Missa nupcial i velacions de LOPE DE VEGA. Parroquia de San Esteban, Valencia 10/07/1589.