaciones:
- Alboraya, 492 reg. de Bautismos de 1615-1639
- Gandia: La Asunción, 1.254 reg. Bautismos 1709-1718
25/10/19 - S'han fotodigitalitzat 11 caixes del Fons Històric de l'Arxiu Diocesà de València, consultables a la web. - Se han fotodigitalizado 11 cajas del Fondo Histórico del Archivo Diocesano de València, consultables en la web.
19/10/19 Noves Indexacions:
- Pedralba, 380 reg. de Baptismes de 1822-1827
- Requena: El Salvador, 3.321 reg. Defuncions 1680-1741
- Sueca, 1.654 reg. de Baptismes de 1896-1898
Nuevas Indexaciones:
- Pedralba, 380 reg. de Bautismos de 1822-1827
- Requena: El Salvador, 3.321 reg. Defunciones 1680-1741
- Sueca, 1.654 reg. de Bautismos de 1896-1898
12/10/19 Noves Indexacions:
- Alfara de la Baronia, 854 reg. Defuncions de 1751-1816
- Pobla de Vallbona, La: San Jaime Apóstol, 642 Baptismes 1898-1907
- València - Benimaclet, 738 reg. Matrimonis de 1895-1912
- València: San Esteban, 388 reg. Baptismes de 1703-1704
Nuevas Indexaciones:
- Alfara de la Baronia, 854 reg. Defunciones de 1751-1816
- Pobla de Vallbona, La: San Jaime Apóstol, 642 Bautismos 1898-1907
- València - Benimaclet, 738 reg. Matrimonios de 1895-1912
- València: San Esteban, 388 reg. Bautismos de 1703-1704
11/10/19 - S'han fotodigitalitzat 4 caixes del Fons Històric de l'Arxiu Diocesà de València, consultables a la web. - Se han fotodigitalizado 4 cajas del Fondo Histórico del Archivo Diocesano de València, consultables en la web.
08/10/19 - S'han fotodigitalitzat 7 caixes del Fons Històric de l'Arxiu Diocesà de València, consultables a la web. - Se han fotodigitalizado 7 cajas del Fondo Histórico del Archivo Diocesano de València, consultables en la web.
05/10/19 Noves Indexacions:
- Gandia: La Asunción, 1.346 reg. Baptismes 1719-1728
- Planes, 599 registres de Defuncions de 1829-1842
- València: San Andrés, 2.052 reg. Baptismes 1849-1854
- València: San Esteban, 190 reg. Baptismes de 1705
Nuevas Indexaciones:
- Gandia: La Asunción, 1.346 reg. Bautismos 1719-1728
- Planes, 599 registros de Defunciones de 1829-1842
- València: San Andrés, 2.052 reg. Bautismos 1849-1854
- València: San Esteban, 190 reg. Bautismos de 1705
28/09/19 Noves Indexacions:
- Requena: El Salvador, 5.789 reg. Defuncions de 1554-1679
- València: San Esteban, 159 reg. Baptismes de 1707
Nuevas Indexaciones:
- Requena: El Salvador, 5.789 reg. Defunciones de 1554-1679
- València: San Esteban, 159 reg. Bautismos de 1707
25/09/19 Noves Indexacions:
- Aldaia, 258 reg. de Baptismes de 1536-1569
- Alzira: San Juan Bautista, 816 Confirmacions de 1872
- Fortaleny, 384 reg. de Confirmacions de 1741-1850
- Sueca, 2.662 registres de Baptismes de 1891-1895
- València: San Esteban, 2.888 Matrimonis de 1722-1743
- València: San Esteban, 357 reg. Baptismes de 1708-1709
Nuevas Indexaciones:
- Aldaia, 258 reg. de Bautismos de 1536-1569
- Alzira: San Juan Bautista, 816 Confirmaciones de 1872
- Fortaleny, 384 reg. de Confirmaciones de 1741-1850
- Sueca, 2.662 registros de Bautismos de 1891-1895
- València: San Esteban, 2.888 Matrimonios de 1722-1743
- València: San Esteban, 357 reg. Bautismos de 1708-1709
21/09/19 - S'han fotodigitalitzat 5 caixes del Fons Històric de l'Arxiu Diocesà de València, consultables a la web. - Se han fotodigitalizado 5 cajas del Fondo Histórico del Archivo Diocesano de València, consultables en la web.
14/09/19 Noves Indexacions:
- Enguera, 607 registres de Baptismes de 1900-1903
- Requena: El Salvador, 2.184 reg. Confirmacions 1700-1723
- Tuéjar, 311 registres de Baptismes de 1906-1909
- València - Benimaclet, 1.598 reg. Defuncions de 1895-1917 - València: San Esteban, 238 reg. Baptismes de 1706
Nuevas Indexaciones:
- Enguera, 607 registros de Bautismos de 1900-1903
- Requena: El Salvador, 2.184 reg. Confirmaciones 1700-1723
- Tuéjar, 311 registros de Bautismos de 1906-1909
- València - Benimaclet, 1.598 reg. Defunciones de 1895-1917
- València: San Esteban, 238 reg. Bautismos de 1706
06/09/19 - S'han fotodigitalitzat 6 caixes del Fons Històric de l'Arxiu Diocesà de València, consultables a la web. - Se han fotodigitalizado 6 cajas del Fondo Histórico del Archivo Diocesano de València, consultables en la web.
06/09/19 Noves Indexacions:
- Almudaina, 1.041 reg. de Baptismes de 1619-1728
- Gavarda, 282 reg. de Matrimonis de 1666-1714
- Pedralba, 675 reg. de Baptismes de 1828-1836
- València: San Esteban, 2.808 reg. Matrimonis 1693-1721
Nuevas Indexaciones:
- Almudaina, 1.041 reg. de Bautismos de 1619-1728
- Gavarda, 282 reg. de Matrimonios de 1666-1714
- Pedralba, 675 reg. de Bautismos de 1828-1836
- València: San Esteban, 2.808 reg. Matrimonios 1693-1721
20/08/19 - S'han fotodigitalitzat 6 caixes del Fons Històric de l'Arxiu Diocesà de València, consultables a la web. - Se han fotodigitalizado 6 cajas del Fondo Histórico del Archivo Diocesano de València, consultables en la web.
20/08/19 Noves Indexacions:
- Requena: El Salvador, 2.174 reg. Baptismes de 1817-1832
- Requena: El Salvador, 1.357 reg. Confirmacions de 1831
Nuevas Indexaciones:
- Requena: El Salvador, 2.174 reg. Bautismos de 1817-1832
- Requena: El Salvador, 1.357 reg. Confirmaciones de 1831
09/08/19 - Hem fotodigitalitzat 17 llibres d'Enguera.
- Hemos fotodigitalizado 17 libros de Enguera.
02/08/19 Noves Indexacions:
- Moncada, 815 registres de Confirmacions de 1787-1791
- Ondara, 1.936 registres de Confirmacions de 1879
- Requena: El Salvador, 3.382 reg. Baptismes de 1690-1729
- València: San Esteban, 189 registres de Baptismes de 1710
Nuevas Indexaciones:
- Moncada, 815 registros de Confirmaciones de 1787-1791
- Ondara, 1.936 registros de Confirmaciones de 1879
- Requena: El Salvador, 3.382 reg. Bautismos de 1690-1729
- València: San Esteban, 189 registros de Bautismos de 1710
31/07/19 - S'han fotodigitalitzat 5 caixes del Fons Històric de l'Arxiu Diocesà de València, consultables a la web. - Se han fotodigitalizado 5 cajas del Fondo Histórico del Archivo Diocesano de València, consultables en la web.
28/07/19 - S'han fotodigitalitzat 10 caixes del Fons Històric de l'Arxiu Diocesà de València. - Se han fotodigitalizado 10 cajas del Fondo Histórico del Archivo Diocesano de València.
27/07/19 Noves Indexacions:
- Pedralba, 657 registres de Baptismes de 1837-1845
- València: San Esteban, 197 reg. Baptismes de 1712
- València: San Esteban, 1.326 reg. Matrimonis 1679-1692
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla, 1.242 reg. Baptismes 1843-1849
Nuevas Indexaciones:
- Pedralba, 657 registros de Bautismos de 1837-1845
- València: San Esteban, 197 reg. Bautismos de 1712
- València: San Esteban, 1.326 reg. Matrimonios 1679-1692
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla, 1.242 reg. Bautismos 1843-1849
17/07/19 Noves Indexacions:
- València: San Esteban, 2.956 reg. Matrimonis 1651-1678
Nuevas Indexaciones:
- València: San Esteban, 2.956 reg. Matrimonios 1651-1678
10/07/19 - S'han fotodigitalitzat: 30 llibres de la Parròquia Sant Joan de la Ribera de València i 6 llibres de Tuéjar. No tots ells consultables. - Se han fotodigitalizado: 30 libros de la Parroquia San Juan de la Ribera de València y 6 libros de Tuéjar. No todos ellos consultables.
07/07/19 Noves Indexacions:
- Gandia: La Asunción, 1.250 reg. Baptismes de 1745-1754
- Moncada, 1.511 registres de Baptismes de 1771-1784
- Sueca, 1.007 registres de Baptismes de 1889-1890
- València - La Punta, 54 reg. Matrimonis de 1919
- València: San Esteban, 180 reg. Baptismes de 1711
Nuevas Indexaciones:
- Gandia: La Asunción, 1.250 reg. Bautismos de 1745-1754
- Moncada, 1.511 registros de Bautismos de 1771-1784
- Sueca, 1.007 registros de Bautismos de 1889-1890
- València - La Punta, 54 reg. Matrimonios de 1919
- València: San Esteban, 180 reg. Bautismos de 1711
06/07/19 - Hem fotodigitalitzat 3 llibres de Campanar , 7 llibres de Chelva i 9 llibres de Godelleta. - Hemos fotodigitalizado 3 libros de Campanar, 7 libros de Chelva i 9 libros de Godelleta.
27/06/19 - Hem fotodigitalitzat 22 llibres de València - Campanar: Nuestra Señora de la Misericordia.
- Hemos fotodigitalizado 22 libros de València - Campanar: Nuestra Señora de la Misericordia.
22/06/19 Noves Indexacions:
- Chella, 51 registros Defuncions de 1919
- Requena: San Nicolás, 1.948 reg. Defuncions 1852-1868
- València - Benimaclet, 181 reg. Confirmacions 1595-1626
- València: San Esteban, 222 reg. Baptismes de 1716
Nuevas Indexaciones:
- Chella, 51 registros Defunciones de 1919
- Requena: San Nicolás, 1.948 reg. Defunciones 1852-1868
- València - Benimaclet, 181 reg. Confirmaciones 1595-1626
- València: San Esteban, 222 reg. Bautismos de 1716
18/06/19 - Hem fotodigitalitzat 49 llibres de València - Campanar: Nuestra Señora de la Misericordia.
- Hemos fotodigitalizado 49 libros de València - Campanar: Nuestra Señora de la Misericordia.
15/06/19 Noves Indexacions:
- Sueca, 1.044 reg. de Baptismes de 1887-1888
- València - Benimaclet, 283 reg. Confirmacions 1627-1676
- València: San Esteban, 171 reg. de Baptismes de 1713
Nuevas Indexaciones:
- Sueca, 1.044 reg. de Bautismos de 1887-1888
- València - Benimaclet, 283 reg. Confirmaciones 1627-1676
- València: San Esteban, 171 reg. de Bautismos de 1713
08/06/19 Noves Indexacions:
- Petrés, 852 reg. de Baptismes de 1734-1765
- Planes, 290 reg. de Matrimonis de 1829-1842
- València - Benimaclet, 371 Confirmacions 1677-1733
- València: San Esteban, 203 reg. Baptismes de 1714
Nuevas Indexaciones:
- Petrés, 852 reg. de Bautismos de 1734-1765 - Planes, 290 reg. de Matrimonios de 1829-1842 - València - Benimaclet, 371 Confirmaciones 1677-1733 - València: San Esteban, 203 reg. Bautismos de 1714
04/06/19 - Hem fotodigitalitzat 16 llibres d'Enguera.
- Hemos fotodigitalizado 16 libros de Enguera.
31/05/19 Noves Indexacions:
- Alfara de la Baronia, 452 reg. Matrimonis 1751-1816
- Ayora, 957 registres de Baptismes de 1903-1907
- Pedralba, 935 registres de Baptismes de 1846-1858
- València - Benimaclet, 243 reg. Confirmacions 1734-1755
- València: San Esteban, 196 reg. Baptismes de 1715
Nuevas Indexaciones:
- Alfara de la Baronia, 452 reg. Matrimonios 1751-1816
- Ayora, 957 registros de Bautismos de 1903-1907
- Pedralba, 935 registros de Bautismos de 1846-1858
- València - Benimaclet, 243 reg. Confirmaciones 1734-1755
- València: San Esteban, 196 reg. Bautismos de 1715
31/05/19 - Hem fotodigitalitzat 19 llibres d'Enguera.
- Hemos fotodigitalizado 19 libros de Enguera.
30/05/19 - S'han fotodigitalitzat 29 llibres de Calles no tots consultables.
- Se han fotodigitalizado 29 libros de Calles no todos consultables.
26/05/19 Noves Indexacions:
- Gandia: La Asunción, 1.297 reg. Baptismes 1729-1737
- Ontinyent: La Asunción, 3.866 reg. Baptismes 1616-1640
- Requena: San Nicolás, 2.194 reg. Defuncions 1868-1887
- Sueca, 1.042 reg. de Baptismes de 1885-1886
- València - Benimaclet, 567 reg. Confirmacions de 1791
- València: San Andrés, 2.043 reg. Baptismes 1855-1860
Nuevas Indexaciones:
- Gandia: La Asunción, 1.297 reg. Bautismos 1729-1737
- Ontinyent: La Asunción, 3.866 reg. Bautismos 1616-1640
- Requena: San Nicolás, 2.194 reg. Defunciones 1868-1887
- Sueca, 1.042 reg. de Bautismos de 1885-1886
- València - Benimaclet, 567 reg. Confirmaciones de 1791
- València: San Andrés, 2.043 reg. Bautismos 1855-1860
26/05/19 - Hem fotodigitalitzat 32 llibres d'Enguera.
- Hemos fotodigitalizado 32 libros de Enguera.
19/05/19 Noves Indexacions:
- Fortaleny, 315 registres de Baptismes de 1683-1729
- Ondara, 1.607 registres de Baptismes de 1878-1889
- València: San Esteban, 187 reg. Baptismes de 1717
Nuevas Indexaciones:
- Fortaleny, 315 registros de Bautismos de 1683-1729
- Ondara, 1.607 registros de Bautismos de 1878-1889
- València: San Esteban, 187 reg. Bautismos de 1717
19/05/19 - Hem fotodigitalitzat 43 llibres d'Enguera.
- Hemos fotodigitalizado 43 libros de Enguera.
11/05/19 Noves Indexacions:
- València - Benimaclet, 658 reg. Confirmacions de 1806
- València: San Esteban, 399 reg. Baptismes de 1718 i 1720
- València: San Esteban, 3.764 reg. Matrimonis 1621-1650
Nuevas Indexaciones:
- València - Benimaclet, 658 reg. Confirmaciones de 1806
- València: San Esteban, 399 reg. Bautismos de 1718 y 1720
- València: San Esteban, 3.764 reg. Matrimonios 1621-1650
09/05/19 - Hem fotodigitalitzat 30 llibres d'Enguera.
- Hemos fotodigitalizado 30 libros de Enguera.
07/05/19 Noves Indexacions:
- Alboraya, 207 reg. de Baptismes de 1596-1617
- Gavarda, 603 reg. de Defuncions de 1715-1752
- Sueca, 1.127 reg. de Baptismes de 1883-1884
- València - Benifaraig, 444 reg. de Baptismes de 1807-1829
- València - Benimaclet, 380 Confirmacions de 1827
- València: San Esteban, 237 reg. Baptismes de 1719
Nuevas Indexaciones:
- Alboraya, 207 reg. de Bautismos de 1596-1617
- Gavarda, 603 reg. de Defunciones de 1715-1752
- Sueca, 1.127 reg. de Bautismos de 1883-1884
- València - Benifaraig, 444 reg. de Bautismos de 1807-1829
- València - Benimaclet, 380 Confirmaciones de 1827
- València: San Esteban, 237 reg. Bautismos de 1719
27/04/19 - Hem fotodigitalitzat 30 llibres d'Enguera.
- Hemos fotodigitalizado 30 libros de Enguera.
27/04/19 Noves Indexacions:
- Alfara de la Baronia, 1.085 reg. Baptismes 1751-1816
- Gandia: La Asunción, 1.066 reg. Baptismes 1738-1744
- Requena: San Nicolás, 1.014 reg. Matrimonis 1564-1655
- València - Benimaclet, 468 reg. Confirmacions de 1818
Nuevas Indexaciones:
- Alfara de la Baronia, 1.085 reg. Bautismos 1751-1816
- Gandia: La Asunción, 1.066 reg. Bautismos 1738-1744
- Requena: San Nicolás, 1.014 reg. Matrimonios 1564-1655
- València - Benimaclet, 468 reg. Confirmaciones de 1818
21/04/19 Noves Indexacions:
- Moncada, 917 registres de Baptismes de 1851-1860
- Muro de Alcoy, 847 reg. de Baptismes de 1893-1900
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla, 842 reg. Baptismes 1851-1854
Nuevas Indexaciones:
- Moncada, 917 registros de Bautismos de 1851-1860
- Muro de Alcoy, 847 reg. de Bautismos de 1893-1900
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla, 842 reg. Bautismos 1851-1854
16/04/19 - S'han fotodigitalitzat i posat a la web: 5 llibres d'Oliva: Santa María i 2 de Chelva. - S'han fotodigitalitzat 27 llibres de la Parròquia de San Miguel i San Sebastián de València, no tots consultables.
- Se han fotodigitalizado y puestos en la web: 5 libros de Oliva: Santa María y 2 de Chelva. - Se han fotodigitalizado 27 libros de la Parroquia de San Miguel y San Sebastián de València, no todos consultables.
14/04/19 Noves Indexacions:
- Planes, 715 registrEs de Baptismes de 1829-1842
- Requena: San Nicolás, 1.334 reg. Matrimonis 1656-1745
- València: San Esteban, 3.558 reg. Matrimonis 1601-1620
Nuevas Indexaciones:
- Planes, 715 registros de Bautismos de 1829-1842
- Requena: San Nicolás, 1.334 reg. Matrimonios 1656-1745
- València: San Esteban, 3.558 reg. Matrimonios 1601-1620
14/04/19 - Hem fotodigitalitzat 21 llibres d'Enguera.
- Hemos fotodigitalizado 21 libros de Enguera.
06/04/19 Noves Indexacions:
- Sueca, 1.169 registres de Baptismes de 1881-1882
- València - Benimaclet, 827 reg. Confirmaciones de 1848
- València: San Esteban, 1.015 reg. Baptismes de 1588-1591
Nuevas Indexaciones:
- Sueca, 1.169 registros de Bautismos de 1881-1882
- València - Benimaclet, 827 reg. Confirmaciones de 1848
- València: San Esteban, 1.015 reg. Bautismos de 1588-1591
31/03/19 - Hem fotodigitalitzat 12 llibres d'Enguera.
- Hemos fotodigitalizado 12 libros de Enguera.
30/03/19 Noves Indexacions:
- Burjassot, 1.028 reg. de Defuncions de 1854-1866
- Pedralba, 159 reg. de Baptismes de 1852-1853
- Requena: San Nicolás, 1.890 reg. Matrimonis 1816-1845
- València: San Andrés, 1.149 reg. Baptismes de 1860-1863
- València: San Esteban, 5.374 reg. Matrimonis 1568-1600
Nuevas Indexaciones:
- Burjassot, 1.028 reg. de Defunciones de 1854-1866
- Pedralba, 159 reg. de Bautismos de 1852-1853
- Requena: San Nicolás, 1.890 reg. Matrimonios 1816-1845
- València: San Andrés, 1.149 reg. Bautismos de 1860-1863
- València: San Esteban, 5.374 reg. Matrimonios 1568-1600
28/03/19 - Hem fotodigitalitzat 82 llibres d'Enguera.
- Hemos fotodigitalizado 82 libros de Enguera.
24/03/19 Noves Indexacions:
- Chiva, 256 registres Matrimonis de 1915-1919
- Gandia: San José, 1.235 reg. Baptismes 1744-1765
- Requena: San Nicolás, 2.318 reg. Matrimonis 1745-1816
- València - Benimaclet, 269 reg. Confirmacions de 1864
- València: San Esteban, 456 reg. Baptismes de 1721-1722
- València: San Esteban, 4.905 reg. Baptismes de 1542-1566
Nuevas Indexaciones:
- Chiva, 256 registros Matrimonios de 1915-1919
- Gandia: San José, 1.235 reg. Bautismos 1744-1765
- Requena: San Nicolás, 2.318 reg. Matrimonios 1745-1816
- València - Benimaclet, 269 reg. Confirmaciones de 1864
- València: San Esteban, 456 reg. Bautismos de 1721-1722
- València: San Esteban, 4.905 reg. Bautismos de 1542-1566
17/03/19 Noves Indexacions:
- Gavarda, 465 registros de Baptismes de 1715-1752
- Gavarda, 131 registros de Confirmacions 1726-1742
- Moncada, 308 registros de Baptismes de 1861-1863
- Pedralba, 731 registros de Baptismes de 1859-1865
- Sueca, 1.160 registros de Baptismes de 1879-1880
- València - Benimaclet, 526 reg. Confirmacions 1874-1883
- València: San Esteban, 202 reg. Baptismes de 1723
- València: San Esteban, 2.666 reg. Baptismes de 1601-1610
Nuevas Indexaciones:
- Gavarda, 465 registros de Bautismos de 1715-1752
- Gavarda, 131 registros de Confirmaciones 1726-1742
- Moncada, 308 registros de Bautismos de 1861-1863
- Pedralba, 731 registros de Bautismos de 1859-1865
- Sueca, 1.160 registros de Bautismos de 1879-1880
- València - Benimaclet, 526 reg. Confirmaciones 1874-1883
- València: San Esteban, 202 reg. Bautismos de 1723
- València: San Esteban, 2.666 reg. Bautismos de 1601-1610
15/03/19 Noves Indexacions:
- Cocentaina - Alcudia La, 96 reg. Matrimonis 1911-1919
- Cocentaina: La Asunción, 157 reg. Baptismes 1909
- Cocentaina: La Asunción, 814 reg. Matrimonis 1905-1918
- Cocentaina: La Asunción, 1.044 reg. Defuncions 1909-1919
- Tuéjar, 874 reg. de Defuncions de 1865-1875
- València: San Esteban, 259 reg. Baptismes de 1724
- València: San Esteban, 2.083 reg. Baptismes 1592-1600
Nuevas Indexaciones:
- Cocentaina - Alcudia La, 96 reg. Matrimonios 1911-1919
- Cocentaina: La Asunción, 157 reg. Bautismos 1909
- Cocentaina: La Asunción, 814 reg. Matrimonios 1905-1918
- Cocentaina: La Asunción, 1.044 reg. Defunciones 1909-1919
- Tuéjar, 874 reg. de Defunciones de 1865-1875
- València: San Esteban, 259 reg. Bautismos de 1724
- València: San Esteban, 2.083 reg. Bautismos 1592-1600
02/03/19 Noves Indexacions:
- Ayora, 485 reg. Baptismes de 1907-1909
- Cocentaina: La Asunción, 1.153 reg. Defuncions 1899-1908
- Requena: San Nicolás, 418 reg. Matrimonis 1846-1851
- València - Benimaclet, 1.142 reg. Confirmacions 1898-1914
- València: San Esteban, 1.593 reg. Baptismes de 1581-1587
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla, 536 reg. Baptismes 1855-1857
Nuevas Indexaciones:
- Ayora, 485 reg. Bautismos de 1907-1909
- Cocentaina: La Asunción, 1.153 reg. Defunciones 1899-1908
- Requena: San Nicolás, 418 reg. Matrimonios 1846-1851
- València - Benimaclet, 1.142 reg. Confirmaciones 1898-1914
- València: San Esteban, 1.593 reg. Bautismos de 1581-1587
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla, 536 reg. Bautismos 1855-1857
28/02/19 - Hem fotodigitalitzat 21 llibres de Benali.
- Hem fotodigitalitzat 13 llibres de Bicorp.
- Hem fotodigitalitzat 15 llibres d'Enguera.
- Hem fotodigitalitzat 3 llibres de Navalón.
- Hem fotodigitalitzat 16 llibres de Quesa.
- Hemos fotodigitalizado 21 libros de Benali.
- Hemos fotodigitalizado 13 libros de Bicorp.
- Hemos fotodigitalizado 15 libros de Enguera.
- Hemos fotodigitalizado 15 libros de Navalón.
- Hemos fotodigitalizado 16 libros de Quesa.
23/02/19 - Hem fotodigitalitzat 31 llibres d'Enguera.
- Hemos fotodigitalizado 31 libros de Enguera.
23/02/19 Noves Indexacions:
- Pedralba, 171 reg. de Baptismes de 1782-1784
- Pedralba, 76 reg. de Matrimonis de 1782-1784
- Pedralba, 113 reg. de Defuncions de 1782-1784
- Requena: San Nicolás, 970 reg. Matrimonis 1852-1866
- València: San Esteban, 3.362 reg. Baptismes 1567-1580
Nuevas Indexaciones:
- Pedralba, 171 reg. de Bautismos de 1782-1784
- Pedralba, 76 reg. de Matrimonios de 1782-1784
- Pedralba, 113 reg. de Defunciones de 1782-1784
- Requena: San Nicolás, 970 reg. Matrimonios 1852-1866
- València: San Esteban, 3.362 reg. Bautismos 1567-1580
16/02/19 Noves Indexacions:
- Fortaleny, 380 reg. Baptismes de 1730-1762
- Pedralba, 450 reg. Baptismes de 1866-1885
- Requena: San Nicolás, 1182 reg. Matrimonis 1866-1883
- Sueca, 1.078 reg. de Baptismes de 1877-1878
- València: San Esteban, 1.312 reg. Baptismes 1530-1539
- València: Santos Juanes, 1.547 reg. Baptismes 1787-1909
Nuevas Indexaciones:
- Fortaleny, 380 reg. Bautismos de 1730-1762
- Pedralba, 450 reg. Bautismos de 1866-1885
- Requena: San Nicolás, 1182 reg. Matrimonios 1866-1883
- Sueca, 1.078 reg. de Bautismos de 1877-1878
- València: San Esteban, 1.312 reg. Bautismos 1530-1539
- València: Santos Juanes, 1.547 reg. Bautismos 1787-1909
12/01/19 - S'han fotodigitalitzat: 4 llibres de Cofrentes, 3 de Zarra i 1 de Teresa de Cofrentes.
