Servici Diocesà d'Arxius Parroquials de València

CONTACTES

La seu del Servici es troba en dependències de l'Arquebisbat de València, Plaça El Palau  2, 46003 València.Telf. 963829759