BÚSQUEDA SELECTIVA: Escriga les dades a buscar i el criteri d'ordenació.
Per evitar errades cal plenar UN O MÉS CAMPS I NO POSAR ACCENTS.
Quan tinga dubtes en una o más lletres, escriga cada vegada la barra baixa _ que equival a qualsevol lletra en la búsqueda.

El dijous 7 de juliol de 1853 apareixia a la nostra Diòcesi el primer "Bolet­ín Eclesiástico del Arzobispado de Valencia" (amb aquest nom). L'últim número d'aquesta primera sèrie del que tenim constància és el 84, del dijous 17 de maig del 1855. Va deixar de publicar-se durant uns anys. El dijous 3 d'octubre de 1861, apareix novament el Butllet­, i en l'encapçalament consta com a any 1, número 1. Aquest número 1 del Butllet­í, comença amb una presentació del mateix, redactada per Mariano Barrio Fernández, arquebisbe de Valéncia, i dirigida als sacerdots de l'Arquebisbat. Comença aix­í: "Carí­simos hermanos: En todas las épocas ha sido tan recomendable como útil la comunicación periòdica y frecuente del Prelado con sus Sacerdotes y fieles, del Pastor con sus amadas ovejas [...]. Un Boletí­n Eclesiástico que semanalmente nos ponga en comunicación con vosotros, es una necesidad imprescindible [...]." El dijous 23 de gener de 1862 va canviar el nom, per denominar-se "Boletí­n Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Valencia". El nom definitiu, fins al moment present, de "Boletí­n Oficial del Arzobispado de Valencia" apareix per primera vegada el 1893, el dilluns 2 de gener, al número 1100.
Al Butllet­í es recull tota mena de documents i not­ícies de l'Arquebisbat que poguessen interessar els sacerdots: cartes pastorals, notificacions de la Secretaria de Cambra, not­ícies religioses, etc., etc., però també discursos i pastorals d'altres bisbats d'Espanya, pragmàtiques sancions, ordres reals, actes de les Corts, comunicacions i decrets de diferents ministeris de l'Estat espanyol, com el de Grácia i Just­cia, o notificacions d'Hisenda, etc. I per descomptat, rescriptes, butlles, breus i altres documents procedents del Vaticà.
Amb anterioritat a l'aparició del B.O.A.V, tota aquesta documentació la coneixien els sacerdots mitjançant circulars i altres escrits que, suposem, arribaven a totes les parròquies de la diòcesi. A diferents arxius parroquials hem aconseguit còpia de gran part d'aquests escrits impresos, i és la que presentem aqu­í com a Pre-BOAV.
És evident que el que hem volgut anomenar com a Pre-BOAV i aqu­í mostrem, no és definitiu, està  en procés i continuarà  ampliant-se a mesura que anem coneixent l'existència de més documentació. Preguem als mateixos investigadors o curiosos que navegant pels arxius localitzen aquest tipus de documentació, que es posen en contacte amb nosaltres escrivint al nostre equip coordinador al següent correu electrònic:responsable@arxparrvalencia.org

TIPUS DE FILTRAT
ORDENATS PER:

Servici Diocesà d'Arxius Parroquials de València