- Se han fotodigitalizado: 4 libros de Cofrentes, 3 de Zarra y 1 de Teresa de Cofrentes.
09/01/19 - Hem fotodigitalitzat 3.431 imatges d' Ayora: Asunción de Nuestra Señora, consultables a la web i a l'Arxiu Diocesà.
- Hemos fotodigitalizado 3.431 imágenes de Ayora: Asunción de Nuestra Señora, consultables en la web y en el Archivo Diocesano.
09/02/19 Noves Indexacions:
- Pedralba, 300 reg. Baptismes de 1867-1869
- Requena: San Nicolás, 1.604 reg. Baptismes 1879-1889
- València - Benimaclet, 351 reg. Defuncions 1595-1625
- València: San Esteban, 459 reg. Baptismes de 1725 y 1728
- Vall de Laguar, La 927 reg. Confirmacions de 1620-1744
Nuevas Indexaciones:
- Pedralba, 300 reg. Bautismos de 1867-1869
- Requena: San Nicolás, 1.604 reg. Bautismos 1879-1889
- València - Benimaclet, 351 reg. Defunciones 1595-1625
- València: San Esteban, 459 reg. Bautismos de 1725 y 1728
- Vall de Laguar, La 927 reg. Confirmaciones de 1620-1744
02/02/19 Noves Indexacions:
- Chella, 30 registres de Baptismes 1876-1909
- Pedralba, 313 reg. de Baptismes de 1870-1872
- Sueca, 525 reg. de Baptismes de 1876
- València - Benimaclet, 415 reg. Defuncions 1627-1676
Nuevas Indexaciones:
- Chella, 30 registros de Bautismos 1876-1909
- Pedralba, 313 reg. de Bautismos de 1870-1872
- Sueca, 525 reg. de Bautismos de 1876
- València - Benimaclet, 415 reg. Defunciones 1627-1676
01/02/19 - Hem fotodigitalitzat 11.843 imatges d' Ayora: Asunción de Nuestra Señora, consultables a la web i a l'Arxiu Diocesà.
- S'han fotodigitalitzat 16 llibres de Macastre i 4 d'Alborache, no tots consultables.
- Hemos fotodigitalizado 11.843 imágenes de Ayora: Asunción de Nuestra Señora, consultables en la web y en el Archivo Diocesano.
- Se han fotodigitalizado 16 libros de Macastre y 4 de Alborache, no todos consultables.
26/01/19 Noves Indexacions:
- Palma de Gandía, 1.318 reg. de Matrimonis 1741-1891
- Planes, 562 registres de Confirmacions de 1852
- Sueca, 1.020 registres de Baptismes de 1874-1875
Nuevas Indexaciones:
- Palma de Gandía, 1.318 reg. de Matrimonios 1741-1891
- Planes, 562 registros de Confirmaciones de 1852
- Sueca, 1.020 registros de Bautismos de 1874-1875
25/01/19 - S'han fotodigitalitzat 18 llibres de Teresa de Cofrentes i 1 de Cortes de Pallás, no tots consultables. - Se han fotodigitalizado 18 libros de Teresa de Cofrentes y 1 de Cortes de Pallás, no todos consultables.
19/01/19 Noves Indexacions:
- Pedralba, 638 reg. de Baptismes de 1873-1878
- València - Benimaclet, 454 reg. Defuncions 1677-1733
- València: San Esteban, 263 reg. Baptismes de 1726
- Xàtiva: N.S. Merced i Sta. Tecla, 771 Baptismes 1858-1861
Nuevas Indexaciones:
- Pedralba, 638 reg. de Bautismos de 1873-1878
- València - Benimaclet, 454 reg. Defunciones 1677-1733
- València: San Esteban, 263 reg. Bautismos de 1726
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla, 771 Bautismos 1858-1861
19/01/19 - Hem fotodigitalitzat 6.694 imatges d' Ayora: Asunción de Nuestra Señora, consultables a la web i a l'Arxiu Diocesà.
- S'han fotodigitalitzat 8 llibres de Jalance, no tots ells consultables.
- Hemos fotodigitalizado 6.694 imágenes de Ayora: Asunción de Nuestra Señora, consultables en la web y en el Archivo Diocesano.
- Se han fotodigitalizado 8 libros de Jalance, no todos consultables.
13/01/19 - Hem fotodigitalitzat 13 llibres de la Parròquia del Salvador i Santa Mónica i 3 de Jarafuel.
- Hemos fotodigitalizado 13 libros de la Parroquia del Salvador y Santa Mónica y 3 de Jarafuel.
13/01/19 - Hem fotodigitalitzat 4.102 imatges d' Ayora: Asunción de Nuestra Señora, consultables a la web i a l'Arxiu Diocesà.
- Hemos fotodigitalizado 4.102 imágenes de Ayora: Asunción de Nuestra Señora, consultables en la web y en el Archivo Diocesano.
13/01/19 Noves Indexacions:
- Alfara de la Baronia, 438 reg. Defuncions 1817-1839
- Llaurí, 2.723 registres de Baptismes de 1850-1909
- Planes, 188 registres de Matrimonis de 1843-1852
- Requena: San Nicolás, 2.009 reg. Baptismes 1865-1879
- Sueca, 1.075 registres de Baptismes de 1872-1873
- València - Campanar, 742 reg. Matrimonis 1840-1866
Nuevas Indexaciones:
- Alfara de la Baronia, 438 reg. Defunciones 1817-1839
- Llaurí, 2.723 registros de Bautismos de 1850-1909
- Planes, 188 registros de Matrimonios de 1843-1852
- Requena: San Nicolás, 2.009 reg. Bautismos 1865-1879
- Sueca, 1.075 registros de Bautismos de 1872-1873
- València - Campanar, 742 reg. Matrimonios 1840-1866
06/01/19 - Hem fotodigitalitzat 6.918 imatges d' Ayora: Asunción de Nuestra Señora, consultables a la web i a l'Arxiu Diocesà.
- Hemos fotodigitalizado 6.918 imágenes de Ayora: Asunción de Nuestra Señora, consultables en la web y en el Archivo Diocesano.
06/01/19 Noves Indexacions:
- Chiva, 3.563 registres de Baptismes 1603-1724
- Chiva, 113 registres de Baptismes de 1909
Nuevas Indexaciones:
- Chiva, 3.563 registros de Bautismos 1603-1724
- Chiva, 113 registros de Bautismos de 1909
29/12/18 - Hem fotodigitalitzat 46.903 imatges d' Ayora: Asunción de Nuestra Señora, consultables a la web i a l'Arxiu Diocesà.
- Hemos fotodigitalizado 46.903 imágenes de Ayora: Asunción de Nuestra Señora, consultables en la web y en el Archivo Diocesano.
29/12/18 Noves Indexacions:
- Benissa, 5.165 registres de Defuncions de 1799-1847
- Enguera, 175 registres de Baptismes de 1897
- Favara, 214 registres de Matrimonis de 1619-1744
- València: San Esteban, 267 reg. Baptismes de 1729
Nuevas Indexaciones:
- Benissa, 5.165 registros de Defunciones de 1799-1847
- Enguera, 175 registros de Bautismos de 1897
- Favara, 214 registros de Matrimonios de 1619-1744
- València: San Esteban, 267 reg. Bautismos de 1729
22/12/18 Noves Indexacions:
- Cocentaina: La Asunción, 921 reg. Baptismes 1904-1909
- Pedralba, 416 registres de Baptismes de 1879-1883
- Sueca, 596 registres de Baptismes de 1871
- Tuéjar, 354 registres de Matrimonis de 1865-1875
Nuevas Indexaciones:
- Cocentaina: La Asunción, 921 reg. Bautismos 1904-1909
- Pedralba, 416 registros de Bautismos de 1879-1883
- Sueca, 596 registros de Bautismos de 1871
- Tuéjar, 354 registros de Matrimonios de 1865-1875
17/12/18 Noves Indexacions:
- Beniarrés, 8.544 registres Matrícula Parroquial 1899-1909
Nuevas Indexaciones:
- Beniarrés, 8.544 registros Matrícula Parroquial 1899-1909
15/12/18 Noves Indexacions:
- Benavites, 2.474 registres de Baptismes de 1615-1799
- Planes, 417 registres de Defuncions de 1843-1852
- Requena: San Nicolás, 1.902 reg. Baptismes 1852-1865
- València: San Esteban, 498 reg. Baptismes de 1730 i 1735
Nuevas Indexaciones:
- Benavites, 2.474 registros de Bautismos de 1615-1799
- Planes, 417 registros de Defunciones de 1843-1852
- Requena: San Nicolás, 1.902 reg. Bautismos 1852-1865
- València: San Esteban, 498 reg. Bautismos de 1730 y 1735
08/12/18 Noves Indexacions:
- Gavarda, 272 registres de Matrimonis 1715-1752
- Pedralba, 693 registres de Baptismes de 1886-1891
- Sueca, 580 registres de Baptismes de 1870
- València -Benimaclet, 557 reg. Defuncions 1734-1778
- València: San Esteban, 266 reg. Baptismes de 1731
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla, 527 Baptismes 1862-1864
Nuevas Indexaciones:
- Gavarda, 272 registros de Matrimonios 1715-1752
- Pedralba, 693 registros de Bautismos de 1886-1891
- Sueca, 580 registros de Bautismos de 1870
- València -Benimaclet, 557 reg. Defunciones 1734-1778
- València: San Esteban, 266 reg. Bautismos de 1731
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla, 527 Bautismos 1862-1864
30/11/18 Noves Indexacions:
- Bugarra, 270 reg. de Baptismes de 1785-1793
- Bugarra, 249 reg. de Confirmacions de 1793
- Bugarra, 212 reg. de Defuncions de 1785-1793
- Bugarra, 78 reg. de Matrimonis de 1785-1793
- Gavarda, 169 reg. de Confirmacions de 1753-1806
- Gavarda, 593 reg. de Defuncions de 1753-1806
- Moncada, 332 reg. de Baptismes de 1864-1866
- Sueca, 516 registres de Baptismes de 1869
Nuevas Indexaciones:
- Bugarra, 270 reg. de Bautismos de 1785-1793
- Bugarra, 249 reg. de Confirmaciones de 1793
- Bugarra, 212 reg. de Defunciones de 1785-1793
- Bugarra, 78 reg. de Matrimonios de 1785-1793
- Gavarda, 169 reg. de Confirmaciones de 1753-1806
- Gavarda, 593 reg. de Defunciones de 1753-1806
- Moncada, 332 reg. de Bautismos de 1864-1866
- Sueca, 516 registros de Bautismos de 1869
24/11/18 - Hem fotodigitalitzat 115 llibres (6.101 imatges) d' Ayora: Asunción de Nuestra Señora, alguns consultables a la web i a l'Arxiu Diocesà.
- Hemos fotodigitalizado 115 libros (6.101 imágenes) de Ayora: Asunción de Nuestra Señora, algunos consultables en la web y en el Archivo Diocesano.
24/11/18 Noves Indexacions:
- Alfara de la Baronia, 290 reg. Matrimonis 1817-1839
- Jarafuel, 128 registres de Baptismes de 1862-1908
- Sueca, 539 registres de Baptismes de 1868
Nuevas Indexaciones:
- Alfara de la Baronia, 290 reg. Matrimonios 1817-1839
- Jarafuel, 128 registros de Bautismos de 1862-1908
- Sueca, 539 registros de Bautismos de 1868
18/11/18 - Hem fotodigitalitzat 55 llibres (5.346 imatges) d' Ayora: Asunción de Nuestra Señora, alguns consultables a l'Arxiu Diocesà.
- Hemos fotodigitalizado 55 libros (5.346 imágenes) de Ayora: Asunción de Nuestra Señora, algunos consultables en el Archivo Diocesano.
18/11/18 Noves Indexacions:
- Dos Aguas, 36 registres de Baptismes de 1869-1908
- Requena: San Nicolás, 1.160 reg. Baptismes 1844-1851
Nuevas Indexaciones:
- Dos Aguas, 36 registros de Bautismos de 1869-1908
- Requena: San Nicolás, 1.160 reg. Bautismos 1844-1851
11/11/18 - Hem fotodigitalitzat 20 llibres (4.966 imatges) d' Ayora: Asunción de Nuestra Señora, alguns consultables a l'Arxiu Diocesà.
- Hemos fotodigitalizado 20 libros (4.966 imágenes) de Ayora: Asunción de Nuestra Señora, algunos consultables en el Archivo Diocesano.
10/11/18 Noves Indexacions:
- Alfara de la Baronia, 247 reg. Confirmacions 1826
- Cocentaina: La Asunción, 844 reg. Matrimonis 1673-1700
- Pedralba, 1.102 registres Baptismes de 1892-1901
- Sueca, 513 registres Baptismes de 1867
- València: San Esteban, 277 reg. Baptismes 1732
Nuevas Indexaciones:
- Alfara de la Baronia, 247 reg. Confirmaciones 1826
- Cocentaina: La Asunción, 844 reg. Matrimonios 1673-1700
- Pedralba, 1.102 registros Bautismos de 1892-1901
- Sueca, 513 registros Bautismos de 1867
- València: San Esteban, 277 reg. Bautismos 1732
07/11/18 - Hem fotodigitalitzat 21 llibres (5.329 imatges) d' Ayora: Asunción de Nuestra Señora, alguns consultables a l'Arxiu Diocesà.
- Hemos fotodigitalizado 21 libros (5.329 imágenes) de Ayora: Asunción de Nuestra Señora, algunos consultables en el Archivo Diocesano.
04/11/18 Noves Indexacions:
- Cocentaina: La Asunción, 2.830 reg. Matrimonis 1565-1672
- Sueca, 541 registres Baptismes de 1866
- València: San Esteban, 272 registres Baptismes 1733
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla, 529 reg. Baptismes 1865-1867
Nuevas Indexaciones:
- Cocentaina: La Asunción, 2.830 reg. Matrimonios 1565-1672
- Sueca, 541 registros Bautismos de 1866
- València: San Esteban, 272 registros Bautismos 1733
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla, 529 reg. Bautismos 1865-1867
04/11/18 - Hem fotodigitalitzat 22 llibres (4.201 imatges) d' Ayora: Asunción de Nuestra Señora, alguns consultables a l'Arxiu Diocesà.
- Hemos fotodigitalizado 22 libros (4.201 imágenes) de Ayora: Asunción de Nuestra Señora, algunos consultables en el Archivo Diocesano.
29/10/18 - Hem fotodigitalitzat 9 llibres de Cocentaina, alguns consultables a l'Arxiu Diocesà.
- Hemos fotodigitalizado 9 libros de Cocentaina, algunos consultables en el Archivo Diocesano.
28/10/18 Noves Indexacions:
- Alfara de la Baronia, 536 reg. Baptismes 1817-1839
- Bolbaite, 554 registres de Defuncions 1885-1895
- Gavarda, 537 registres de Baptismes de 1753-1806
- Moncada, 815 registres de Baptismes de 1867-1873
- Requena: San Nicolás, 1.221 reg. Baptismes 1834-1843
Nuevas Indexaciones:
- Alfara de la Baronia, 536 reg. Bautismos 1817-1839
- Bolbaite, 554 registros de Defunciones 1885-1895
- Gavarda, 537 registros de Bautismos de 1753-1806
- Moncada, 815 registros de Bautismos de 1867-1873
- Requena: San Nicolás, 1.221 reg. Bautismos 1834-1843
27/10/18 Hem publicat 6.342 imatges corresponents a:
- 11 llibres d' Ayora: Asunción de Nuestra Señora
Hemos publicado 6.342 imágenes correspondientes a:
- 11 libros de Ayora: Asunción de Nuestra Señora
24/10/18 Noves Indexacions:
- Millares, 1.972 registres Matrícula Parroquial 1887 i 1910
Nuevas Indexaciones:
- Millares, 1.972 registros Matrícula Parroquial 1887 y 1910
22/10/18 - Hem fotodigitalitzat 9 llibres de Millares i 6 de València - La Punta, no tots ells consultables.
- Hemos fotodigitalizado 9 libros de Millares y 6 de València - La Punta, no todos ellos consultables.
21/10/18 Noves Indexacions:
- Millares, 3.393 registres Matrícula Parroquial 1883-1886
Nuevas Indexaciones:
- Millares, 3.393 registros Matrícula Parroquial 1883-1886
20/10/18 Hem publicat 4.939 imatges corresponents a:
- 7 llibres d' Ayora: Asunción de Nuestra Señora
Hemos publicado 4.939 imágenes correspondientes a:
- 7 libros de Ayora: Asunción de Nuestra Señora
19/10/18 Noves Indexacions:
- Millares, 2.682 registres de Matrimonis 1745-1918
- Millares, 4.168 registres de Defuncions 1744-1918
- Sueca, 1.079 registres de Baptismes de 1864-1865
Nuevas Indexaciones:
- Millares, 2.682 registros de Matrimonios 1745-1918
- Millares, 4.168 registros de Defunciones 1744-1918
- Sueca, 1.079 registros de Bautismos de 1864-1865
15/10/18 Hem publicat 2.901 imatges corresponents a:
- 6 llibres d' Ayora: Asunción de Nuestra Señora
Hemos publicado 2.901 imágenes correspondientes a:
- 6 libros de Ayora: Asunción de Nuestra Señora
13/10/18 Noves Indexacions:
- Chiva, 523 Registres Defuncions 1898-1902
- Fortaleny, 408 Registres Baptismes 1761-1811
- Millares, 5.575 Registres Baptismes 1744-1908
- Millares, 848 Registres Matrícula Parroquial 1882
- Requena: San Nicolás, 1276 reg. Confirmacions 1831
- València: San Esteban, 273 reg. Baptismes 1734
Nuevas Indexaciones:
- Chiva, 523 registros Defunciones 1898-1902
- Fortaleny, 408 registros Bautismos 1761-1811
- Millares, 5.575 registros Bautismos 1744-1908
- Millares, 848 registros Matrícula Parroquial 1882
- Requena: San Nicolás, 1276 reg. Confirmaciones 1831
- València: San Esteban, 273 reg. Bautismos 1734
10/10/18 - Hem fotografiat 15 llibres de Yátova, no tots consultables.
- Hemos fotografiado 15 libros de Yátova, no todos consultables.
