RECERCA SELECTIVA: Escriga les dades a buscar i el criteri d'ordenació.
Per evitar errades li aconsellem plenar VARIOS CAMPS i NO POSAR ACCENTS.
Quan tinga dubtes en una o més lletres, escriga cada vegada la barra baixa _ que equival a qualsevol lletra en la búsqueda.

L'investigador haurà de tindre en compte que en determinats períodes històrics les partides sacramentals podien inscriure's en una de les parròquies veïnes de què poguera ser filial. D'ací que hem diferenciat entre 'lloc de l'esdeveniment' i 'lloc d'inscripció'. En cas de dubte, seria recomanable dur a terme la busca en les dos parròquies.

Any entreTIPUS DE FILTRAT
ORDENATS PER:


Servici Diocesà d'Arxius Parroquials de València