RECERCA SELECTIVA: Escriga les dades a buscar i el criteri d'ordenació.
Per evitar errades cal plenar UN O MÉS CAMPS i NO POSAR ACCENTS.
Quan tinga dubtes en una o més lletres, escriga cada vegada la barra baixa _ que equival a qualsevol lletra en la búsqueda.

Esta secció de la nostra página web té per finalitat apropar a l'investigador, o simplement al curiós (però no s'oblide que la curiositat està a l'origen de la ciència), a notícies breus però de certa relevància que apareguin en els nostres documents. Pot ser un "bateig" de la campana del temple parroquial que es trobe en un llibre de Baptismes; les noces d'algun personatge important que es trobe en un Matrimonis; la col.locació de la primera pedra d'una ermita localitzada en un llibre de Fàbrica; l'expulsió dels moriscos en una Visita Pastoral, etc., etc. Al seu torn, la secció ve alimentada per aquests mateixos investigadors o curiosos que navegant pels arxius que s''ofereixen a la nostra pàgina, localitzen aquestes informacions d'interés per a la comunitat d'estudiosos. En aquest cas s'hauria de remetre la notícia i la seva signatura exacta al nostre equip coordinador en el següent correu electrònic: indexaciones@arxparrvalencia.org

Any de la efemèrides entre (si desitja vore tots els registres pose entre anys 0 i nnnn)TIPUS DE FILTRAT
ORDENATS PER:


Servici Diocesà d'Arxius Parroquials de València