10/10/18 Hem publicat 3.018 imatges corresponents a:
- 9 llibres d' Oliva - Santa María
Hemos publicado 3.018 imágenes correspondientes a:
- 9 libros de Oliva Santa María
08/10/18 Noves Indexacions:
- Millares, 867 registres de Matrícula Parroquial 1881
Nuevas Indexaciones:
- Millares, 867 registros de Matrícula Parroquial 1881
06/10/18 Noves Indexacions:
- Bugarra, 323 reg. de Baptismes de 1794-1804
- Bugarra, 154 reg. de Matrimonis de 1794-1804
- Bugarra, 157 reg. de Defuncions de 1794-1804
- Millares, 855 reg. de Confirmacions de 1897
- Planes, 478 reg. de Baptismes de 1843-1852
- Requena: San Nicolás, 2.124 reg. Baptismes 1820-1834
- València - Campanar, 902 reg. Matrimonis 1866-1893
- València: San Esteban, 239 reg. Baptismes 1737
Nuevas Indexaciones:
- Bugarra, 323 reg. de Bautismos de 1794-1804
- Bugarra, 154 reg. de Matrimonios de 1794-1804
- Bugarra, 157 reg. de Defunciones de 1794-1804
- Millares, 855 reg. de Confirmaciones de 1897
- Planes, 478 reg. de Bautismos de 1843-1852
- Requena: San Nicolás, 2.124 reg. Bautismos 1820-1834
- València - Campanar, 902 reg. Matrimonios 1866-1893
- València: San Esteban, 239 reg. Bautismos 1737
04/10/18 Hem publicat 4.872 imatges corresponents a:
- 15 llibres d' Ayora: Asunción de Nuestra Señora
Hemos publicado 4.872 imágenes correspondientes a:
- 15 libros de Ayora: Asunción de Nuestra Señora
02/10/18 Hem digitalitzat 2.960 imatges corresponents a:
- 4 llibres de Buñol
Hemos digitalizado 2.960 imágenes correspondientes a:
- 4 libros de Buñol
30/09/18 Noves Indexacions:
- Chiva, 530 registres de Defuncions 1893-1897
- Millares, 457 registres Confirmacions 1744-1849
- València - La Punta, 105 reg. Baptismes 1864-1908
- València - La Punta, 36 reg. Matrimonis 1908-1918
- València - La Punta, 2 registres de Defuncions 1918
- València: San Esteban, 254 registres Baptismes 1736
Nuevas Indexaciones:
- Chiva, 530 registros de Defunciones 1893-1897
- Millares, 457 registros Confirmaciones 1744-1849
- València - La Punta, 105 reg. Bautismos 1864-1908
- València - La Punta, 36 reg. Matrimonios 1908-1918
- València - La Punta, 2 registros de Defunciones 1918
- València: San Esteban, 254 registros Bautismos 1736
29/09/18 Hem digitalitzat 4.733 imatges corresponents a:
- 6 llibres de Buñol
Hemos digitalizado 4.733 imágenes correspondientes a:
- 6 libros de Buñol
26/09/18 Hem digitalitzat 582 imatges corresponents a:
- 6 llibres de Bolbaite
Hemos digitalizado 582 imágenes correspondientes a:
- 6 libros de Bolbaite
25/09/18 Hem digitalitzat 2.929 imatges corresponents a:
- 10 llibres de Chella
- 6 llibres de Chiva
Hemos digitalizado 2.929 imágenes correspondientes a:
- 10 libros de Chella
- 6 libros de Chiva
25/09/18 Hem publicat 7.657 imatges corresponents a:
- 20 llibres d' Ayora: Asunción de Nuestra Señora
Hemos publicado 7.657 imágenes correspondientes a:
- 20 libros de Ayora: Asunción de Nuestra Señora
23/09/18 Noves Indexacions:
- Carcaixent - Cogullada, 127 reg. Baptismes 1901-1908
- Carcaixent - Cogullada, 146 reg. Matrimonis 1901-1918
- Chiva, 446 registres de Defuncions de 1889-1892
- Cocentaina: El Salvador, 747 reg. Defuncions 1906-1918
- Sueca, 531 registres de Baptismes de 1863
- Tuéjar, 568 registres de Confirmacions de 1865-1875
Nuevas Indexaciones:
- Carcaixent - Cogullada, 127 reg. Bautismos 1901-1908
- Carcaixent - Cogullada, 146 reg. Matrimonios 1901-1918
- Chiva, 446 registros de Defunciones de 1889-1892
- Cocentaina: El Salvador, 747 reg. Defunciones 1906-1918
- Sueca, 531 registros de Bautismos de 1863
- Tuéjar, 568 registros de Confirmaciones de 1865-1875
20/09/18 Hem digitalitzat 8.542 imatges corresponents a:
- 12 llibres de Buñol
- 1 llibre de Cortes de Pallás - Venta de Gaeta
- 28 llibres d'Anna
Hemos digitalizado 8.542 imágenes correspondientes a:
- 12 libros de Buñol
- 1 libro de Cortes de Pallás - Venta de Gaeta
- 28 libros de Anna
16/09/18 Noves Indexacions:
- Cocentaina: El Salvador, 423 reg. Baptismes 1904-1908
- Cocentaina: El Salvador, 350 reg. Matrimonis 1908-1918
- Moncada, 356 registres de Baptismes de 1874-1876
- Sueca, 1.576 registres de Baptismes de 1860-1862
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla, 525 Baptismes 1868-1870
Nuevas Indexaciones:
- Cocentaina: El Salvador, 423 reg. Bautismos 1904-1908
- Cocentaina: El Salvador, 350 reg. Matrimonios 1908-1918
- Moncada, 356 registros de Bautismos de 1874-1876
- Sueca, 1.576 registros de Bautismos de 1860-1862
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla, 525 Bautismos 1868-1870
09/09/18 Noves Indexacions:
- Chiva, 265 registres de Defuncions 1887-1888
- Moncada, 1.167 reg. de Baptismes 1877-1885
- Pedralba, 758 registres de Baptismes 1902-1908
- València - Benimaclet, 509 reg. Defuncions 1779-1798
- València: San Andrés, 1.139 reg. Baptismes 1864-1866
Nuevas Indexaciones:
- Chiva, 265 registros de Defunciones 1887-1888
- Moncada, 1.167 reg. de Bautismos 1877-1885
- Pedralba, 758 registros de Bautismos 1902-1908
- València - Benimaclet, 509 reg. Defunciones 1779-1798
- València: San Andrés, 1.139 reg. Bautismos 1864-1866
03/09/18 Hem publicat 1.576 imatges corresponents a:
- 31 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.576 imágenes correspondientes a:
- 31 libros de Oliva - Santa María
01/09/18 Noves Indexacions:
- Alfara de la Baronia, 204 reg. Matrimonis 1839-1857
- Ayora, 8.317 registres de Baptismes de 1620-1700
- Chiva, 333 registres de Defuncions de 1885-1886
Nuevas Indexaciones:
- Alfara de la Baronia, 204 reg. Matrimonios 1839-1857
- Ayora, 8.317 registros de Bautismos de 1620-1700
- Chiva, 333 registros de Defunciones de 1885-1886
31/08/18 Hem publicat 791 imatges corresponents a:
- 27 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 791 imágenes correspondientes a:
- 27 libros de Oliva - Santa María
30/08/18 Hem publicat 3.037 imatges corresponents a:
- 11 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 3.037 imágenes correspondientes a:
- 11 libros de Oliva - Santa María
28/08/18 Hem publicat 2.369 imatges corresponents a:
- 3 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 2.369 imágenes correspondientes a:
- 3 libros de Oliva - Santa María
26/08/18 Hem publicat 1.993 imatges corresponents a:
- 9 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.993 imágenes correspondientes a:
- 9 libros de Oliva - Santa María
25/08/18 Noves Indexacions:
- Requena: San Nicolás, 975 reg. Baptismes 1812-1820
- Requena: San Nicolás, 236 reg. Confirmacions 1813
- Sueca, 469 registres de Baptismes de 1859
- València - Benimaclet, 473 reg. Defuncions 1779-1813
- València - San Esteban, 855 reg. Confirmacions 1869
Nuevas Indexaciones:
- Requena: San Nicolás, 975 reg. Bautismos 1812-1820
- Requena: San Nicolás, 236 reg. Confirmaciones 1813
- Sueca, 469 registros de Bautismos de 1859
- València - Benimaclet, 473 reg. Defunciones 1779-1813
- València - San Esteban, 855 reg. Confirmaciones 1869
24/08/18 Hem publicat 675 imatges corresponents a:
- 15 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 675 imágenes correspondientes a:
- 15 libros de Oliva - Santa María
13/08/18 Hem publicat 1.799 imatges corresponents a:
- 21 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.799 imágenes correspondientes a:
- 21 libros de Oliva - Santa María
11/08/18 Noves Indexacions:
- Alcoi: San Mauro, 1.954 reg. Baptismes 1847-1853
- Ayora, 8.314 registres de Baptismes 1529-1619
- Chiva, 439 registres de Defuncions 1882-1884
- Moncada, 884 registres de Baptismes 1885-1891
- Tuéjar, 963 registres de Baptismes 1865-1875
Nuevas Indexaciones:
- Alcoi: San Mauro, 1.954 reg. Bautismos 1847-1853
- Ayora, 8.314 registros de Bautismos 1529-1619
- Chiva, 439 registros de Defunciones 1882-1884
- Moncada, 884 registros de Bautismos 1885-1891
- Tuéjar, 963 registros de Bautismos 1865-1875
10/08/18 Hem publicat 1.026 imatges corresponents a:
- 11 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.026 imágenes correspondientes a:
- 11 libros de Oliva - Santa María
09/08/18 Hem publicat 955 imatges corresponents a:
- 10 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 955 imágenes correspondientes a:
- 10 libros de Oliva - Santa María
08/08/18 Hem publicat 1.461 imatges corresponents a:
- 18 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.461 imágenes correspondientes a:
- 18 libros de Oliva - Santa María
06/08/18 Hem publicat 598 imatges corresponents a:
- 10 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 598 imágenes correspondientes a:
- 10 libros de Oliva - Santa María
03/08/18 Hem publicat 2.124 imatges corresponents a:
- 9 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 2.124 imágenes correspondientes a:
- 9 libros de Oliva - Santa María
02/08/18 Hem publicat 1.276 imatges corresponents a:
- 15 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.276 imágenes correspondientes a:
- 15 libros de Oliva - Santa María
31/07/18 Hem publicat 1.385 imatges corresponents a:
- 10 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.385 imágenes correspondientes a:
- 10 libros de Oliva - Santa María
30/07/18 Hem publicat 1.003 imatges corresponents a:
- 8 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.003 imágenes correspondientes a:
- 8 libros de Oliva - Santa María
30/07/18 Noves Indexacions:
- Chiva, 189 registres de Defuncions 1880 1881
- Requena: San Nicolás, 957 reg. Confirmacions 1801-1809
- Sueca, 1.911 registres de Baptismes 1855-1858
- Xàtiva: N.S. Merced i Sta. Tecla, 1.013 reg. Baptismes 1871-1876
Nuevas Indexaciones:
- Chiva, 189 registros de Defunciones 1880 1881
- Requena: San Nicolás, 957 reg. Confirmaciones 1801-1809
- Sueca, 1.911 registros de Bautismos 1855-1858
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla, 1.013 reg. Bautismos 1871-1876
21/07/18 Noves Indexacions:
- Chiva, 115 registres de Baptismes de 1799
- Requena: San Nicolás, 2.175 reg. Baptismes 1788-1812
- Simat de la Valldigna, 1.580 reg. de Baptismes 1892-1908
Nuevas Indexaciones:
- Chiva, 115 registros de Bautismos de 1799
- Requena: San Nicolás, 2.175 reg. Bautismos 1788-1812
- Simat de la Valldigna, 1.580 reg. de Bautismos 1892-1908
18/07/18 Hem publicat 2.597 imatges corresponents a:
- 5 llibres d'Ayora: Asunción de Nuestra Señora
- 1 llibre de Bocairent
Hemos publicado 2.597 imágenes correspondientes a:
- 5 llibros de Ayora: Asunción de Nuestra Señora
- 1 libro de Bocairent
14/07/18 Hem publicat 2.195 imatges corresponents a:
- 4 llibres d'Ayora
Hemos publicado 2.195 imágenes correspondientes a:
- 4 libros de Ayora
14/07/18 Noves Indexacions:
- Alfara de la Baronia, 370 reg. de Confirmacions 1849
- Chiva, 286 registres de Baptismes de 1823-1824
- Enguera, 341 registros de Baptismes de 1895-1896
- Moncada, 1.081 registres de Baptismes 1892-1900
- Planes, 384 registres de Defuncions de 1852-1859
- València: San Esteban, 221 reg. Baptismes de 1738
Nuevas Indexaciones:
- Alfara de la Baronia, 370 reg. de Confirmaciones 1849
- Chiva, 286 registros de Bautismos de 1823-1824
- Enguera, 341 registros de Bautismos de 1895-1896
- Moncada, 1.081 registros de Bautismos 1892-1900
- Planes, 384 registros de Defunciones de 1852-1859
- València: San Esteban, 221 reg. Bautismos de 1738
11/07/18 Hem publicat 3.336 imatges corresponents a:
- 22 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 3.336 imágenes correspondientes a:
- 22 libros de Oliva - Santa María
09/07/18 Hem publicat 2.983 imatges corresponents a:
- 4 libres d'Ayora - La Asunción
- 1 llibre de Tavernes de la Valldigna
Hemos publicado 2.983 imágenes correspondientes a:
- 4 libros de Ayora - La Asunción
- 1 libro de Tavernes de la Valldigna
07/07/18 Hem publicat 1.860 imatges corresponents a:
- 4 libres d'Ayora - La Asunción
- 1 llibre de Villargordo del Cabriel
Hemos publicado 1.860 imágenes correspondientes a:
- 4 libros de Ayora - La Asunción
- 1 libro de Villargordo del Cabriel
07/07/18 Noves Indexacions:
- Alfara de la Baronia, 411 registres Defuncions 1839-1857
- Benissa, 7.818 registres de Defuncions 1848-1910
- Chiva, 276 registres de Baptismes 1821-1822
- Petrés, 1.083 registres de Baptismes 1766-1802
- València - Benimaclet, 491 registres Defuncions 1814-1829
- Villargordo del Cabriel, 90 registres Baptismes 1851-1908
Nuevas Indexaciones:
- Alfara de la Baronia, 411 registros Defunciones 1839-1857
- Benissa, 7.818 registros de Defunciones 1848-1910
- Chiva, 276 registros de Bautismos 1821-1822
- Petrés, 1.083 registros de Bautismos 1766-1802
- València - Benimaclet, 491 registros Defunciones 1814-1829
- Villargordo del Cabriel, 90 registros Bautismos 1851-1908
05/07/18 Hem publicat 2.236 imatges corresponents a:
- 15 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 2.236 imágenes correspondientes a:
- 15 libros de Oliva - Santa María
03/07/18 Hem publicat 1.757 imatges corresponents a:
- 18 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.757 imágenes correspondientes a:
- 18 libros de Oliva - Santa María
01/07/18 Hem publicat 1.570 imatges corresponents a:
- 15 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.570 imágenes correspondientes a:
- 15 libros de Oliva - Santa María
30/06/18 Hem publicat 4.480 imatges corresponents a:
- 10 llibres d'Ayora
Hemos publicado 4.480 imágenes correspondientes a:
- 10 libros de Ayora
30/06/18 Noves Indexacions:
- Bugarra, 536 registres de Baptismes 1805-1819
- Bugarra, 189 registres de Confirmacions 1805
- Bugarra, 246 registres de Matrimonis 1805-1819
- Bugarra, 320 registres de Defuncions 1805-1819
- Cocentaina - Alcudia, La 1396 reg. Defuncions 1808-1910
- Chiva, 281 registres de Baptismes de 1819-1820
- Sueca, 480 registres de Baptismes de 1854
Nuevas Indexaciones:
- Bugarra, 536 registros de Bautismos 1805-1819
- Bugarra, 189 registros de Confirmaciones 1805
- Bugarra, 246 registros de Matrimonios 1805-1819
- Bugarra, 320 registros de Defunciones 1805-1819
- Cocentaina - Alcudia, La 1396 reg. Defunciones 1808-1910
- Chiva, 281 registros de Bautismos de 1819-1820
- Sueca, 480 registros de Bautismos de 1854
30/06/18 Hem publicat 2.170 imatges corresponents a:
- 17 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 2.170 imágenes correspondientes a:
- 17 libros de Oliva - Santa María
29/06/18 Hem publicat 2.664 imatges corresponents a:
- 8 llibres d'Ayora
Hemos publicado 2.664 imágenes correspondientes a:
- 8 libros de Ayora
27/06/18 Hem publicat 1.160 imatges corresponents a:
- 9 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.160 imágenes correspondientes a:
- 9 libros de Oliva - Santa María
26/06/18 Hem publicat 1.003 imatges corresponents a:
- 10 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.003 imágenes correspondientes a:
- 10 libros de Oliva - Santa María
23/06/18 Noves Indexacions:
- Chiva, 268 registres de Baptismes 1817-1818
- Sueca, 453 registres de Baptismes 1853
- València: San Esteban, 240 reg. Baptismes 1739
Nuevas Indexaciones:
- Chiva, 268 registros de Bautismos 1817-1818
- Sueca, 453 registros de Bautismos 1853
- València: San Esteban, 240 reg. Bautismos 1739
18/06/18 Hem publicat 1.716 imatges corresponents a:
- 16 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.716 imágenes correspondientes a:
- 16 libros de Oliva - Santa María
16/06/18 Hem publicat 2.700 imatges corresponents a:
- 23 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 2.700 imágenes correspondientes a:
- 23 libros de Oliva - Santa María
14/06/18 Noves Indexacions:
- Chiva, 251 registres de Baptismes 1857-1858
- Chiva, 206 registres de Baptismes 1815-1816
- Fortaleny, 488 registres de Baptismes 1811-1855
- Sueca, 905 registres de Baptismes 1851-1852
- València - Benimaclet, 390 reg. Defuncions 1830-1836
- València - Cañamelar, 211 reg. de Baptismes 1869-1908
Nuevas Indexaciones:
- Chiva, 251 registros de Bautismos 1857-1858
- Chiva, 206 registros de Bautismos 1815-1816
- Fortaleny, 488 registros de Bautismos 1811-1855
- Sueca, 905 registros de Bautismos 1851-1852
- València - Benimaclet, 390 reg. Defunciones 1830-1836
- València - Cañamelar, 211 reg. de Bautismos 1869-1908
14/06/18 Hem publicat 1.367 imatges corresponents a:
- 11 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.367 imágenes correspondientes a:
- 11 libros de Oliva - Santa María
13/06/18 Hem publicat 2.304 imatges corresponents a:
- 10 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 2.304 imágenes correspondientes a:
- 10 libros de Oliva - Santa María
11/06/18 Hem publicat 3.250 imatges corresponents a:
- 5 llibres d'Oliva - Santa María
- 20 libres de Carcaixent - La Asunción
Hemos publicado 3.250 imágenes correspondientes a:
- 5 libros de Oliva - Santa María
- 20 libros de Carcaixent - La Asunción
08/06/18 Hem publicat 3.834 imatges corresponents a:
- 5 llibres d'Oliva - Santa María
- 15 libres de Carcaixent - La Asunción
Hemos publicado 3.834 imágenes correspondientes a:
- 5 libros de Oliva - Santa María
- 15 libros de Carcaixent - La Asunción
06/06/18 Hem publicat 1.923 imatges corresponents a:
- 10 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.923 imágenes correspondientes a:
- 10 libros de Oliva - Santa María
05/06/18 Hem publicat 1.671 imatges corresponents a:
- 10 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.671 imágenes correspondientes a:
- 10 libros de Oliva - Santa María
02/06/18 Noves Indexacions:
- Chiva, 309 registres de Baptismes 1855-1856
- Requena: San Nicolás, 691 reg. Confirmacions 1774-1786
- Sueca, 954 registres de Baptismes 1849-1850
- Tuéjar, 835 registres de Defuncions 1876-1887
- València - Benimaclet, 382 reg. de Defuncions 1837-1845
- València: San Esteban, 230 registres de Baptismes 1740
Nuevas Indexaciones:
- Chiva, 309 registros de Bautismos 1855-1856
- Requena: San Nicolás, 691 reg. Confirmaciones 1774-1786
- Sueca, 954 registros de Bautismos 1849-1850
- Tuéjar, 835 registros de Defunciones 1876-1887
- València - Benimaclet, 382 reg. de Defunciones 1837-1845
- València: San Esteban, 230 registros de Bautismos 1740
02/06/18 Hem publicat 1.673 imatges corresponents a:
- 9 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.673 imágenes correspondientes a:
- 9 libros de Oliva - Santa María
31/05/18 Hem publicat 2.162 imatges corresponents a:
- 14 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 2.162 imágenes correspondientes a:
- 14 libros de Oliva - Santa María
29/05/18 Hem publicat 2.438 imatges corresponents a:
- 16 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 2.438 imágenes correspondientes a:
- 16 libros de Oliva - Santa María
27/05/18 Estan consultables a l'Arxiu Diocesà 3 llibres Sacramentals de Rafelbunyol. Están consultables en el Archivo Diocesano 3 libros Sacramentales de Rafelbunyol.
27/05/18 Noves Indexacions:
- Alfara de la Baronia, 546 registres de Baptismes 1839-1856
- Bugarra, 273 registres de Baptismes 1820-1826
- Bugarra, 128 registres de Matrimonis 1820-1826
- Bugarra, 202 registres de Defuncions 1820-1826
- Chiva, 510 registres de Baptismes 1852-1854
- Requena: San Nicolás, 1.145 registres de Baptismes 1769-1788
- València: San Andrés, 383 registres de Baptismes 1867
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla 525 reg. Baptismes 1877-1879
Nuevas Indexaciones:
- Alfara de la Baronia, 546 registros de Bautismos 1839-1856
- Bugarra, 273 registros de Bautismos 1820-1826
- Bugarra, 128 registros de Matrimonios 1820-1826
- Bugarra, 202 registros de Defunciones 1820-1826
- Chiva, 510 registros de Bautismos 1852-1854
- Requena: San Nicolás, 1.145 registros de Bautismos1769-1788
- València: San Andrés, 383 registros de Bautismos 1867
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla 525 reg. Bautismos 1877-1879
26/05/18 Hem publicat 1.569 imatges corresponents a:
- 10 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.569 imágenes correspondientes a:
- 10 libros de Oliva - Santa María
24/05/18 Hem publicat 1.541 imatges corresponents a:
- 10 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.541 imágenes correspondientes a:
- 10 libros de Oliva - Santa María
23/05/18 Hem publicat 1.473 imatges corresponents a:
- 10 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.473 imágenes correspondientes a:
- 10 libros de Oliva - Santa María
22/05/18 Hem publicat 1.578 imatges corresponents a:
- 10 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.578 imágenes correspondientes a:
- 10 libros de Oliva - Santa María
21/05/18 Estan consultables a l'Arxiu Diocesà 8 llibres de Jalance. Están consultables en el Archivo Diocesano 8 libros de Jalance.
21/05/18 Noves Indexacions:
- Petrés, 799 registres de Baptismes 1803-1828
- Planes, 218 registres de Matrimonis 1852-1859
- Sueca, 435 registres de Baptismes 1848
Nuevas Indexaciones:
- Petrés, 799 registros de Bautismos 1803-1828
- Planes, 218 registros de Matrimonios 1852-1859
- Sueca, 435 registros de Bautismos 1848
21/05/18 Hem publicat 756 imatges corresponents a:
- 5 llibres de Jalance
Hemos publicado 756 imágenes correspondientes a:
- 5 libros de Jalance
19/05/18 Hem publicat 1.917 imatges corresponents a:
- 12 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.917 imágenes correspondientes a:
- 12 libros de Oliva - Santa María
17/05/18 Hem publicat 1.349 imatges corresponents a:
- 7 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.349 imágenes correspondientes a:
- 7 libros de Oliva - Santa María
16/05/18 Hem publicat 1.389 imatges corresponents a:
- 6 llibres d'Oliva - Santa María
- 3 libres de Potríes - Santos Juanes
Hemos publicado 1.389 imágenes correspondientes a:
- 6 libros de Oliva - Santa María
- 3 libros de Potríes - Santos juanes
14/05/18 Hem publicat 1.359 imatges corresponents a:
- 7 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.359 imágenes correspondientes a:
- 7 libros de Oliva - Santa María
12/05/18 Hem publicat 1.240 imatges corresponents a:
- 7 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.240 imágenes correspondientes a:
- 7 libros de Oliva - Santa María
12/05/18 Noves Indexacions:
- Chiva, 513 registres de Baptismes 1875-1877
- Requena: San Nicolás, 799 reg. Confirmacions 1759-1769
- Sueca, 422 registres de Baptismes 1847
- València - Cañamelar, 134 reg. Baptismes 1860-1908
Nuevas Indexaciones:
- Chiva, 513 registros de Bautismos 1875-1877
- Requena: San Nicolás, 799 reg. Confirmaciones 1759-1769
- Sueca, 422 registros de Bautismos 1847
- València - Cañamelar, 134 reg. Bautismos 1860-1908
11/05/18 Hem publicat 1.588 imatges corresponents a:
- 10 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.588 imágenes correspondientes a:
- 10 libros de Oliva - Santa María
09/05/18 Hem publicat 1.614 imatges corresponents a:
- 10 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.614 imágenes correspondientes a:
- 10 libros de Oliva - Santa María
07/05/18 Hem publicat 1.213 imatges corresponents a:
- 8 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.213 imágenes correspondientes a:
- 8 libros de Oliva - Santa María
06/05/18 Noves Indexacions:
- Planes, 438 registres de Baptismes 1852-1859
- Requena: San Nicolás, 776 reg. Baptismes 1753-1769
- Sueca, 417 registres de Baptismes 1846
- València - Benimaclet, 572 reg. Defuncions 1846-1857
- València: San Esteban, 230 registres de Baptismes 1741
Nuevas Indexaciones:
- Planes, 438 registros de Bautismos 1852-1859
- Requena: San Nicolás, 776 reg. Bautismos 1753-1769
- Sueca, 417 registros de Bautismos 1846
- València - Benimaclet, 572 reg. Defunciones 1846-1857
- València: San Esteban, 230 registros de Bautismos 1741
05/05/18 Hem publicat 1.065 imatges corresponents a:
- 5 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.065 imágenes correspondientes a:
- 5 libros de Oliva - Santa María
04/05/18 Hem publicat 1.040 imatges corresponents a:
- 8 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.040 imágenes correspondientes a:
- 8 libros de Oliva - Santa María
02/05/18 Hem publicat 1.246 imatges corresponents a:
- 8 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.246 imágenes correspondientes a:
- 8 libros de Oliva - Santa María
28/04/18 Noves Indexacions:
- Bugarra, 529 registres de Confirmacions 1826
- Bugarra, 459 registres de Defuncions 1827-1838
- Chiva, 322 registres de Baptismes 1873-1874
- Petrés, 921 registres de Baptismes 1829-1852
- Requena: San Nicolás, 532 reg. Confirmacions 1729-1753
- Sueca, 781 registres de Baptismes 1844-1845
- Tuéjar, 490 registres de Matrimonis 1876-1887
Nuevas Indexaciones:
- Bugarra, 529 registros de Confirmaciones 1826
- Bugarra, 459 registros de Defunciones 1827-1838
- Chiva, 322 registros de Bautismos 1873-1874
- Petrés, 921 registros de Bautismos 1829-1852
- Requena: San Nicolás, 532 reg. Confirmaciones 1729-1753
- Sueca, 781 registros de Bautismos 1844-1845
- Tuéjar, 490 registros de Matrimonios 1876-1887
28/04/18 Hem publicat 1.762 imatges corresponents a:
- 5 llibres d'Oliva - Santa María
- 16 libres de Carcaixent - La Asunción
Hemos publicado 1.762 imágenes correspondientes a:
- 5 libros de Oliva - Santa María
- 16 libros de Carcaixent - La Asunción
26/04/18 Hem publicat 1.156 imatges corresponents a:
- 8 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.156 imágenes correspondientes a:
- 8 libros de Oliva - Santa María
25/04/18 Hem publicat 1.095 imatges corresponents a:
- 9 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.095 imágenes correspondientes a:
- 9 libros de Oliva - Santa María
24/04/18 Hem publicat 1.249 imatges corresponents a:
- 9 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.249 imágenes correspondientes a:
- 9 libros de Oliva - Santa María
23/04/18 Hem publicat 1.125 imatges corresponents a:
