RECERCA SELECTIVA: Escriga les dades a buscar i el criteri d'ordenació. Si no marca cap sacrament, eixiran tots.
Aconsellem plenar VARIOS CAMPS. Quan tinga dubtes en una o més lletres, escriga cada vegada la barra baixa _ que equival a qualsevol lletra en la búsqueda.

L'investigador haurà de tindre en compte que en determinats períodes històrics les partides sacramentals podien inscriure's en una de les parròquies veïnes de què poguera ser filial. D'ací que hem diferenciat entre 'lloc de l'esdeveniment' i 'lloc d'inscripció'. En cas de dubte, recomanen buscar en les dos parròquies.
Notes:

(1) Dades no confrontades. (2) Anys no consecutius, vide fons parroquials.