Nom Gognom 1 Cognom 2
Cognom 2 pare Cognom 2 mare Cognom 1 Avia Pat.
Cognom 1 Avia Mat. Lloc Naiximent Interessat Lloc Inscripció
Lloc N. pare Lloc N. mare Lloc N. avi patern
Lloc N. àvia pat. Lloc N. avi mat. Lloc N. àvia mat.
Lloc N. cònjuge Lloc N. qualsevol Lloc Sagrament
1er Cognom cònjuge Cognom de qualsevol Professió
Nom pare Nom mare Nom cònjuge
Naixement entre l'any i l'any Sexe (H/M)
Esdeveniment entre l'any i l'any Observacions
SACRAMENT
TIPUS DE FILTRAT
ORDENATS PER:

Servici Diocesà d'Arxius Parroquials de València