- 9 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.125 imágenes correspondientes a:
- 9 libros de Oliva - Santa María
21/04/18 Hem publicat 1.138 imatges corresponents a:
- 7 llibres d'Oliva - Santa María
- 1 libre de Sanet y Negrals
Hemos publicado 1.138 imágenes correspondientes a:
- 7 libros de Oliva - Santa María
- 1 libro de Sanet y Negrals
21/04/18 Noves Indexacions:
- Bugarra, 236 registres de Matrimonis 1827-1838
- Requena: San Nicolás, 979 reg. Baptismes 1729-1753
- València - Cabañal, 105 reg. Baptismes 1900-1908
- València: San Andrés, 395 registres Baptismes 1868
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla, 656 reg. Baptismes 1880-1883
Nuevas Indexaciones:
- Bugarra, 236 registros de Matrimonios 1827-1838
- Requena: San Nicolás, 979 reg. Bautismos 1729-1753
- València - Cabañal, 105 reg. Bautismos 1900-1908
- València: San Andrés, 395 registros Bautismos 1868
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla, 656 reg. Bautismos 1880-1883
20/04/18 Hem publicat 1.133 imatges corresponents a:
- 8 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.133 imágenes correspondientes a:
- 8 libros de Oliva - Santa María
19/04/18 Hem publicat 919 imatges corresponents a:
- 9 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 919 imágenes correspondientes a:
- 9 libros de Oliva - Santa María
18/04/18 Hem publicat 1.126 imatges corresponents a:
- 10 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.126 imágenes correspondientes a:
- 10 libros de Oliva - Santa María
17/04/18 Noves Indexacions:
- Chiva, 317 registros de Baptismes 1871-1872
- Gandía: La Asunción, 312 reg. Confirmacions 1882
- Gavarda, 262 reg. de Matrimonis 1753-1806
- Jalón: S'han completat les dades en més camps dels Baptismes 1876-1903
- Sueca, 829 registres de Baptismes 1842-1843
Nuevas Indexaciones:
- Chiva, 317 registros de Bautismos 1871-1872
- Gandía: La Asunción, 312 reg. Confirmaciones 1882
- Gavarda, 262 reg. de Matrimonios 1753-1806
- Jalón: Se han completado los datos en más campos de los Bautismos 1876-1903
- Sueca, 829 registros de Bautismos 1842-1843
17/04/18 Hem publicat 1.604 imatges corresponents a:
- 14 llibres d'Oliva - Santa María
Hemos publicado 1.604 imágenes correspondientes a:
- 14 libros de Oliva - Santa María
14/04/18 Noves Indexacions:
- Bugarra, 513 registres de Baptismes 1827-1838
- Chiva, 669 registres de Baptismes 1888-1891
- Gavarda, 274 registres Defuncions 1807-1848
- Oliva: San Roque, 1.891 registres Baptismes 1882-1889
- Requena: San Nicolás, 1.256 registres Confirmacions 1667-1723
- Sueca, 425 registres de Baptismes 1841
- València - Campanar, 916 registres Matrimonis 1894-1916
Nuevas Indexaciones:
- Bugarra, 513 registros de Bautismos 1827-1838
- Chiva, 669 registros de Bautismos 1888-1891
- Gavarda, 274 registros Defunciones 1807-1848
- Oliva: San Roque, 1.891 registros Bautismos 1882-1889
- Requena: San Nicolás, 1.256 registros Confirmaciones 1667-1723
- Sueca, 425 registros de Bautismos 1841
- València - Campanar, 916 registros Matrimonios 1894-1916
14/04/18 Hem publicat 1.921 imatges corresponents a:
- 5 llibres de Penàguila
Hemos publicado 1.921 imágenes correspondientes a:
- 5 libros de Penàguila
13/04/18 Hem publicat 4.560 imatges corresponents a:
- 27 llibres d'Alcoi: San Mauro y San Francisco
- 2 libres de Penàguila
Hemos publicado 4.560 imágenes correspondientes a:
- 27 libros de Alcoi: San Mauro y San Francisco
- 2 libros de Penàguila
12/04/18 Hem publicat 1.227 imatges corresponents a:
- 5 llibres de Penàguila
Hemos publicado 1.227 imágenes correspondientes a:
- 5 libros de Penàguila
11/04/18 Hem publicat 1.063 imatges corresponents a:
- 4 llibres de Penàguila
Hemos publicado 1.063 imágenes correspondientes a:
- 4 libros de Penàguila
09/04/18 Hem publicat 1.158 imatges corresponents a:
- 11 llibres de Penàguila
Hemos publicado 1.158 imágenes correspondientes a:
- 11 libros de Penàguila
07/04/18 Hem publicat 1.273 imatges corresponents a:
- 8 llibres de Penàguila
Hemos publicado 1.273 imágenes correspondientes a:
- 8 libros de Penàguila
07/04/18 Noves Indexacions:
- Cocentaina - Alcudia, La, 823 reg. Defuncions 1578-1807
- Requena: San Nicolás, 1.616 reg. Baptismes 1665-1729
- València - Benimaclet, 244 reg. Matrimonis 1595-1626
Nuevas Indexaciones:
- Cocentaina - Alcudia, La, 823 reg. Defunciones 1578-1807
- Requena: San Nicolás, 1.616 reg. Bautismos 1665-1729
- València - Benimaclet, 244 reg. Matrimonios 1595-1626
06/04/18 Hem publicat 1.585 imatges corresponents a:
- 9 llibres de Penàguila
Hemos publicado 1.585 imágenes correspondientes a:
- 9 libros de Penàguila
05/04/18 Hem publicat 1.226 imatges corresponents a:
- 3 llibres de Manises: Sant Joan Baptista
- 43 libres de Penàguila
Hemos publicado 1.226 imágenes correspondientes a:
- 3 libros de Manises: Sant Joan Baptista
- 43 libros de Penàguila
04/04/18 Hem publicat 2.360 imatges corresponents a:
- 21 llibres de Manises: Sant Joan Baptista
Hemos publicado 2.360 imágenes correspondientes a:
- 21 libros de Manises: San Juan Bautista
03/04/18 Hem publicat 1.509 imatges corresponents a:
- 34 llibres de Penàguila
Hemos publicado 1.509 imágenes correspondientes a:
- 34 libros de Penàguila
31/03/18 Hem publicat 1.239 imatges corresponents a:
- 20 llibres de Penàguila
Hemos publicado 1.239 imágenes correspondientes a:
- 20 libros de Penàguila
31/03/18 Noves Indexacions:
- Bugarra, 583 registres de Baptismes 1838-1849
- Chiva, 373 registres de Baptismes 1886-1887
- Planes, 288 registres de Matrimonis 1860-1872
- Sueca, 434 registres de Baptismes 1840
- València - Cañamelar, 316 reg. Defuncions 1821-1829
- València: San Andrés, 369 registres Baptismes 1869
- València: San Esteban, 417 registres Baptismes 1742-1743
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla, 1.312 reg. Matrimonis 1896-1914
Nuevas Indexaciones:
- Bugarra, 583 registros de Bautismos 1838-1849
- Chiva, 373 registros de Bautismos 1886-1887
- Planes, 288 registros de Matrimonios 1860-1872
- Sueca, 434 registros de Bautismos 1840
- València - Cañamelar, 316 reg. Defunciones 1821-1829
- València: San Andrés, 369 registros Bautismos 1869
- València: San Esteban, 417 registros Bautismos 1742-1743
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla, 1.312 reg. Matrimonios 1896-1914
30/03/18 Hem publicat 1.142 imatges corresponents a:
- 6 llibres de Penàguila
Hemos publicado 1.142 imágenes correspondientes a:
- 6 libros de Penàguila
28/03/18 Hem publicat 1.114 imatges corresponents a:
- 16 llibres de Penàguila
- 1 llibre de Piles
Hemos publicado 1.114imágenes correspondientes a:
- 16 libros de Penàguila
- 1 libro de Piles
24/03/18 Noves Indexacions:
- Chiva, 309 registres de Baptismes 1884-1885
- Gavarda, 206 registres de Matrimonis 1807-1848
- Ondara, 2.430 registres de Confirmacions 1895
- Sueca, 874 registres de Baptismes 1838-1839
- València - Benimaclet, 228 registres Matrimonis 1627-1676
- València - Cabañal, 2.534 registres Baptismes 1851-1899 (Lletres P-R-S-T-U amb la qual cosa queda acabat el Llibre)
- València - Cañamelar, 345 registres Baptismes 1821-1825
- València - Cañamelar, 10 registres de Matrimonis 1821
- Xàtiva: N.S. Merced i Sta. Tecla, 1.490 reg. Matrimonis 1877-1895
Nuevas Indexaciones:
- Chiva, 309 registros de Bautismos 1884-1885
- Gavarda, 206 registros de Matrimonios 1807-1848
- Ondara, 2.430 registros de Confirmaciones 1895
- Sueca, 874 registros de Bautismos 1838-1839
- València - Benimaclet, 228 registros Matrimonios 1627-1676
- València - Cabañal, 2.534 registros Bautismos 1851-1899 (Letras P-R-S-T-U con lo que queda terminado el Libro)
- València - Cañamelar, 345 registros Bautismos 1821-1825
- València - Cañamelar, 10 registros de Matrimonios 1821
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla, 1.490 reg. Matrimonios 1877-1895
23/03/18 Hem publicat 1.416 imatges corresponents a:
- 17 llibres de Penàguila
- 1 llibre de Piles
Hemos publicado 1.416 imágenes correspondientes a:
- 17 libros de Penàguila
- 1 libro de Piles
22/03/18 Hem publicat 2.354 imatges corresponents a:
- 17 llibres de Penàguila
- 8 llibres de Piles
Hemos publicado 2.354 imágenes correspondientes a:
- 17 libros de Penàguila
- 8 libros de Piles
21/03/18 Hem publicat 997 imatges corresponents a:
- 13 llibres de Penàguila
- 1 llibre de Vilallonga
Hemos publicado 997 imágenes correspondientes a:
- 13 libros de Penàguila
- 1 libro de Vilallonga
17/03/18 Noves Indexacions:
- Burjasot, 615 registres de Defuncions 1843-1853
- Chiva, 313 registres de Baptismes 1895-1896
- Gandía: La Asunción, 853 registres de Confirmacions 1880-1881
- Gavarda, 72 registres de Confirmacions 1825
- Planes, 502 registres de Defuncions1860-1872
- Requena: San Nicolás, 3.176 registres de Baptismes 1532-1664
- València - Benimaclet, 276 registres de Matrimonis 1677-1733
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla, 643 registres Baptismes 1884-1887
Nuevas Indexaciones:
- Burjasot, 615 registros de Defunciones 1843-1853
- Chiva, 313 registros de Bautismos 1895-1896
- Gandía: La Asunción, 853 registros de Confirmaciones 1880-1881
- Gavarda, 72 registros de Confirmaciones 1825
- Planes, 502 registros de Defunciones1860-1872
- Requena: San Nicolás, 3.176 registros de Bautismos 1532-1664
- València - Benimaclet, 276 registros de Matrimonios 1677-1733
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla, 643 registros Bautismos 1884-1887
15/03/18 Hem publicat 978 imatges corresponents a:
- 12 llibres de Penàguila
Hemos publicado 978 imágenes correspondientes a:
- 12 libros de Penàguila
14/03/18 Hem publicat 1.053 imatges corresponents a:
- 17 llibres de Penàguila
Hemos publicado 1.053 imágenes correspondientes a:
- 17 libros de Penàguila
13/03/18 Hem publicat 1.604 imatges corresponents a:
- 10 llibres de Penàguila
Hemos publicado 1.604 imágenes correspondientes a:
- 10 libros de Penàguila
12/03/18 Hem publicat 1.163 imatges corresponents a:
- 6 llibres de Penàguila
Hemos publicado 1.163 imágenes correspondientes a:
- 6 libros de Penàguila
11/03/18 Hem publicat 1.650 imatges corresponents a:
- 8 llibres de Penàguila
Hemos publicado 1.650 imágenes correspondientes a:
- 8 libros de Penàguila
10/03/18 Noves Indexacions:
- Enguera, 167 registres de Baptismes 1898
- Gavarda, 429 registres de Baptismes 1807-1848
- Tuéjar, 736 registres de Confirmacions 1882
- València - Cabañal, 371 registres Baptismes 1851-1899 Lletres N i O
- València - Campanar, 919 registres Baptismes 1883-1893
- València: San Andrés, 287 registres de Baptismes 1870
Nuevas Indexaciones:
- Enguera, 167 registros de Bautismos 1898
- Gavarda, 429 registros de Bautismos 1807-1848
- Tuéjar, 736 registros de Confirmaciones 1882
- València - Cabañal, 371 registros Bautismos 1851-1899 Letras N y O
- València - Campanar, 919 registros Bautismos 1883-1893
- València: San Andrés, 287 registros de Bautismos 1870
09/03/18 Estan consultables a l'Arxiu Diocesà 4 llibres de Simat de la Valldigna. Están consultables en el Archivo Diocesano 4 libros de Simat de la Valldigna.
08/03/18 Hem publicat 1.283 imatges corresponents a:
- 4 llibres de Penàguila
Hemos publicado 1.283 imágenes correspondientes a:
- 4 libros de Penàguila
07/03/18 Hem publicat 899 imatges corresponents a:
- 5 llibres de Penàguila
- 1 llibre de Simat de la Valldigna
Hemos publicado 899 imágenes correspondientes a:
- 5 libros de Penàguila
- 1 libro de Simat de la Valldigna
06/03/18 Hem publicat 934 imatges corresponents a:
- 4 llibres de Penàguila
Hemos publicado 934 imágenes correspondientes a:
- 4 libros de Penàguila
05/03/18 Hem publicat 885 imatges corresponents a:
- 5 llibres de Penàguila
Hemos publicado 885 imágenes correspondientes a:
- 5 libros de Penàguila
04/03/18 Hem publicat 1.202 imatges corresponents a:
- 4 llibres de Penàguila
Hemos publicado 1.202 imágenes correspondientes a:
- 4 libros de Penàguila
03/03/18 Hem publicat 1.165 imatges corresponents a:
- 4 llibres de Penàguila
Hemos publicado 1.165 imágenes correspondientes a:
- 4 libros de Penàguila
03/03/18 Noves Indexacions:
- Alfara de la Baronia, 138 registres de Matrimonis 1857-1866
- Bugarra, 595 registres de Confirmacions de 1850
- Petrés, 541 registres de Baptismes 1877-1899
- Requena: San Nicolás, 1.085 registres de Confirmacions 1851
- Requena: San Nicolás, 1.107 registres de Defuncions 1887-1897
- Sueca, 2.278 registres de Baptismes de 1832-1837
- València: San Esteban, 439 registres de Baptismes 1744-1745
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla, 1.208 reg. Matrimonis 1862-1876
Nuevas Indexaciones:
- Alfara de la Baronia, 138 registros de Matrimonios 1857-1866
- Bugarra, 595 registros de Confirmaciones de 1850
- Petrés, 541 registros de Bautismos 1877-1899
- Requena: San Nicolás, 1.085 registros de Confirmaciones 1851
- Requena: San Nicolás, 1.107 registros de Defunciones 1887-1897
- Sueca, 2.278 registros de Bautismos de 1832-1837
- València: San Esteban, 439 registros de Bautismos 1744-1745
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla, 1.208 reg. Matrimonios 1862-1876
02/03/18 Hem publicat 1.100 imatges corresponents a:
- 4 llibres de Penàguila
Hemos publicado 1.100 imágenes correspondientes a:
- 4 libros de Penàguila
01/03/18 Hem publicat 1.010 imatges corresponents a:
- 3 llibres de Penàguila
Hemos publicado 1.010 imágenes correspondientes a:
- 3 libros de Penàguila
28/02/18 Hem publicat 1.596 imatges corresponents a:
- 4 llibres de Penàguila
Hemos publicado 1.596 imágenes correspondientes a:
- 4 libros de Penàguila
27/02/18 Hem publicat 3.013 imatges corresponents a:
- 2 llibres de Benirredrà
- 11 llibres de Penàguila
Hemos publicado 3.013 imágenes correspondientes a:
- 2 libros de Benirredrà
- 11 libros de Penàguila
25/02/18 Hem publicat 823 imatges corresponents a:
- 12 llibres de Penàguila
Hemos publicado 823 imágenes correspondientes a:
- 12 libros de Penàguila
24/02/18 Noves Indexacions:
- Benissa, 673 registres de Baptismes 1884-1886
- Bugarra, 533 registres de Baptismes 1850-1860
- Fortaleny, 1.156 registres de Baptismes 1856-1900
- Llocnou de Sant Jeroni, 506 registres de Matrimonis 1818-1918
- Petrés, 150 registres de Baptismes 1900-1908
- Planes, 726 registres de Baptismes 1860-1872
- Tuéjar, 991 registres de Baptismes 1876-1887
- València - Benimaclet, 310 registres de Matrimonis 1734-1778
- València - Cabañal, 1.765 registres de Baptismes 1851-1899 (Lletres G,H,I i J)
Nuevas Indexaciones:
- Benissa, 673 registros de Bautismos 1884-1886
- Bugarra, 533 registros de Bautismos 1850-1860
- Fortaleny, 1.156 registros de Bautismos 1856-1900
- Llocnou de Sant Jeroni, 506 registros de Matrimonis 1818-1918
- Petrés, 150 registros de Bautismos 1900-1908
- Planes, 726 registros de Bautismos 1860-1872
- Tuéjar, 991 registros de Bautismos 1876-1887
- València - Benimaclet, 310 registros de Matrimonios 1734-1778
- València - Cabañal, 1.765 registros de Bautismos 1851-1899 (Letras G,H,I y J)
23/02/18 Hem publicat 708 imatges corresponents a:
- 17 llibres de Penàguila
Hemos publicado 708 imágenes correspondientes a:
- 17 libros de Penàguila
22/02/18 Hem publicat 864 imatges corresponents a:
- 22 llibres de Penàguila
Hemos publicado 864 imágenes correspondientes a:
- 22 libros de Penàguila
21/02/18 Hem publicat 944 imatges corresponents a:
- 18 llibres de Penàguila
Hemos publicado 944 imágenes correspondientes a:
- 18 libros de Penàguila
20/02/18 Hem publicat 752 imatges corresponents a:
- 14 llibres de Penàguila
Hemos publicado 752 imágenes correspondientes a:
- 14 libros de Penàguila
17/02/18 Noves Indexacions:
- Alfara de la Baronia, 237 registres de Defuncions 1857-1866
- Burjassot, 333 registres de Defuncions 1837-1842
- L'Ollería, 4.310 registres de Baptismes 1820-1849
- L'Ollería, 1.085 registres de Baptismes 1901-1908
- Requena: San Nicolás, 480 registres de Defuncions 1897-1900
- Sueca, 1.498 registres de Baptismes 1828-1831
- València - Benimaclet, 374 registres de Matrimonis 1779-1798
- València: San Andrés, 295 registres de Baptismes 1871
- València: San Esteban, 200 registres de Baptismes 1747
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla, 1.090 registres de Matrimonis 1852-1861
Nuevas Indexaciones:
- Alfara de la Baronia, 237 registros de Defunciones 1857-1866
- Burjassot, 333 registros de Defunciones 1837-1842
- L'Ollería, 4.310 registros de Bautismos 1820-1849
- L'Ollería, 1.085 registros de Bautismos 1901-1908
- Requena: San Nicolás, 480 registros de Defunciones 1897-1900
- Sueca, 1.498 registros de Bautismos 1828-1831
- València - Benimaclet, 374 registros de Matrimonios 1779-1798
- València: San Andrés, 295 registros de Bautismos 1871
- València: San Esteban, 200 registros de Bautismos 1747
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla, 1.090 registros de Matrimonios 1852-1861
11/02/18 Hem publicat 928 imatges corresponents a:
- 14 llibres de Penàguila
Hemos publicado 928 imágenes correspondientes a:
- 14 libros de Penàguila
10/02/18 Noves Indexacions:
- Almiserà, 1050 registros de Matrimonis 1818-1918
- Requena: San Nicolás, 1.048 registres de Matrimonis 1883-1897
- València - Benimaclet, 432 registres de Baptismes 1595-1626
- València: San Esteban, 182 registres de Baptismes 1746
- Xàbia, 102 registros de Matrimonis 1571-1576
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla, 966 registres de Baptismes 1888-1894
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla, 1.372 registres de Matrimonis 1836-1851
Nuevas Indexaciones:
- Almiserà, 1050 registros de Matrimonios 1818-1918
- Requena: San Nicolás, 1.048 registros de Matrimonios 1883-1897
- València - Benimaclet, 432 registros de Bautismos 1595-1626
- València: San Esteban, 182 registros de Bautismos 1746
- Xàbia, 102 registros de Matrimonios 1571-1576
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla, 966 registros de Bautismos 1888-1894
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla, 1.372 registros de Matrimonios 1836-1851
10/02/18 Està consultable a l'Arxiu Diocesà un altre Llibre Sacramental de Cofrentes. Está consultable en el Archivo Diocesano otro Libro Sacramental de Cofrentes.
10/02/18 Hem publicat 1.277 imatges corresponents a:
- 6 llibres d'Oliva: Santa Maria
- 1 llibre de Penàguila
Hemos publicado 1.277 imágenes correspondientes a:
- 6 libros d'Oliva: Santa Maria
- 1 libro de Penàguila
09/02/18 Hem publicat 838 imatges corresponents a:
- 2 llibres de Penàguila
Hemos publicado 838 imágenes correspondientes a:
- 2 libros de Penàguila
08/02/18 Hem publicat 912 imatges corresponents a:
- 3 llibres de Penàguila
Hemos publicado 912 imágenes correspondientes a:
- 3 libros de Penàguila
07/02/18 Hem publicat 826 imatges corresponents a:
- 1 llibre d'Almiserà
- 1 llibre d'Almoines
- 2 llibres de L'Alqueria de la Comtessa
- 4 llibres de Penàguila
- 1 llibre de Rafelcofer
- 2 llibres de Xeraco
Hemos publicado 826 imágenes correspondientes a:
- 1 libro de Almiserà
- 1 libro de Almoines
- 2 libros de L'Alqueria de la Comtessa
- 4 libros de Penàguila
- 1 libro de Rafelcofer
- 2 libros de Xeraco
06/02/18 Estan consultables, a l'Arxiu Diocesà, 14 llibres d'Almiserà. Están consultables, en el Archivo Diocesano, 14 libros de Almiserà.
03/02/18 Noves Indexacions:
- Alcoi: San Mauro, 408 registres de Baptismes 1906
- Benissa, 422 registres de Baptismes 1887-1888
- Gandía: La Asunción, 795 registres de Confirmacions 1883
- Jalón, 342 registres de Baptismes 1904-1908
- Jalón, 785 registres de Defuncions 1905-1918
- Sueca, 1092 registres de Baptismes 1825-1827
- Tuéjar, 484 registres de Matrimonis 1888-1900
- València: San Andrés, 322 registres de Baptismes 1872
- València: San Esteban, 208 registres de Baptismes 1748
Nuevas Indexaciones:
- Alcoi: San Mauro, 408 registros de Bautismos 1906
- Benissa, 422 registros de Bautismos 1887-1888
- Gandía: La Asunción, 795 registros de Confirmaciones 1883
- Jalón, 342 registros de Bautismos 1904-1908
- Jalón, 785 registros de Defunciones 1905-1918
- Sueca, 1092 registros de Bautismos 1825-1827
- Tuéjar, 484 registros de Matrimonios 1888-1900
- València: San Andrés, 322 registros de Bautismos 1872
- València: San Esteban, 208 registros de Bautismos 1748
26/01/18 Noves Indexacions:
- Benissa, 209 registres de Baptismes 1883
- Benissa, 211 registres de Baptismes 1889
- Burjassot, 132 registres de Baptismes 1899
- Requena: San Nicolás, 1.435 registres de Baptismes 1889-1897
- Requena: San Nicolás, 220 registres de Matrimonis 1897-1900
- Tuéjar, 393 registres de Confirmacions 1890
- València - Cabañal, 931 registres de Baptismes (Cognoms lletra L) 1851-1899
- València: San Esteban, 450 registres de Baptismes 1749-1750
Nuevas Indexaciones:
- Benissa, 209 registros de Bautismos 1883
- Benissa, 211 registros de Bautismos 1889
- Burjassot, 132 registros de Bautismos 1899
- Requena: San Nicolás, 1.435 registros de Bautismos 1889-1897
- Requena: San Nicolás, 220 registros de Matrimonios 1897-1900
- Tuéjar, 393 registros de Confirmaciones 1890
- València - Cabañal, 931 registros de Bautismos (Apellidos letra L) 1851-1899
- València: San Esteban, 450 registros de Bautismos 1749-1750
20/01/18 Està consultable, a l'Arxiu Diocesà, un llibre de Gandía - Grao Está consultable, en el Archivo Diocesano, un libro de Gandía - Grao
20/01/18 Noves Indexacions:
- Agullent, 616 registres de Baptismes 1871-1884
- Benissa, 186 registres de Baptismes 1890
- Benissa, 606 registres de Baptismes 1880-1882
- Enguera, 186 registres de Baptismes 1899
- L'Ollería, 1.248 registres de Baptismes 1850-1858
- Tuéjar, 1.076 registres de Baptismes 1888-1900
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla, 988 registres de Matrimonis 1826-1835
Nuevas Indexaciones:
- Agullent, 616 registros de Bautismos 1871-1884
- Benissa, 186 registros de Bautismos 1890
- Benissa, 606 registros de Bautismos 1880-1882
- Enguera, 186 registros de Bautismos 1899
- L'Ollería, 1.248 registros de Bautismos 1850-1858
- Tuéjar, 1.076 registros de Bautismos 1888-1900
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla, 988 registros de Matrimonios 1826-1835
15/01/18 Noves Indexacions:
- Benissa, 238 registres de Baptismes 1891
- Burjassot, 127 registres de Baptismes 1898
- Gandía: La Asunción, 1.181 registres de Confirmacions 1884
- Planes, 543 registres de Defuncions 1873-1888
- Planes, 349 registres de Confirmacions 1878
- València - Benimaclet, 709 registres de Baptismes 1627-1676
Nuevas Indexaciones:
- Benissa, 238 registros de Bautismos 1891
- Burjassot, 127 registros de Bautismos 1898
- Gandía: La Asunción, 1.181 registros de Confirmaciones 1884
- Planes, 543 registros de Defunciones 1873-1888
- Planes, 349 registros de Confirmaciones 1878
- València - Benimaclet, 709 registros de Bautismos 1627-1676
12/01/18 Noves Indexacions:
- Sueca, 1.453 registres de Baptismes 1821-1824
- Benissa, 417 registres de Baptismes 1878-1879
Nuevas Indexaciones:
- Sueca, 1.453 registros de Bautismos 1821-1824
- Benissa, 417 registros de Bautismos 1878-1879
09/01/18 Noves Indexacions:
- Oliva: San Roque, 2.120 registres de Matrimonis 1701-1752
- Alcoi: San Mauro, 465 registres de Baptismes 1905
- València: San Andrés, 332 registres de Baptismes 1873
- Alfara de la Baronia, 311 registres de Baptismes 1857-1866
- Chiva, 157 registres de Baptismes 1894
Nuevas Indexaciones:
- Oliva: San Roque, 2.120 registros de Matrimonios 1701-1752
- Alcoi: San Mauro, 465 registros de Bautismos 1905
- València: San Andrés, 332 registros de Bautismos 1873
- Alfara de la Baronia, 311 registros de Bautismos 1857-1866
- Chiva, 157 registros de Bautismos 1894
03/01/18 Noves Indexacions:
- Benissa, 487 registres de Baptismes 1876-1877
- Benissa, 232 registres de Baptismes 1892
- Chiva, 324 registres de Baptismes 1892-1893
- Bellrreguard, 342 registres de Matrimonis 1748-1770
- Requena: San Nicolás, 397 registres de Baptismes 1897-1899
- València: San Esteban, 703 registres de Baptismes 1751-1753
Nuevas Indexaciones:
- Benissa, 487 registros de Bautismos 1876-1877
- Benissa, 232 registros de Bautismos 1892
- Chiva, 324 registros de Bautismos 1892-1893
- Bellrreguard, 342 registros de Matrimonios 1748-1770
- Requena: San Nicolás, 397 registros de Bautismos 1897-1899
- València: San Esteban, 703 registros de Bautismos 1751-1753
02/01/18 Estàn ja consultables, a l'Arxiu Diocessà, 10 llibres de Castellonet de la Conquesta Están ya consultables, en el Archivo Diocesano, 10 libros de Castellonet de la Conquesta
28/12/17 Noves Indexacions:
- Alquería de la Comtessa, 386 registros de Matrimonios 1733-1806
- Bugarra, 115 registros de Baptismes 1860-1861
- Bugarra, 678 registros de Baptismes 1862-1872
- Náquera, 500 registros de Defuncions 1875-1891
- Oliva: La Asunción, 1.050 registros de Matrimonios 1710-1750
- Ondara, 1413 registros de Baptismes 1890-1902
- Planes, 364 registros de Matrimonis1873-1888
- Murla, 824 registros de Matrimonis 1620-1769
- Palma de Gandía, 900 registros de Matrimonis 1567-1740
- Chiva, 129 registros de Baptismes 1907
Nuevas Indexaciones:
- Alquería de la Comtessa, 386 registros de Matrimonios 1733-1806
- Bugarra, 115 registros de Bautismos 1860-1861
- Bugarra, 678 registros de Bautismos 1862-1872
- Náquera, 500 registros de Defunciones 1875-1891
- Oliva: La Asunción, 1.050 registros de Matrimonios 1710-1750
- Ondara, 1413 registros de Bautismos 1890-1902
- Planes, 364 registros de Matrimonios1873-1888
- Murla, 824 registros de Matrimonios 1620-1769
- Palma de Gandía, 900 registros de Matrimonios 1567-1740
- Chiva, 129 registros de Bautismos 1907
24/12/17 - 979 imatges corresponents a 16 llibres de Torrent: Asunción de Nuestra Señora.. - 979 imágenes correspondientes a 16 libros de Torrent: Asunción de Nuestra Señora..
22/12/17 - 2.157 imatges de Rótova.
- 31 imatges de Gandía-Beniopa
- 288 imatges de Benasau
- 107 imatges de Favara
- 28 imatges de Penàguila
- 202 imatges de Rotglà i Corberà
- 2.157 imágenes de Rótova.
- 31 imágenes de Gandía-Beniopa
- 288 imágenes de Benasau
- 107 imágenes de Favara
- 28 imágenes de Penàguila
- 202 imágenes de Rotglà i Corberà
21/12/17 Noves Indexacions:
- Potríes, 562 registres de Matrimonis 1754-1802
- Burjassot, 118 registres de Baptismes 1897
- Planes, 727 registres de Baptismes 1873-1888
- Benissa, 437 registres de Baptismes 1874-1875
- Benissa, 246 registres de Baptismes 1893
- Sueca, 965 registres de Baptismes 1816-1818
- Sueca, 660 registres de Baptismes 1819-1820
- Oliva: La Asunción, 902 registres de Matrimonis 1624-1668
- Oliva: La Asunción, 914 registres de Matrimonis 1669-1709
Nuevas Indexaciones:
- Potríes, 562 registros de Matrimonios 1754-1802
- Burjassot, 118 registros de Bautismos 1897
- Planes, 727 registros de Bautismos 1873-1888
- Benissa, 437 registros de Bautismos 1874-1875
- Benissa, 246 registros de Bautismos 1893
- Sueca, 965 registros de Bautismos 1816-1818
- Sueca, 660 registros de Bautismos 1819-1820
- Oliva: La Asunción, 902 registros de Matrimonios 1624-1668
- Oliva: La Asunción, 914 registros de Matrimonios 1669-1709
15/12/17 Noves Indexacions:
- Alcoi: San Mauro, 448 registres de Baptismes 1904
- Chiva, 250 registres de Baptismes 1905-1906
- Gandía: La Asunción, 916 registres de Confirmacions 1879
- Oliva: San Roque, 1.960 registres de Matrimonis 1605-1700
- València - Benimaclet, 701 registres de Baptismes 1677-1733
- València: San Esteban, 544 registres de Baptismes 1754-1755
- Xàtiva: N.S. Merced y Stª Tecla, 681 registres de Baptismes 1894-1899
Nuevas Indexaciones:
- Alcoi: San Mauro, 448 registros de Bautismos 1904
- Chiva, 250 registros de Bautismos 1905-1906
- Gandía: La Asunción, 916 registros de Confirmaciones 1879
- Oliva: San Roque, 1.960 registros de Matrimonios 1605-1700
- València - Benimaclet, 701 registros de Bautismos 1677-1733
- València: San Esteban, 544 registros de Bautismos 1754-1755
- Xàtiva: N.S. Merced y Stª Tecla, 681 registros de Bautismos 1894-1899
08/12/17 Noves Indexacions:
- Real de Gandía, 838 registres de Matrimonis 1599-1738
- Bugarra, 818 registres de Defuncions 1862-1879
- Benissa, 424 registres de Baptismes 1872-1873
- Benissa, 201 registres de Baptismes 1894
Nuevas Indexaciones:
- Real de Gandía, 838 registros de Matrimonios 1599-1738
- Bugarra, 818 registros de Defunciones 1862-1879
- Benissa, 424 registros de Bautismos 1872-1873
- Benissa, 201 registros de Bautismos 1894
04/12/17 Noves Indexacions:
- Oliva: San Roque, 2.446 registres de Baptismes 1890-1900
- Piles, 650 registres de Matrimonis 1584-1687
- Burjassot, 128 registres de Baptismes 1896
Nuevas Indexaciones:
- Oliva: San Roque, 2.446 registros de Bautismos 1890-1900
- Piles, 650 registros de Matrimonios 1584-1687
- Burjassot, 128 registros de Bautismos 1896
30/11/17 Noves Indexacions:
- Gandía: La Asunción, 1.528 registres de Confirmacions 1899
- Bellrreguard, 402 registres de Matrimonis 1623-1700
- Chiva, 140 registres de Baptismes 1904
Nuevas Indexaciones:
- Gandía: La Asunción, 1.528 registros de Confirmaciones 1899
- Bellrreguard, 402 registros de Matrimonios 1623-1700
- Chiva, 140 registros de Bautismos 1904
25/11/17 Noves Indexacions:
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla, 4.129 registres de Matrimonis 1775-1825
- L'Ollería, 2.018 registres de Baptismes 1859-1871
- València: San Esteban, 786 registres de Baptismes 1756-1758
Nuevas Indexaciones:
- Xàtiva: N.S. Merced y Sta. Tecla, 4.129 registros de Matrimonios 1775-1825
- L'Ollería, 2.018 registros de Bautismos 1859-1871
- València: San Esteban, 786 registros de Bautismos 1756-1758
23/11/17 Estan disponibles per a consulta a l'Arxiu Diocesà 5 Llibres d'Oliva: San Roque. Están disponibles para consulta en el Archivo Diocesano 5 Libros de Oliva: San Roque.
23/11/17 Noves Indexacions:
- Benissa, 491 registres de Baptismes 1895-1896
- Bugarra, 524 registres de Matrimonis 1838-1861
- Burjassot, 153 registres de Baptismes 1895
- Chiva, 130 registres de Baptismes 1903
- Cocentaina - Alcudia, La, 1566 registres de Matrimonis 1567-1910
Nuevas Indexaciones:
- Benissa, 491 registros de Bautismos 1895-1896
- Bugarra, 524 registros de Matrimonios 1838-1861
- Burjassot, 153 registros de Bautismos 1895
- Chiva, 130 registros de Bautismos 1903
- Cocentaina - Alcudia, La, 1566 registros de Matrimonios 1567-1910
23/11/17 - 555 imatges corresponents a 2 llibres d'Oliva: San Roque. - 555 imágenes correspondientes a 2 libros de Oliva: San Roque.
23/11/17 - 1.719 imatges corresponents a 4 llibres d'Oliva: Santa María. - 1.719 imágenes correspondientes a 4 libros de Oliva: Santa María.
21/11/17 - 1.182 imatges corresponents a 6 llibres d'Oliva: Santa María. - 1.182 imágenes correspondientes a 6 libros de Oliva: Santa María.
20/11/17 Noves Indexacions:
- Cocentaina - Alcudia, La: 3.545 registres de Baptismes 1567-1907
- Cocentaina - Alcudia, La: 800 registres de Confirmacions 1623-1879
Nuevas Indexaciones:
- Cocentaina - Alcudia, La: 3.545 registros de Bautismos 1567-1907
- Cocentaina - Alcudia, La: 800 registros de Confirmaciones 1623-1879
19/11/17 - 1.506 imatges corresponents a 2 llibres d'Oliva: Santa María. - 1.506 imágenes correspondientes a 2 libros de Oliva: Santa María.
17/11/17 Noves Indexacions:
- Bugarra, 837 registres de Baptismes 1872-1876
- Chiva, 154 registres de Baptismes 1902
- Planes, 310 registres de Defuncions 1889-1899
- Tuéjar, 239 registres de Defuncions 1901-1905
- València-Campanar, 402 registres 1904-1907
Nuevas Indexaciones:
- Bugarra, 837 registros de Bautismos 1872-1876
- Chiva, 154 registros de Bautismos 1902
- Planes, 310 registros de Defunciones 1889-1899
- Tuéjar, 239 registros de Defunciones 1901-1905
- València-Campanar, 402 registros 1904-1907
17/11/17 Estan disponibles per a consulta a l'Arxiu Diocesà 15 Llibres de Real de Gandía. Están disponibles para consulta en el Archivo Diocesano 15 Libros de Real de Gandía.
17/11/17 - 1.610 imatges corresponents a 2 llibres d'Oliva: Santa María. - 1.610 imágenes correspondientes a 2 libros de Oliva: Santa María.
15/11/17 - 1.913 imatges corresponents a 4 llibres d'Oliva: Santa María. - 1.913 imágenes correspondientes a 4 libros de Oliva: Santa María.
14/11/17 - 1.656 imatges corresponents a 14 llibres d'Oliva: San Roque. - 1.656 imágenes correspondientes a 14 libros de Oliva: San Roque.
12/11/17 - 1.702 imatges corresponents a 8 llibres d'Oliva: San Roque. - 1.702 imágenes correspondientes a 8 libros de Oliva: San Roque.
11/11/17 - 1.384 imatges corresponents a 5 llibres d'Oliva: Santa María. - 1.384 imágenes correspondientes a 5 libros de Oliva: Santa María.
10/11/17 Noves Indexacions:
- Alboraya, 684 registres de Matrimonis 1909-1917
- Benissa, 236 registres de Baptismes 1871
- Burjassot, 133 registres de Baptismes 1894
- Chiva, 172 registres de Baptismes 1901
- València-Benimaclet, 821 registres de Baptismes 1734-1778
Nuevas Indexaciones:
- Alboraya, 684 registros de Matrimonios 1909-1917
- Benissa, 236 registros de Bautismos 1871
- Burjassot, 133 registros de Bautismos 1894
- Chiva, 172 registros de Bautismos 1901
- València-Benimaclet, 821 registros de Bautismos 1734-1778
10/11/17 - 1.202 imatges corresponents a 5 llibres d'Oliva: Santa María. - 1.202 imágenes correspondientes a 5 libros de Oliva: Santa María.
08/11/17 - 973 imatges corresponents a 2 llibres d'Oliva: Santa María. - 973 imágenes correspondientes a 2 libros de Oliva: Santa María.
03/11/17 Noves Indexacions:
- Benissa: 419 registres de Baptismes 1869-1870
- Planes: 208 registres de Matrimonis 1889-1899
- Siete Aguas: 525 registres de Confirmacions 1914
- Tuéjar: 154 registres de Matrimonis 1901-1905
- València-San Esteban, 556 registres de Baptismes 1759-1760
Nuevas Indexaciones:
- Benissa: 419 registros de Bautismos 1869-1870
- Planes: 208 registros de Matrimonios 1889-1899
- Siete Aguas: 525 registros de Confirmaciones 1914
- Tuéjar: 154 registros de Matrimonios 1901-1905
- València-San Esteban, 556 registros de Bautismos 1759-1760
01/11/17 - 790 imatges corresponents a 1 llibre de Penàguila. - 790 imágenes correspondientes a 1 libro de Penàguila.
31/10/17 - 1.491 imatges corresponents a 2 llibres de Penàguila. - 1.491 imágenes correspondientes a 2 libros de Penàguila.
31/10/17 Noves Indexacions:
- Benissa: 405 registres de Baptismes 1867-1868
- Chiva: 288 registres de Baptismes 1899-1900
- Náquera: 308 registres de Matrimonis 1875-1891
- Siete Aguas: 950 registres de Confirmacions 1897
Nuevas Indexaciones:
- Benissa: 405 registros de Bautismos 1867-1868
- Chiva: 288 registros de Bautismos 1899-1900
- Náquera: 308 registros de Matrimonios 1875-1891
- Siete Aguas: 950 registros de Confirmaciones 1897
28/10/17 - 1.239 imatges corresponents a 2 llibres de Penàguila. - 1.239 imágenes correspondientes a 2 libros de Penàguila.
27/10/17 Noves Indexacions:
- Benissa: 221 registres de Baptismes 1897
- Planes: 121 registres de Baptismes 1897-1899
- Pobla de Farnals: 424 registres de Baptismes 1876-1907
- València-Cabañal: 426 registres de Baptismes cognoms lletres V i Z
- València-San Andrés: 339 registres de Baptismes 1874
Nuevas Indexaciones:
- Benissa: 221 registros de Bautismos 1897
- Planes: 121 registros de Bautismos 1897-1899
- Pobla de Farnals: 424 registros de Bautismos 1876-1907
- València-Cabañal: 426 registros de Bautismos apellidos letras V y Z
- València-San Andrés: 339 registros de Bautismos 1874
26/10/17 - 1.482 imatges corresponents a 2 llibres de Penàguila. - 1.482 imágenes correspondientes a 2 libros de Penàguila.
25/10/17 Noves Indexacions:
- Bugarra: 1.389 registres de Defuncions 1879-1917
- Náquera: 707 registres de Baptismes 1875-1891
- Oliva - San Roque: 958 registres de Matrimonis 1901-1910
Nuevas Indexaciones:
- Bugarra: 1.389 registros de Defunciones 1879-1917
- Náquera: 707 registros de Bautismos 1875-1891
- Oliva - San Roque: 958 registros de Matrimonios 1901-1910
24/10/17 - 1.546 imatges corresponents a 2 llibres de Penàguila. - 1.546 imágenes correspondientes a 2 libros de Penàguila.
21/10/17 Noves Indexacions:
- Benissa: 426 registres de Baptimes 1866 i 1898
- Burjassot: 153 registres de Baptimes 1893
- Chiva: 298 registres de Baptimes 1897-1898
- Tuéjar: 635 registres de Confirmacions 1902
Nuevas Indexaciones:
- Benissa: 426 registros de Bautimos 1866 y 1898
- Burjassot: 153 registros de Bautismos 1893
- Chiva: 298 registros de Bautismos 1897-1898
- Tuéjar: 635 registros de Confirmaciones 1902
20/10/17 - 1.798 imatges corresponents a 3 llibres de Penàguila. - 1.798 imágenes correspondientes a 3 libros de Penàguila.
18/10/17 - 56 imatges corresponents a 1 llibre de Siete Aguas.
- 1.602 imatges corresponents a 2 llibres de Penàguila.
- 56 imágenes correspondientes a 1 libro de Siete Aguas.
- 1.602 imágenes correspondientes a 2 libros de Penàguila.
17/10/17 Noves Indexacions:
- Alboraya: 548 registres de Matrimonis 1901-1908
- Benissa: 443 registres de Baptismes 1864-1865
- Oliva - San Roque: 1.443 registres de Baptismes 1901-1906
Nuevas Indexaciones:
- Alboraya: 548 registros de Matrimonios 1901-1908
- Benissa: 443 registros de Bautismos 1864-1865
- Oliva - San Roque: 1.443 registros de Bautismos 1901-1906
16/10/17 - 1.624 imatges corresponents a 2 llibres de Penàguila. - 1.624 imágenes correspondientes a 2 libros de Penàguila.
14/10/17 - 1.511 imatges corresponents a 2 llibres de Penàguila. - 1.511 imágenes correspondientes a 2 libros de Penàguila.
12/10/17 - 1.640 imatges corresponents a 2 llibres de Penàguila. - 1.640 imágenes correspondientes a 2 libros de Penàguila.
11/10/17 - 1.549 imatges corresponents a 2 llibres de Penàguila. - 1.549 imágenes correspondientes a 2 libros de Penàguila.
09/10/17 Noves Indexacions:
- Benissa, 843 registres de Baptismes de 1861-1863 i 1899
- Gandía: La Asunción, 840 registres de Confirmacions de 1895
- Tuéjar, 436 registres de Baptismes 1901-1905
Nuevas Indexaciones:
- Benissa, 843 registros de Bautismos de 1861-1863 i 1899
- Gandía: La Asunción, 840 registros de Confirmaciones de 1895
- Tuéjar, 436 registros de Bautismos 1901-1905
09/10/17 - 1.301 imatges corresponents a 3 llibres de Penàguila. - 1.301 imágenes correspondientes a 3 libros de Penàguila.
06/10/17 - 1.628 imatges corresponents a 3 llibres de Penàguila. - 1.628 imágenes correspondientes a 3 libros de Penàguila.
04/10/17 - 1.118 imatges corresponents a 7 llibres de Penàguila. - 1.118 imágenes correspondientes a 7 libros de Penàguila.
02/10/17 Noves Indexacions:
- Alboraya: 1.146 registres de Matrimonis 1886-1900
- Benissa: 441 registres de Baptismes 1859-1860
- Burjassot: 149 registres de Baptismes de 1892
- València - San Esteban: 576 registres de Baptismes 1761-1762
Nuevas Indexaciones:
- Alboraya: 1.146 registros de Matrimonios 1886-1900
- Benissa: 441 registros de Bautismos 1859-1860
- Burjassot: 149 registros de Bautismos de 1892
- València - San Esteban: 576 registros de Bautismos 1761-1762
22/09/17 - 670 imatges corresponents a 1 llibre d'Oliva: Santa María. - 670 imágenes correspondientes a 1 libro de Oliva: Santa María.
21/09/17 - 1.270 imatges corresponents a 2 llibres d'Oliva: Santa María. - 1.270 imágenes correspondientes a 2 libros de Oliva: Santa María.
19/09/17 - 1.202 imatges corresponents a 2 llibres d'Oliva: Santa María. - 1.202 imágenes correspondientes a 2 libros de Oliva: Santa María.
18/09/17 - 1.010 imatges corresponents a 1 llibre d'Oliva: Santa María. - 1.010 imágenes correspondientes a 1 libro de Oliva: Santa María.
16/09/17 Noves Indexacions:
- Bugarra: 860 registres de Matrimonis 1862-1896
- Siete Aguas: 325 registres de Defuncions 1901-1907
- València - Benimaclet: 803 registres de Baptismes 1779-1798
Nuevas Indexaciones:
- Bugarra: 860 registros de Matrimonios 1862-1896
- Siete Aguas: 325 registros de Defunciones 1901-1907
- València - Benimaclet: 803 registros de Bautismos 1779-1798
15/09/17 - 1.250 imatges corresponents a 4 llibres d'Oliva: Santa María. - 1.250 imágenes correspondientes a 4 libros de Oliva: Santa María.
14/09/17 - 1.157 imatges corresponents a 4 llibres d'Oliva: Santa María. - 1.157 imágenes correspondientes a 4 libros de Oliva: Santa María.
13/09/17 - 987 imatges corresponents a 4 llibres d'Oliva: Santa María. - 987 imágenes correspondientes a 4 libros de Oliva: Santa María.
12/09/17 Noves Indexacions:
- Alboraya: 582 registres de Matrimonis 1878-1885
- Alfara de la Baronia: 588 registres de Defuncions 1867-1892
- Benissa: 657 registres de Baptismes 1856-1858
- València - San Andrés: 338 registres de Baptismes 1875
Nuevas Indexaciones:
- Alboraya: 582 registros de Matrimonios 1878-1885
- Alfara de la Baronia: 588 registros de Defunciones 1867-1892
- Benissa: 657 registros de Bautismos 1856-1858
- València - San Andrés: 338 registros de Bautismos 1875
12/09/17 - 946 imatges corresponents a 4 llibres d'Oliva: Santa María. - 946 imágenes correspondientes a 4 libros de Oliva: Santa María.
12/09/17 - 1.003 imatges corresponents a 4 llibres d'Oliva: Santa María. - 1.003 imágenes correspondientes a 4 libros de Oliva: Santa María.
11/09/17 - 1.005 imatges corresponents a 4 llibres d'Oliva: Santa María. - 1.005 imágenes correspondientes a 4 libros de Oliva: Santa María.
09/09/17 - 1.007 imatges corresponents a 4 llibres d'Oliva: Santa María. - 1.007 imágenes correspondientes a 4 libros de Oliva: Santa María.
06/09/17 Noves Indexacions:
- Alboraya: 478 registres de Matrimonis 1871-1877
- Benilloba: 836 registres de Matrimonis 1870-1907
- Benissa: 582 registres de Baptismes 1853-1855
Nuevas Indexaciones:
- Alboraya: 478 registros de Matrimonios 1871-1877
- Benilloba: 836 registros de Matrimonios 1870-1907
- Benissa: 582 registros de Bautismos 1853-1855
29/08/17 - 1.025 imatges corresponents a 5 llibres d'Oliva: Santa María. - 1.025 imágenes correspondientes a 5 libros de Oliva: Santa María.
27/08/17 Noves Indexacions:
- Alboraya 414 registres de Matrimonis 1864-1870
- Benissa 717 registres de Baptismes 1849-1852
- Burjassot 296 registres de Baptismes 1890-1891
- Siete Aguas: 91 registres Matrimonis 1901-1907
Nuevas Indexaciones:
- Alboraya 414 registros de Matrimonios 1864-1870
- Benissa 717 registros de Bautismos 1849-1852
- Burjassot 296 registros de Bautismos 1890-1891
- Siete Aguas: 91 registros Matrimonios 1901-1907
27/08/17 - 1.083 imatges corresponents a 5 llibres d'Oliva: Santa María. - 1.083 imágenes correspondientes a 5 libros de Oliva: Santa María.
26/08/17 - 917 imatges corresponents a 6 llibres d'Oliva: Santa María. - 917 imágenes correspondientes a 6 libros de Oliva: Santa María.
25/08/17 - 767 imatges corresponents a 6 llibres d'Oliva: Santa María. - 767 imágenes correspondientes a 6 libros de Oliva: Santa María.
24/08/17 - 843 imatges corresponents a 5 llibres d'Oliva: Santa María. - 843 imágenes correspondientes a 5 libros de Oliva: Santa María.
23/08/17 - 736 imatges corresponents a 3 llibres d'Oliva: Santa María. - 736 imágenes correspondientes a 3 libros de Oliva: Santa María.
22/08/17 - 687 imatges corresponents a 3 llibres d'Oliva: Santa María. - 687 imágenes correspondientes a 3 libros de Oliva: Santa María.
21/08/17 - 820 imatges corresponents a 4 llibres d'Oliva: Santa María. - 820 imágenes correspondientes a 4 libros de Oliva: Santa María.
21/08/17 Noves Indexacions:
- Alboraya: 1.604 registres de Matrimonis 1839-1863
Nuevas Indexaciones:
- Alboraya: 1.604 registros de Matrimonios 1839-1863
20/08/17 - 994 imatges corresponents a 3 llibres de Penàguila. - 994 imágenes correspondientes a 3 libros de Penàguila.
18/08/17 - 921 imatges corresponents a 10 llibres de Penàguila. - 921 imágenes correspondientes a 10 libros de Penàguila.
18/08/17 - 448 imatges corresponents a 2 llibres d' Oliva: Santa María. - 448 imágenes correspondientes a 2 libros de Oliva: Santa María.
17/08/17 - 842 imatges corresponents a 4 llibres d' Oliva: Santa María. - 842 imágenes correspondientes a 4 libros de Oliva: Santa María.
16/08/17 - 1.037 imatges corresponents a 8 llibres d' Oliva: Santa María. - 1.037 imágenes correspondientes a 8 libros de Oliva: Santa María.
16/08/17 Noves Indexacions:
- Benissa: 1.048 registres de Baptismes 1844-1848
- Bugarra: 847 registres de Baptismes 1887-1900
- Gavarda: 184 registres de Confirmacions 1850
Nuevas Indexaciones:
- Benissa: 1.048 registros de Bautismos 1844-1848
- Bugarra: 847 registros de Bautismos 1887-1900
- Gavarda: 184 registros de Confirmaciones 1850
12/08/17 Noves Indexacions:
- Alboraya: 1.974 registres de Matrimonis 1803-1838
- Siete Aguas: 484 registres de Baptismes 1901-1907
Nuevas Indexaciones:
- Alboraya: 1.974 registros de Matrimonios 1803-1838
- Siete Aguas: 484 registros de Bautismos 1901-1907
12/08/17 - 1.014 imatges corresponents a 2 llibres de Penàguila. - 1.014 imágenes correspondientes a 2 libros de Penàguila.
11/08/17 - 796 imatges corresponents a 1 llibre d' Oliva: Santa María. - 796 imágenes correspondientes a 1 libro de Oliva: Santa María.
09/08/17 Noves Indexacions:
- Gavarda: 108 registros Defuncions 1848-1860
- Pobla de Farnals, La: 3.201 registres Baptismes 1779-1875
- Pobla de Farnals, La: 497 registres Defuncions 1893-1907
Nuevas Indexaciones:
- Gavarda: 108 registros Defunciones 1848-1860
- Pobla de Farnals, La: 3.201 registros Bautismos 1779-1875
- Pobla de Farnals, La: 497 registros Defunciones 1893-1907
09/08/17 - 731 imatges corresponents a 1 llibre d' Oliva: Santa María. - 731 imágenes correspondientes a 1 libro de Oliva: Santa María.
07/08/17 - 702 imatges corresponents a 1 llibre d' Oliva: Santa María. - 702 imágenes correspondientes a 1 libro de Oliva: Santa María.
05/08/17 - 862 imatges corresponents a 1 llibre d' Oliva: Santa María. - 862 imágenes correspondientes a 1 libro de Oliva: Santa María.
03/08/17 - 1.215 imatges corresponents a 12 llibres de La Pobla de Farnals. - 1.215 imágenes correspondientes a 12 libros de La Pobla de Farnals.
02/08/17 - 601 imatges corresponents a 2 llibres d' Oliva: Santa María. - 601 imágenes correspondientes a 2 libros de Oliva: Santa María.
31/07/17 - 415 imatges corresponents a 2 llibres d' Oliva: Santa María. - 415 imágenes correspondientes a 2 libros de Oliva: Santa María.
31/07/17 Noves Indexacions:
- Benissa: 1.048 registres de Baptismes 1839-1843
- València - San Andrés: 330 registres de Baptismes 1876
Nuevas Indexaciones:
- Benissa: 1.048 registros de Bautismos 1839-1843
- València - San Andrés: 330 registros de Bautismos 1876
30/07/17 - 376 imatges corresponents a 1 llibre d' Oliva: Santa María. - 376 imágenes correspondientes a 1 libro de Oliva: Santa María.
29/07/17 - 976 imatges corresponents a 1 llibre d' Oliva: Santa María. - 976 imágenes correspondientes a 1 libro de Oliva: Santa María.
28/07/17 - 814 imatges corresponents a 1 llibre d' Oliva: Santa María. - 814 imágenes correspondientes a 1 libro de Oliva: Santa María.
27/07/17 - 461 imatges corresponents a 1 llibre d' Oliva: Santa María. - 461 imágenes correspondientes a 1 libro de Oliva: Santa María.
25/07/17 - 523 imatges corresponents a 1 llibre d' Oliva: Santa María. - 523 imágenes correspondientes a 1 libro de Oliva: Santa María.
24/07/17 - 735 imatges corresponents a 1 llibre d' Oliva: Santa María. - 735 imágenes correspondientes a 1 libro de Oliva: Santa María.
24/07/17 Noves Indexacions:
- Benissa: 809 registres de Baptismes 1835-1838
- Siete Aguas: 621 registres de Defuncions 1880-1890
Nuevas Indexaciones:
- Benissa: 809 registros de Bautismos 1835-1838
- Siete Aguas: 621 registros de Defunciones 1880-1890
23/07/17 - 740 imatges corresponents a 1 llibre d' Oliva: Santa María. - 740 imágenes correspondientes a 1 libro de Oliva: Santa María.
21/07/17 - 836 imatges corresponents a 1 llibre d' Oliva: Santa María. - 836 imágenes correspondientes a 1 libro de Oliva: Santa María.
21/07/17 Noves Indexacions:
- Burjassot: 153 registres de Baptismes 1889
- L'Orxa, L': 345 registres de Baptismes 1900-1905
- L'Orxa, L': 212 registres de Matrimonis 1900-1907
- València - San Esteban: 550 registres de Baptismes 1768-1769
Nuevas Indexaciones:
- Burjassot: 153 registros de Bautismos 1889
- Orxa, L': 345 registros de Bautismos 1900-1905
- Orxa, L': 212 registros de Matrimonios 1900-1907
- València: San Esteban: 550 registros de Bautismos 1768-1769
20/07/17 - 2.027 imatges corresponents a 16 llibres de Benirredrà. - 2.027 imágenes correspondientes a 16 libros de Benirredrà.
19/07/17 - 776 imatges corresponents a 4 llibres d' Oliva: Santa María. - 776 imágenes correspondientes a 4 libros de Oliva: Santa María.
19/07/17 Noves Indexacions:
- 4.891 registres de Baptismes 1802-1899 de L'Orxa.
Nuevas Indexaciones:
- 4.891 registros de Bautismos 1802-1899 de L'Orxa.
19/07/17 Ja es poden consultar a l'Arxiu Diocesà 23 llibres de Benirredrá. Ya se pueden consultar en el Archivo Diocesano 23 libros de Benirredrá.
17/07/17 - 531 imatges corresponents a 1 llibre de Penàguila. - 531 imágenes correspondientes a 1 libro de Penàguila.
16/07/17 Noves Indexacions:
- Benilloba: 211 registres de Baptismes 1904-1907
- Benissa: 996 registres de Baptismes 1829-1834
- Benissa: 217 registres de Baptismes 1900
- Gavarda: 90 registres de Matrimonis 1848-1860
- Ollería: 2.035 registres de Baptismes 1872-1885
- València-San Andrés: 330 registres de Baptismes 1877
- València-Benimaclet: 784 registres de Baptismes 1799-1813
Nuevas Indexaciones:
- Benilloba: 211 registros de Bautismos 1904-1907
- Benissa: 996 registros de Bautismos 1829-1834
- Benissa: 217 registros de Bautismos 1900
- Gavarda: 90 registros de Matrimonios 1848-1860
- Ollería: 2.035 registros de Bautismos 1872-1885
- València-San Andrés: 330 registros de Bautismos 1877
- València-Benimaclet: 784 registros de Bautismos 1799-1813
16/07/17 - 1.498 imatges corresponents a 3 llibres de Penàguila. - 1.498 imágenes correspondientes a 3 libros de Penàguila.
11/07/17 Noves Indexacions:
- 1.334 registres Baptismes de Villar del Arzobispo 1894-1901
- 1.837 registres Baptismes (1er cognom amb M) de València-Cabañal.
Nuevas Indexaciones:
- 1.334 registros Bautismos de Villar del Arzobispo 1894-1901
- 1.837 registros Bautismos (1er apellido con M) de València-Cabañal.
09/07/17 Noves Indexacions:
- 1.560 registres Defuncions d'Orxa 1860-1899
- 2.182 registres Matrimonis d'Orxa 1802-1899
- 968 registres Defuncions de Siete Aguas 1859-1879.
Nuevas Indexaciones:
- 1.560 registros Defunciones de Orxa 1860-1899
- 2.182 registros Matrimonios de Orxa 1802-1899
- 968 registros Defunciones de Siete Aguas 1859-1879.
04/07/17 Noves Indexacions:
- Benissa: 908 registres de Baptismes 1824-1828
- Benissa: 454 registres de Baptismes 1901-1902
- Gavarda: 188 registres de Baptismes 1848-1860
- Orxa, L' : 2.045 registres de Defuncions 1802-1859
- València - San Andrés: 296 registres de Baptismes 1878
Nuevas Indexaciones:
- Benissa: 908 registros de Bautismos 1824-1828
- Benissa: 454 registros de Bautismos 1901-1902
- Gavarda: 188 registros de Bautismos 1848-1860
- Orxa, L' : 2.045 registros de Defunciones 1802-1859
- València - San Andrés: 296 registros de Bautismos 1878
28/06/17 - 562 imatges corresponents a 1 llibre de Penàguila. - 562 imágenes correspondientes a 1 libro de Penàguila.
27/06/17 - 1.740 imatges corresponents a 5 llibres de Penàguila. - 1.740 imágenes correspondientes a 5 libros de Penàguila.
26/06/17 - 1.909 imatges corresponents a 21 llibres de Penàguila. - 1.909 imágenes correspondientes a 21 libros de Penàguila.
25/06/17 - 1.918 imatges corresponents a 15 llibres de Penàguila. - 1.918 imágenes correspondientes a 15 libros de Penàguila.
24/06/17 - 2.322 imatges corresponents a 20 llibres de Penàguila. - 2.322 imágenes correspondientes a 20 libros de Penàguila.
23/06/17 - 567 imatges corresponents a 2 llibres de Palma de Gandia.
- 614 imatges corresponents a 3 llibres de Vilallonga.
- 567 imágenes correspondientes a 2 libros de Palma de Gandia.
- 614 imágenes correspondientes a 3 libros de Vilallonga.
15/06/17 Noves Indexacions:
- Benissa: 301 registres de Baptismes 1816-1817
- Siete Aguas: 520 registres de Defuncions 1849-1859
- Titaguas: 893 registres de Defuncions 1873-1894
- València - San Andrés 311 registres de Baptismes 1879
Nuevas Indexaciones:
- Benissa: 301 registros de Bautismos 1816-1817
- Siete Aguas: 520 registros de Defunciones 1849-1859
- Titaguas: 893 registros de Defunciones 1873-1894
- València - San Andrés 311 registros de Bautismos 1879
09/06/17 Noves Indexacions:
- Burjassot: 148 registres de Baptismes 1888
- Llíria: 2.822 registres de Defuncions 1856-1865
- Ollería, L' 1.240 registres de Baptismes 1886-1893
- Planes: 85 registres de Baptismes 1894-1895
- Titaguas: 1.149 registres de Confirmacions 1725-1826
- València - Cabañal: 623 registres de Baptismes (cognoms lletra F)
Nuevas Indexaciones:
- Burjassot: 148 registros de Bautismos 1888
- Llíria: 2.822 registros de Defunciones 1856-1865
- Ollería, L' 1.240 registros de Bautismos 1886-1893
- Planes: 85 registros de Bautismos 1894-1895
- Titaguas: 1.149 registros de Confirmaciones 1725-1826
- València - Cabañal: 623 registros de Bautismos (apellidos letra F)
06/06/17 Ja es poden consultar a l'Arxiu Diocesà tres llibres de Requena - La Portera. Ya se pueden consultar en el Archivo Diocesano tres libros de Requena - La Portera.
06/06/17 Noves Indexacions:
- 10.132 registres de Baptismes de Llíria dels anys 1848-1875.
Nuevas Indexaciones:
- 10.132 registros de Bautismos de Llíria de los años 1848-1875.
03/06/17 - 87 imatges corresponents a 1 llibre d'Alcublas.
- 38 imatges corresponents a 3 llibres de Tavernes de la Valldigna.
- 87 imágenes correspondientes a 1 libro de Alcublas.
- 38 imágenes correspondientes a 3 libros de Tavernes de la Valldigna.
02/06/17 Noves Indexacions:
- Burjassot: 136 registres de Baptismes 1887.
- Planes: 53 registres de Baptismes 1893.
- Siete Aguas: 726 registres de Defuncions 1835-1849
- Titaguas: 573 registres de Baptismes 1855-1907
- Titaguas: 841 registres de Confirmacions 1839-1866
- València - San Esteban: 501 registres de Baptismes 1872-1873
Nuevas Indexaciones:
- Burjassot: 136 registros de Bautismos 1887.
- Planes: 53 registros de Bautismos 1893.
- Siete Aguas: 726 registros de Defunciones 1835-1849
- Titaguas: 573 registros de Bautismos 1855-1907
- Titaguas: 841 registros de Confirmaciones 1839-1866
- València - San Esteban: 501 registros de Baustimos 1872-1873
25/05/17 Noves Indexacions:
- Alfara de la Baronia: 300 registres de Matrimonis 1867-1892
- Benissa: 1.088 registres de Matrimonis 1898-1907
- Llíria: 5.038 registres de Matrimonis 1848-1880
- Siete Aguas: 730 registres de Defuncions 1819-1835
Nuevas Indexaciones:
- Alfara de la Baronia: 300 registros de Matrimonios 1867-1892
- Benissa: 1.088 registros de Matrimonios 1898-1907
- Llíria: 5.038 registros de Matrimonios 1848-1880
- Siete Aguas: 730 registros de Defunciones 1819-1835
24/05/17 - 1.398 imatges corresponents a 8 llibres d'Andilla
- 75 imatges corresponents a 4 llibres d'Andilla - Osset
- 1.398 imágenes correspondientes a 8 libros de Andila
- 75 imágenes correspondientes a 3 libros de Andilla - Osset
18/05/17 Noves Indexacions:
- Benissa: 462 registres de Baptismes 1813-1815
- Benissa: 1418 registres de Matrimonis 1883-1897
- Gavarda: 111 registres de Defuncions 1860-1868
- València-Cabañal: 468 registres de Baptismes, cognoms lletres D i E 1851-1899
Nuevas Indexaciones:
- Benissa: 462 registros de Bautismos 1813-1815
- Benissa: 1418 registros de Matrimonios 1883-1897
- Gavarda: 111 registros de Defunciones 1860-1868
- València-Cabañal: 468 registros de Bautismos, apellidos letras D y E 1851-1899
12/05/17 Noves Indexacions:
- Benissa: 907 registres de Baptismes 1807-1812
- Burjassot: 125 registres de Baptismes 1886
- Gavarda: 74 registres de Matrimonis 1860-1870
- Siete Aguas: 453 registres de Defuncions 1808-1819
- València - San Esteban: 459 registres de Baptismes 1774-1775
Nuevas Indexaciones:
- Benissa: 907 registros de Bautismos 1807-1812
- Burjassot: 125 registros de Bautismos 1886
- Gavarda: 74 registros de Matrimonios 1860-1870
- Siete Aguas: 453 registros de Defunciones 1808-1819
- València - San Esteban: 459 registros de Bautismos 1774-1775
05/05/17 Noves Indexacions:
- Alfara de la Baronia: 160 registres de Confirmacions 1880
- Gavarda: 172 registres de Baptismes 1860-1868
- Ollería, L': 998 registes de Baptismes 1894-1900
- València - Cabañal: 1.052 registres de Baptismes (cognoms lletra C)
Nuevas Indexaciones:
- Alfara de la Baronia: 160 registros de Confirmaciones 1880
- Gavarda: 172 registros de Bautismos 1860-1868
- Ollería, L': 998 registos de Bautismos 1894-1900
- València - Cabañal: 1.052 registros de Bautismos (apellidos letra C)
03/05/17 Noves Indexacions:
- Benissa: 894 registres de Baptismes 1801-1806
- Benissa: 718 registres de Matrimonis 1875-1882
- Burjassot: 269 registres de Baptismes 1884-1885
- Planes: 35 registres de Baptismes 1892
- Siete Aguas: 268 registres de Matrimonis 1808-1819
Nuevas Indexaciones:
- Benissa: 894 registros de Bautismos 1801-1806
- Benissa: 718 registros de Matrimonios 1875-1882
- Burjassot: 269 registros de Bautismos 1884-1885
- Planes: 35 registros de Bautismos 1892
- Siete Aguas: 268 registros de Matrimonios 1808-1819
28/04/17 Noves Indexacions:
- Alfara de la Baronia: 297 registres de Confirmacions 1866
- Gandía - La Asunción: 1.114 registres de Confirmacions 1887
- Gavarda: 125 registres de Defuncions 1868-1879
- Planes: 131 registres de Baptismes 1889-1891
- Siete Aguas: 344 registres de Matrimonis 1819-1835
Nuevas Indexaciones:
- Alfara de la Baronia: 297 registros de Confirmaciones 1866
- Gandía - La Asunción: 1.114 registros de Confirmacione 1887
- Gavarda: 125 registros de Defunciones 1868-1879
- Planes: 131 registros de Bautismos 1889-1891
- Siete Aguas: 344 registros de Matrimonios 1819-1835
23/04/17 Noves Indexacions:
- Agullent: 602 registres de Baptismes 1885-1898
- Benilloba: 242 registres de Baptismes 1900-1903
- Benissa: 622 registres de Matrimonis 1869-1874
- Siete Aguas: 332 registres de Matrimonis 1835-1849
- Titaguas: 583 registres de Baptismes 1839-1851
Nuevas Indexaciones:
- Agullent: 602 registros de Bautismos 1885-1898
- Benilloba: 242 registros de Bautismos 1900-1903
- Benissa: 622 registros de Matrimonios 1869-1874
- Siete Aguas: 332 registros de Matrimonios 1835-1849
- Titaguas: 583 registros de Bautismos 1839-1851
23/04/17 A partir del 25/04/2017 es poden consultar a l'Arxiu Diocesà 3 llibres sagramentals fotodigitalitzats de Requena-Los Pedrones. A partir del 25/04/2017 se pueden consultar en el Archivo Diocesano 3 libros sacramentales nuevos fotodigitalizados de Requena-Los Pedrones.
21/04/17 A partir del 21/04/2017 es poden consultar a l'Arxiu Diocesà 23 llibres nous fotodigitalitzats de Ràfol d'Almúnia. A partir del 21/04/2017 se pueden consultar en el Archivo Diocesano 23 libros nuevos fotodigitalizados de Ràfol d'Almúnia.
20/04/17 - 1.727 imatges corresponents a 13 llibres de Ràfol d'Almúnia. - 1.727 imágenes correspondientes a 13 libros de Ràfol d'Almúnia.
18/04/17 Noves Indexacions:
- Alcoleja: 157 registres de Baptismes 1903-1907
- Alfara de la Baronia: 746 registres de Baptismes 1867-1892
- Benissa: 599 registres de Baptismes 1797-1800 i 470 de Matrimonis 1864-1868
- València - Benimaclet: 438 registres de Matrimonis 1799-1813
Nuevas Indexaciones:
- Alcoleja: 157 registros de Bautismos 1903-1907
- Alfara de la Baronia: 746 registros de Bautismos 1867-1892
- Benissa: 599 registros de Bautismos 1797-1800 y 470 de Matrimonios 1864-1868
- València - Benimaclet: 438 registros de Matrimonios 1799-1813
11/04/17 Noves Indexacions:
- Alcoleja: 406 registres de Baptismes 1892-1902 i 244 registres de Matrimonis 1892-1907
- Gandía- La Asunción: 638 registres de Confirmacions 1888
- Gavarda: 266 registres de Baptismes 1869-1879 i 74 registres de Matrimonis 1871-1879
Nuevas Indexaciones:
- Alcoleja: 406 registros de Bautismos 1892-1902 y 244 registros de Matrimonios 1892-1907
- Gandía- La Asunción: 638 registros de Confirmaciones 1888
- Gavarda: 266 registros de Bautismos 1869-1879 y 74 registros de Matrimonios 1871-1879
09/04/17 Noves Indexacions:
- Gandía - La Asunción: 1.091 registres Confirmacions 1891
- Benissa: 1.795 registres de Bautismes 1783-1796
- Siete Aguas: 290 registres de Matrimonis 1849-1859
Nuevas Indexaciones:
- Gandía - La Asunción: 1.091 registros Confirmaciones 1891
- Benissa: 1.795 registros de Bautismos 1783-1796
- Siete Aguas: 290 registros de Matrimonios 1849-1859
06/04/17 Noves Indexacions:
- 10.608 registres de Baptismes de Llíria 1876-1907
- 3.666 registres de Matrimonis de Llíria 1881-1907
Nuevas Indexaciones:
- 10.608 registros de Bautismos de Llíria 1876-1907
- 3.666 registros de Matrimonios de Llíria 1881-1907
05/04/17 - 362 imatges corresponents a 4 llibres de Bocairent - 362 imágenes correspondientes a 4 libros de Bocairent
03/04/17 Noves Indexacions:
- 758 registres de Baptismes d'Alcoleja 1866-1882
- 754 registres de Confirmacions de Gandía: La Asunción 1893-1894
- 547 registres de Baptimes de Gavarda 1880-1900
- 545 registres de Baptismes de Beniarrés 1901-1907
- 315 registres de Defuncions de Beniarrés 1901-1907
Nuevas Indexaciones:
- 758 registros de Bautismos de Alcoleja 1866-1882
- 754 registros de Confirmaciones de Gandía: La Asunción 1893-1894
- 547 registros de Bautimos de Gavarda 1880-1900
- 545 registros de Bautismos de Beniarrés 1901-1907
- 315 registros de Defunciones de Beniarrés 1901-1907
27/03/17 Ja es poden consultar a l'Arxiu Diocesà 4 llibres nous fotodigitalitzats de Bocairent. Ya se pueden consultar en el Archivo Diocesano 4 libros nuevos fotodigitalizados de Bocairent.
24/03/17 Noves Indexacions:
- Bolbaite 1078 registres de Baptismes 1783-1819
- Siete Aguas 526 registres de Matrimonis 1859-1879
Nuevas Indexaciones:
- Bolbaite 1078 registros de Bautismos 1783-1819
- Siete Aguas 526 registros de Matrimonios 1859-1879
20/03/17 Noves Indexacions:
- Alcoleja: 532 registres de Matrimonis 1860-1891
- Benissa: 385 registres de Baptismes 1780-1782 i 646 de Matrimonis 1857-1863
- Burjassot: 373 registres de Baptismes 1881-1883
Nuevas Indexaciones:
- Alcoleja: 532 registros de Matrimonios 1860-1891
- Benissa: 385 registros de Bautismos 1780-1782 y 646 de Matrimonios 1857-1863
- Burjassot: 373 registros de Bautismos 1881-1883
14/03/17 Noves Indexacions:
- Benissa: 669 registres de Baptismes 1775-1779 i 414 de Matrimonis 1853-1856
- València - Cabañal: 2.079 registres de Baptismes 1851-1899 (cognoms A i B)
- València - San Esteban: 776 registres de Baptismes 1776-1778
Nuevas Indexaciones:
- Benissa: 669 registros de Bautismos 1775-1779 i 414 de Matrimonios 1853-1856
- València - Cabañal: 2.079 registros de Bautismos 1851-1899 (apellidos A y B)
- València - San Esteban: 776 registros de Bautismos 1776-1778
11/03/17 Noves Indexacions:
- Benissa, 382 registres Baptismes de 1772-1774
- Titaguas, 400 registres Baptismes de 1831-1838
- Siete Aguas, 366 registres Matrimonis de 1880-1890
- Gavarda, 355 registres Defuncions de 1880-1907
Nuevas Indexaciones:
- Benissa, 382 registros Bautismos de 1772-1774
- Titaguas, 400 registros Bautismos de 1831-1838
- Siete Aguas, 366 registros Matrimonios de 1880-1890
- Gavarda, 355 registros Defunciones de 1880-1907
09/03/17 - 1.723 imatges corresponents a 5 llibres d'Alcublas
- 278 imatges corresponents a 3 llibres de Banyeres
- 1.723 imágenes correspondientes a 5 libros de Alcublas
- 278 imágenes correspondientes a 3 libros de Banyeres
23/02/17 Noves Indexacions:
- València - Benimaclet: 376 registres de Matrimonios 1814-1829
- Benissa: 281 registres de Baptismes 1769-1771 i 1.142 registres de Matrimonis 1838-1852
- Carcaixent - La Asunción: 3.292 registres de Matrimonis 1903-1907
- Gavarda: 438 registres de Baptismes 1901-1907 i 107 registres de Confirmacions 1901-1907
Nuevas Indexaciones:
- València - Benimaclet: 376 registros de Matrimonios 1814-1829
- Benissa: 281 registros de Bautismos 1769-1771 y 1.142 registros de Matrimonios 1838-1852
- Carcaixent - La Asunción: 3.292 registros de Matrimonios 1903-1907
- Gavarda: 438 registros de Bautismos 1901-1907 y 107 registros de Confirmaciones 1901-1907
25/02/17 Noves Indexacions:
- Agullent: 402 registres de Baptismes 1899-1907
Nuevas Indexaciones:
- Agullent: 402 registros de Bautismos 1899-1907
24/02/17 - 981 imatges corresponents a 3 llibres d'Alcublas. - 981 imágenes correspondientes a 3 libros de Alcublas.
23/02/17 Noves Indexacions:
- Alcoleja: Baptismes 246 registres 1860-1865, 311 de 1882-1891
- Titaguas: 386 registres de Baptismes 1823-1830
- Benissa: 2.044 registres de Matrimonis 1812-1837
Nuevas Indexaciones:
- Alcoleja: Bautismos 246 registros 1860-1865, 311 de 1882-1891
- Titaguas: 386 registros de Bautismos 1823-1830
- Benissa: 2.044 registros de Matrimonios 1812-1837
15/02/17 Noves Indexacions:
- Benissa: 1.057 registres de Baptismes 1758-1768
- Bujassot: 608 registres de Baptismes 1876-1871
- Titaguas: 247 registres de Baptismes 1818-1822
- València - San Esteban: 520 registres de Baptismes 1779-1780
- València - Benimaclet: 472 registres de Matrimonis 1830-1845
Nuevas Indexaciones:
- Benissa: 1.057 registros de Bautismos 1758-1768
- Bujassot: 608 registros de Bautismos 1876-1871
- Titaguas: 247 registros de Bautismos 1818-1822
- València - San Esteban: 520 registros de Bautismos 1779-1780
- València - Benimaclet: 472 registros de Matrimonios 1830-1845
09/02/17 Noves Indexacions:
- Bolbaite: 4.880 registres de Baptismes 1820-1902 i 324 registres de Matrimonis 1885-1895
- Gavarda: 282 Registres de Matrimonis 1880-1907
Nuevas Indexaciones:
- Bolbaite: 4.880 registros de Bautismos 1820-1902 y 324 registros de Matrimonios 1885-1895
- Gavarda: 282 Registros de Matrimonios 1880-1907
06/02/17 - 642 imatges corresponents a 6 llibres de Tormos. - 642 imágenes correspondientes a 6 libros de Tormos.
31/01/17 Noves Indexacions:
- Agullent 516 registres de Matrimonis 1857-1884 i 233 registres de Defuncions 1899-1907
- Benissa 545 registres de Baptismes 1748-1752 i 634 registres de Matrimonis 1802-1811
- Titaguas 384 registres de Baptismes 1807-1816 i 348 registres de Matrimonis 1821-1838
- València - San Esteban 745 registres de Baptismes 1781-1783
Nuevas Indexaciones:
- Agullent 516 registros de Matrimonios 1857-1884 y 233 registros de Defunciones 1899-1907
- Benissa 545 registros de Bautismos 1748-1752 y 634 registros de Matrimonios 1802-1811
- Titaguas 384 registros de Bautismos 1807-1816 y 348 registros de Matrimonios 1821-1838
- València - San Esteban 745 registros de Bautismos 1781-1783
24/01/17 - 2.866 imatges corresponents a 29 llibres de Benimarfull. - 2.866 imágenes correspondientes a 29 libros de Benimarfull.
23/01/17 Ja es poden consultar a l'Arxiu Diocesà 44 llibres nous fotodigitalitzats de Benimarfull. Ya se pueden consultar en el Archivo Diocesano 44 libros nuevos fotodigitalizados de Benimarfull.
22/01/17 Noves Indexacions:
- Alboraya 780 registres de Matrimonis de 1783 a 1820
- Benissa 419 registres de Baptismes de 1748 a 1752
- Benissa 1.398 registres de Matrimonis de 1776 a 1801
- Titaguas 905 registres de Baptismes de 1781 a 1806
- Titaguas 506 registres de Matrimonis de 1793-1820
Nuevas Indexaciones:
- Alboraya 780 registros de Matrimonios de 1783 a 1820
- Benissa 419 registros de Bautismos de 1748 a 1752
- Benissa 1.398 registros de Matrimonios de 1776 a 1801
- Titaguas 905 registros de Bautismos de 1781 a 1806
- Titaguas 506 registros de Matrimonios de 1793-1820
14/01/17 Ja es pot consultar a l'Arxiu Diocesà un nou llibre fotodigitalitzat de Benigànim: Baptismes 1903-1908 (accessible fins 1907). Ya se puede consultar en el Archivo Diocesano un nuevo libro fotodigitalizado de Benigánim: Libro de Bautismos 1903-1908 (accesible hasta 1907).
14/01/17 Noves Indexacions:
- 344 registres de Matrimonis d'Agullent 1885-1907
- 434 registres de Defuncions d'Agullent 1885-1898
- 729 registres de Baptismes de Benigànim 1903-1907
- 466 registres de Matrimonis de València - Benimaclet 1846-1864
- 1.208 registres de Baptismes de Benissa 1731-1747
- 340 registres de Matrimonis de Benissa 1770-1775
Nuevas Indexaciones:
- 344 registros de Matrimonios de Agullent 1885-1907
- 434 registros de Defunciones de Agullent 1885-1898
- 729 registros de Bautismos de Benigánim 1903-1907
- 466 registros de Matrimonios de València - Benimaclet 1846-1864
- 1.208 registros de Bautismos de Benissa 1731-1747
- 340 registros de Matrimonios de Benissa 1770-1775
07/01/17 - 510 registres de Baptismes de Benissa 1723-1730
- 896 registres de Matrimonis de Benissa 1748-1769
- 2.930 registres de Matrimonis de Benigànim 1851-1902
- 2.034 registres de Defuncions de Benigànim 1861-1902
- 510 registros de Bautismos de Benissa 1723-1730
- 896 registros de Matrimonios de Benissa 1748-1769
- 2.930 registros de Matrimonios de Benigànim 1851-1902
- 2.034 registros de Defunciones de Benigànim 1861-1902
30/12/16 - 273 imatges corresponents a les Visites Pastorals de 1663, 1666 i 1688 de Muro de Alcoy - San Juan Bautista. - 273 imágenes correspondientes a las Visitas Pastorales de 1663, 1666 y 1688 de Muro de Alcoy - San Juan Bautista.
30/12/16 - 2786 registres de Matrimonis de Benigànim 1800-1850
- 663 registres de Defuncions de Benigànim 1850-1860
- 551 registres de Baptismes de Benissa 1712-1722
- 1.004 registres de Matrimonis de Benissa 1712-1747
- 63 registres de Defuncions d'Alfara de la Baronia 1903-1906
- 2786 registros de Matrimonios de Benigánim 1800-1850
- 663 registros de Defunciones de Benigánim 1850-1860
- 551 registros de Bautismos de Benissa 1712-1722
- 1.004 registros de Matrimonios de Benissa 1712-1747
- 63 registros de Defunciones de Alfara de la Baronia 1903-1906
23/12/16 - 1.006 imatges corresponents a 9 llibres de Sant Tomàs Apòstol i Sant Felipe Neri de València. - 1.006 imágenes correspondientes a 9 libros de Santo Tomás Apóstol y San Felipe Neri de València.
23/12/16 A partir del 28/12/16 es podran consultar a l'Arxiu Diocesà 9 nous llibres de de Sant Tomàs Apòstol i Sant Felipe Neri de València. A partir del 28/12/16 se podrán consultar en el Archivo Diocesano 9 nuevos libros de de Santo Tomás Apóstol y San Felipe Neri de València.
23/12/16 - 986 registres de Baptismes de València - Benimaclet 1814-1819
- 1.627 registres de Baptismes de Benissa 1676-1711
- 756 registres de Matrimonis de Benissa 1676-1711
- 256 registres de Baptismes de València - San Esteban 1784
- 569 registres de Baptismes de Titaguas 1761-1780
986 registros de Bautismos de València - Benimaclet 1814-1819
- 1.627 registros de Bautismos de Benissa 1676-1711
- 756 registros de Matrimonios de Benissa 1676-1711
- 256 registros de Bautismos de València - San Esteban 1784
- 569 registros de Bautismos de Titaguas 1761-1780
18/12/16 - 19.184 registres de Baptismes de Benigànim de 1732 a 1902. - 19.184 registros de Bautismos de Benigànim de 1732 a 1902.
16/12/16 - 2.760 imatges corresponents a 26 llibres de Facheca. - 2.760 imágenes correspondientes a 26 libros de Facheca.
16/12/16 A partir de dilluns 19/12/16 es podran consultar a l'Arxiu Diocesà 39 nous llibres de Facheca i 4 de Benigànim. A partir del lunes 19/12/16 se podrán consultar en el Archivo Diocesano 39 nuevos libros de Facheca y 4 de Benigánim.
11/12/16 - 546 registres de Burjassot, Baptismes de 1871 a 1875
- 1.123 registres de Titaguas, Baptismes de 1689 a 1760
- 686 registres de Siete Aguas, Confirmacions de 1850
- 546 registros de Burjassot, Bautismos de 1871 a 1875
- 1.123 registros de Titaguas, Bautismos de 1689 a 1760
- 686 registros de Siete Aguas, Confirmaciones de 1850
03/12/16 - 1.649 imatges corresponents a 9 llibres de Gaianes. - 1.649 imágenes correspondientes a 9 libros de Gaianes.
02/12/16 - 2.627 imatges corresponents a 32 llibres d'Alcocer de Planes. - 2.627 imágenes correspondientes a 32 libros de Alcocer de Planes.
28/11/16 - 1934 registres de Matrimonis d'Alboraya 1720-1782
- 3352 registres de Baptismes de Benissa 1543-1676
- 1404 registres de Matrinonis de Benissa 1543-1676
- 5175 registres de Baptismes de Senija 1569-1906
- 2244 registres de Matrimonis de Senija 1572-1910
- 474 registres de Baptismes de València - San Esteban 1785-1786
- 1934 registros de Matrimonios de Alboraya 1720-1782
- 3352 registros de Bautismos de Benissa 1543-1676
- 1404 registros de Matrinonios de Benissa 1543-1676
- 5175 registros de Bautismos de Senija 1569-1906
- 2244 registros de Matrimonios de Senija 1572-1910
- 474 registros de Bautismos de València - San Esteban 1785-1786
07/11/16 - 235 registres de Baptismes de València - San Esteban, any 1787
- 305 registres de Baptismes de València - San Andrés, any 1780
- 412 registres de Baptismes de Burjassot, anys 1867-1870
- 699 registres de Baptismes de Turís, anys 1704-1726
- 1438 registres de Matrimonis d' Alboraya, anys 1596-1719
- 235 registros de Bautismos de València - San Esteban, año 1787
- 305 registros de Bautismos de València - San Andrés, año 1780
- 412 registros de Bautismos de Burjassot, años 1867-1870
- 699 registros de Bautismos de Turís, años 1704-1726
- 1438 registros de Matrimonios de Alboraya, años 1596-1719
02/10/16 - 1.938 imatges corresponents a 9 llibres de Villar del Arzobispo. - 1.938 imágenes correspondientes a 9 libros de Villar del Arzobispo.
01/11/16 S'han digitalitzat i es poden consultar a l' Arxiu Diocesà 9 llibres de Villar del Arzobispo corresponents a 13 Visites Pastorals. Se han digitalizado y se pueden consultar en el Archivo Diocesano 9 libros de Villar del Arzobispo correspondientes a 13 Visitas Pastorals.
27/10/16 - 1.294 registres de Baptismes de Titaguas 1546-1688
- 1.163 registres de Baptismes de Burjassot 1854-1866
- 1.099 registres de Baptismes de València - San Esteban 1788-1792
- 1.294 registros de Bautismos de Titaguas 1546-1688
- 1.163 registros de Bautismos de Burjassot 1854-1866
- 1.099 registros de Bautismos de València - San Esteban 1788-1792
24/10/16 - 449 imatges corresponents a 8 llibres de Benimassot. - 449 imágenes correspondientes a 8 libros de Benimassot.
23/10/16 S'han digitalitzat i es poden consultar a l' Arxiu Diocesà, a partir del 25/10/2016 1 llibre mes de Balones i 8 de Benimassot. Se han digitalizado y se pueden consultar en el Archivo Diocesano, a partir del 25/10/2016 1 libro más de Balones y 8 de Benimassot.
11/10/16 - 1.334 imatges corresponents a 4 llibres de Bolbaite. - 1.334 imágenes correspondientes a 4 libros de Bolbaite.
10/10/16 - 34 imatges corresponents a 1 llibre de Benilloba
- 2.261 imatges corresponents a 29 llibres de Yátova.
- 34 imágenes correspondientes a 1 libro de Benilloba
- 2.261 imágenes correspondientes a 29 libros de Yátova.
10/10/16 S'han digitalitzat i es poden consultar a l' Arxiu Diocesà 4 llibres de Benilloba i 42 de Yátova. Se han digitalizado y se pueden consultar en el Archivo Diocesano 4 libros de Benilloba y 42 de Yátova.
09/10/16 - 987 imatges corresponents a 15 llibres de Millena. - 987 imágenes correspondientes a 15 libros de Millena.
08/10/16 - 1360 registres de Baptismes de Burjassot 1838-1853 - 1360 registros de Bautismos de Burjassot 1838-1853
08/10/16 - 626 imatges corresponents a 12 llibres d'Agullent - 626 imágenes correspondientes a 12 libros de Agullent
06/10/16 - 302 imatges corresponents a 1 llibre d'Alpuente. - 302 imágenes correspondientes 1 libro de Alpuente.
05/10/16 S'han digitalitzat 19 llibres de Millena que ja es poden consultar a l'Arxiu Diocesà. Se han digitalizado 19 libros de Millena que ya se pueden consultar en el Archivo Diocesano.
01/10/16 - 458 registres de Burjassot: Matrimonis 1892-1900
- 467 registres de València-Benimaclet: Baptismes 1830-1836
- 1.094 registres de Siete Aguas: Confirmacions 1771-1835
- 1.444 registres de Titaguas: Matrimonis 1546-1792
- 2.271 registres de Turís: Baptismes 1564-1703
- 458 registros de Burjassot: Matrimonios 1892-1900
- 467 registros de València-Benimaclet: Bautismos 1830-1836
- 1.094 registros de Siete Aguas: Confirmaciones 1771-1835
- 1.444 registros de Titaguas: Matrimonios 1546-1792
- 2.271 registros de Turís: Bautismos 1564-1703
30/09/16 - 7.304 imatges corresponents a 27 llibres de Titaguas. - 7.304 imágenes correspondientes 27 libros de Titaguas.
30/09/16 - 1.053 imatges corresponents a 12 llibres d'Alfara de la Baronia
- 936 imatges corresponents a 6 llibres d'Algar de Palancia
- 1.965 imatges corresponents a 25 llibres d'Algimia d'Alfara
- 1.053 imágenes correspondientes a 12 libros de Alfara de la Baronia
- 936 imágenes correspondientes a 6 libros de Algar de Palancia
- 1.965 imágenes correspondientes a 25 libros de Algimia d'Alfara
29/09/16 Es pot consultar a les dependències del Sdap nous llibres :
7 d'Alcoleja, 22 d'Algar de Palancia, 24 d'Alfara de la Baronía, 38 d'Algimia d'Alfara, 39 de Titaguas
Se puede consultar en las dependencias del Sdap nuevos libros:
7 de Alcoleja, 22 de Algar de Palancia, 24 de Alfara de la Baronía, 38 de Algimia de Alfara, 39 de Titaguas.
29/09/16 - 533 imatges corresponents a 5 llibres d'Almudaina. - 533 imágenes correspondientes 5 libros de Almudaina.
22/09/16 - 5.787 imatges corresponents a 29 llibres de Pedralba
- 130 imatges corresponents a 1 llibre d'Higueruelas
- 298 imatges corresponents a 7 llibres d'Almudaina
- 27 imatges corresponents a 1 llibre de Rocafort
- 5.787 imágenes correspondientes a 29 libros de Pedralba
- 130 imágenes correspondientes a 1 libro de Higueruelas
- 298 imágenes correspondientes a 7 libros de Almudaina
- 27 imágenes correspondientes a 1 libro de Rocafort
20/09/16 Es pot consultar a les dependències del Sdap nous llibres :
24 d'Alcublas, 23 d'Almudaina, 11 d'Arcos de los Olmos, 15 de Bugarra, 16 de Cofrentes, 7 de Higueruelas, 12 de Millares, 57 de Pedralba, 3 de Rocafort, 4 de Tuejar , 11 de València – Massarrojos.
Se puede consultar en las dependencias del Sdap nuevos libros:
24 de Alcublas, 23 de Almudaina, 11 de Arcos de los Olmos, 15 de Bugarra, 16 de Cofrentes, 7 de Higueruelas, 12 de Millares, 57 de Pedralba, 3 de Rocafort, 4 de Tuejar , 11 de València – Massarrojos.
20/09/16 - 2.383 imatges corresponents a 7 llibres d'Ayora. - 2.383 imágenes correspondientes 7 libros de Ayora.
18/09/16 - 649 imatges corresponents a 1 llibre de Tous - 649 imágenes correspondientes a 1 libro de Tous
17/09/16 - 3.051 imatges corresponents a 25 llibres de Palomar.
- 124 imatges corresponents a 1 llibre d'Alpuente
- 171 imatges corresponents a 1 llibre de Foios
- 36 imatges corresponents a 1 llibre de Torrent - Asunción de Nuestra Señora
- 3.051 imágenes correspondientes 25 libros de Palomar.
- 124 imágenes correspondientes a 1 libro de Alpuente
- 171 imágenes correspondientes a 1 libro de Foios
- 36 imágenes correspondientes a 1 libro de Torrent - Asunción de Nuestra Señora
14/09/16 - 3.063 imatges corresponents a 22 llibres de Jalón. - 3.063 imágenes correspondientes 22 libros de Jalón.
12/09/16 - 2.834 imatges corresponents a 44 llibres de Gavarda. - 2.834 imágenes correspondientes 44 libros de Gavarda.
10/09/16 - 3.339 imatges corresponents a 11 llibres de Pobla de Vallbona
- 1.062 imatges corresponents a 29 llibres de Favara
- 3.339 imágenes correspondientes a 11 libros de Pobla de Vallbona
- 1.062 imágenes correspondientes a 29 libros de Favara
08/09/16 - 1.787 imatges corresponents a 13 llibres de Chulilla
- 124 imatges corresponents a 1 llibre de Favara de Pego
- 44 imatges corresponents a 1 llibre de Foios
- 24 imatges corresponents a 2 llibres de Piles
- 1.787 imágenes correspondientes a 13 libros de Chulilla
- 124 imágenes correspondientes a 1 libro de Favara de Pego
- 44 imágenes correspondientes a 1 libro de Foios
- 24 imágenes correspondientes a 2 libros de Piles
31/08/16 Burjassot:
- 510 registres de Baptismes de 1830-1836
- 632 registres de Matrimonis de 1876-1887
- 1.245 registres de Defuncions de 1814-1836
Alfafar:
-1.263 registres de Baptismes 1881-1893
-37 registres de Confirmacions 1887-1897
Burjassot:
-510 registros de Bautismos de 1830-1836
-632 registros de Matrimonios de 1876-1887
-1.245 registros de Defunciones de 1814-1836
Alfafar:
-1.263 registros de Bautismos 1881-1893
-37 registros de Confirmaciones 1887-1897
30/08/16 - 419 imatges corresponents a 4 llibres d'Alboraya
- 823 imatges corresponents a 6 llibres de L'Alcudia
- 167 imatges corresponents a 1 llibre d'Almàssera
- 73 imatges corresponents a 1 llibre de Càrcer
- 419 imágenes correspondientes a 4 libros de Alboraya
- 823 imágenes correspondientes a 6 libros de L'Alcudia
- 167 imágenes correspondientes a 1 libro de Almàssera
- 73 imágenes correspondientes a 1 libro de Càrcer
25/08/16 - 747 imatges corresponents a 4 llibres de Pego
- 2.382 imatges corresponents a 8 llibres de Pobla de Vallbona - Santiago Apòstol
- 282 imatges corresponents a 7 llibres de Sant Joanet
- 747 imágenes correspondientes a 4 libros de Pego
- 2.382 imágenes correspondientes a 8 libros de Pobla de Vallbona - Santiago Apóstol
- 282 imágenes correspondientes a 7 libros de Sant Joanet
24/08/16 - 1.437 imatges corresponents a 8 llibres de Jalón
- 729 imatges corresponents a 12 llibres de Parcent
- 1.437 imágenes correspondientes a 8 libros de Jalón
- 729 imágenes correspondientes a 12 libros de Parcent
23/08/16 - 957 imatges corresponents a 2 llibres de Carcaixent
- 204 imatges corresponents a 3 llibres de Palomar
- 957 imágenes correspondientes a 2 libros de Carcaixent
- 204 imágenes correspondientes a 3 libros de Palomar
22/08/16 - 167 imatges corresponents a 4 llibres de Castelló de Rugat
- 348 imatges corresponents a 2 llibres de Cocentaina - El Salvador
- 1.061 imatges corresponents a 4 llibres de Cocentaina - La Asunción
- 403 imatges corresponents a 27 llibres de Gavarda
- 167 imágenes correspondientes a 4 libros de Castelló de Rugat
- 234 imágenes correspondientes a 2 libros de Cocentaina - El Salvador
- 1.061 imágenes correspondientes a 4 libros de Cocentaina - La Asunción
- 403 imágenes correspondientes a 27 libros de Gavarda
21/08/16 - 1.684 imatges corresponents a 14 llibres d'Alfafara
- 348 imatges corresponents a 2 llibres d' Almussafes
- 213 imatges corresponents a 2 llibres d'Alpuente
- 1.141 imatges corresponents a 8 llibres d'Ayora
- 1.684 imágenes correspondientes a 14 libros de Alfafara
- 234 imágenes correspondientes a 2 libros de Almussafes
- 213 imágenes correspondientes a 2 libros de Alpuente
- 1.141 imágenes correspondientes a 8 libros de Ayora
15/08/16 - 680 imatges corresponents a 4 llibres de Sueca
- 2.279 imatges corresponents a 24 llibres de Rotglà i Corberà
- 1.425 imatges corresponents a 4 llibres de Torrent: Asunción de Nuestra Señora
- 680 imágenes correspondientes a 4 libros de Sueca
- 2.279 imágenes correspondientes a 24 libros de Rotglà i Corberà
- 1.425 imágenes correspondientes a 4 libros de Torrent: Asunción de Nuestra Señora
14/08/16 - 699 imatges corresponents a 9 llibres de Pedreguer
- 352 imatges corresponents a 7 llibres de Pobla del Duc
- 254 imatges corresponents a 1 llibre de Puçol
- 24 imatges corresponents a 1 llibre de Quatretondeta
- 381 imatges corresponents a 6 llibres de Salem
- 60 imatges corresponents a 1 llibre de Tous
- 335 imatges corresponents a 2 llibres de Vall de Gallinera - Benissivà y Benitaya
- 66 imatges corresponents a 1 llibre de Vall de Gallinera - Patró
- 62 imatges corresponents a 1 llibre de Xàtiva - Torre de Lloris
- 699 imágenes correspondientes a 9 libros de Pedreguer
- 352 imágenes correspondientes a 7 libros de Pobla del Duc
- 254 imágenes correspondientes a 1 libro de Puçol
- 24 imágenes correspondientes a 1 libro de Quatretondeta
- 381 imágenes correspondientes a 6 libros de Salem
- 60 imágenes correspondientes a 1 libro de Tous
- 335 imágenes correspondientes a 2 libros de Vall de Gallinera - Benissivà y Benitaya
- 66 imágenes correspondientes a 1 libro de Vall de Gallinera - Patró
- 62 imágenes correspondientes a 1 libro de Xàtiva - Torre de Lloris
13/08/16 - 781 imatges corresponents a 5 llibres de Gorga
- 526 imatges corresponents a 7 llibres de Lliber
- 26 imatges corresponents a 1 llibre de Llombai
- 158 imatges corresponents a 2 llibres de Llosa de Ranes
- 89 imatges corresponents a 1 llibre de Loriguilla
- 216 imatges corresponents a 2 llibres de Manuel
- 220 imatges corresponents a 2 llibres de Massamagrell
- 204 imatges corresponents a 1 llibre de Montaverner
- 77 imatges corresponents a 1 llibre de Murla
- 6 imatges corresponents a 1 llibre de Oliva: San Roque
- 538 imatges corresponents a 3 llibres de Pobla Llarga
- 29 imatges corresponents a 1 llibre de Polinyà
- 781 imágenes correspondientes a 5 libros de Gorga
- 526 imágenes correspondientes a 7 libros de Lliber
- 26 imágenes correspondientes a 1 libro de Llombai
- 158 imágenes correspondientes a 2 libros de Llosa de Ranes
- 89 imágenes correspondientes a 1 libro de Loriguilla
- 216 imágenes correspondientes a 2 libros de Manuel
- 220 imágenes correspondientes a 2 libros de Massamagrell
- 204 imágenes correspondientes a 1 libro de Montaverner
- 77 imágenes correspondientes a 1 libro de Murla
- 6 imágenes correspondientes a 1 libro de Oliva: San Roque
- 538 imágenes correspondientes a 3 libros de Pobla Llarga
- 29 imágenes correspondientes a 1 libro de Polinyà
12/08/16 - 95 imatges corresponents a 1 llibre de Alcudia de Crespins
- 320 imatges corresponents a 2 llibres de Algemesí
- 146 imatges corresponents a 1 llibre de Barxeta
- 239 imatges corresponents a 3 llibres de Benasau
- 279 imatges corresponents a 1 llibre de Beniatjar
- 365 imatges corresponents a 3 llibres de Benigembla
- 78 imatges corresponents a 3 llibres de Benicolet
- 202 imatges corresponents a 3 llibres de Bonrepós i Miramvell
- 412 imatges corresponents a 3 llibres de Buñol
- 95 imágenes correspondientes a 1 libro de Alcudia de Crespins
- 320 imágenes correspondientes a 2 libros de Algemesí
- 146 imágenes correspondientes a 1 libro de Barxeta
- 239 imágenes correspondientes a 3 libros de Benasau
- 279 imágenes correspondientes a 1 libro de Beniatjar
- 365 imágenes correspondientes a 3 libros de Benigembla
- 78 imágenes correspondientes a 3 libros de Benicolet
- 202 imágenes correspondientes a 3 libros de Bonrepós i Miramvell
- 412 imágenes correspondientes a 3 libros de Buñol
11/08/16 - 235 imatges corresponents a 1 llibre de Gandía: Santa María
- 842 imatges corresponents a 12 llibres de Gaianes
-744 imatges corresponents a 5 llibres de Fortaleny
- 597 imatges corresponents a 12 llibres de Fontanars dels Aforins
- 33 imatges corresponents a 1 llibre de Foios
- 68 imatges corresponents a 1 llibre de Favara de Pego
- 229 imatges corresponents a 2 llibres de Càrcer
- 144 imatges corresponents a 1 llibre de Canals-Ayacor
- 235 imágenes correspondientes a 1 libro de Gandía: Santa María
- 842 imágenes correspondientes a 12 libros de Gaianes
-744 imágenes correspondientes a 5 libros de Fortaleny
- 597 imágenes correspondientes a 12 libros de Fontanars dels Aforins
- 33 imágenes correspondientes a 1 libro de Foios
- 68 imágenes correspondientes a 1 libro de Favara de Pego
- 229 imágenes correspondientes a 2 libros de Càrcer
- 144 imágenes correspondientes a 1 libro de Canals-Ayacor
10/08/16 - 414 registres de Matrimonis de Siete Aguas 1771-1795
- 1.038 registroe de Matrimonis de Burjassot 1854-1875
-6.342 registres de Matrimonis de València: San Andrés completant el període 1559-1807
- 414 registros de Matrimonios de Siete Aguas 1771-1795
- 1.038 registros de Matrimonios de Burjassot 1854-1875
-6.342 registros de Matrimonios de València: San Andrés completando el período 1559-1807
08/08/16 2.387 imatges corresponents a 26 Llibres d'Estubeny. 2.387 imágenes correspondientes 26 Libros de Estubeny.
07/08/16 1.037 imatges corresponents a 12 Llibres d'Ènova. 1.037 imágenes correspondientes 12 Libros de Ènova.
07/08/16 1.360 imatges corresponents a 5 Visites Pastorals de Dènia. 1.360 imágenes correspondientes 5 Visitas Pastorales de Dènia.
06/08/16 1.960 imatges corresponents a 10 Visites Pastorals de Dènia. 1.960 imágenes correspondientes 10 Visitas Pastorales de Dènia.
05/08/16 140 imatges corresponents a 1 Llibre d'Agullent. 140 imágenes correspondientes 1 Libro de Agullent.
30/07/16 1.161 imatges corresponents a 17 Llibres de Dènia. 1.161 imágenes correspondientes 17 Libros de Dènia.
29/07/16 2.033 imatges corresponents a 40 Llibres de Dènia. 2.033 imágenes correspondientes 40 Libros de Dènia.
28/07/16 3.268 imatges corresponents a 18 Llibres de Dènia. 3.268 imágenes correspondientes 18 Libros de Dènia.
27/07/16 2.707 imatges corresponents a 22 Llibres de Dènia. 2.707 imágenes correspondientes 22 Libros de Dènia.
26/07/16 - 209 registres de Baptismes de València: San Esteban 1793
- 951 registres de Baptismes de Siete Aguas 1771-1795
- 384 registres de Matrimonis de Burjassot 1843-1853
- 6.464 registres de Matrimonis de València: San Andrés 1559-1807 (sols cognoms varons des de la G a la O).
- 209 registros de Bautismos de València: San Esteban 1793
- 951 registros de Bautismos de Siete Aguas 1771-1795
- 384 registros de Matrimonios de Burjassot 1843-1853
- 6.464 registros de Matrimonios de València: San Andrés 1559-1807 (sols cognoms varons des de la G a la O).
26/07/16 2.183 imatges corresponents a 23 Llibres de Dènia. 2.183 imágenes correspondientes 23 Libros de Dènia.
25/07/16 2.617 imatges corresponents a 21 Llibres de Dènia. 2.617 imágenes correspondientes 21 Libros de Dènia.
19/07/16 1.502 imatges corresponents a 34 Llibres de Dènia. 1.502 imágenes correspondientes 34 Libros de Dènia.
18/07/16 - 8.150 registres de Matrimonis de València: San Andrés 1559-1807 (sols cognoms varons des de la A a la F
- 971 registres de Baptismes de Burjassot 1820-1830
- 571 registres de Baptismes de València - Benimaclet 1837-1845
- 78 registres de Baptismes de Torrent: San Vicente 1892-1906
- 42 registres de Matrimonis de Torrent: San Vicente 1892-1906
- 218 registres de Baptismes de València - San Esteban 1794.
- 8.150 registros de Matrimonios de València - San Andrés 1559-1807 (sólo apellido varones desde la A a la F
- 971 registros de Bautismos de Burjassot 1820-1830
- 571 registros de Bautismos de València - Benimaclet 1837-1845
- 78 registros de Bautismos de Torrent: San Vicente 1892-1906
- 42 registros de Matrimonios de Torrent: San Vicente 1892-1906
- 218 registros de Bautismos de València - San Esteban 1794.
18/07/16 2.736 imatges corresponents a 25 Llibres de Dènia. 2.736 imágenes correspondientes 25 Libros de Dènia.
17/07/16 3.640 imatges corresponents a 35 Llibres de Dènia. 3.640 imágenes correspondientes 35 Libros de Dènia.
15/07/16 2.043 imatges corresponents a 23 Llibres de Dènia. 2.043 imágenes correspondientes 23 Libros de Dènia.
14/07/16 2.033 imatges corresponents a 14 Llibres de Dènia. 2.033 imágenes correspondientes 14 Libros de Dènia.
08/07/16 1.689 imatges corresponents a 29 Llibres de Dènia. 1.689 imágenes correspondientes 29 Libros de Dènia.
07/07/16 1.890 imatges corresponents a 31 Llibres de Dènia. 1.890 imágenes correspondientes 31 Libros de Dènia.
06/07/16 2.155 imatges corresponents a 29 Llibres de Dènia. 2.155 imágenes correspondientes 29 Libros de Dènia.
05/07/16 2.153 imatges corresponents a 26 Llibres de Dènia. 2.153 imágenes correspondientes 26 Libros de Dènia.
04/07/16 2.952 imatges corresponents a 22 Llibres de Dènia. 2.952 imágenes correspondientes 22 Libros de Dènia.
02/07/16 - 563 registres de Baptismes 1808-1819 de Siete Aguas
- 624 registres de Baptismes 1881-1882 de València: San Andrés
- 4.052 registres de Matrimonis 1808-1900 de València: San Andrés
- 563 registros de Bautismos 1808-1819 de Siete Aguas
- 624 registros de Bautismos 1881-1882 de València - San Andrés
- 4.052 registros de Matrimonios 1808-1900 de València - San Andrés
01/07/16 2.643 imatges corresponents a 28 Llibres de Dènia. 2.643 imágenes correspondientes 28 Libros de Dènia.
30/06/16 2.633 imatges corresponents a 19 Llibres de Dènia. 2.633 imágenes correspondientes 19 Libros de Dènia.
29/06/16 2.779 imatges corresponents a 22 Llibres de Dènia. 2.779 imágenes correspondientes 22 Libros de Dènia.
28/06/16 2.756 imatges corresponents a 12 Llibres de Dènia. 2.756 imágenes correspondientes 12 Libros de Dènia.
27/06/16 2.928 imatges corresponents a 21 Llibres de Dènia. 2.928 imágenes correspondientes 21 Libros de Dènia.
26/06/16 3.305 imatges corresponents a 21 Llibres de Dènia. 3.305 imágenes correspondientes 21 Libros de Dènia.
25/06/16 2.918 imatges corresponents a 22 Llibres de Dènia. 2.918 imágenes correspondientes 22 Libros de Dènia.
24/06/16 2.368 imatges corresponents a 34 Llibres de Dènia. 2.368 imágenes correspondientes 34 Libros de Dènia.
23/06/16 1.760 imatges corresponents a 13 Llibres de Dènia. 1.760 imágenes correspondientes 13 Libros de Dènia.
22/06/16 2.518 imatges corresponents a 21 Llibres de Dènia. 2.518 imágenes correspondientes 21 Libros de Dènia.
21/06/16 1.804 imatges corresponents a 57 Llibres de Dènia. 1.804 imágenes correspondientes 57 Libros de Dènia.
20/06/16 1.769 imatges corresponents a 36 Llibres de Dènia. 1.769 imágenes correspondientes 36 Libros de Dènia.
19/06/16 1.946 imatges corresponents a 18 Llibres de Dènia. 1.946 imágenes correspondientes 18 Libros de Dènia.
18/06/16 2.782 imatges corresponents a 23 Llibres de Dènia. 2.782 imágenes correspondientes 22 Libros de Dènia.
17/06/16 982 imatges corresponents a 20 Llibres de Dènia. 982 imágenes correspondientes 20 Libros de Dènia.
17/06/16 1.018 imatges corresponents a 32 carpetes de Carcaixent. 1.018 imágenes correspondientes 32 carpetas de Carcaixent.
16/06/16 264 imatges corresponents a 10 Llibres de Dènia. 264 imágenes correspondientes 10 Libros de Dènia.
16/06/16 1.982 imatges corresponents a 39 carpetes de Carcaixent. 1.982 imágenes correspondientes 39 carpetas de Carcaixent.
15/06/16 1.834 imatges corresponents a 27 carpetes de Carcaixent. 1.834 imágenes correspondientes 27 carpetas de Carcaixent.
14/06/16 1.121 imatges corresponents a 22 carpetes de Carcaixent. 1.121 imágenes correspondientes 22 carpetas de Carcaixent.
14/06/16 A l'Arxiu Diocesà poden consultar-se més llibres de:
- Alfafara
- Alcocer de Planes
- Canals - Ayacor
- Muro de Alcoy
En el Archivo Diocesano pueden consultarse más libros de:
- Alfafara
- Alcocer de Planes
- Canals - Ayacor
- Muro de Alcoy
13/06/16 1.233 imatges corresponents a 36 carpetes de Carcaixent. 1.233 imágenes correspondientes 36 carpetas de Carcaixent.
12/06/16 1.827 imatges corresponents a 6 Llibres i 9 carpetes de Carcaixent. 1.827 imágenes correspondientes 6 Libros y 9 carpetas de Carcaixent.
11/06/16 1.145 imatges corresponents a 9 Llibres de Carcaixent. 1.145 imágenes correspondientes 9 Libros de Carcaixent.
11/06/16 - Alfafar : 1.188 registres de Baptismes de 1869-1880
- Siete Aguas: 858 registres de Baptismes de 1819-1835
- València - San Andrés: 922 registres de Matrimonis 1901-1906
- València - San Esteban: 406 registres de Baptismes 1795-1796
- Alfafar : 1.188 registros de Baptismes de 1869-1880
- Siete Aguas: 858 registros de Bautismos de 1819-1835
- València - San Andrés: 922 registros de Matrimonios 1901-1906
- València - San Esteban: 406 registros de Bautismos 1795-1796
11/06/16 1.954 imatges corresponents a 7 Llibres de Chulilla. 1.954 imágenes correspondientes 7 Libros de Chulilla.
10/06/16 7.759 imatges corresponents a 56 Llibres de Chulilla. 7.759 imágenes correspondientes 56 Libros de Chulilla.
10/06/16 1.444 imatges corresponents a 15 Llibres de Cerdà. 1.444 imágenes correspondientes 15 Libros de Cerdà.
10/06/16 399 imatges corresponents a 6 Llibres de Càrcer. 399 imágenes correspondientes 6 Libros de Càrcer.
09/06/16 358 imatges corresponents a 2 Llibres de Daimuz. 358 imágenes correspondientes 2 Libros de Daimuz.
09/06/16 104 imatges corresponents a 1 Llibre de Carlet. 104 imágenes correspondientes 1 Libro de Carlet.
09/06/16 289 imatges corresponents a 4 Llibres de Canals-Ayacor. 289 imágenes correspondientes 4 Libros de Canals-Ayacor.
09/06/16 289 imatges corresponents a 9 Llibres de Castelló de Rugat. 289 imágenes correspondientes 9 Libros de Castelló de Rugat.
09/06/16 1.611 imatges corresponents a 11 Llibres d'Ayora. 1.611 imágenes correspondientes 11 Libros de Ayora.
08/06/16 2.115 imatges corresponents a 6 Llibres d'Ayora. 2.115 imágenes correspondientes 6 Libros de Ayora.
07/06/16 2.048 imatges corresponents a 6 Llibres d'Ayora. 2.048 imágenes correspondientes 6 Libros de Ayora.
06/06/16 2.482 imatges corresponents a 15 Llibres d'Ayora. 2.482 imágenes correspondientes 15 Libros de Ayora.
05/06/16 2.147 imatges corresponents a 14 Llibres d'Ayora. 2.147 imágenes correspondientes 14 Libros de Ayora.
04/06/16 1.888 imatges corresponents a 16 Llibres d'Ayora. 1.888 imágenes correspondientes 16 Libros de Ayora.
03/06/16 2.899 imatges corresponents a 11 Llibres de Buñol. 2.989 imágenes correspondientes 11 Libros de Ayora.
02/06/16 1.597 imatges corresponents a 11 Llibres de Burjassot. 1.597 imágenes correspondientes 11 Libros de Burjassot.
02/06/16 171 imatges corresponents a 1 Llibre de Bonrepós. 171 imágenes correspondientes 1 Libro de Bonrepós.
02/06/16 393 imatges corresponents a 3 Llibres de Bicorp. 393 imágenes correspondientes 3 Libros de Bicorp.
02/06/16 52 imatges corresponents a 1 Llibre de Benissa. 52 imágenes correspondientes 1 Libro de Benissa.
02/06/16 214 imatges corresponents a 3 Llibres de Benimarfull. 214 imágenes correspondientes 3 Libros de Benimarfull.
02/06/16 532 imatges corresponents a 4 Llibres de Benigembla. 532 imágenes correspondientes 4 Libros de Benigembla.
02/06/16 499 imatges corresponents a 2 Llibres de Benidoleig. 499 imágenes correspondientes 2 Libros de Benidoleig.
02/06/16 360 imatges corresponents a 6 Llibres de Benicolet. 360 imágenes correspondientes 6 Libros de Benicolet.
02/06/16 87 imatges corresponents a 1 Llibre de Benicalaf. 87 imágenes correspondientes 1 Libro de Benicalaf.
02/06/16 64 imatges corresponents a 1 Llibre de Beniatjar. 64 imágenes correspondientes 1 Libro de Beniatjar.
02/06/16 23 imatges corresponents a 4 Llibres de Beneixama. 23 imágenes correspondientes 4 Libros de Beneixama.
01/06/16 148 imatges corresponents a 1 Llibre d'Algemesí. 148 imágenes correspondientes 1 Libro de Alemesí.
01/06/16 4.002 imatges corresponents a 23 Llibres de Beniarrés. 4.002 imágenes correspondientes 23 Libros de Beniarrés.
30/05/16 - 3.406 registres de Matrimonis de València - San Esteban 1744-1766
- 383 registres de Baptismes de València - San Esteban 1797-1798
- 602 registres de Baptismes de València - San Andrés 1883-1884
- 517 registres de Baptismes de Burjassot 1814-1819
- 721 registres de Baptismes de València - Benimaclet 1846-1857
- 3.406 registros de Matrimonios de València - San Esteban 1744-1766
- 383 registros de Bautismos de València - San Esteban 1797-1798
- 602 registros de Bautismos de València - San Andrés 1883-1884
- 517 registros de Bautismos de Burjassot 1814-1819
- 721 registros de Bautismos de València - Benimaclet 1846-1857
26/05/16 1.377 imatges corresponents a 11 Llibres d'Alqueria de la Comtessa. 1.377 imágenes correspondientes 11 Libros de Alqueria de la Comtessa.
25/05/16 381 imatges corresponents a 2 Llibres de Benavites. 381 imágenes correspondientes 2 Libros de Benavites.
25/05/16 1.238 imatges corresponents a 9 Llibres de Barxeta. 1.238 imágenes correspondientes 9 Libros de Barxeta.
25/05/16 103 imatges corresponents a 1 Llibre d'Anna. 103 imágenes correspondientes 1 Libro de Anna.
24/05/16 - 3.988 registres dels Llibres de Batejos i Matrimonis de Torrent-Assumpció 1901-1906 - 3.988 registros de los Libros de Bautismos y Matrimonios de Torrent-Assumpció 1901-1906
24/05/16 2.117 imatges corresponents a 14 Llibres d'Alpuente. 2.117 imágenes correspondientes 14 Libros de Alpuente.
24/05/16 1.101 imatges corresponents a 8 Llibres d'Almàssera. 1.101 imágenes correspondientes 8 Libros de Almàssera.
24/05/16 450 imatges corresponents a 4 Llibres d'Almussafes. 450 imágenes correspondientes 4 Libros de Almussafes.
24/05/16 37 imatges corresponents a 2 Llibres d'Alfafara. 37 imágenes correspondientes 2 Libros de Alfafara.
24/05/16 1.160 imatges corresponents a 6 Llibres de L'Alcudia. 1.160 imágenes correspondientes 6 Libros de L'Alcudia.
23/05/16 315 imatges corresponents a 5 Llibres d'Agullent. 315 imágenes correspondientes 5 Libros de Agullent.
23/05/16 18 imatges corresponents a 1 Llibre d'Alboraya. 18 imágenes correspondientes 1 Libro de Alboraya.
23/05/16 10 imatges corresponents a 1 Llibre d'Atzeneta d'Albaida. 10 imágenes correspondientes 1 Libro de Atzeneta d'Albaida.
20/05/16 4.183 imatges corresponents a 26 Llibres de Vallada. 4.183 imágenes correspondientes 26 Libros de Vallada.
19/05/16 4.106 imatges corresponents a 58 Llibres de Vall de Laguar. 4.106 imágenes correspondientes 58 Libros de Vall de Laguar.
18/05/16 1.653 imatges corresponents a 16 Llibres de Xàtiva-Torre de Lloris. 1.653 imágenes correspondientes 16 Libros de Xàtiva-Torre de Lloris.
18/05/16 4.183 imatges corresponents a 38 Llibres de Vall d'Ebo. 4.183 imágenes correspondientes 38 Libros de Vall d'Ebo.
17/05/16 100 imatges corresponents a 2 Llibres de Villanueva de Castellón. 100 imágenes correspondientes 2 Libros de Villanueva de Castellón.
17/05/16 1.364 imatges corresponents a 8 Llibres de L'Orxa. 1.364 imágenes correspondientes 8 Libros de L'Orxa.
17/05/16 235 imatges corresponents a 1 Llibre de Xàtiva-Santos Juanes. 235 imágenes correspondientes 1 Libro de Xàtiva-Santos Juanes.
17/05/16 987 imatges corresponents a 4 Llibres de Xàtiva-Santa Maria. 987 imágenes correspondientes 4 Libros de Xàtiva-Santa María.
17/05/16 105 imatges corresponents a la Consueta de Xàbia 1769. 105 imágenes correspondientes la Consueta de Xàbia 1769.
17/05/16 306 imatges corresponents a 2 Llibres de Vinalesa. 306 imágenes correspondientes 2 Libros de Vinalesa.
17/05/16 333 imatges corresponents a 3 Llibres de El Verger. 333 imágenes correspondientes a 3 Libro de El Verger.
17/05/16 305 imatges corresponents a 3 Llibres de Vilallonga. 305 imágenes correspondientes a 3 Librosde Vilallonga.
17/05/16 734 imatges corresponents a 8 Llibres de Vall de Gallinera-Benirrama. 734 imágenes correspondientes a 8 Libros de Vall de Gallinera-Benirrama.
17/05/16 391 imatges corresponents a 2 Llibres de Vall de Gallinera: Benissivà i Benitaya, Patró i La Carroja. 391 imágenes correspondientes a 2 Libros de Vall de Gallinera: Benissivà i Benitaya, Patró i La Carroja.
07/05/16 1.071 imatges corresponents a 9 Llibres de Vall d'Alcalà. 1.071 imágenes correspondientes a 9 Libros de Vall d'Alcalà.
07/05/16 1.119 imatges corresponents a 8 Llibres de València-Benimaclet: Asunción de Nuestra Señora. 1.119 imágenes correspondientes a 8 Libros de València-Benimaclet: Asunción de Nuestra Señora.
06/05/16 - 758 registres de Baptismes de Siete Aguas 1835-1849
- 773 registres de Baptismes d' Alfafar 1861-1868
- 1.632 registres de Matrimonis de València - San Esteban 1767-1777.
- 758 registros de Bautismos de Siete Aguas 1835-1849
- 773 registros de Bautismos de Alfafar 1861-1868
- 1.632 registros de Matrimonios de València - San Esteban 1767-1777.
06/05/16 1.775 imatges corresponents a 12 Llibres de València-Benimaclet: Asunción de Nuestra Señora. 1.775 imágenes correspondientes a 12 Libros de València-Benimaclet: Asunción de Nuestra Señora.
05/05/16 43 imatges corresponents a 1 Llibre de Vall de Gallinera-Patró. 43 imágenes correspondientes a 1 Libro de Vall de Gallinera-Patró.
05/05/16 1.697 imatges corresponents a 8 Llibres de Vall de Gallinera-Benissivà y Benitaya. 1.697 imágenes correspondientes a 8 Libros de Vall de Gallinera-Benissivà y Benitaya.
05/05/16 22 imatges corresponents a 1 Llibre de Vall de Gallinera-La Carroja. 22 imágenes correspondientes a 1 Libro de Vall de Gallinera-La Carroja.
05/05/16 90 imatges corresponents a 3 Llibres de Tous 90 imágenes correspondientes a 3 Libros de Tous.
05/05/16 217 imatges corresponents a 1 Llibre de Torre Baja 217 imágenes correspondientes a 1 Libro de Torre Baja.
05/05/16 82 imatges corresponents a 1 Llibre de Tormos 82 imágenes correspondientes a 1 Libro de Tormos.
04/05/16 2.497 imatges corresponents a 16 Llibres de Tavernes Blanques 2.497 imágenes correspondientes a 16 Libros de Tavernes Blanques.
03/05/16 78 imatges corresponents a 1 Llibre de Siete Aguas 78 imágenes correspondientes a 1 Libro de Siete Aguas.
03/05/16 51 imatges corresponents a 4 Llibres de Sellent 51 imágenes correspondientes a 4 Libros de Sellent.
03/05/16 1.259 imatges corresponents a 11 Llibres de Sant Joanet 1.259 imágenes correspondientes a 11 Libros de Sant Joanet.
03/05/16 160 imatges corresponents a 2 Llibres de Sagra 160 imágenes correspondientes a 2 Libros de Sagra.
03/05/16 83 imatges corresponents al Receptari d'un metge s XVIII d'Atzeneta d'Albaida 83 imágenes correspondientes al Recetario de un médico s XVIII d'Atzeneta d'Albaida.
02/05/16 3.909 imatges corresponents a 21 Llibres de Pobla de Vallbona 3.909 imágenes correspondientes a 21 Libros de Pobla de Vallbona.
30/05/16 1.223 imatges corresponents a 10 Llibres de Rotglà i Corberà 1.223 imágenes correspondientes a 10 Libros de Rotglà i Corberà.
30/04/16 94 imatges corresponents a 1 Llibre de Ràfol d'Almúnia 94 imágenes correspondientes a 1 Libro de Ràfol d'Almúnia.
30/04/16 7 imatges corresponents a 1 Llibre de Quatretondeta 7 imágenes correspondientes a 1 Libro de Quatretondeta.
30/04/16 463 imatges corresponents a 4 Llibres de Polinyà de Xúquer 463 imágenes correspondientes a 4 Libros de Polinyà de Xúquer.
30/04/16 3.282 imatges corresponents a 25 Llibres de Pobla Llarga 3.282 imágenes correspondientes a 25 Libros de Pobla Llarga.
29/04/16 167 imatges corresponents a 4 Llibres de Piles 167 imágenes correspondientes a 4 Libros de Piles.
29/04/16 536 imatges corresponents a 10 Llibres de Pego 536 imágenes correspondientes a 10 Libros de Pego.
29/04/16 1.170 imatges corresponents a 9 Llibres de Parcent 1.170 imágenes correspondientes a 9 Libros de Parcent.
29/04/16 1.148 imatges corresponents a 10 Llibres de El Palomar 1.148 imágenes correspondientes a 10 Libros de El Palomar.
28/04/16 670 imatges corresponents a 5 Llibres de Palma de Gandia 670 imágenes correspondientes a 5 Libros de Palma de Gandia
28/04/16 21 imatges corresponents a Curiositats Parroquials d'Ontinyent-Santa Maria 21 imágenes correspondientes a Curiosdades Parroquiales de Ontinyent-Santa Maria
26/04/16 5.043 imatges corresponents a 23 llibres d'Oliva-Santa Maria 5.043 imágenes correspondientes a 23 libros de Oliva-Santa Maria
24/04/16 4.350 imatges corresponents a 24 llibres d'Oliva-Santa Maria 4.350 imágenes correspondientes a 24 libros de Oliva-Santa Maria
23/04/16 250 imatges corresponents al Tractat de Teologia 1778ca de Náquera. 250 imágenes correspondientes al Tratado de Teología 1778ca de Náquera
22/04/16 - 5.839 registres d'Alcoleja: 3.863 de Baptismes i 1.976 de Matrimonis anys 1623-1858. - 5.839 registros de Alcoleja: 3.863 de Bautismos y 1.976 de Matrimonios años 1623-1858
20/04/16 325 imatges corresponents a 5 llibres de Montesa 325 imágenes correspondientes a 5 libros de Montesa
20/04/16 716 imatges corresponents a 11 llibres de Museros 716 imágenes correspondientes a 11 libros de Museros
20/04/16 3.771 imatges corresponents a 28 llibres de Murla 3.771 imágenes correspondientes a 28 libros de Murla
19/04/16 1.186 imatges corresponents a 11 llibres de Montaverner 1.186 imágenes correspondientes a 11 libros de Montaverner
14/04/16 2.876 imatges corresponents a 21 llibres de Moixent 2.876 imágenes correspondientes a 21 libros de Moixent
14/04/16 176 imatges corresponents a 3 caixes pergamins de Moncada 176 imágenes correspondientes a 3 cajas pergaminos de Moncada
13/04/16 3.305 imatges corresponents a 12 llibres de Bocairent 3.305 imágenes correspondientes a 12 libros de Bocairent
09/04/16 6.056 imatges corresponents a 36 llibres de Meliana 6.056 imágenes correspondientes a 36 libros de Meliana
07/04/16 1r.- Dos Llibres digitalitzats (a l'Arxiu Diocesà) corresponents a la Parròquia de Torrent: Sant Vicent Ferrer (també coneguda com Masia del Jutge o Sant Vicent del Pla de Quart).
2n.- indexacions:
a) Torrent: Sant Vicent Ferrer: Els dos llibres anteriors amb 395 registres de Baptismes, 63 de Confirmacions, 292 de Matrimonis i 265 de Defuncions.
b) Alfafar amb 1.493 registres de Baptismes i 326 de Matrimonis
c) València: Sant Esteve: 757 registres de Baptismes, 823 de Confirmacions i 2840 de Matrimonis.
1º.- Dos Libros digitalizados (en el Archivo Diocesano) correspondientes a la parroquia de Torrent: San Vicente Ferrer (también conocida como Masía del Juez o San Vicente del Llano de Quart).
2º.- Indexaciones:
a) Torrent: San Vicente Ferrer: los dos libros anteriores con 395 registros de Bautismos, 63 de Confirmaciones, 292 de Matrimonios y 265 de Defunciones.
b) Alfafar con 1.493 registros de Bautismos y 326 de Matrimonios
c) València - San Esteban: 757 registros de Bautismos, 823 de Confirmaciones y 2840 de Matrimonios.
07/04/16 881 imatges corresponents a 6 llibres Massalavés 881 imágenes correspondientes a 6 libros Massalavés
25/03/16 676 imatges corresponents a Bocairent: Confraria de la Minerva 1579-1818 676 imágenes correspondientes a Bocairent: Cofradia de la Minerva 1579-1818
21/03/16 - 2.253 registres Burjassot, Baptismes i Def 1803-1813; Matr 1814-1842.
- 1.205 registres Alfafar, Baptismes 1828-1842
- 2.724 registres Alcoleja, Baptismes 1624-1770
- 623 registres Siete Aguas, Baptismes 1849-1859
- 2.253 registros Burjassot, Bautismos y Def 1803-1813; Matr 1814-1842.
- 1.205 registros Alfafar, Bautismos 1828-1842
- 2.724 registros Alcoleja, Bautismos 1624-1770
- 623 registros Siete Aguas, Bautismos 1849-1859
06/03/16 - 4.494 registres dels Llibres de Batejos i Matrimonis de Gorga - 4.494 registros de los Libros de Bautismos y Matrimonios de Gorga
01/03/16 - 1.207 registres del Llibre de Batejos de Siete Aguas - 1.207 registros del Libro de Bautismos de Siete Aguas.
01/03/16 - 8.491 registres dels Llibres de Batejos i Matrimonis de Carcaixent - 8.491 registros de los Libros de Bautismos y Matrimonios de Carcaixent
11/02/16 - 21.250 registres dels Llibres de Batejos, Confirmacions, Matrimonis i Defuncions anys 1611-1900 de Beniarrés - 21.250 registros de los Libros de Bautismos, Confirmaciones, Matrimonios y Defunciones años 1611-1900 de Beniarrés
07/02/16 - 6.635 registres dels Llibres de Batejos, Matrimonis i Defuncions anys 1654-1801 de L'Orxa - 6.635 registros de los Libros de Bautismos, Matrimonios y Definciones años 1654-1801 de L'Orxa
05/02/16 418 imatges dos Llibres Corals  d'Ayora 418 imágenes de dos Libros Corales de Ayora
04/02/16 - 2.666 registres del Llibre Matrimonis anys 1623-1858 d'Alcoleja - 2.666 registros del Libro Matrimonios años 1623-1858 de Alcoleja
31/01/16 Es poden consultar 81.499 imatges corresponents a 746 Visites Pastorals de 73 parròquies. i 574.893 registres indexats de la nostra Diòcesi Se pueden consultar 81.499 imágenes correspondientes a 746 Visitas Pastorales de 73 parroquias y 574.893 registros indexados de nuestra Diócesis